Mediforum Škola očkovania v Hornom Smokovci (PP) piatok 19. - sobota 20.IV.2013

19.02.2013 14:00
Čo: Mediforum Škola očkovania
Kde: Grand hotel Bellevue**** - congress wellness spa resort
Horný Smokovec 21
Vysoké Tatry (okres Poprad)
Kedy: od piatka 19. apríla/dubňa 2013 od 1400
do soboty 20. apríla/dubňa 2013

 

Piatok | 19.apríla 2013

od 1400

Registrácia účastníkov

1530 - 1830

História a význam očkovania na Slovensku

MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH

Očkovanie z pohľadu imunoalergológa

Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.

Očkovanie v rodine - rola pediatra

MUDr. Marta Špániková

Komunikácia s rodičmi o očkovaní

MUDr. Elena Prokopová

Diskusia

Prestávka

Manipulácia a skladovanie vakcín

Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD.

Aplikácia vakcín

MUDr. Katarína Šimovičová

Význam a bezpečnosť kombinovaných vakcín (DTP a MMR)

MUDr. Jarmila Pertináčová

Diskusia

 

Sobota | 20.apríla 2013

0900 - 1200

Očkovanie predčasne narodených detí

Doc. MUDr. Darina Chovancová CSc.

Cestovanie detí a očkovanie

MUDr. Ivan Bakoš

Ako vnímajú odmietanie očkovania primárni pediatri v Európe

MUDr. Kvetoslava Prcúchová

Individuálny prístup v povinnom očkovaní

MUDr. Ingrid Urbančíková, MPH

Diskusia

Prestávka

Rotavírusy z pohľadu infektológa

MUDr. Dana Hudáčková

Možnosti prevencie rakoviny krčka maternice

MUDr. Ladislav Masák

Prevencia pneumokokových ochorení - staré otázky a nové odpovede

Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD.

Zásady diagnostiky, liečby a prevencie hnisavých meningitíd

Doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD.

Diskusia