Europoslankyňa Michele Rivasi pojednáva o európskom škandále okolo vakcíny Gardasil

28.09.2015 11:38

SaneVax, Inc.3.V.2015Michele Rivasi

 

    Pôvodný článok Michele Rivasi addresses the Gardasil scandal in Europe
    z angličtiny preložila Mgr. Martina Haratíková
    a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

    Aké je opodstatnenie používania vakcín proti HPV (Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus)? Aké sú ich prínosy a riziká? Aké miesto majú HPV vakcíny v prevencii rakoviny krčka maternice a za akú cenu? Je Gardasil (na Slovensku sa predáva pod značkou Silgard — pozn. red.) vakcínou proti rakovine krčka maternice alebo rakovinou politiky? Aké miesto má v plánoch na prevenciu rakoviny krčka maternice lekárska etika? Vyše 200 európskych lekárov podpísalo list, určený Európskemu parlamentu, v ktorom žiadajú zákaz používania Gardasilu až do zodpovedania všetkých týchto otázok.

    9.IV.2015 doručila Michele Rivasi, europoslankyňa z frakcie Zelených, v mene vyše 200 lekárov Európskemu parlamentu (EP) návrh, požadujúci zodpovedanie vyššie uvedených otázok. Michele Rivasi vyzýva EP na parlamentný prieskum, ktorý zistí odpovede na tieto otázky.

 

Návrh Michele Rivasi

fotografia Michele Rivasi    Je pre mňa veľká česť, že dnes môžem privítať v parížskej kancelárii EP Dr. Philippa de Chazournes. Dr. de Chazournes dlho a tvrdo bojoval ako hovorca lekárov v súčasnom škandále okolo Gardasilu, slávnej vakcíny firmy Sanofi Pasteur MSD proti niektorým kmeňom ľudského papilómového vírusu, ktorý môže spôsobiť rakovinu krčka maternice. Množstvo lekárov podpísalo jeho list, adresovaný Marisol Touraine, ministerke zdravotníctva a sociálnych vecí Francúzska, ktorý vyjadruje ich obavy z myšlienky zdvojnásobenia zaočkovanosti mladých dievčat touto vakcínou, ktorej účinnosť je z vedeckého hľadiska pochybná. Niektorí z nich sú tu dnes s nami a ja som im za to vďačná. Požadujú poslanecký prieskum, ktorý objasní odpovede na položené otázky.  Ja sama som na konci apríla žiadala moratórium, t.j. zastavenie plošného očkovania touto vakcínou do času, kým nebude vykonaný hĺbkový výskum jej prínosov, rizík a účinnosti.

    Bezpečnosť očkovania sa vo všeobecnosti čoraz viac spochybňuje. Medzi rokmi 2005 až 2010 pokleslo vo Francúzsku percento ľudí, čo sú za očkovanie alebo veľmi za očkovanie z 90% na 60% (INPES Peretti-Waterl zdravotníckeho barometra z roku 2013). Percento Francúzov vo veku 18 až 75 rokov, ktorí odmietajú očkovanie, vzrástlo z 8,5% v roku 2005 na 38,2% v roku 2010. V roku 2005 až 58% lekárov očividne spochybňovalo užitočnosť vakcín podávaných deťom, zatiaľčo 31% lekárov vyjadrilo pochybnosti o bezpečnosti očkovania. Tieto čísla odvtedy museli ešte vzrásť.

    Ruka v ruke s týmto dramatickým prepadom dôvery v očkovanie ide výskum, uskutočnený v rôznych krajinách sveta (vo Francúzsku to boli R.-K. Gherardi a F.-J. Authier, v Kanade C. Shaw a L. Tomljenovic, v USA S. Seneff a S.-H. Lee, v Izraeli Y. Shoenfeld a vo Veľkej Británii C. Exley a iní), ktorý poukazuje na nebezpečnú jedovatosť solí hliníka, používaných vo vakcínach ako adjuvanty.

    Injekčné podanie solí hliníka môže byť príčinou značného a doteraz nevysvetleného nárastu mnohých patologických stavov, pretože tieto soli cestujú po tele, až kým sa dostanú do mozgu, kde sa hromadia. U istých jedincov s predispozíciami sa po očkovaní objavili vážne nežiaduce účinky: smrť, kŕče, bezvedomie, autistické poruchy, Guillain-Barrého syndróm, transverzná myelitída, ochrnutie lícneho svalstva, chronický únavový syndróm, autoimunitné ochorenia, pľúcna embólia, pankreatitída, makrofágová myofascitída a iné.

    Keď som videla prácu organizácie E3M, ktorá bola založená obeťami makrofágovej myofascitídy, považovala som za nevyhnuté predniesť túto tému na pôde EP.  Makrofágová myofascitída je málo známe, no nesmierne pustošivé ochorenie spôsobené práve soľami hliníka, obsiahnutými vo vakcínach.

    Nie som úplne proti očkovaniu ako takému, no cítim, že je dôležité, aby naša očkovacia politika bola čo najtransparentnejšia, aby sme počúvali aj hlasy obetí očkovania a vedeli poskytnúť primeranú odpoveď, ktorou bude hlavne výdatné financovanie naliehavého výskumu základnej očkovacej látky bez obsahu hliníka a jej sprístupnenie.

    Aj preto som pozvala vedcov a odborníkov z tejto oblasti, aby nám prišli porozprávať o ich práci o Gardasile počas tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila v apríli 2015 v parížskej kancelárii EP.

    Za ostatných 7 rokov dostali minimálne jednu dávku Gardasilu takmer dva milióny dievčat a žien vo veku 13 až 26 rokov, pričom 65% z nich hradila očkovanie poisťovňa… hoci účinnosť tejto vakcíny stále ešte nebola preukázaná. Odvtedy sa zvyšuje počet dievčat, ktoré tvrdia, že ich Gardasil pripravil o zdravie a táto záležitosť naberá celoeurópske rozmery.