Kanada víťazí nad chrípkou, verejnosť v USA je stále udržiavaná v tme

16.06.2010 01:46

Age of Autism - 9.VI.2010 - David M. Burd

 
       Pôvodný článok "Canada Knocks Out Flu, U.S. Public Kept In The Dark"
       z angličtiny preložil Ing. Marián FILLO.

 

       Za posledné štyri roky Kanada zaznamenala 16 úmrtí spojených s chrípkou v kategórii do 18 rokov, čo zahŕňa ako H1N1, tak i sezónne chrípkové vírusy. Tri štvrtiny z týchto úmrtí mali iné vážne a chronické ochorenia, rovnako tak podobné percento medzi úmrtiami dospelých nad 18 rokov.

       To znamená, že za posledné štyri roky bolo v Kanade ročne len jedno jediné úmrtie spojené s chrípkou (bez ďalších vážnych chronických ochorení) medzi 7,86 miliónmi obyvateľov s vekom do 18 rokov, pričom celkovo má Kanada 33 miliónov obyvateľov. Štatistiky ohľadom chrípky pochádzajú z The Public Health Agency (proťajšok slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) z webovej stránky Canada's Fluwatch (= kanadský dohľad nad chrípkou - pozn. prekl.). Treba podotknúť, že toto sa stalo, keď 60% (alebo viac) kanadského obyvateľstva do 18 rokov nie je proti chrípke zaočkovaných.

       Pre porovnanie: počas toho istého obdobia, počínajúc chrípkovou sezónou 2006-2007 bolo medzi obyvateľmi USA 553 úmrtí spojených s chrípkou, s rovnakým pomerom prípadov majúcich iné vážne zdravotné problémy, čo vo výsledku znamená 138 úmrtí medzi inak zdravými ľuďmi. Štatistiky pochádzajú z U.S. Centers for Disease Control's FluView (CDC je obdoba slovenského ÚVZ SR v USA; FluView = pohľad na chrípku - pozn. prekl.).

       Keď porovnáme počet úmrtí v prepočte na počet obyvateľov, USA predviedli úchvatnú 3,2x vyššiu úmrtnosť oproti Kanade, či už ide o ľudí, ktorí pred nakazením sa chrípkou boli úplne zdraví, alebo o ľudí už predtým vážne chorých na iné ochorenia.

tabuľka úmrtí na chrípku v USA vs. Kanade

Názvy riadkov (po poradí):

  1. počet obyvateľov do 18 rokov
  2. s chrípkou spojené úmrtia medzi obyvateľmi do 18 rokov (spolu za posledné 4 roky)
  3. s chrípkou spojené úmrtia medzi obyvateľmi do 18 rokov (spolu za posledné 4 roky), ktorí  boli pred nákazou chrípkou zdraví
  4. s chrípkou spojené úmrtia medzi obyvateľmi do 18 rokov (priemerne za jeden rok), ktorí  boli pred nákazou chrípkou zdraví
  5. priemerný počet úmrtí obyvateľov do 18 rokov za rok v prepočte na milión obyvateľov
  6. relatívne riziko úmrtia na chrípku medzi obyvateľmi do 18 rokov

 

       Keďže obe krajiny propagujú očkovanie proti chrípke, aj keď ho odmieta veľká väčšina občanov oboch krajín, pričom obe krajiny vykazujú podobnú chorobnosť na chrípku, je jasné, že zatiaľčo Kanada takmer odstránila detskú úmrtnosť na chrípku, v USA sa deje niečo hrozné.

       A keďže drvivá väčšina úmrtí nastáva po dňoch až týždňoch hospitalizácie, je logické preskúmať lieky a liečebné postupy a porovnať, v čom sa USA odlišujú od Kanady. Vyčerpávajúci prieskum autora tohto článku odhaľuje dvoch zjavných podozrivých: antivirotiká zvané ribavirin a oseltamivir.

 

Ribavirin

       Prvým podozrivým je nebezpečný chemoterapeutický medikament zvaný ribavirin, ktorý sa za posledných 10 rokov v USA čoraz viac používal na liečbu chrípky a príbuzných ochorení dýchacieho ústrojenstva, obzvlášť nákazy respiračným syncyciálnym vírusom (RSV).

       Tento chemoterapeutický medikament sa predáva pod značkami Virazole, Copegus či Rebetol, a pôvodne vznikol v 70. rokoch minulého storočia, aby sa preskúmala možnosť jeho použitia pri liečbe rakoviny. Aj keď proti rakovine nebol nikdy použitý, zistilo sa, že má vysokú schopnosť zastaviť množenie rôznych vírusov v laboratórnych podmienkach v Petriho miske (in-vitro).

       Je náhradou nukleotidu (t.j. základnej stavebnej jednotky DNA či RNA, t.j. dedičnej informácie - pozn. prekl.), takže nielenže bráni množeniu vírusov, ale v ľudských bunkách nahrádza pri replikácii DNA nukleotidy adenozín a guanín. Keď sa ľudská bunka pokúsi rozdeliť a replikuje svoju DNA pre novú bunku, ribavirin sa pripojí na DNA namiesto adenozínu či guanínu a tým veľmi účinne zastaví replikáciu DNA, čo vo výsledku vedie k vyvrhnutiu (potratu) novej bunky, pričom rodičovská bunka taktiež umiera. Toto je spôsob, akým chemoterapia typicky pracuje, keď sa použije na liečbu rakoviny. Výnimočná schopnosť ribavirinu zabíjať bunky sa však uplatní po celom ľudskom tele, a to v obrovskej miere.

       Po niekoľko desaťročí boli v pacientoch chorých na chrípku nachádzané aj vírusy RSV a zhruba pred desiatimi rokmi začali na jeho liečbu odporúčať ribavirin rôzne autority, vrátane Aetna Insurance (jedna z vedúcich zdravotných poisťovní v USA - pozn. prekl.), "The American Heritage® Stedman's Medical Dictionary" (medicínsky slovník - pozn. prekl.) a "Dorland's Medical Dictionary for Health Care Consumers" (medicínsky slovník pre príjemcov zdravotnej starostlivosti (pacientov) - pozn. prekl.). Autor tohto článku nevidí dôvod k takým odporúčaniam, skôr ich považuje za opisovanie jedného autora od druhého bez overenia si štúdií toxicity (jedovatosti).

       Podobne sa ribavirin používa (súc aplikovaný spolu s interferonom) na liečbu hepatitídy (žltačky) typu C opäť kvôli jeho schopnosti zastaviť množenie vírusov. To sa však týka len krátkych liečob, lebo i propagátori ribavirinu upozorňujú na mnohé nebezpečenstvá, obzvlášť hemolytickú anémiu (chudokrvnosť), hypoxiu (nedostatok kyslíka) či zástavu srdca spôsobenú zničením červených krviniek. Z celkových približne 8.000 úmrtí na žltačku typu C, ktoré nastanú ročne v USA, mnohé môžu byť priamo alebo čiastočne spôsobené samotnou "liečbou", čo môže autor tohto článku dosvedčiť na osobnej skúsenosti vo vlastnej rodine.

       Čo sa týka ribavirinu a RSV často spájaného s chrípkou, profesionálni zdravotníci čoraz častejšie navštevujú medicínske stránky a WrongDiagnosis.com je jedným z vedúcich svetových poskytovateľov informácií o zdravotnej starostlivosti (tak to aspoň o sebe tvrdia). Hovoria o sebe, že sú nezávislým objektívnym zdrojom faktických hlavnoprúdových (mainstreamových) zdravotníckych informácií ako pre pacientov, tak i pre zdravotníkov. Toto hovorí WrongDiagnosis.com o ribavirine a RSV:

Účelom liečby je podpora dýchania, udržiavanie rovnováhy tekutín a zbavenie sa symptómov. Mierne prípady sa zaobídu bez liečby. Vážne prípady vyžadujú hospitalizáciu kvôli potrebe dodatočného kyslíka, zvlhčeného vzduchu a hydratácie infúziami. Môže byť potrebná aj podpora dýchania mechanickou ventiláciou. Ribavirinový aerosol sa môže použiť u tých, ktorí majú vážne ochorenie RSV, alebo majú oslabený imunitný systém.

       Tu je však popis, ktorý nájdeme na stránke WebMD (M.D. = Medicine Doctor = doktor medicíny; WebMD = webový lekár - pozn. prekl.) sponzorovanej organizáciou RxList:

Bolo nahlásených 20 úmrtí počas alebo krátko po liečbe aerosolizovaným Virazolom, z čoho 12 pacientov bolo liečených kvôli RSV. Niektoré prípady boli označené praktickým lekárom za "možno spojené s Virazolom". To bolo u detí, ktoré zaznamenali zhoršenie dýchania spojené so záchvatmi kašľa počas liečby týmto liekom.

       Takže americkí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu použiť ribavirin v závislosti od ich zdroja informácií a ich zvyklostí. Používajú však kanadskí lekári ribavirin na liečbu RSV, či už v spojení s chrípkou alebo bez neho? Reprezentatívna odpoveď pochádza z provincie Britská Kolumbia, z jej zdravotníckej stránky HealthLinkBC (ich výraz "veľmi zriedkavo" v zásade znamená "nikdy"):

Ribavirin (Virazole) je antivirotikum veľmi zriedkavo používané na liečbu pacientov s RSV. ktorí majú zvýšené riziko komplikácií. Doterajšie štúdie poskytujú protichodné dôkazy o účinnosti. Lekár zváži konkrétne okolnosti pacienta skôr než odporučí ribavirin.

       Skúsenosti kanadských lekárov z provincie Ontario s ribavirinom v roku 2003 sú kľúčové: Kanadskí lekári v nemocniciach v Toronte podávali silné dávky ribavirinu prakticky všetkým pacientom počas paniky okolo SARS (= Severe Acute Respiratory Syndrome = vážny akútny respiračný (dýchací) syndróm - pozn. prekl.) v roku 2006, ktorá opanovala svet zdravotníkov. SARS bol definovaný ako mierny zápal pľúc (pneumónia) v spojitosti s juhovýchodnou Áziou. Pôvodne sa predpokladalo, že je spôsobený zmutovaným koronavírusom, čo sa neskôr nepotvrdilo. Po prudkom náraste úmrtí v nemocniciach a oneskorenom poznatku, že symptómy hemolytickej anémie boli spôsobené ribavirinom, kanadské zdravotnícke autority zastavili používanie ribavirinu a počet úmrtí prudko poklesol.

       Nie je náhodou, že ani jeden občan USA nezomrel na SARS, a iba jeden smrteľný prípad zaznamenali v Európe, keďže všetky príslušné zdravotnícke autority zakázali použitie ribavirinu. Všetky ostatné úmrtia na SARS (až na jedno v Južnej Afrike) nastali v juhovýchodnej Ázii a Číne, pričom pacientom boli podávané silné dávky ribavirinu. Dokonca v jednom čínskom okrese, kde ribavirin nepoužívali, bola nulová úmrtnosť na SARS, zatiaľčo v susednom okrese, kde ribavirin používali, zaznamenali významnú úmrtnosť. Celkovo na SARS zomrelo 43 ľudí v Kanade, 1 v Európe, 1 v Južnej Afrike a 738 v juhovýchodnej Ázii a Číne.

       Kanadskí lekári sa zrejme poučili zo SARS a je krajne nepravdepodobné, že by ich liečba RSV zahŕňala použitie chemoterapeutika ribavirinu, v kontraste s jeho širokým použitím v USA. Úmrtia na chrípku v USA i Kanade sú takmer všetky popisované ako spojené s chrípkou, a jedným z týchto spojení je aj chrípka. Keďže v Kanade je v priemere len jedno úmrtie na chrípku medzi predtým zdravými ľuďmi do 18 rokov, kanadskí lekári očividne robia niečo správne.

 

Oseltamivir (Tamiflu)

       Druhým diskutabilným medikamentom spojeným s úmrtiami na chrípku medzi občanmi USA do 18 rokov je oseltamivir, známy aj ako Tamiflu. Je to ďalšie antivirotikum, ktoré v laboratórnych podmienkach v Petriho miske účinne bráni množeniu vírusov. Petriho miska je jedna vec, toxicita (jedovatosť) tohto medikamentu pre ľudské bunky je vec druhá, čim sa pre autora tohto článku stáva otáznou legitimita akéhokoľvek jeho použitia. Existuje veľké množstvo dôkazového materiálu o jeho nebezpečnosti.

       Napr. v roku 2007 v Japonsku zakázali Tamiflu, keď sa zistilo, že je jednou zo zásadných príčin samovrážd medzi mladými ľuďmi. V auguste 2009 správy britského Telegraphu informovali, že bolo hlásených 400 vážnych nežiadúcich účinkov Tamiflu, keď mnohí spanikárili na základe správ o H1N1 (prasacej chrípke) a začali užívať antivirotiká.

       Navzdory tvrdeniu CDC, že Tamiflu môže byť niekedy účinný (ak vôbec), ak sa rýchlo použije pri nástupe chrípkových príznakov, zdravotné záznamy ukazujú, že sa nevysvetliteľne sústavne používa až do pacientovho prepustenia, alebo jeho smrti. To obzvlášť dokumentuje týždenný výkaz MMWR zo 4.IX.2009 s tabuľkou 36 úmrtí detí do 18 rokov, ktorý ukazuje, že všetky úmrtia až na jedno nastali po hospitalizácii (prinajmenšom jedna noc strávená na JIS - jednotke intenzívnej starostlivosti), počas ktorej bol s najvyššou pravdepodobnosťou sústavne používaný Tamiflu alebo iné antivirotiká v nešpecifikovaných dávkach. Výkazy úmrtí medzi dospelými však ukazujú dvojnásobne silné dávky oseltamiviru - hrozivé vodidlo, ktoré poukazuje na to, čo sa možno tiež deje pacientom do 18 rokov.

 

Očkovanie proti chrípke

       Keďže Kanada presvedčivo ukazuje, že chrípka takmer vôbec nie je pre deti nebezpečná, má zmysel pýtať sa na bezpečnosť a riziká očkovania proti chrípke.

       Očkovanie proti chrípke je nekonečne propagované a CDC už za roky propagácie stanovila prvý týždeň v decembri za národný týždeň očkovania proti chrípke s nespočetnými reklamami v médiách a tlačovými správami CDC v novinách. Avšak správa o takmer nulovej úmrtnosti na chrípku v Kanade je verejnosti v USA takmer neznáma. Médiá v USA (a očividne aj CDC) ignorovali aj nedávne dramatické správy z Austrálie.

       Austrálske ABC News (= správy Australian BroadCasting = austrálskeho vysielania - pozn. prekl.) oznámili 23.IV.2010, že očkovacie látky proti sezónnej chrípke sa ukázali byť príliš nebezpečné pre malé deti a vykazovanie reakcií bolo príliš podhodnotené (t.j. vykázalo sa oveľa menej reakcií, než v skutočnosti nastalo - pozn. prekl.). Austrálski lekári boli varovaní, aby neočkovali proti sezónnej chrípke deti do 5 rokov, po tom, čo jedno dieťa vážne ochorelo a mnohé ďalšie utrpeli vážne poškodenia zdravia, po podaní vakcíny v Západnej Austrálii, pričom The Australian Medical Association (= austrálska asociácia lekárov - pozn. prekl.) sa postarala o rozšírenie zákazu tohto očkovania u detí do 5 rokov na celú Austráliu.

       Kanadské obyvateľstvo do 18 rokov, ktoré zaznamenalo za posledné 4 roky len jedno úmrtie na chrípku ročne, vyvoláva silné otázky ohľadom zdravotnej nezávadnosti propagovania ortuťou naplnenej očkovacej látky proti chrípke, ktorá dostáva aj mnohé iné jedovaté zložky (ako napr. zlúčeniny hliníka a viaceré ďalšie cudzorodé látky) do styku s bunkami zraniteľného vyvíjajúceho sa nervového systému, a to dokonca aj u bábätiek a detí vo veku len šesť mesiacov.

       Je životne dôležité poznamenať, že kanadská minimálna úmrtnosť na chrípku nastáva v rozpoložení, že mnoho ľudí odmieta očkovanie proti chrípke. Noviny Times Colonist z 21.IV.2010, vychádzajúce v Britskej Kolumbii (jednej z provincií Kanady - pozn. prekl.), píšu "Len 40% sa dalo zaočkovať proti H1N1, čo znamená, že takmer 2,5 milióna z 4,3 milióna dávok vakcín proti prasacej chrípke, ktoré provincia objednala, nebude využitých, povedala Ida Chong, ministerka zdravého života a športu". Dôležité je, že všetky kanadské provincie s výnimkou Nového Brunswicku odvolali očkovacie látky proti sezónnej chrípke namiesto očkovania proti H1N1, odstrániac tak úlohu niekoľkých súčasných očkovaní proti chrípke. Viď tiež príspevok autora tohto článku zo 17.V.2010 o provincii Nový Brunswick, ktorá propaguje obe očkovania (proti sezónnej chrípke i H1N1) súčasne, čo však vedie k oveľa vyššej miere ochorení.

       Takže Kanaďania, ktorí v širokej miere odmietajú očkovania proti chrípke, majú aj tak ročnú detskú úmrtnosť na chrípku tak blízku nule, ako je to len možné. Z uhla pohľadu pisateľa tohto článku môžu byť zdokumentované riziká očkovania proti chrípke hrozné až smrteľné, zatiaľčo výhody očkovania sú ilúziou nesprávne podporovanou údajmi, rovnako tak silnou, ako je len možné. Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA zvaný VAERS (Vaccine Adverse Effects Reporting System) zaznamenal od septembra 2009 doteraz (jún 2010) 16.982 nežiadúcich reakcií na očkovanie proti chrípke spolu vo všetkých vekových kategóriách. Toto je však len špičkou ľadovca, keďže odborníci už dlho poukazujú na fakt, že len približne 10% nežiadúcich reakcií na očkovanie je v databáze VAERS skutočne zaznamenaných.

       Kanadskí lekári v tvrdej škole života zistili riziká chemoterapeutika ribavirin, zatiaľčo austrálski lekári dali nahlas na známosť extrémnu nebezpečnosť očkovania proti chrípke pre ich deti. Verejnosť v USA je však stále udržiavaná v temnote, nabádaná, aby dala očkovať aj 6 mesiacov staré deti a navyše ich nechala "liečiť" prudko smrteľným ribavirinom, vyvinutým na chemoterapiu proti rakovine, alebo výdatnými dávkami toxického (jedovatého) Tamiflu.

       Ako je možné, že si vedúce osobnosti zdravotníctva ako aj médiá v USA nevšímajú kanadské týždenné výkazy, ktoré majú identické parametre s výkazmi CDC? Ako je možné, že nenačúvajú austrálskemu varovaniu, kde chrípková sezóna predchádza tej (severo)americkej? Prečo nepreskúmajú a objektívne nevykážu jednoznačné nebezpečenstvá antivirotík?

       Namiesto toho zdravotnícki predstavitelia v USA majú za vzor svoju hovorkyňu CDC vysielanú v posledný októbrový deň na National Public Radio (= celoštátny verejný rozhlas - pozn. prekl.), ktorá povedala, že "ortuť v očkovacích látkach proti chrípke nepredstavuje vôbec žiadne riziko pre bábätká a deti", na čo som toho času nemal slov a nemám ani teraz.

 

 

David M. Burd

       sa profesiálne zaoberal desiatky rokov inováciou technológií, návrhárstvom a riešením problémov v rôznych strojárskych firmách, pričom v posledných desiatich rokoch sa sústredil na medicínske technológie a súvisiace témy, keďže pracoval ako skúšač US patentov v medicínskych technológiách. Jeho konzultačné a korporátne aktivity nasledovali po ôsmych rokoch zamestnania v oblasti národnej obrany. Bol v prvom ročníku "raketových vedcov" s doktorátom v strojárstve a astronautických vedách na Northwestern University. Píše tiež na medicínske témy a poskytuje analytické expertízy organizáciám, ktoré majú do činenia s dôležitými otázkami verejného zdravotníctva.