Křest a prezentace knihy „Varovné signály očkování“ v Praze ve čtvrtek 27.IX.2012 v 18:00

27.07.2012 18:00
Co: křest a prezentace knihy „Varovné signály očkování“
Kdo: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.
Kdy: čtvrtek
27. září/septembra 2012
v 1800
Kde: v malém sále
Městské knihovny v Praze
Mariánské nám. 1
PRAHA 1
mapka
Vstup: zdarma
Popis: fotografia - prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.Profesorka Strunecká, autorka bestselleru Doba jedová, nabízí v nové knize o očkování srozumitelným a jasným způsobem vysvětlení mechanismů imunity a důsledků vakcinace. Podrobné a pravdivé informace o vakcínách by měly být přístupné všem občanům. Stejně tak by měla být právem každého rodiče svoboda informovaného souhlasu u očkování jejich dětí. Vakcinace je invazivní lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, způsobit poškození i smrt docela zdravé osoby. Stále více lidí touží po objektivních a vědecky podložených informacích a nehodlá se spoléhat pouze na to, co nám doporučují reklamy, sdělovací prostředky nebo nařizují státní orgány. Podobná kniha na českém knižním trhu dosud chybí.
       Čtenáři zde najdou i rady rodičům k očkování od praktické lékařky a legislativní část zpracovanou právníkem podle posledních úprav zákona o veřejném zdraví.
       „Varovné signály očkování“ (ALMI, 2012) poskytují čtenářům možnost získat informace, které nejsou běžně dostupné a na jejich základě hledat vlastní rozhodnutí.

 
Pozvánka v PDF ke stažení ZDE.