Môj rozhovor s Dr. Paulom Offitom

29.03.2011 11:29

Bratislava - 23.III.2011 - Kamil Baďo

 

       Očkovanie ako téma určite patrí k tým zaujímavým, keďže ovplyvňuje život každého z nás a aj našich detí. Z tohto dôvodu som sa aj ja vrhol na štúdium dostupných materiálov. Keďže som k danej téme pristupoval nezaujate, mám prečítané takmer všetky knihy ktoré očkovanie obhajujú a rovnako tak aj tie, ktoré očkovanie zatracujú. Pri čítaní jednotlivých kníh som však narazil na otázky, ktoré neboli v knihách dostatočne zdokumentované. Keďže nemám rád otázky bez odpovedí, pokúsil som sa kontaktovať našich popredných odborníkov či už cez email alebo prostredníctvom stránky www.SprievodcaOckovanim.sk.

       Pán profesor Dluholucký, MUDr. Lipták, RNDr. Blažkovič sa ani len nenamáhali. Pán RNDr Petráš mi odpovedal na dva emaily, za čo mu veľmi pekne ďakujem, no potom sa odmlčal. Ďalší odborníci na moje pripomienky na spomínanej stránke nereagujú vôbec s výnimkou jednej reakcie MUDr. Šimurku.

       Keďže doma a ani v ČR som neuspel, povedal som si, že to skúsim za hranicami. Doma mám tri knihy od Paula Offita, amerického provakcinačného odborníka, tak som neváhal a v princípe rovnaké otázky som poslal aj jemu. A čuduj sa svete, Mr. Offit obratom odpovedal, aby som mu kedykoľvek v priebehu týždňa zavolal. A tak sa dňa 16.III.2011 uskutočnil rozhovor medzi mnou, t.j. nulou z tretieho sveta a touto vakcinačnou celebritou. Voľný prepis tohto rozhovoru uvádzam nižšie.

       V tomto prípade ani tak nešlo o tie otázky, ktoré sú možno banálne, ani o tie odpovede, ktoré sú možno všeobecné. Ide tu o príklad komunikácie medzi zástupcami vedy a verejnosťou.

       Prečo majú naši experti taký problém komunikovať? To naozaj majú taký pocit nadradenosti, že im ľudia, ktorým svojimi rozhodnutiami zasahujú do životov, nestoja za to? Za arogantné napríklad považujem označenie účastníčky jednej televíznej diskusie pánom Liptákom za “ženu z ľudu”, ktorá nemá čo sedieť vedľa pani docentky a vyjadrovať sa spolu s ňou k očkovaniu. Možno má pán Lipták trochu pravdu, že “žena z ľudu” sa nemá čo vyjadrovať k téme, na ktorú nemá vzdelanie a prax, ale rozhodne má výsostné právo sa pani docentky pýtať a ona má povinnosť na tieto otázky odpovedať, nech by sa jej zdali akokoľvek neodborné. Pretože, pán Lipták, nie je to “žena z ľudu”, ktorá priamo zasahuje do vašich životov, ale opačne.

       Prečo nemá Paul Offit problém s komunikáciou? Prečo musím volať až do Philadelfie, aby som dostal odpovede na jednoduché otázky?

       Chápem, že musí byť únavné odpovedať na opakujúce sa otázky, ktoré sú niekedy plné dezinformácii,  emócií, poloprávd, skreslených vedeckých faktov a niekedy až fanatizmu. No povinnosťou našich odborníkov je neustále dookola svoju pravdu obhajovať a pochybnosti vyvracať alebo preskúmať. Bohužiaľ sa tak nedeje. Nevidel som jedinú odbornú slovenskú knihu určenú verejnosti. Propagačná stránka očkovania je príliš všeobecná, plná poloprávd a logických protirečení na to, aby bola zdrojom hodnoverných informácií.

       To už sa vážne nenájde medzi odborníkmi nikto, kto by vedel zodpovedne pristúpiť ku komunikácii s verejnosťou?

       Chápem, že naša pro-vakcinačná generalita môže byť zdesená z toho, že ľudia zrazu kladú otázky v oblasti, kde žiadna diskusia s verejnosťou neprebiehala dlhé desaťročia. To zdesenie je možno pochopiteľné, no nie už ďalej ospravedlniteľné.

 

       Preto si dovoľujem požiadať všetkých odborníkov zodpovedných za vakcinačnú politiku, aby už konečne začali zodpovedne s verejnosťou komunikovať z pozície partnerskej a hlavne odbornej a aby sa aj s ich pomocou podarilo očistiť tento priestor od lží, poloprávd, výmyslov a fanatizmu.

 

       Ďakujem,

Kamil Baďo

 

Voľný prepis rozhovoru s Dr. Paulom Offitom

    Kamil Baďo: BCG vakcína sa plošne používa v našej krajine. Čítal som však vo Vašich knihách, že toto očkovanie nikdy nebolo v USA plošne aplikované. Je to pravda?

    Dr. Paul Offit: Je to pravda. BCG vakcína nie je rutinne používaná v USA, nikdy ani nebola.

    Kamil Baďo: Aký bol dôvod, že táto vakcína nebola používaná?

    Dr. Paul Offit: Podľa mňa výskyt tuberkulózy nikdy nebol v USA natoľko rozšírený (napr.  v r. 1990 a 1991 bol výskyt TBC v USA 13/100.000 - pozn. KB). Na druhej strane BCG vakcína účinkuje pri iných formách TBC, ale nie je až taká skvelá pri pľúcnej forme. Okrem toho detská forma TBC je v USA veľmi zriedkavá.

    Kamil Baďo: Prečo je výskyt TBC v USA nízky oproti iným krajinám aj napriek veľkej imigrácii?

    Dr. Paul Offit: Možno je to vďaka skorej diagnostike a skorému nasadeniu antibiotík a je to teda skôr v lepšej zdravotnej starostlivosti než vakcinácii.

    Kamil Baďo: Ohľadom dedičnej („herd“) imunity. Vo svojich knihách jasne popisujete princípy kolektívnej imunity. No, niektoré zdroje uvádzajú perzistenciu vakcín niekedy menej ako 10 rokov. Ako je to napríklad u rubeoly, kde sa uvádza perzistencia vakcíny medzi 9-20 rokov ale vek prvorodičiek je nad 25 rokov?

    Dr. Paul Offit: To závisí od vakcíny. Živé atenuované vakcíny ako napr. rubeola, osýpky či polio poskytujú doživotnú imunitu. Ostatné vakcíny vyžadujú booster dávku. Čo je zaujímavé, tak sa zdá, že vakcíny proti HEP B a možno HPV indukujú imunologickú pamäť a poskytujú doživotnú ochranu.

    Kamil Baďo: Ohľadom HEP B vakcíny sa vo Vašej knihe píše, že bolo v USA identifikovaných 16.000 detí nakazených HEP B mladších ako 10 rokov. Ako došlo k ich nakazeniu, keďže nie je ľahké sa v takomto veku nakaziť žltačkou?

    Dr. Paul Offit: Áno, to bolo prekvapivé. Pred zavedením vakcíny proti žltačke pre deti sa v roku 1991 objavilo 16.000 nakazených detí. Zhruba polovička z nich sa nakazila pri pôrode od svojich matiek. Druhá polovička sa nakazila z bežného kontaktu. To znamená, že nie z tetovania, drogovania alebo sexuálnym kontaktom, ale z používania spoločných uterákov, zubných kefiek či bozkami od príbuzných, ktorí boli prenášačmi.

    Kamil Baďo: Ohľadom HPV vakcíny píšete, že je to príčinou rakoviny krčka maternice. Ďalej píšete, že 70% žien je infikovaných HPV, no len menšia časť z nich dostane rakovinu. Sú známe ešte iné faktory, ktoré rozhodujú o vzniku rakoviny?

    Dr. Paul Offit: Nie je známy spôsob, či a prečo niekto dostane rakovinu. Preto je každý ohrozený.

    Kamil Baďo: Ohľadom poklesu zaočkovanosti sa vo Vašich knihách uvádzajú príklady epidémií osýpok a čierneho kašľa. Prečo pri tomto poklese nebol zaznamenaný prípad polia?

    Dr. Paul Offit: Pri poklese zaočkovanosti sa najmä vracajú choroby, ktoré sú najviac infekčné a až po ďalšom poklese zaočkovanosti tie ostatné. Ohľadom polia sme boli schopní v USA eradikovať polio už pri 70% zaočkovanosti, zatiaľ čo pri osýpkach sa nám to ťažko darí pri 90 - 95% zaočkovanosti.

    Kamil Baďo: Ako vnímate situáciu v Kongu, kde sa pri 90% zaočkovanosti objavilo 584 prípadov polia, zatiaľ čo v predchádzajúcich rokoch pri 70% zaočkovanosti, sa žiaden prípad nevyskytol.

    Dr. Paul Offit: Nepoznám situáciu v Kongu. Ale môžem povedať o situácii v USA. Pozrite si moju knihu “Vaccinated”, kde sa píše o kolektívnej imunite a o tom, aké % populácie musí byť zaočkované, aby sa začala choroba eliminovať.

    Kamil Baďo: Kedy si myslíte, že nastane čas prejsť z celoplošnej imunizácie proti poliu na cieľovú imunizáciu rizikových oblastí?

    Dr. Paul Offit: To čo sme sa naučili zo strachu z terorizmu je, že sme prestali očkovať proti pravým kiahňam, lebo tie sa už na planéte nevyskytujú. Zatiaľ čo polio áno a kvôli medzinárodnej mobilite ľudí neprestaneme očkovať dovtedy, kým nebude polio eliminované úplne.

    Kamil Baďo: V knihe Arthura Allena som sa dočítal, že v konečnom štádiu eradikácie pravých kiahní sa prešlo z masovej imunizácie na ockovania rizikových oblastí. 

    Dr. Paul Offit: Je to Pravda. V sedemdesiatych rokoch sme prestali rutínne očkovať deti. V deväťdesiatich rokoch armáde až keď bolo jasné, že budeme schopní eliminovať pravé kiahne. Pri polio to také jasné nie je. Preto nezastavíme toto plošné očkovanie.

    Kamil Baďo: Moja posledná otázka je ohľadom krížovej imunity. Vyskytuje sa krížová imunita v súčasných vakcínach? Napríklad funguje očkovanie proti pertussu aj proti parapertussu?

    Dr. Paul Offit: Krížová imunita sa pravdepodobne vyskytuje pri HPV vakcíne ktorá chráni aj proti genetický príbuzným kmeňom, ktoré nie sú prítomné vo vakcíne. Očkovanie proti čiernemu kašľu však proti parapertussu nechráni.

 

Dovetok

       Krátko po zaslaní tohto listu prišli tri reakcie: 

  1. MUDr. Lipták ma vo svojej odpovedi informoval o svojej pracovnej zaneprázdnenosti a rozličných aktivitách, ktoré má za účelom ďalšieho vzdelávania lekárov. Potvrdil však svoj záujem o diskusiu s verejnosťou, čomu sa úprimne teším. 
  2. RNDr Blažkovič poslal obratom odpovede na otázky, ktoré som mu poslal pred tromi týždňami a upozornil ma na skutočnosť, že vo vedeckom priestore odpovede môžu trvať aj niekoľko týždňov alebo mesiacov. Beriem na vedomie. Požiadal som, aby pán Blažkovič tieto odpovede zverejnil na svojej internetovej stránke www.PrecoOckovanie.sk, čo sa aj stalo a za čo mu ďakujem. 
  3. Najprekvapivejšie zareagoval RNDr. Petráš, ktorý moje otázky nazval otázkami „naprostého ignoranta, ktorý všetko popletie dohromady“ a požiadal ma, aby som ho zo svojich hrátok vynechal. Beriem na vedomie. Akurát ma jeho odpoveď dosť prekvapila, lebo jeho jediného som vyzdvihol ako autoritu, ktorá mi na moje predchádzajúce otázky odpovedala. Škoda.

 

Diskusia: Môj rozhovor s Dr. Paulom Offitom

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok