Masívny očkovací útok proti podvýživeným deťom v Afrike

29.08.2011 14:35

Dr. Sircus' Blog - 23.VIII.2011 - Dr. Mark Sircus

 

       Pôvodný článok "Massive Assault Against the Children"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Ktorý lekár by očkoval takéto dieťa?       Lekárska charitatívna organizácia Lekári bez hraníc (= Medecins Sans Frontieres = MSF) spustila 18.VIII.2011 plošné očkovanie proti osýpkam v utečeneckom tábore pre Somálcov v južnej Etiópii. Očkovanie sa zameriava na deti do 15 rokov. Podľa údajov charitatívnych organizácií mnohí (ak nie všetci) zo Somálskych utečencov trpia aj podvýživou. "Podvýživa je veľmi častá", vyjadril sa krízový koordinátor MSF Guillem Perez. Sucho v Africkom rohu vydalo okolo 12 miliónov ľudí na pospas smrti hladom.

       Čo je na tomto príbehu zle? Vyzerá to ako normálna vec, ktorú treba urobiť - ísť do utečeneckého tábora a všetkých zaočkovať. Ale boli časy, keď lekári boli lekármi, a vtedy by nezaočkovali dieťa s imunitným systémom oslabeným chrípkou či dokonca silnejším nachladnutím. Určite by žiadny lekár čo len trochu pri zmysloch neočkoval pacienta s vysokou horúčkou či akoukoľvek vážnou akútnou chorobou.

       Teraz si povedzme, prečo obozretní lekári bývali pred očkovaním detí opatrní? Každý lekár, hodný toho označenia, vie, že očkovanie spôsobuje telu fyziologický stres a že to je dôvod, prečo niektoré deti krátko po očkovaní zomierajú. Zvyčajne nie sú nežiaduce účinky smrteľné, ale aj tak poškodia nervovú či inú sústavu.

       Žiadny detský lekár by nevpichol dieťaťu olovo, ale drvivá väčšina z nich nemá výčitky svedomia pri vpichovaní ortuti - iného ťažkého kovu, ktorý je 100x jedovatejší než olovo. Dnešný lekár zahodil akúkoľvek opatrnosť ohľadne zdravotnej starostlivosti o deti a preto som napísal knihu "Humane Pediatrics" ("Ľudská pediatria"). Detskí lekári doslova stratili akýkoľvek zmysel pre rozlišovanie toho, čo je správne a čo je zlé. Stratili svoje duše, vytvárajúc si o sebe pancierovo pyšný obrázok. Za týmto ľaliovo bielym obrazom môžu doslova robiť deťom čokoľvek a i napriek tomu v noci dobre spať.

       Podľa Dr. Mohammeda Al-Bayatiho je "poškodenie imunitného systému napraviteľné odstránením skutočného pôvodcu alebo liečbou skutočných príčin." Zdravý imunitný systém je výsledkom zdravého života a jedným z najväčších jeho potláčateľov je podvýživa a umieranie od hladu. "Atrofia lymfoidného tkaniva u ľudí trpiacich podvýživou je známa od roku 1925. Podvýživa spôsobuje vážnu atrofiu týmusu (žľaza s vnútorným aj vonkajším vylučovaním zúčastňujúca sa na imunitných reakciách organizmu, ktorá sa v dospelosti zmenšuje, brzlík - pozn. prekl.) a lymfoidných orgánov a oslabuje funkčnosť T-buniek. Tieto zmeny sú napraviteľné dostatočnou výživou. Veľkosť týmusu u podvýživených detí vzrástla po 9 týždňoch dostatočnej výživy z 20% normálu na 107% normálu."

 

Očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu

T-bunka       Táto T-bunka (modrá) je jedným z najdôležitejších obranných prostriedkov imunitného systému.

       Môj starý lekársky známy Dr. Harold E. Buttram napísal pred mnohými rokmi (v roku 1984) takmer nepovšimnutý list redakcii New England Journal of Medicine (NEJM) o zaujímavej nemeckej štúdii. Štúdia zistila značný (aj keď dočasný) úbytok T-lymfocytov u 11 zdravých dospelých po rutinnom preočkovaní proti tetanu. Obzvláštne obavy vyvoláva fakt, že u štyroch skúmaných osôb poklesla úroveň T-lymfocytov na úroveň, akú možno vidieť u pacientov s rozvinutým AIDS. Dôsledky tejto štúdie sú obrovské. Vzhľadom k tejto nemeckej štúdii, ak je toto dôsledkom jednej jedinej očkovacej látky (vakcíny) v tele zdravého dospelého človeka, treba sa triezvo zamyslieť nad možnými dôsledkami viacerých vakcín (až 18 očkovacích látok počas prvých šiestich mesiacov života), ktoré dostanú bábätká s ich nedozretým a zraniteľným imunitným systémom.“ napísal Buttram.

       Štúdia NEJM ukázala, že očkovanie proti tetanu spôsobuje pokles T-lymfocytov pod normu, ktorý vrcholí po 2 týždňoch od očkovania. Aj keď zmenené úrovne sa javia byť podobné ako pri tých, čo ochoreli na AIDS, táto dôležitá informácia z tejto štúdie nikdy neuzrela svetlo sveta. „Skutočnosť, že táto štúdia nebola nikdy zopakovaná, považujem za jednu z najkrikľavejších ukážok ľahostajnosti na poli testovania bezpečnosti vakcín určených pre deti.“ napísal Buttram.

       Jednou z hlavných funkcií T-lymfocytov je rozšíriť alebo posilniť odozvy imunitného systému vylučovaním špecializovaných činiteľov, ktoré aktivujú iné biele krvinky, aby tieto odrazili nákazu. Potom tu máme špecializované T-lymfocyty, ktoré sú dôležité pri priamom zabíjaní určitých rakovinových buniek, vírusom nakazených buniek a niekedy aj parazitov. Niektoré z týchto T-lymfocytov sa nazývajú „prirodzení zabijaci“, keďže priamo napádajú a zabíjajú rakovinu, ako napr. melanómy, lymfómy a vírusom napadnuté bunky, obzvlášť herpes a bunky napadnuté cytomegalovírusom.

 

Svetová zdravotnícka organizácia a celosvetová vláda

       Ron Hera hovorí, že "Globalizácia, ktorá je odrazom plánov veľkých nadnárodných korporácií, má za účinok odcudzenie sa občanov Európy, Veľkej Británie a USA od svojich vlastných vlád. Národné vlády čoraz viac skladajú účty medzinárodným organizáciám, zatiaľčo volení zástupcovia veľkým nadnárodným korporáciám. Keďže globalizácia je v plánoch najväčších korporácií v každej krajine, vodcovia Európy, Veľkej Británie a USA ju takmer jednohlasne podporujú."

       S tým, ako globalizácia postupuje, zanecháva za sebou obmedzené práva jednotlivcov, nezodpovedných vodcov, nelegitímne vlády a potenciál násilného potlačovania odporu. V oblasti lekárstva sa celosvetová vláda už stala realitou skrz nespochybňovanú autoritu Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organization = WHO).

       Australian Vaccination Network (Austrálska sieť ohľadne očkovania; mimovládna nezisková organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní v Austrálii - pozn. prekl.) nám hovorí, ako sa táto paradigma ovládnutia sveta usídľuje v ich milovanej krajine: "Austrálska vláda práve uzákonila požiadavku, aby všetci rodičia doviedli svoje deti na zdravotnú prehliadku k praktickému lekárovi. (Ne)splnenie tejto požiadavky rozhodne o tom, či (ne)dostanete rodinné prídavky. Tento týždeň boli vyslané rodičom listy s výzvou a niektoré už boli doručené. Očkovanie je veľkou súčasťou tejto požiadavky a nie je nemožné, že lekári budú považovať neočkované deti za "ohrozené" a budú požadovať zásah vo forme núteného očkovania alebo odobratia dieťaťa z rodiny."

       Je ťažkou iróniou, že pozitívna vízia zjednoteného celosvetového ľudského spoločenstva hovorí o súladnej mierovej spolupráci bez súperiacich národných štátov. Iróniou je to preto, lebo v skutočnosti tu máme nad sebou bohaté elity a ich vybraných posluhovačov, ktorí nám hovoria, čo presne robiť môžeme a čo nemôžeme.