Mercola, Dr. Joseph

07.08.2010 21:54

fotografia - Dr. Joseph Mercola       Po prvé a predovšetkým, som osteopatickým praktickým lekárom (titul DO).

       DO je licencovaný praktický lekár, ktorý podobne ako MD (obdoba nášho MUDr. - pozn. prekl.) môže predpísať lieky alebo vykonávať chirurgické zákroky vo všetkých 50 štátoch USA. DO a MD majú podobnú výučbu i požiadavky na licenciu, počnúc štyrmi rokmi štúdia v základných a klinických vedách, a následne úspešné zloženie licenčných skúšok.

       DO však prináša niečo špeciálne (a domnievam sa, že krajne dôležité) do lekárskej praxe.

       Osteopatickí praktickí lekári pristupujú k medicíne holisticky (celistvo), liečia celú osobu namiesto súboru príznakov. DO pomáha pacientovi vyvinúť si postoje a životný štýl, ktoré pomáhajú nielen zvíťaziť nad chorobou, ale aj jej predchádzať.

       Mám tiež certifikát z rodinného lekárstva a pracoval som 5 rokov ako vedúci oddelenia rodinného lekárstva v St. Alexius Medical Center. Som vzdelaný ako v tradičnom, tak i v prírodnom lekárstve.

 

       Snažím sa hľadať dlhodobé riešenia pre svojich pacientov trpiacich chronickými chorobami. Množstvo liekov na predpis je užitočnou pomôckou na úľavu od určitých akútnych chorôb, a ako praktický lekár ich niekedy na tieto účely predpíšem. Avšak domnievam sa, že drvivá väčšina medikamentov ponúka prinajlepšom len dočasnú úľavu, a ako osteopatický lekár sa snažím liečiť celú osobu, nielen príznaky.

 

Vzdelanie

 • University of Illinois v Urbana-Champaign - 1972-1976
 • Chicago College of Osteopathic Medicine (Vysoká škola osteopatického lekárstva v Chicagu) - 1978-1982
 • Chicago Osteopathic Hospital (Osteopatická nemocnica v Chicagu) - 1982-1985 - prax v rodinnom lekárstve
 • certifikát American College Osteopathic General Practitioners (Americká vysoká škola pre osteopatických praktických lekárov) - júl 1985
 • licencovaný praktický lekár a chirurg štátu Illinois (USA)

 

Členstvo v organizáciách:

 • Association of American Physicians and Surgeons (Zväz amerických praktických lekárov a chirurgov; www.aapsonline.org)
 • člen poradného výboru NOHA (Nutrition for Optimal Health Association = Spolok pre výživu pre optimálne zdravie; www.nutrition4health.org)
 • člen poradného výboru Price-Pottinger Nutrition Foundation (Nadácia Price-Pottenger pre výživu; www.price-pottenger.org)
 • člen poradného výboru Weston A. Price Foundation (Nadácia Westona A. Pricea; www.westonaprice.org)
 • člen poradného výboru Bio-Solar Proto (www.bio-solar.com)

 

Publikácie:

 • "Aspartame Can Harm Your Health" ("Aspartam môže poškodiť Vaše zdravie"), British Medical Journal, 3.X.2004
 • "Fish Oil Far More Effective Than Aspirin For Pre-eclampsia" ("Rybí olej je na preeklampsiu oveľa účinnejší než Aspirín"), British Medical Journal, 12.IX.2003
 • "Managing Hypertriglyceridemia" ("Ako zvládnuť hypertriglyceridémiu"), Canadian Medical Journal, 1.IV.2003
 • "Nutritional Ignorance Will Sabotage Treatment" ("Ignorovanie výživy sabotuje liečbu"), British Medical Journal, 13.IX.2002
 • "Dietary Manipulations That Resolve Atopic Dermatitis" ("Zmeny v stravovaní, ktoré vyliečia atopickú dermatitídu"), British Medical Journal, 7.VI.2002
 • "Myopia Possible Link to Increased Refined Carbohydrate Intake and Hyperinsulinemia" ("Možná spojitosť krátkozrakosti so zvýšeným príjmom rafinovaných cukrov a hyperinzulinémiou"), British Medical Journal, 17.V.2002
 • "Recent Advances in Nutritional Alternative to Parathyroid Hormone for Osteoporosis" ("Nedávny pokrok vo výživovej alternatíve k paratyroidnému hormónu pri liečbe osteoporózy"), British Medical Journal, 26.II.2002
 • "Omega-3's and Childhood Asthma" ("Omega-3-mastné kyseliny a astma v detstve"), Thorax, marec 2002:57(3)281
 • "More on Terrorism" ("Viac o terorizme"), Journal American Osteopathic Association (JAOA), január 2002
 • "Many People are Taking Insulin Like Growth Factor Without Even Knowing It" ("Mnoho ľudí užíva rastový hormón podobný inzulínu bez toho, že by o tom vôbec vedeli"), Western Journal of Medicine, Vol 175 (6):378, december 2001
 • "Fluoride and Apoptosis: Trading Dental Caries for Cellular Death?" ("Fluoridy a apoptóza: Obchodná výmena - žiaden zubný kaz za bunkovú smrť?"), British Medical Journal, 20.VII.2001
 • "Accuracy of Hair Analysis" ("Presnosť analýzy vlasov"), Journal of American Medical Association (JAMA), 285:1576-77, 28.III.2001
 • "Mercury Toxicity and Systemic Elimination Agents" ("Otrava ortuťou a prostriedky na systematickú elimináciu"), Journal of Nutritional and Environmental Medicine, 11:53-62, marec 2001
 • stĺpčeky pre The Townsend Letter, celoštátne (v USA) prestížny časopis o prírodnom lekárstve, od októbra 1997 do júna 2001
 • "Recurrent Otitis? Think Allergy" ("Vracajúci sa zápal ucha? Pomýšľajte na alergiu"), Family Practice News, str. 12-13; 1.X.1996
 • "Natural Progesterone for PMS" ("Prirodzený progesterón pre pred-menštruačný syndróm"), Patient Care 30:27-28, 15.IX.1996
 • "The Basis For Microcurrent Electrical Therapy in Conventional Medical Practice" ("Základy elektrickej terapie mikroprúdmi v konvenčnej lekárskej praxi"), J Advancement in Medicine, 8:107-120, 1995
 • "Cracking Down on 'Neck Cracking'", Am Family Physician, 45:452-459, február 1992
 • "Minocycline Trials in Rheumatoid Arhtritis" ("Klinické skúšky minocyklínu pri liečbe reumatoidnej artritídy"), Patient Care, str. 20-21, 20.I.1992
 • "Calcium Channel Blockers and Dysmenorrhea" ("Blokátory kalciového kanála a menštruačné bolesti"), J Adolescent Health, 1:1-2, január 1992
 • "Better Sleep For Less Pain in Hand Rheumatoid Arthritis" ("Lepší spánok vďaka menšej bolesti pri reumatoidnej artritíde ruky"), Patient Care, str. 15, 15.XII.1991
 • "Nutrition Software Helps Monitor Patients' Diets" ("Nutričný software pomáha sledovať diéty pacientov"), Computer News For Physicians, str. 29-30, 15.VI.1990
 • "Premarital HIV Testing" ("Predmanželské testy na HIV"), JAMA, 261:2198, 21.IV.1989
 • redaktor monografie o HIV vydanej Abbott Laboratories v roku 1989 a distribuovanej praktickým lekárom po celých USA
 • "Private Resources Should Share AIDS Funding Responsibility" ("Súkromné zdroje by mali zdieľať zodpovednosť za financovanie výskumu AIDS"), J Amer Osteo Assoc, 88:313, marec 1988
 • "What Physicians Should Know About AIDS Antibody Testing" ("Čo by mali praktickí lekári vedieť o testoch na protilátky proti AIDS"), Osteo Med News. december 1988
 • "Premarital HIV Test Is Worth the Money" ("Predmanželský test na HIV stojí za tie peniaze"), Am Med News, str. 45, 9.IX.1988
 • "Pediatrics and AIDS" ("Pediatria a AIDS"), JAMA, 258:3119-3120, 4.XII.1987
 • "Recent Developments In Smoking Cessation" ("Nedávny vývoj v odúčaní od fajčenia"), Osteo Annals, 14:31-32, 1987
 • "The New American Diet (Book Review)" ("Nová americká strava (recenzia knihy)"), J Amer Osteo Assoc, 153:107-108, 1987
 • "Update On Rubella, Hepatitis, and H. flu Vaccines" ("Novinky vo vakcínach proti ružienke, nákazlivej žltačke a chrípke"), Osteo Med News, 3:31-32, 1986
 • "Calcium Supplementation in the Treatment of Hypertension" ("Dopĺňanie vápnika pri liečbe vysokého krvného tlaku"), J Amer Osteo Assoc, 85:104-107, 1985
 • "NMR Analysis of Human and Rabbit Lens" ("NMR analýza ľudských a králičích šošoviek"), Experimental Eye Research, 34:545-552, 1982

 

Osobné záležitosti:

       Mojím koníčkom je pretvárať tradičnú lekársku paradigmu (súbor vzorcov správania - pozn. prekl.) v USA, čo spotrebuje väčšinu môjho voľného času po starostlivosti o pacientov. Od roku 1968 som bol aktívnym bežcom. Absolvoval som maratón v Chicagu za tri hodiny. Okrem toho sú od roku 1985 mojím koníčkom počítače, od skorých 90. rokov sa zaujímam o Internet.

       Súčasný zdravotnícky systém je zodpovedný za zabíjanie a trvalé poškodenia zdravia miliónov občanov USA, ale rýchlo rastúci počet návštevníkov stránky Mercola.com od jej vzniku v roku 1997 (teraz patríme bežne medzi 10 najnavštevovanejších stránok o zdraví) ma presviedča, že aj Vy už máte dosť klamstiev tohto systému. Chcete praktické riešenia pre Vaše zdravie bez reklamných trikov a to je presne to, čo Vám ponúkam.

 

Dr. Joseph Mercola

 

       Z pôvodného článku "Meet Dr. Mercola" ("Zoznámte sa s Dr. Mercolom")
       vybral a preložil Ing. Marián Fillo.