Měla by být striktně vyžadována trestní odpovědnost za šíření nakažlivých chorob

14.01.2011 00:00

       [...]

       Ten, kdo odmítne očkování proti závažným chorobám, které Lékařská komora (odborníci) a následně zákon (na základě rozhodnutí volených zástupců občanů) označily za povinné, by měl v tom případě nést odpovědnost za případné vlastní léčení a případné vlastní poškození zdraví v plné výši sám - mimo rozsah zdravotního pojištění. Stejně tak by měl nést plné náklady léčení či náhrady ušlé újmy, když nakazí někoho druhého. Cizinec mimoEU, vstupující na území státu, by se měl povinně prokázat doklady o očkování v rozsahu povinném pro občany státu. Jinak by neměl být vpuštěn. Solidarizovat se s někým, kdo odmítá postupy lege artis a vyznává "alternativní" léčbu či se neléčí vůbec, je morbidní. Ať si chcípne. A za své. Ale co s tím, když nakazí ostatní?

       Problém je, jak takto nezodpovědnému člověku dokázat, že nakazil ještě i jiné osoby . Pouze tak, že podepíše, že byl poučen o zdravotních důvodech očkování a trestních následcích svého odmítavého postupu. V každém případě je rozšiřování nakažlivých chorob trestným činem. V případě odmítnutí očkování by mělo být trestným činem spáchaným úmyslně ve stádiu pokusu. V decisní sféře státu (parlament, vláda, ministerstvo, soudy) by alespoň na tomto základě měla existovat shoda a měl by převážit zájem na prevenci před léčbou. Povinná prevence je nejen levnější, ale nepoškozuje nevinné.

 

       Viac na stránke Britské listy.

       Viď tiež článok "Prečo je dôležitá a potrebná slobodná voľba v očkovaní?".