Medicínske mediálne impérium firmy Merck, Sharp & Dohme (MSD)

03.04.2011 04:47

Alliance for Human Research Protection - 14.II.2011 - Martin J. Walker

 

       Pôvodný článok "Merck's Medical Media Empire"
       z angličtiny preložila Mgr. Viera Maťašovská a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Dnes je svet tak veľký, a spleť informácií o ňom tak neprehľadná, že dokonca aj odborníci musia byť (ako sami hovoria) v kontakte nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Stačí nedávať pozor čo i len sekundu a možete to ľutovať celý život. Niektoré informácie sa však prešmyknú skrz túto hmlu takmer nepozorovane. Kto si napr. pamätá, že čítal článok "MSD podpísal partnerstvo so skupinou BMJ" z júna 2008, alebo článok "Univadis a Lancet oznamujú nové partnerstvo" o dva roky neskôr? Ale aj tak by len malý počet ľudí prečítal viac ako len nadpis správy a hlbšie sa zaoberal tým, čo je to MSD a čo je to Univadis.

       Každý, kto čítal viac než nadpis, mohol byť šokovaný, pretože MSD je samozrejme Merck, Sharp & Dohme, obrovská farmaceutická spoločnosť známa aj ako Merck & Co. A Univadis®? Áno, uhádli ste, aj to je súčasť spoločnosti Merck. Merck je jedným z výrobcov vakcíny MMR II a bol jedným z obžalovaných v žalobe vznesenej britskými rodičmi proti trom výrobcom vakcín. V skutočnosti Merck, ktorý medzitým kúpil firmu Aventis Pasteur, spoločnosť s ktorou predtým spolupracoval pri predaji vakcíny MMR II vo Veľkej Británii, teraz pozostáva už z dvoch firiem obžalovaných v tomto (momentálne už uzavretom) súdnom spore.

       Čo robí Univadis®, tá časť MSD, ktorá je zapojená do oboch partnerstiev? Ako mnoho iných nadnárodných spoločností, aj stále sa rozvíjajúci Merck si postupne buduje impérium, ktoré sa nebude musieť spoliehať na PR (Public Relations = vzťahy s verejnosťou = vyššia forma reklamy - pozn. red.) a informačné agentúry mimo svojej vlastnej korporácie. Univadis® (Univadis® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, New Jersey, USA) je dcérskou spoločnosťou, ktorá má v úmysle celosvetovo vychovávať lekárov podľa svätého písma spoločnosti Merck. Merck popisuje webovú stránku Univadis® ako "nekomerčnú lekárskú webovú stránku farmaceuticke firmy MSD, poskytujúcu informácie a zaujímavosti britským lekárom". Vyvinula vzdelávacie programy v rozvojovom i rozvinutom svete, ktoré v spolupráci s časopismi a inými médiami môžu vo svete "šíriť Slovo Merckovo". Nenájdete tam ani slova o ovplyvňovaní obsahu časopisov BMJ a The Lancet, alebo o akejkoľvek recipročnej službe, vďaka ktorej články z BMJ a The Lancet dvakrát obehnú svet v priebehu pár milisekúnd.

       Keď Brian Deer nedávno napísal tri svoje ohováračské články o Dr. Andrewovi Wakefieldovi do BMJ (= British Medical Journal = britský lekársky časopis - pozn. prekl.), bežným názorom bolo, že BMJ ťahá za jeden koniec spolu s veľkými farmaceutickými firmami, čo sa aj dalo očakávať. Bolo ťažké vyvrátiť tento názor. Koniec-koncov, nejakú dobu sa predpokladalo, že Deer je napojený buď na GSK (GlaxoSmithKline - pozn. red.) alebo na MSD - najmä počas jeho účasti na súdnych sporoch v USA, - pričom politiku časopisu Lancet riadil na určitý čas výkonný riaditeľ vydavateľstva Elsevier, ktorý bol tiež nevýkonným členom správnej rady GlaxoSmithKline (GSK). Ďalej Dr. Richard Horton, šéfredaktor Lancetu, je nadšeným členom Akadémie lekárskych vied, čiastočne financovanej MSD a GSK, a konferencie BMJ sú financované GSK i MSD. A tak sa stalo oxymoronom hovoriť o "nezávislých lekárskych časopisoch" (oxymoron = vyjadrenie obsahu spojením dvoch navzájom sa vylučujúcich pomenovaní, napr. chudobný boháč - pozn. red.).

       Prepojenie Univadis®/Mercku s BMJ a s The Lancet ich oboch nevyhnutne spája s VIS on-line (= Vaccine Information Service = informačná služba o vakcínach) od spoločnosti Merck — „komplexný zdroj informácií, obzvlášť určený odborníkom v zdravotníctve, aby im poskytoval odpovede na ich otázky o vakcínach" — a s Media Medics (lekári pracujúci s médiami), skupinou predajných mužov a žien, ktorí už dávno predali svoje duše za žiaru reflektorov. Media Medics boli vybratí, aby webstránke Univadis® poskytovali nový obsah: "Každý mesiac dodáme štyri články na aktuálne témy, zároveň s pravidelnými príspevkami do súvisiacich diskusných fór. Články budú tvrdohlavé (zároveň však vecne presné) a komentáre budú vítané. Teraz hľadáme prípadných prispievateľov..."

       V tomto závale manipulovaných globálnych informácií, niekde v spleti zištných záujmov nájdeme hrubý, približný obraz zápletky Deera s očkovacím priemyslom. Stále to nie je "na betón" jasné, ale začínajú sa pred nami rysovať ostré obrysy obrazu Deera a jeho zapojenia sa do útokov BMJ na Dr. Wakefielda. Keď BMJ podpísal zmluvu s Univadis®, celosvetový riaditeľ zdravotníckej divízie spoločnosti Merck (Merck má aj chemickú divíziu - Merck Chemicals - pozn. red.), Dr. Ottfried Zierenberg povedal:

"Naša spolupráca s BMJ Group má v úmysle v konečnom dôsledku zlepšiť zdravotné výsledky pre pacientov, a posilniť pozíciu Univadis® ako dôveryhodného, profesionálneho a komplexného zdroja (článkov a informácií) pre lekársku verejnosť."

       Len pred pár rokmi bolo ešte škandálom, keď sa o lekárskych časopisoch alebo ich zamestnancoch zistilo, že boli financovaní farmaceutickými firmami, napojení na ne či spolčení s nimi. Dnes sú už boje dobojované a mŕtva pravda leží rozbitá na franforce na rôznych
bojiskách, ľudia sú olúpení o svoju etiku. Vo Veľkej Británii sú časopisy Lancet i BMJ hlboko skompromitované. Ale všimne si to vôbec niekto? Pravdepodobne nie - etika sa vo Veľkej Británii stala cudzím jazykom.

       MSD má veľa skúseností z vyhýbania sa zodpovednosti, najmä po tom, čo ich vakcína proti rotavírusom bola silne kritizovaná za spôsobovanie potenciálne smrteľného ochorenia čriev. Na vyleštenie svojho imidžu po tomto škandále si spoločnosť Merck najala neslávne známu krízovú PR agentúru APCO Worldwide so sídlom v Hong Kongu, aby navrhla a zrealizovala nejakú vhodnú komunikačnú stratégiu. APCO v úzkej spolupráci s klientom prevzalo túto zložitú situáciu aj s neznámou lekárskou terminológiou a zjednodušila informácie do určitých kľúčových správ. APCO potom navrhla a vykonala proaktívnu mediálnu kampaň, aby oboznámila Hong Kong s týmito správami. Stredobodom kampane bol brífing médií, zorganizovaný APCO, na ktorom sa zúčastnili takmer všetky tlačové, elektronické (rozhlas, TV) a internetové médiá, kde dvaja vedúci pediatri predstavili fakty, zasadili tieto oznamy do kontextu a odpovedali na otázky novinárov. Brífing bol použitý na zdôraznenie mimoriadnej správy CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. red.) - reakcie na oznámenie FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. red.), ktorého záverom bolo, že táto vakcína u bábätiek nezvýšila pravdepodobnosť vzniku intususcepcie (zapošvenie čriev).

       Hovorí sa, že kampaň APCO vyriešila situáciu úplne, keď dokázala svetu, že nikto nebol vakcínou proti rotavírusom od spoločnosti MSD poškodený, až to budilo dojem, že to bol výrobok inej firmy, čo bol za to všetko zodpovedný!

       Mediálnej kampani APCO sa podarilo ďalekosiahle rozšírenie kľúčových správ spoločnosti MSD. Vo výsledku bola dôvera verejnosti v túto vakcínu svižne obnovená.

       Napriek vynikajúcej práci APCO v kauze Rotateq (vakcína proti rotavírusom od firmy Merck - pozn. red.) sa zdá, že Merck pociťuje potrebu vybudovať proaktívne mediálne impérium, ktoré bude zahŕňať aj lekárske časopisy a ktoré pomôže zmiesť zo stola tragédiu vakcínou poškodených detí a dokonale zbaví firmu právnej zodpovednosti za spôsobené škody.

 


 

       Webová stránka Martina J. Walkera https://www.slingshotpublications.com obsahuje rozsiahlu analýzu nechutného sporu medzi Brianom Deerom a Dr. Andrewom Wakefieldom.

       Viď tiež článok "Časopisy British Medical Journal (BMJ) a The Lancet uzatvorili partnerstvo s výrobcom vakcín Merck, Sharp & Dohme (MSD)" a ďalšie články v tomto prehľade.