Milí rodičia,

26.03.2010 04:03

27.II.2010 - Markéta Melicharová - Lysá nad Labem, Česko

 

       Milí rodičia,

       som členkou petičného výboru Petice za svobodnou volbu v očkování v Českej republike. Rada by som sa s Vami podelila o dôvody, ktoré ma viedli k tejto aktivite.
       Žijeme v dobe, kedy sa moderná medicína ocitla v slepej uličke. Je pravda, že záškrt či detská obrna naše životy už neohrozujú, avšak nárast civilizačných chorôb, ako sú alergie, cukrovka, kardiovaskulárne poruchy, osteoporóza, onkologické ochorenia... sa epidémii celkom isto podobá.
       V tejto chvíli si musíme položiť otázku, ako budeme s chorobami zaobchádzať. Odpoveď modernej medicíny je úplne jasná: hlavným cieľom sa stáva predĺženie života a prevencia či potlačenie ochorení. Zásahy do genotypu a imunitného systému sú na dennom poriadku a na výskumy za týmto účelom sa vynakladajú obrovské sumy peňazí. Avšak ani tie nepomáhajú zastaviť vzostup civilizačných chorôb v spoločnosti. Výskumy, ktoré by ukázali, že niektoré z ochorení môžu mať aj pozitívny vplyv na budúcu imunitu organizmu, naopak nepochopitelne chýbajú.

       Veľmi často sa stáva, že ľudia, ktorí svoje ochorenia chcú riešiť iným spôsobom, než ktorý ponúka moderná medicína, zažijú odmietnutie svojho okolia. Inokedy sú napádaní rodičia, ktorí odmietnu dať očkovať svoje deti proti obyčajným detským chorobám, ako sú napr. osýpky alebo ružienka. Pritom choroby sú dôležitými procesmi prispôsobovania sa ľudského organizmu stále sa meniacemu životnému prostrediu a ich potláčanie bráni ich pozitívnemu vplyvu. Pochopenie ich zmysluplnosti sa tak úplne stráca.
       Náš systém očkovania vymazáva z bežného života čoraz banálnejšie ochorenia, avšak jeho použitie môže býť veľmi rizikové. Aj z tohto dôvodu naň musíme nazerať čo najkritickejšie. Akútne ochorenia pritom majú dôležitú hodnotu pre vývoj imunitného systému a snáď aj pre vývoj osobnosti človeka.
       V otázke očkovania jestvuje množstvo veľkých nejasností a neistôt. Vzhľadom k jeho masívnemu používaniu musia byť veľmi dobre posúdené a vyhodnotené dlhodobé účinky na človeka i spoločnosť. Takého posúdenie však úplne chýba a nedostatok výskumov na tomto poli nás nutne vedie ku zdržanlivosti a skepse.
       V neposlednom rade vo mne veľké pochybnosti vyvolávajú aj praktiky farmaceutických firiem - v prípade prasacej chrípky sa nedalo nevšimnúť si ich. Množstvo vyšetrovaní ukazuje, že dochádza k ovplyvňovaniu názorov a rozhodovania nielen štátnych úradníkov, ale aj lekárov a vedcov. Falšovanie odborných údajov nie je žiadnou výnimkou a experti odhadujú, že každá štvrtá až piata štúdia účinnosti liečív je nejakým spôsobom upravená. Farmaceutický priemysel financuje medicínsku vedu i rôzne druhy vzdelávania. Môže tak ovplyvňovať výsledky, ktoré sú prezentované verejnosti a predchádzať finančným stratám nezverejnením negatívnych správ. Farmaceutický priemysel si celosvetovo drží prvé miesto v korupcii odborníkov. Rozsah manipulácie je desivý.
       Ani ďalšia stratégia farmaceutických firiem - vyvolávanie čo najväčšieho strachu s cieľom zvýšiť motiváciu k očkovaniu - na dôveryhodnosti nepridáva.
       S ohľadom na tieto otázky, neistoty a pochybnosti, by rozhodnutie o očkovaní malo byť v demokratickej spoločnosti jednou zo základných možností voľby.
       História nám už neraz ukázala, že tradičné a zažité nemusí byť vždy správne a že väčšina nemusí mať vždy pravdu. Z týchto všetkých dôvodov žiadame teda o slobodu. Nemáme potrebu prenechávať rozhodnutia za naše životy a zdravie niekomu inému. Chceme sa sami rozhodovať a zároveň prijať za tieto rozhodnutia plnú zodpovednosť.

       Prajem Vám všetkým veľa síl a odvahy.

Markéta Melicharová