Kľúčové obludné tajomstvo o očkovaní

08.06.2011 13:10

Alternative-Doctor.com - 30.V.2011 - prof. MUDr. Keith Scott-Mumby, MB, ChB, PhD., FRCP

 

       Pôvodný článok "The Ultimate Dirty Vaccine Secret"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Jenny Thompson z vydavateľstva Agora Publishing pritiahla moju pozornosť niečím, čo som doposiaľ o výrobe očkovacích látok nevedel. Nikto pri zmysloch by neveril, že výrobcovia očkovacích látok majú akékoľvek morálne zásady ohľadne toho, čo robia deťom. Ale toto je - jemne povedané - veľmi divné: bunkové tkanivá z ľudských plodov (z potratených bábätiek) sa používajú na pestovanie a "žatvu" mikroorganizmov pre účely výroby vakcín (napr. vakcíny proti ovčím kiahňam).

       Toto zachádza za vedecké ohrozenia či štatistické ospravedlnenia. Je to útok na samotnú podstatu človečenstva a niečo, čo nijakému skutočne zbožnému človeku nedovolí nečinne sa prizerať.

       Helen Ratajczak, ktorá pracovala ako skúsená vedkyňa pre jednu farmaceutickú firmu, nedávno zverejnila prehľad výskumu autizmu, ktorý zahŕňa celú históriu tohto ochorenia - od r. 1943 (kedy bol autizmus prvý krát pomenovaný) až do súčasnosti. V tomto prehľade Helen Ratajczak zdôrazňuje, že vo výskyte autizmu nastal prudký nárast od r. 1995, kedy sa začali vo výrobnom procese používať bunkové tkanivá z ľudských plodov.

       Avšak používanie buniek z potratených ľudských plodov siaha ďaleko za rok 1995. V skutočnosti Národná sieť informácií o očkovaní (National Network for Immunization Information = NNII) hovorí, že dve rôzne bunkové kultúry pochádzajúce z potratených ľudských plodov sa pri výrobe vakcín hojne používajú už NIEKOĽKO DESAŤROČÍ.

       Jedna bunková kultúra pochádza z pľúc 3-mesačného umelo potrateného ľudského plodu ženského pohlavia a druhá z 14-týždňového umelo potrateného ľudského plodu mužského pohlavia. Navyše, vírus, použitý na výrobu vakcíny proti ružienke, bol izolovaný z tretieho umelo potrateného ľudského plodu.

       NNII ďalej hovorí, že tieto ľudské plody boli zámerne umelo potratené, ale že neboli umelo potratené za účelom odberu buniek (čo nie je pravda, viď článok "Očkovanie - rodičovská dilema" - pozn. prekl.). Výsledné bunkové kultúry "boli použité na prípravu stoviek miliónov dávok očkovacích látok, ktoré zabránili vzniku miliónov prípadov ružienky, nákazlivej žltačky typu A, ovčích kiahní a besnoty."

       Môj hlavný osobný problém s týmito vakcínami dokonca ani nie je ich morálna ohavnosť, ale to, či používanie takýchto buniek nejakým spôsobom neviedlo k nárastu autizmu. Nie je to vôbec šialená myšlienka. Spomeňme si na BSE (Bovine spongiform encephalopathy = tzv. choroba šialených kráv). Prióny sa preniesli medzi zvieratami, kŕmenými kanibalistickým spôsobom - vnútornosťami z tiel ich vlastného druhu (tzn. kravy kŕmili tzv. mäsovo-kostnou múčkou z hovädzieho dobytka - pozn. prekl.).

       Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) je ľudskou chorobou, ktorá je podobná "kuru" - chorobe rozšírenej medzi ľudskými kanibalmi.

       Robíme z našich detí de facto kanibalov tým, že ich infikujeme nebezpečnými priónmi, ktoré vedú k autizmu? Už vyše 10 rokov píšem, že autizmus má všetky typické známky nákazlivej choroby a vôbec NIE toxickej (jedovatej) záťaže. Mal som pravdu?

       Toto je dosť citlivá otázka a tieto fakty mali byť zverejnené už dávno. Túto záležitosť nemožno preskúmať a predebatovať, ak si výrobcovia udržiavajú svoje pochybné výrobné postupy sťaby obchodné tajomstvo.