Leto praje žltačke typu A

24.05.2010 12:00

       Medzi rokmi 2008 a 2009 podľa štatistiky Úradu verejného zdravotníctva SR, stúpol počet prípadov hepatitídy typu A u nás o 98%. A dramaticky najväčšiu skupinu tvoria práve malé deti predškolského a ranného školského veku. Pozitívny žltačkový nález u dieťaťa znamená nielen hospitalizáciu malého pacienta na infekčnom oddelení, ale aj špeciálne opatrenia pre celú rodinu a okolie, v ktorom sa dieťa pohybovalo.

       [...]

       Rovnako „vďačnými“ miestami na šírenie žltačky sú aj detské kolektívy v prázdninových táboroch či kúpaliská. Vaše deti sú proti hepatitíde typu B už očkované v povinnej schéme, proti hepatitíde typu A je však očkovanie odporúčané a dobrovoľné. [...] Správna hygiena je veľmi dobrý prostriedok, ale skutočnú a bezpečnú ochranu vášmu dieťaťu dokáže poskytnúť práve očkovanie. Umývať si ruky totiž nestačí.

 

       Viac na stránke časopisu Mama a ja. Článok je označený ako "PR a komerčný článok".