Monohydrát asparagínu

22.08.2011 10:49
Sumárny vzorec: C4H8N2O3·H2O
Schéma molekuly: Schéma molekuly asparagínu
CAS číslo: 5794-13-8
Ako vyzerá: biele kryštály
LD50: neznáma

 

Všeobecné informácie

       Asparagín je jednou z 20 najbežnejších aminokyselín na Zemi. Bol prvou izolovanou aminokyselinou. V roku 1806 ho zo šťavy špargle v kryštalickej forme izolovali Nicolas Vauquelin a Pierre Jean Robiquet. Je neesenciálny, to znamená, že ho ľudské telo dokáže syntetizovať z metabolitov a nie je nevyhnutné ho prijímať v potrave.

       Vyskytuje sa najmä v mliečnych výrobkoch, hovädzom mäse, hydine, vajciach, rybách, morských plodoch, špargli, zemiakoch, strukovinách, orechoch, semenách, celozrnných produktoch. Je potrebný pre nervovú sústavu a syntézu amoniaku.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Toxický pre pľúca a sliznicové membrány. Dlhodobé alebo opakované vystavenie môže poškodiť cieľové orgány.

       Medzi možné riziká patrí podráždenie tráviacej sústavy pri nadmernom požití. Pri vdýchnutí, kontakte s pokožkou a s očami, ako ani pri dlhodobej expozícii nie sú okrem mechanického podráždenia známe ďalšie nepriaznivé účinky.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.