Kombinovaná vakcína MMRV zvyšuje riziko febrilných kŕčov

25.07.2010 11:23

Mercola.com - 24.VII.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Combination MMRV Vaccine Increases Risk of Febrile Seizures"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Batoľatá, ktoré dostanú kombinovanú vakcínu proti osýpkam, príušniciam, ružienke a ovčím kiahňam (MMRV), sú vystavené dvakrát vyššiemu riziku horúčok vedúcich ku kŕčom, než je bežné. Reakcie, ktoré nastávajú 7 až 10 dní po očkovaní, môžu vystrašiť, avšak zvyčajne nie sú fatálne.

       Denník New York Times hlásil:

"Výskumníci porovnali záchvatové a horúčkové reakcie medzi 83.107 jedno-ročnými batoľatami, ktoré boli očkované kombinovanou vakcínou MMRV, s reakciami 376.354 batoliat, ktoré boli očkované samostatnými vakcínami."

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu

       Ako som už spomínal v predchádzajúcom článku MMR vakcína (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) a vakcína proti ovčím kiahňam sú dve z vakcín, ktoré najviac robia starosti rodičom.

       Teraz výskumníci potvrdili predchádzajúce podozrenia, že kombinovaná vakcína proti všetkým štyrom týmto chorobám (MMRV) je ešte horšia - zdvojnásobuje riziko febrilných kŕčov v porovnaní s podaním dvoch samostatných vakcín.

       Medzi batoľatami, ktoré dostali prvú dávku MMRV vakcíny, väčšina horúčiek a záchvatov nastala 7 až 10 dní po očkovaní. Výskumníci z toho vyvodili, že:

"Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí odporúčajú MMRV by mali povedať rodičom, že MMRV zvyšuje riziko horúčky a záchvatov navrch k tomu, čo už je spájané s vakcínami proti osýpkam."

       New York Times tvrdí, že tento bežný nežiadúci účinok "môže vystrašiť", nie je však smrteľný. Toto tvrdenie však nehovorí úplne celú pravdu...

 

MMR vakcína sa spája so zápalovým ochorením čriev

       Ako som zoširoka rozobral v mojom rozhovore s Dr. Andrewom Wakefieldom v apríli tohto roka, jeho vyšetrovanie ho viedlo k záverom, že nemôže viac odporúčať použitie MMR vakcíny, lebo nie je bezpečná.

       V skutočnosti mal výhrady aj voči bezpečnosti každej z jednotlivých vakcín, ale trojkombinácia MMR sa ukázala byť mimoriadne preoblematická:

"Prečítal som si všetky štúdie a bol som úplne rozhorčený z kvality štúdií bezpečnosti jednotlivých vakcín (osýpky, príušnice, ružienka) i kombinovanej MMR vakcíny."

       Navyše, štúdia samotného Dr. Wakefielda spojila MMR vakcínu s autizmom i Crohnovou chorobou. Táto štúdia zostáva dodnes jednou z najkontroverznejších štúdií na tému bezpečnosti vakcín, navzdory skutočnosti, že 28 ďalších štúdií z celého sveta podporuje jeho závery.

       Spomínaný rozhovor je naplnený zákulisnými informáciami o tom, ako tento výskum vakcín bol a stále je potláčaný. Takže ak ste ten rozhovor predtým prehliadli, odporúčam Vám vypočuť si ho teraz.

 

Spojitosť MMR vakcíny so zápalom mozgu

       Zatiaľčo výskum Dr. Wakefielda ukazuje, že MMR vakcína môže spôsobiť chronický zápal v črevách, iní výskumníci našli spojitosť MMR vakcíny so zápalmi v iných oblastiach, napr. v mozgu.

       Dr. Harold Buttram taktiež napísal o možnej spojitosti MMR vakcíny s autizmom, kvôli jej potenciálu vyvolať zápal mozgu. Vysvetľuje:

"Poprvé, MMR-ka (jej osýpková a príušnicová časť - pozn. prekl.) je vyrábaná na kuracích embryách, ktoré nevyhnutne obsahujú zárodky všetkých orgánov kuraťa, vrátane základnej bielkoviny myelínu.

Firma Merck Pharmaceuticals, ktorá MMR vakcínu vyrába, tvrdí, že všetky stopy kuracieho embrya sú odstránené pred tým, ako je vakcína uvoľnená pre použitie. To môže byť pravda, ale je to pravdepodobne nepodstatné, pretože sa neberie do úvahy proces pohyblivých genetických prvkov, ktoré sa vo všeobecnosti nazývajú 'preskakujúce gény'. Vírusy, ktoré sú celé zložené z genetického materiálu, sú na tento proces vysoko náchylné.

Bolo dokázané, že vírusy sa geneticky menia prijatím genetického materiálu z bunkových kultúr. Genetický otlačok kuracej základnej bielkoviny myelínu, ktorá je pre ľudské telo cudzia kvôli svojmu kuraciemu pôvodu, môže byť naprogramovaný na vyvolanie protilátok proti ľudskej základnej bielkovine myelínu, akonáhle je vstreknutý do ľudského tela.

To vo výsledku môže zapríčiniť encefalitídu."

       Takže febrilné záchvaty síce nemusia byť smrteľné a môžu pominúť sami od seba, avšak niet záruky, že nezanechajú po sebe nijaké škody.

 

Aká účinná je MMR vakcína pri predchádzaní chorobám?

       Keď sa pokúsime určiť riziká v porovnaní s prínosmi akejkoľvek očkovacej látky, bolo by dobre v prvom rade zistiť či táto očkovacia látka vôbec funguje.

       V USA radí CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = strediská pre kontrolu a prevenciu ochorení v USA – pozn. prekl.), aby deti dostali prvú dávku MMR vakcíny medzi 12 a 18 mesiacmi života a druhú dávku vo veku 4 až 6 rokov.

       MMR vakcína by mala poskytovať imunitu proti trom detským chorobám: osýpkam, príušniciam a ružienke. Napriek tomu však pri nedávnej epidémii príušníc v New Yorku bolo z vyše 1.000 nakazených ľudí ozrutných 77% zaočkovaných.

       Otázka, ktorú by sme si mali potom položiť, je: Funguje vôbec MMR vakcína, ktorá je jednou z najkontroverznejších vakcín v očkovacom kalendári CDC?

       Podľa CDC má táto vakcína účinnosť 76% až 95%. Preto je potrebná druhá dávka, keďže až 20% zaočkovaných si nevyvinie imunitu proti osýpkam po prvej dávke.

       V prípade z New Yorku to však vypadá, že vakcína je na 77% NEÚČINNÁ proti príušniciam.

       Podobne, keď sa príušnicami nakazilo vyše 6.500 ľudí v USA v roku 2006, väčšina prípadov nastala medzi vysokoškolskými študentami, ktorí dostali obe dávky MMR vakcíny.

       V tom čase, jediní ľudia, čo boli skutočne imúnni voči príušniciam, boli starší občania, ktorí prekonali príušnice v detstve, čím získali prirodzenú celoživotnú imunitu.

 

Robte informované rozhodnutia

       Príušnice (mumps) kedysi boli bežnou detskou chorobou. Viacerí z vás, čo čítate tento článok, ste možno príušnice prekonali. Vírus si šiel svojou cestou, zatiaľčo vy ste zostali doma v posteli a boli ste odmenení celoživotnou imunitou.

       Vo väčšine prípadov príušnice, podobne ako mnoho detských chorôb, proti ktorým očkujeme svoje deti, nie sú vážnou chorobou.

       V ojedinelých prípadoch môžu nastať vážne komplikácie, ale musíte zvážiť ich riziko v porovnaní s rizikom vakcíny. Navyše, aj keď budete zaočkovaní, stále môžete dostať mumps, čo znamená, že ste prijali všetky riziká vakcíny, ale nedostali za to nijakú protihodnotu.

       Ako vždy - nech je Vaše rozhodnutie rozhodnutím informovaným.

       Pamätajte, že zdravé stravovacie návyky a odolný imunitný systém sú dva dôležité činitele, ktoré ovplyvňujú Vašu schopnosť úspešne odrážať útoky vírusov ako sú príušnice. Všetky informácie, ktoré potrebujete k posilneniu imunitného systému a zdravia, máte k dispozícii zadarmo na mojej webovej stránke v jasnej stručnej forme rozdelenej na začiatočníkov, stredne pokročilých a pokročilých.

       Teraz tiež zadarmo ponúkam plný program nutričných typov.

       Vyzývam Vás, aby ste si prešli tieto informácie ešte dnes a získali tak smernice pre udržanie si zdravia a prirodzenú ochranu Vašich detí pred  chorobami. Môžete sa tiež dočítať o zdravšom, menej riskantnom očkovacom kalendári pre Vaše dieťa, ako aj zistiť, ako sa legálne vyhnúť akejkoľvek vakcíne, ktorú nechcete (platí len v právnom prostredí USA - pozn. prekl.).