Kto má viac práv a ochrany? Investor, spotrebiteľ či pacient?

13.03.2011 19:51

Ing. Kristína Lipovská

 

       Skúsili ste si už niekedy pozrieť, aké práva a ochranu má klient, ktorý ide investovať svoje peniaze do finančných produktov (či už ide o dlhopisy, podielové fondy alebo akcie)? A čo taký spotrebiteľ, keď sa domáha svojich práv pri reklamácii tovaru alebo služby?

       Verte, či nie, na ochranu oboch (či už „investora“ alebo „spotrebiteľa“) robí Európska Únia veľmi veľa. Napríklad investori sú od roku 2004 chránení Smernicou o trhoch finančných nástrojov (tzv. MiFID), ktorá bola transformovaná do zákona. Spotrebitelia majú podporu nielen štátnych orgánov (odbor ochrany spotrebiteľov MH SR, Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Štátny zdravotný ústav, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR), ale aj oporu v zákone, ktorý jasne hovorí o tom, že žiadna zmluva nemôže obsahovať ustanovenia, ktoré výrazne znevýhodňujú spotrebiteľa. Viete o tom, že keď idete investovať akúkoľvek sumu do bankového či poistného produktu, vopred dostanete Dotazník investora, na základe ktorého bude odhadnutý Váš investičný profil a odporúčaná rizikovosť? Je už úplne samozrejmé, že pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy si ju prečítate a necháte nejasné časti vysvetliť. A ak s ňou nesúhlasíte, tak nepodpíšete, alebo si dohodnete iné podmienky.

       A teraz si skúste aplikovať tieto práva a ochrany na oblasť zdravotníctva:

       Máme Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorý hovorí, že iba v striktne vymedzených oblastiach (a očkovanie sem nepatrí!) nie je potrebné, aby dal pacient (resp. rodič) písomný súhlas so zákrokom.

       Mali by ste (podľa Zákona č. 545/2006 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach) ešte pred aplikáciou vakcíny dostať príbalový leták na preštudovanie a odpovede lekára na otázky, ktoré budete k nemu mať. Zdvihnite ruku, ak ste takúto informáciu dostali.

       Máme Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý odmietol sťažnosť rodičov, že očkovanie spôsobilo vážne zdravotné problémy ich dieťaťu.

       Máme Štátny úrad pre kontrolu liečiv, ktorý síce hlásenia prijíma, avšak niektoré odmieta, alebo s prijatými hláseniami nič neurobí.

       Mám pokračovať?

 

Diskusia: Kto má viac práv a ochrany? Investor, spotrebiteľ či pacient?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok