Lekárska mafia používa finančné páky na donútenie chudobných rodín k očkovaniu detí

30.11.2011 01:22

NaturalNews.com - 28.XI.2011 - P. F. Louis

 

       Pôvodný článok "Medical Mafia using financial leverage to enforce children's vaccinations on poor families"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Austrália má vysoké percento detí plne zaočkovaných vo veku 5 rokov. Iba 11% detí nie je v tomto veku plne zaočkovaných. Austrálska vláda vytvorila finančné pohnútky, aby takmer donútila rodičov k očkovaniu. Napriek tomu však austrálska vláda nie je spokojná s dosiahnutými výsledkami.

 

Austrálska lekárska mafia

       V Austrálii dostávajú rodičia na konci roku za každé dieťa daňový bonus 726 austrálskych dolárov (AUD). Odteraz ak chcú rodičia tento daňový bonus dostať, musia doložiť doklad o očkovaní každého dieťaťa vo veku 1, 2 a 5 rokov. Takže ak rodič odmietne dať súhlas s očkovaním svojho dieťaťa podľa odporúčaného očkovacieho kalendára, rodina príde o 2.178 (AUD) za každé dieťa.

       Už teraz neočkujúce rodiny nedostávali zvýhodnenia a zľavy na výdavky za škôlky a obdobnú opateru detí. Program zvýhodnení ponúkal pomoc nízko-príjmovým rodinám. Zľavy boli dostupné pre každú rodinu (bez ohľadu na príjmy) vo výške 50% z ročných výdavkov na opateru detí, a to až do 7.500 AUD ročne.

       Najnovšie nariadenia nahrádza úplatok vo výške 129 AUD za dodržanie odporúčaného očkovacieho kalendára vo veku 2 a 5 rokov. Tento úplatok a vyššie zmienené obmedzenia zliav a zvýhodnení zrejme zabrali u väčšiny rodičov. Napriek tomu však vláda nie je spokojná s takto vysokou zaočkovanosťou.

       Najnovšie finančné vydieranie prichádza zároveň s rozšírením očkovacieho kalendára o ďalšie choroby. MMR vakcína (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) bude nahradená MMRV vakcínou (proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam). A bude sa podávať vo veku 18 mesiacov namiesto veku 4 rokov (na Slovensku sa MMR vakcína podáva vo veku 15 až 18 mesiacov - pozn. prekl.).

       Takže 89% Austrálskych detí má všetky požadované očkovania vo veku 5 rokov a anketa na stránke austrálskeho denníka Herald Sun ukazuje, že 60% opýtaných je za pokutovanie rodičov, čo nedávajú svoje deti plne očkovať. Je snáď Austrália vodcom "očkovacích zombií"? (viď https://www.naturalnews.tv/v.asp?v=6D05173308E7F4169D7259EB85CDF522)

 

Bájka o kolektívnej imunite

       Presviedčanie starostlivých rodičov, že choroby možno zastaviť len zaočkovaním 90% obyvateľstva, je významným previnením propagátorov očkovania. Slúži na vyobcovanie tých, čo nechcú byť očkovaní, a na vzbudenie pocitu viny v nich za to, že očkovanie odmietajú. A je to podvod prinajmenšom v troch bodoch:

 1. V medzinárodnom meradle sa vyskytlo niekoľko prípadov epidémií osýpok a príušníc na školách alebo v iných skupinách, ktoré boli proti týmto chorobám zaočkované na 90% alebo viac. Viď napr. https://www.naturalnews.com/028142_mumps_vaccines.html
 2. Ak očkovanie naozaj vyvoláva imunitu, niet sa čoho obávať. Je potom zjavné, že očkované dieťa by malo zostať v bezpečí aj medzi deťmi chorými na ľubovoľnú z chorôb, proti ktorým je toto dieťa očkované. V skutočnosti je však častokrát opak pravdou.
         Dieťa očkované oslabeným vírusom môže vylučovať niektoré z týchto vírusov až 20 dní. Takéto dieťa sa nevedomky stane prakticky teroristom s vírusovou bombou! V roku 1976 povedal Jonas Salk, tvorca pôvodnej vakcíny proti detskej obrne, obsahujúcej zabité (inaktivované) vírusy, že živá orálna (ústami podávaná) vakcína proti detskej obrne bola pôvodcom drvivej väčšiny prípadov detskej obrny od roku 1961 až dodnes.
 3. V roku 1976 prezident USA Gerald Ford verejne spustil očkovaciu kampaň proti prasacej chrípke a dal sa zaočkovať (naozaj?) pred kamerou. Strach z epidémie prasacej chrípky v tom roku bol založený hlavne na jednom vojakovi, ktorý zomrel počas núteného pochodu, pričom bol práve napadnutý chrípkovým vírusom.
         Niekoľko tisíc občanov USA poslúchlo radu FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) - pozn. prekl.) a CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) a dalo sa zaočkovať, aby "zastavili šírenie prasacej chrípky". Vyskytlo sa tak veľa nežiaducich účinkov, vrátane Guillain-Barrého syndrómu (postupné ochrnutie čoraz väčšej časti tela - pozn. prekl.), že očkovací program musel byť zastavený, takže drvivá väčšina obyvateľov USA nebola zaočkovaná.
         Napriek tomu sa prasacia chrípka po zastavení "imunizačného" programu v roku 1976 nerozširila medzi miliónmi tých, čo neboli zaočkovaní.
   

Zdroje:

 


Preklad a grafická úprava tohto článku zabrali prekladateľovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.