Louis Pasteur pracoval do konca života, zomrel ako 72-ročný

26.09.2010 15:24

       [...]

       Mnoho rokov vedeckého života venoval Louis Pasteur výskumu nebezpečných infekčných chorôb a ich prevencii. Ako prvý vytvoril vakcínu proti nejakej chorobe z pôvodcu choroby samého. Dokázal, že infekcia organizmu oslabenou kultúrou choroboplodných zárodkov nespôsobí smrť, ale vyvoláva odolnosť proti príslušnému ochoreniu tým, že organizmus si vytvára protilátky. Takto vytvoril základy aktívnej imunizácie ako metódy preventívneho očkovania proti nákazlivým chorobám.

       V roku 1885 po predchádzajúcich pokusoch na psoch a údajne aj na sebe po prvý raz realizoval očkovanie proti besnote a zachránil tak život deväťročnému chlapcovi, ktorého pohrýzol besný pes. Jeho postup výroby vakcíny vysušením králičej miechy sa všeobecne používal až do konca 50. rokov 20. storočia. Pasteur má zásluhu nielen na objave liečby besnoty a iných vážnych chorôb, ale i na vzniku nového lekárskeho odboru imunológie.

 

       Viac na stránke Dnes.sk.