Mediforum Škola očkovania v Piešťanoch v piatok 5. a sobotu 6.IV.2013

05.02.2013 14:00
Čo:  Mediforum Škola očkovania
Kde:  hotel Balnea Esplanade**** - Danubius health spa resort
Kúpeľný ostrov
Piešťany
Kedy:  od piatka 5. apríla/dubňa 2013 od 1400
do soboty 6. apríla/dubňa 2013

 

Piatok | 5.apríla 2013

od 1400

Registrácia účastníkov

1530 - 1830

História a význam očkovania na Slovensku

Doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.

Ako vnímajú odmietanie očkovania primárni pediatri v Európe

MUDr. Kvetoslava Prcúchová, MPH

Očkovanie v rodine - rola pediatra

MUDr. Marta Špániková

Komunikácia s rodičmi o očkovaní

MUDr. Elena Prokopová

Diskusia

Prestávka

Manipulácia a skladovanie vakcín

Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD.

Aplikácia vakcín

MUDr. Katarína Šimovičová

Význam a bezpečnosť kombinovaných vakcín (DTP a MMR)

MUDr. Jarmila Pertináčová

Diskusia

 

Sobota | 6.apríla 2013

0900 - 1200

Očkovanie z pohľadu imunoalergológa

Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.

Individuálny prístup v povinnom očkovaní

MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH

Očkovanie predčasne narodených detí

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Cestovanie detí a očkovanie

MUDr. Ivan Bakoš

Diskusia

Prestávka

Rotavírusy z pohľadu gastroenterológa

MUDr. Jarmila Kabátová

Možnosti prevencie rakoviny krčka maternice

MUDr. Ladislav Masák

Prevencia pneumokokových ochorení - staré otázky a nové odpovede

Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.

Zásady diagnostiky, liečby a prevencie hnisavých meningitíd

Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

Diskusia