List vrchnému inšpektorovi Ministerstva zdravotníctva USA vo veci ortuti vo vakcínach

24.08.2012 22:13

Coalition for Mercury-free Drugs (CoMeD) - 15.IX.2010 - rev. Lisa Karen Sykes

 

       Pôvodný list "Formal CoMeD Enquiry Request Letter to OIG-HHS"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

 

CoMeD Inc.
14 Redgate Court
Silver Spring, MD 20905-5726
USA

Streda, 15. septembra 2010

 

Daniel R. Levinson
Inspector General (Vrchný inšpektor)
Office of the Inspector General (Úrad vrchného inšpektora)
Department of Health and Human Services (Ministerstvo zdravotníctva a služieb ľuďom USA)
ATTN: HOTLINE
PO Box 23489
Washington, DC 20026
USA

 

 

Vážený pán Levinson,

 

       v roku 2008 takmer skolabovala globálna ekonomika, z veľkej časti kvôli neschopnosti našej federálnej vlády, konkrétne Komisie pre burzu a cenné papiere (Securities and Exchange Commision), správne regulovať finančný priemysel.

       V roku 2010 zažila Amerika najhoršiu ekologickú katastrofu vo svojich dejinách, z veľkej časti kvôli neschopnosti našej federálnej vlády, konkrétne Federálneho dozoru pre ťažbu surovín (Mineral Management Service), správne regulovať ropný priemysel.

       Závažnejšia je však súčasná neschopnosť vlády USA, konkrétne ministra zdravotníctva (Secretary of the Department of Health and Human Services = HHS) a Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (Food and Drug Administration = FDA), ktorý sa zodpovedá ministrovi zdravotníctva, správne regulovať farmaceutický priemysel, ktorý naďalej používa jedovaté zlúčeniny ortuti pri výrobe medikamentov, obzvlášť očkovacích látok.

       Napriek odôvodneným tvrdeniam, že federálne zdravotnícke úrady USA, vrátane (ale nielen) Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention = CDC), sa skompromitovali smutne známymi konfliktami záujmov, Úrad vrchného inšpektora Ministerstva zdravotníctva a služieb ľuďom (Office of Inspector General for the Department of Health and Human Services = HHS-OIG) sa svojou nečinnosťou tvárou v tvár tejto pálčivej kríze verejného zdravotníctva stal účastníkom tohto najväčšieho federálneho zlyhania.

       Vaša nečinnosť dovolila a stále dovoľuje pokračujúce očkovanie obyvateľstva očkovacími látkami s konzervantom Thimerosalom bez požadovaného dôkazu bezpečnosti alebo možnosti informovaného (ne)súhlasu, čo je porušením práva USA.

       Nepotrebné a systematické vpichovanie ortuti v podobe Thimerosalu (ktorý podľa váhy pozostáva zo 49,6% z ortuti), pochybne používaného ako „konzervant“, do tiel detí a tehotných žien predstavuje jednu z najväčších katastrof, ktorým čelí naša krajina a ktorá vysoko presahuje tie katastrofy, čo už boli zverejnené médiami.

       S viac než:

 • 1 zo 6 detí, ktoré majú teraz diagnostikovanú poruchu správania a/alebo duševného vývoja,
 • 25% detí, ktoré teraz trpia jednou alebo viacerými trvalými chronickými chorobami, a
 • 1 zo 70 chlapcov (novší údaj hovorí o 1 z 54 chlapcov – pozn. prekl.), ktorým je teraz diagnostikovaná porucha autistického spektra,

dovolila federálna neschopnosť zákonne regulovať farmaceutický priemysel, aby boli mysle našich detí poškodzované, presne tak ako dovolila nenásytnosti poškodiť ekonomiku a rope poškodiť Mexický záliv.

       Používanie Národného imunizačného programu USA na podávanie nebezpečnej, nepotrebnej a nepriznanej ortuti občanom USA je neospravedlniteľné, škodlivé a zločinné.

       Vyšetrovanie, vedené HHS-OIG, už potvrdilo platnosť obvinení z „konfliktu záujmov a Thimerosalu“, podané Úradu špeciálneho právneho zástupcu (Office of Special Counsel = OSC) v roku 2004 pätnástimi rodinami detí, priotrávených ortuťou.

       Navyše, v správe, zverejnenej HHS-OIG v decembri 2009 (pod vedením Daniela R. Levinsona), nazvanej „Etický program CDC pre špeciálnych štátnych zamestnancov vo federálnych poradných výboroch“, váš úrad uvádza, že: „početné vážne konflikty záujmov, chýbajúce školenia v oblasti etiky a neschopnosť vyplniť príslušné papiere ohľadne etiky boli u štátnych zamestnancov v CDC bežné.“

       Napriek uznanej dôveryhodnosti týchto obvinení, napriek výzve OSC na kongresové vyšetrovanie Thimerosalu, ani HHS-OIG, ani akýkoľvek iný vládny úrad nepodnikol nijaké kroky na ochranu verejného zdravia pred pustošením tohto známeho jedu, nervového jedu, jedu, poškodzujúceho telesný a duševný vývin, karcinogénu (rakovinotvornej látky), mutagénu (látky, spôsobujúcej mutácie), teratogénu (látky, spôsobujúcej poškodenie plodu v tele tehotnej ženy) a disruptoru (látky, spôsobujúcej rozvrat) imunitného systému.

       Na základe nových informácií, priložených k tomuto listu, pridávame 10. obvinenie k 9 obvineniam, ktoré sme už predtým zaslali HHS-OIG: ilegálna prítomnosť ortuti v liečivách, ktoré schválil FDA, obzvlášť vo vakcínach, je obhajovaná očividne podvodnými štúdiami.

       Kriminálne vyšetrovanie, ktoré práve prebieha v Dánsku, odhaľuje, že kľúčové „nezávislé“ štúdie, ktoré údajne dokazujú, že ortuť nespôsobuje autizmus, boli v niektorých prípadoch finančne a eticky skompromitované našimi vlastnými zdravotníckymi úradmi.

       Napr. CDC pomáhalo pri návrhu, manipulácii s údajmi, hodnotení (recenzovaní) a zverejnení týchto štúdií.

       Výsledné a očividne skreslené epidemiologické štúdie nemôžu dokázať bezpečnosť ani potvrdiť, že súčasné množstvá ortuti vo vakcínach sú „bezpečné“.

       Navyše, pôvodné sady údajov „sa stratili“ alebo nie sú prístupné na nezávislé zhodnotenie, takže dokonca ani zverejnené zistenia nemožno potvrdiť, nieto ešte správne zhodnotiť.

       Napriek tomu FDA a ďalšie federálne zdravotnícke úrady opakovane citujú tieto štúdie vo svojom odobrovaní pokračujúceho používania ortuti v medicíne.

       Jeden z týchto úradov, Výskumný ústav lekársky (Institute of Medicine = IoM), ktorého výbor vydal v roku 2004 správu, čo údajne zbavila Thimerosal z vakcín viny na zapríčinení autizmu,[1] staval svoje závery na týchto neprehodnotiteľných a o väčšine prípadov aj preukázateľne skreslených a pravdepodobne podvodných epidemiologických štúdiách.

       Navyše, očividná sprenevera približne 2 miliónov amerických dolárov a vážne profesionálne pochybenie:[2]

„Dánsky úrad pre vedu, technológiu a inovácie (Danish Agency for Science, Technology and Innovation = DASTI) bol od roku 2001 príjemcom grantu ako účastník dohody o spolupráci s Federálnym strediskom pre vrodené vady a vývojové poruchy (National Center for Birth Defects and Developmental Disabilities) pri CDC. Grant bol spravovaný Univerzitnou nemocnicou v Odense a Aarhuskou univerzitou pod vedením Dr. Poula Thorsena. Grant mal viacero zložiek a zahŕňa aj spolupracovníkov v iných dánskych inštitúciách, vrátane Kodaňskej univerzity a SSI (Statens Serum Institut) … Nanešťastie, na Aarhuskej univerzite bol odhalený povážlivý finančný schodok spojený s grantom od CDC. Pri vyšetrovaní schodkov, spojených s týmto grantom, sa DASTI a Aarhuská univerzita dozvedeli o dvoch údajných dokumentoch o financovaní zo strany CDC, ako aj o liste ohľadne finančných záväzkov, údajne napísanom Randolphom B. Williamsom z Úradu pre obstarávanie a granty (Procurement and Grants Office) pri CDC, ktorý bol použitý na zabezpečenie postupov na Aarhuskej univerzite. Na základe vyšetrovania CDC vzniklo podozrenie, že tieto dokumenty sú podvrhmi. DASTI vykonal interné vyšetrovanie pravosti týchto dokumentov a podal hlásenie polícii. … Policajné vyšetrovanie prebieha.“

i vážne akademické pochybenie:

„Aarhuská univerzita týmto potvrdzuje, že Dr. Poul Thorsen už nemá akúkoľvek spojitosť s Aarhuskou univerzitou a že Aarhuská univerzita v budúcnosti nebude s Dr. Poulom Thorsenom schopná spolupracovať.“

jedného z kľúčových výskumníkov, zapojených do škandinávskych epidemiologických štúdií,[3] Dr. Poula Thorsena, vrhá tieň pochybnosti na platnosť týchto štúdií.

       Navyše, odhalenie, že CDC poskytlo významné sumy peňazí autorom týchto štúdií, ako aj významný politický vplyv zo strany zamestnancov CDC v snahe presadiť zverejnenie týchto štúdií:[4]

„List Dr. Joseho Cordera, námestníka hlavného hygienika (assistant surgeon general), riaditeľa Federálneho strediska pre vrodené vady a vývojové poruchy, šéfredaktorovi časopisu Pediatrics, Dr. Jeroldovi Luceymu, datovaný 10.XII.2002:

Píšem na podporu urýchleného zhodnotenia a posúdenia priloženého rukopisu, ktorý skúma spojitosť medzi Thimerosalom, konzervantom s obsahom etylortuti, a autizmom. … Táto dánska štúdia je silnou epidemiologickou štúdiou v tejto veci… Jej zistenia poskytujú silné dôkazy, že Thimerosal nemá príčinnú súvislosť s autizmom.“

pridáva ďalšie pochybnosti o platnosti týchto štúdií.

       Podobne je spochybnená platnosť britských „nezávislých“ štúdií[5] odhalením, že zamestnanci CDC boli zapojení do pomoci s ich financovaním – Elizabeth Miller z Veľkej Británie napísala v utorok 26.VI.2001 e-mail Robertovi Chenovi zo CDC,[6] v ktorom sa výslovne pýta:

„Ak je toto pravda, tak máme dostatočnú expozíciu etylortuti v 4.–6. mesiaci života na to, aby sme pocítili účinok? Budem musieť vrátiť grantové peniaze od WHO? Liz.“

– a návrhom (designom) – Thomas Verstraeten zo CDC napísal Robertovi Chenovi zo CDC ohľadne britského očkovacieho kalendára a expozície Thimerosalu 26.VI.2001 e-mail, v ktorom uvádza:[7]

„Veľmi nerád to hovorím, ale keď máme takéto obavy, možno vôbec nemá cenu to robiť. Na druhú stranu, možno by sme ten grant mohli dať Haraldovi zo Švédska na jeho dodatočné sledovanie detí zo skúšky DTaP vakcín... Tom“

       Nakoniec, opätovná neschopnosť a/alebo odmietnutie dotknutých výzkumníkov i CDC poskytnúť upravené zdravotné záznamy pacientov (s vymazanými osobnými údajmi – pozn. prekl.) z významných štúdií, ktoré skúmali ortuť vo vakcínach, nezávislým výskumníkom na zhodnotenie ešte viac ničí ich dôveryhodnosť.

       Po zvážení vyššie uvedených skutočností vás vyzývame na okamžité a naliehavé vyšetrovanie možnosti, že federálne zdravotnícke úrady USA boli zapletené do nekalej činnosti, spiknutia a podvodu ohľadne týchto štúdií. Taktiež požadujeme okamžitý zákaz používania Thimerosalu alebo akejkoľvek inej zlúčeniny ortuti pri výrobe všetkých medikamentov a okamžité stiahnutie z trhu všetkých Thimerosalom konzervovaných vakcín a iných medikamentov skôr než bude ďalšie dieťa zbytočne na celý život zmrzačené kvôli medikamentom, obsahujúcim pridanú ortuť v ľubovoľnej podobe.

       V snahe usmerniť vaše vyšetrovanie vznášame nasledujúce konkrétne obvinenia:

 • CDC pomohlo založiť komerčný výskumný ústav: Severoatlantické neuro-epidemiologické spojenectvo (North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances = NANEA), ktorý zverejňoval štúdie, čo falošne opodstatňujú používanie Thimerosalu, zatiaľčo počas desaťročia poberal nepriznané desiatky miliónov dolárov od vlády USA.
 • Zatiaľčo NANEA predstiera, že je nezávislým výskumným ústavom, zamestnanci CDC Dr. Diana Schendel, Dr. Marshalyn Yeargin-Allsopp a Dr. Catherine Rice boli v tesnom spojení s NANEA, pokým dostávalo peniaze od vlády. Dr. Diana Schendel bola počas tohto obdobia evidovaná aj ako „koordinátorka v CDC, Atlanta, USA“.
 • Účasť Dr. Poula Thorsena na kľúčových štúdiách o bezpečnosti Thimerosalu, ktoré boli vypracované NANEA, spochybňuje bezúhonnosť týchto štúdií, keďže je hľadaný v prebiahajúcom vyšetrovaní ohľadne falšovaných dokumentov, údajne podpísaných CDC, a sprenevery grantových peňazí zo CDC.
 • Dr. Poul Thorsen je hľadaný taktiež v prebiehajúcom vyšetrovaní podvodu.

       Nielen dánske štúdie, ale aj iná kriticky dôležitá štúdia z USA – Verstraetenova štúdia[8] – vykazuje známky očividného podvodu.

       Táto náhradná štúdia, podporovaná našou vládou, sa okrem iného vyznačuje týmto:

 1. E-maily medzi rôznymi osobami, ktoré jasne dokazujú neoprávnené úpravy štatistických analýz za účelom zníženia štatistickej významnosti spojitosti medzi expozíciou ortuti u očkovaných detí a rizikom, že sa stanú autistickými,
 2. neschopnosťou CDC priznať, že vedúci autor štúdie – Thomas Verstraeten – bol aktívne zapojený do postupného prepracúvania analýzy údajov za účelom zníženia štatistickej významnosti spojitosti medzi počtom očkovaní a rizikom či iných neurologických vývojových porúch a do zverejňovania údajov z databázy Vaccine Safety Datalink (VSD), zatiaľčo bol zamestnaný výrobcom vakcín GlaxoSmithKline,
 3. „stratou“ pôvodných sád údajov, čím je znemožnené akékoľvek nezávislé prehodnotenie zverejnených výsledkov štúdie,
 4. neschopnosťou výskumníkov z iných vládou podporovaných štúdií poskytnúť ich pôvodné sady údajov nezávislým hodnotiteľom,
 5. neschopnosťou výskumníkov z týchto štúdií priznať svoje značné konflikty záujmov a/alebo zdroje financovania štúdií a
 6. zavrhnutím návrhov (designov) štúdií, použitých v týchto vládou podporovaných štúdiách, neskorším výborom IoM.[9]

       Ako bolo zverejnené v zázname z jednania Kongresu (= parlament v USA – pozn. prekl.) zo dňa 20.V.2003, „Správa o ortuti v medicíne“ („Mercury in Medicine Report“), napísaná Podvýborom pre ľudské práva a zdravie (Subcommittee on Human Rights and Wellness), Výbor pre reformu štátnej správy (Committee on Government Reform) zistil (okrem iného) aj nasledujúce veci:

„14. CDC vo všeobecnosti a Národný imunizačný program obzvlášť sú v konflikte záujmov, keď majú monitorovať bezpečnosť vakcín, zatiaľčo sú tiež poverení zodpovednosťou za nákup vakcín, ako aj zvyšovanie zaočkovanosti …

17. Štúdie, doposiaľ vypracované alebo financované CDC, ktoré údajne pojednávajú o akejkoľvek korelácii medzi autizmom a očkovaním spôsobenými poškodeniami zdravia, mali mizerný návrh (design), nízku štatistickú silu a boli fatálne chybové. Naliehavá potreba CDC podporovať a propagovať takýto výskum odzrkadľuje filosofický konflikt pri poctivom skúmaní objavujúcich sa teórií a klinických údajov ohľadne nežiaducich účinkov očkovania.“

       Keďže vláda USA sa spolieha na tieto očividne podvodné štúdie, nebezpečné medikamenty s obsahom ortuti sú stále podávané nič netušiacej verejnosti v USA, ako aj vo zvyšku sveta (na Slovensku sa však už vakcíny s Thimerosalom prakticky nepoužívajú, ak nerátame Infanrix Hexa, obsahujúci výrobcom nepriznané zvyškové množstvá ortuti, a už zlikvidované vakcíny proti prasacej chrípke – pozn. prekl.).

       Aby sme to zhrnuli, ponúkame vám na zváženie nasledujúce pozorovania:

 1. Ohľadne otázky ortuti a autizmu sú to závery akejkoľvek zverejnenej recenzovanej (peer-reviewed) štúdie a nie jej dôveryhodnosť, čo rozhoduje o tom, či daný výskum bude prijatý alebo odmietnutý federálnymi úradmi a údajne nezávislými profesnými zväzmi, ktoré majú podiel na vine za to, že vedome dovolili, aby viac než 2 pokolenia detí boli poškodzované ortuťou.
 2. V dobe, v ktorej federálna regulácia zlyhala, sú epidemiologické štúdie (založené na analýze zdravotných záznamov), ktoré nemožno použiť ako platný dôkaz bezpečnosti, vedome zneužívané na odobrenie podávania Thimerosalom konzervovaných vakcín tehotným ženám a deťom, keďže podľa FDA „nie sú nebezpečné“.
 3. Čo je horšie, iba tie epidemiologické štúdie, ktoré nezistia štatisticky významnú spojitosť medzi úrovňou expozície Thimerosalu a rizikom poškodenia vývoja nervovej sústavy, a to vďaka chybnému návrhu (designu) alebo inej vedomej dodatočnej manipulácii, sú zásadne prijímané tými úradmi a ustanovizňami, ktoré sa – priamo alebo nepriamo – spreneverili svojej zodpovednosti zaistiť bezpečnosť vakcín a chrániť verejné zdravie.

       Na druhú stranu,

 • toxikologické štúdie, ktoré dokazujú nedostatočnú bezpečnosť,
 • prípadové a prípadovo-kontrolné štúdie, ktoré jasne dokumentujú poškodenie zdravia ortuťou, a
 • epidemiologické štúdie, bijúce na poplach, že pokračujúce podávanie ortuti v medikamentoch je hnacím motorom epidémie chronických ochorení a porúch vývoja u detí,

sú paušálne zavrhnuté ako chybné alebo neinterpretovateľné, bez ohľadu na ich skutočnú kvalitu.

       S rastúcim počtom detí, poškodených pokračujúcim, nesvedomitým a nepotrebným používaním Thimerosalu vo vakcínach a iných medikamentoch, ktorý je už v ráde miliónov, je načase, aby boli vedecké závery oddelené od výkonu politického vplyvu.

       Tragickým zlyhaním federálnej regulácie a zároveň poškodzovaním verejného zdravia sú vedome nepravdivé tvrdenia štátnej správy, zverejnené na stránke FDA a iných stránkach:

 • že ortuť (Thimerosal) bola odstránená z detských vakcín v roku 2001, v skutočnosti však niektoré detské vakcíny dodnes obsahujú nejaké množstvo Thimerosalu a Thimerosalom konzervované vakcíny proti chrípke boli odporučené pre tehotné ženy a deti od roku 2002.
 • že odporúčanie štátnych úradov očkovať tehotné ženy a deti od 6 mesiacov inaktivovanými vakcínami proti chrípke, z ktorých väčšina je konzervovaná Thimerosalom (ortuťou), bolo vydané v roku 2004, pričom v skutočnosti už vydanie Týždennej správy CDC o chorobnosti a úmrtnosti (CDC’s Morbidity and Mortality Weekly Report) z 12.IV.2002 odporučilo očkovanie proti chrípke pre tehotné ženy a malé deti – v čase, keď všetky vakcíny, schválené FDA, obsahovali ortuť.

       Tieto tvrdenia odzrkadľujú nielen pasívne prijímanie chybnej politiky, ale aj aktívne zavádzanie zo strany štátnych úradníkov.

       Takéto dezinformácie zbavujú beztak už zmätených občanov USA šance na ochranu svojho zdravia a maria rodičom príležitosť ochrániť ich vlastné deti od otravy ortuťou.

       Smutné je, že „toxickými aktívami“ ktoré držíme v tomto škandáli, sú naše postihnuté deti, ktoré sa nikdy nebudú tešiť z plnej miery osobnej samostatnosti a nezávislosti, ktorú poskytuje zdravie, čo im bolo odopreté.

       Hoci ich hodnota je neoceniteľná, tieto deti, ktorých mysle a telá boli zmrzačené ortuťou, budú potrebovať celoživotnú starostlivosť.

       Príspevok, ktorý mohli priniesť našej spoločnosti, je v nenávratne, pretože naše „zdravotnícke“ úrady a lekárske, farmaceutické i politické ustanovizne vytrvale popierajú pokračujúcu intoxikáciu ortuťou v medikamentoch namiesto ochrany osôb, ktoré sú ortuti vystavené.

       Súc ochromený nečinnosťou, nevšímavosťou alebo popieraním, váš úrad významne prispel k tejto celonárodnej tragédii tým, že:

 • toleroval pokračujúce podvody v otázke „ortuti v medicíne“ a
 • neučinil nijaké zmysluplné a účinné kroky k zastaveniu nepotrebnej a neprijateľnej intoxikácie verejnosti v USA (a obzvlášť detí) ortuťou

prinajmenšom od roku 2004, keď ste dostali stovky naliehavých písomných prosieb o podniknutie protiopatrení.

       Tieto listy obsahovali podrobne popísaných 9 konkrétnych obvinení zdravotníckych úradov USA zo zločinov.

       Týmto listom vás oboznamujeme s desiatym obvinením, ktoré si vyžaduje vaše okamžité vyšetrovanie.

       Tento list bude slúžiť ako historické svedectvo proti vám, ak budete pokračovať v nečinnosti, čím ešte viac poškodíte budúcnosť tejto krajiny, keď budete mlčky odobrovať pokračujúce podávanie medikamentov s obsahom pridanej ortuti v akejkoľvek forme deťom.
 

       S pozdravom

rev. Lisa Karen Sykes
predsedníčka CoMeD, Inc.


 

Podniknuté na pamiatku Jo Pike, Dr. Alana Clarka a Elizabeth Birt, ktorí sa nedožili reforiem v očkovaní, za ktoré bojovali.

 

Prílohy

 1. Článok o NANEA (North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances = Severoatlantické neuro-epidemiologické spojenectvo), ktorý napísala Sanne Maja Funch v dánčine + anglický preklad
 2. Stanovisko Aarhuskej univerzity z roku 2010 ohľadne zapojenia Dr. Poula Thorsena do projektov Aarhuskej univerzity
 3. List z roku 2010 námestníka hlavného hygienika USA a riaditeľa Federálneho strediska pre vrodené vady a vývojové poruchy Dr. Josého F. Cordera, MPH, šéfredaktorovi časopisu Pediatrics Dr. Jeroldovi F. Luceymu, v ktorom povzbudzuje tento časopis k uverejneniu dánskej štúdie
 4. E-mailová korešpondencia z roku 2001 o príliš nízkej expozícii Thimerosalu vo Veľkej Británii v porovnaní s akoukoľvek štúdiou o spojitosti autizmu s ortuťou. Tom = Thomas Verstraeten, Bob = Robert Chen, Liz = Dr. Elizabeth Miller.
 5. List z roku 2004 od Michaela E. Littlea, zástupcu inšpektora pre vyšetrovanie Úradu pre vyšetrovanie (Office of Investigations = OI), Úradu vrchného inšpektora (Office of Inspector General = OIG), Ministerstva zdravotníctva a služieb ľuďom USA (Department of Health and Human Services = HHS), adresovaný rev. Lise Karen Sykes
 6. Tlačová správa OSC a list OSC Kongresu
 7. List rev. Lisy Karen Sykes z apríla 2004, adresovaný Úradu špeciálneho právneho zástupcu (Office of Special Counsel = OSC), v ktorom vznáša pôvodných 9 obvinení zo zločinov

 


[1] Institute of Medicine of the National Academies: Immunization Safety Review: Vaccines and Autism, Washington, DC, National Academy Press, 2004

[2] Viď prílohu 1 ako aj prílohu 2 – oficiálne vyjadrenie Aarhuskej univerzity z 22.I.2010

[3] Hviid A., Stellfeld M., Wohlfahrt J., Melbye M.: „Association between Thimerosal-containing vaccines and autism“, JAMA, 2003, 290:1763-1766
Madsen K. M., Lauritsen M. B., Pedersen C. B., Thorsen P., Plesner A. M., Andersen P. H., Mortensen P. B.: „Thimerosal and the occurrence of autism: negative ecological evidence from Danish population-based data“, Pediatrics, 2003, 112:604-606
Stehr-Green P., Tull P., Stellfeld M., Mortenson P. B., Simpson D.: „Autism and Thimerosal-containing vaccines: lack of consistent evidence for an association“, Am J Prev Med, 2003, 25:101-106

[4] viď prílohu 3

[5] Andrew N., Miller E., Grant A., Stowe J., Osborne V., Taylor B.: „Thimerosal exposure in infants and developmental disorders: a retrospective cohort study in the United Kingdom does not support a causal association“, Pediatrics, 2004, 114:584-591
Heron J., Golding J., ALSPAC Study Team: „Thimerosal exposure in infants and developmental disorders: a prospective cohort study in the United Kingdom does not support a causal association“, Pediatrics, 2004, 114:577-583

[6] viď prílohu 4, položku 1

[7] viď prílohu 4, položka 2

[8] Verstraeten T., Davis R. L., DeStefano F., Lieu T. A., Rhodes P. H., Black S. B., Shinefield H., Chen R. T.,Vaccine Safety Datalink Team: „Safety of Thimerosal-containing vaccines: a two-phased study of computerized health maintenance organization database“, Pediatrics, 2003, 112:1039-1048

[9] Institute of Medicine of the National Academies: „Vaccine Safety Research, Data Access, and Public Trust“, Washington, DC, National Academy Press, 2005

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi vyše 9 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: List vrchnému inšpektorovi Ministerstva zdravotníctva USA vo veci ortuti vo vakcínach

pár stránok

rodič | 26.08.2012

to jano: Dobrý tip... :)
https://www.gjar-po.sk/studenti/chemia/chem_zaujimavosti/ortut.htm
Detoxikácia organizmu od ortute: https://www.badatel.sk/kpm/detoxikacia-organizmu-od-ortute/
Informácie o ortuti: https://derealizacia.wgz.cz/ortut

Re:pár stránok

Jano | 26.08.2012

Ok amalgám. A ešte niekde?

ortuť kde

jano | 26.08.2012

Kde sa ešte používa ortuť v medicíne? Okrem očkovania.

Re:ortuť kde

Ing. Marián FILLO | 27.08.2012

Napr. očné kvapky:
https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/detail/spersadex-comp-124212.html

alebo roztok na lokálne použitie proti stafylokokom:
https://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/pil/stafal-pil-24810.html

Re:Re:ortuť kde

Jano | 28.08.2012

Ďakujem. Takže sa mám báť že čokoľvek zoberiem z lekvárne, tak bude obsahovať ortuť alebo podobné svinstvo? Viete ešte o konkrétnych veciach kde je ortuť?

Pridať nový príspevok