Monohydrát kyseliny citrónovej

22.08.2011 10:27
Sumárny vzorec: C6H8O7·H2O
Schéma molekuly: Schéma molekuly kyseliny citrónovej
CAS číslo: 77-92-9
Ako vyzerá: biely kryštalický prášok
LD50: 3g/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Kyselina citrónová je pri izbovej teplote biely kryštalický prášok. Vyskytuje sa v bezvodej forme alebo ako monohydrát.

       Kyselina citrónová je slabá organická kyselina. Je to prirodzená konzervačná látka, v potravinárstve sa používa na zvýraznenie kyslej chuti jedál a nápojov. Vyskytuje sa v metabolizme tukov, bielkovín a sacharidov takmer všetkých živých organizmov ako súčasť Krebsovho cyklu = cyklu kyseliny citrónovej. V pomerne vysokých koncentráciách sa vyskytuje v mnohých druhoch zeleniny a ovocia, prevažne citrusov.

       Má široké využitie v čistiacich prostriedkoch, potravinárstve (E330), chemickom, farmaceutickom priemysle, oceliarstve, fotografii.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Kontakt so suchou kyselinou citrónovou alebo koncentrovanými roztokmi môže viesť k podráždeniu pokožky a očí, môže spôsobiť sčervenanie, svrbenie, bolesť.

       Nadmerné užívanie poškodzuje zubnú sklovinu. Pri kontakte s očami môže spôsobiť pálenie, pri dlhšej expozícii oslepnutie. Vysoké koncentrácie niekedy môžu poškodiť a odfarbiť vlasy.

       Dráždi dýchacie cesty. Medzi prejavy patria kašeľ, sťažené dýchanie. Pri požití dráždi tráviacu sústavu. Môže spôsobiť vracanie, nevoľnosť a hnačku. Extrémne vysoké dávky môžu spôsobiť poruchy tráviacej sústavy. Pri vážnych prípadoch požitia môže spôsobiť nedostatok vápnika v krvi.

       Intolerancia – neznášanlivosť kyseliny citrónovej je málo známy typ potravinovej neznášanlivosti (neschopnosť stráviť určitú látku). Poškodení hlásia rôzne reakcie na výrobky s obsahom kyseliny citrónovej, ktoré sa nepripisujú jej vlastnostiam ako kyseliny ani precitlivenosti na hubu Aspergillus niger, ktorá sa bežne vyskytuje v potravinách prirodzene bohatých na kyselinu citrónovú. Niektorí ľudia sa sťažujú na nadúvanie, migrénu, kŕče, hnačky, sťažené dýchanie, nejasné videnie či vyrážky po kontakte s kyselinou citrónovou.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 30 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.