Lekár, ktorý spojil autizmus s očkovaním, nesmie vykonávať prax

24.05.2010 12:00

       Britskému lekárovi, ktorý naznačil, že autizmus súvisí s očkovaním detí, dnes všeobecná lekárska rada zakázala vykonávať prax vo Veľkej Británii.

       Doktor Andrew Wakefield sa podľa lekárskej rady dopustil "vážneho profesionálneho pochybenia" a bol preto vyškrtnutý z registra britských lekárov. Rozhodnutie britskej lekárskej rady sa nevzťahuje na Wakefieldov výkon lekárskej profesie v zahraničí. Wakefield a jeho kolegovia zverejnili v roku 1998 kontroverznú štúdiu, ktorá spájala detské očkovanie proti osýpkam, príušniciam a rubeole so vznikom autizmu. Vyvolala jeden z najväčších lekárskych sporov v ostatných rokov.

 

       Viac na stránke Zzz.sk.

       K tomu viď "Vyhlásenie rodičov autistických detí, o ktoré sa starali Wakefield, Walker-Smith a Murch".