Kalifornský úrad verejného zdravotníctva presadzuje očkovanie dospelých proti 13 chorobám

12.11.2011 11:50

NaturalNews.com - 8.XI.2011P. E. Winchester

 

       Pôvodný článok "Center for Disease Control pushes harsh adult vaccination program"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       V rámci spoločného úsilia vlády a farmaceutického priemyslu presadiť rastúci počet očkovaní pre všeobecnú verejnosť nabáda Kalifornské stredisko pre kontrolu chorôb (California Center for Disease Control = CDC; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) k očkovaciemu kalendáru pre dospelých, ktorý zahŕňa:

  • sezónna chrípka
  • tetanus, záškrt a čierny kašeľ (DTaP)
  • pásový opar (pre starších ľudí nad 60 rokov)
  • pneumokoky (pre ľudí nad 65 rokov alebo ľudí s určitými diagnózami)
  • ľudský papilómavírus (HPV)
  • nákazlivá žltačka (infekčná hepatitída) typu A a B
  • ovčie kiahne
  • osýpky, príušnice, ružienka (MMR)
     

       CDC vydáva úplne zavádzajúce články, aby presvedčilo jednotlivcov, že všetko toto skutočne potrebujeme pre zdravý život. Stránka začína slovami:

"Očkovanie NIE JE len pre deti! Či už sme mladými dospelými, dospelými v strednom veku alebo staršími ľuďmi, my VŠETCI potrebujeme očkovanie, aby sme si udržali zdravie."

Šťastní zaočkovaní       Toto je citát priamo zo stránky CDC, bez akejkoľvek zmeny. Všimnite si zvýraznenie veľkými písmenami. Tomuto hovorím propaganda, navrhnutá tak, aby ste sa určitým spôsobom cítili, a skombinovaná s grafikou smejúcich sa šťastných starších ľudí s malým rýchloobväzom na ramene, do ktorého boli zaočkovaní, z čoho vyplýva, že prispejete k vytvoreniu šťastného sveta, keď sa dáte zaočkovať. Výrobcovia očkovacích látok sa určite budú smiať pri realizácii svojho eugenického programu.

       Je to navrhnuté ako pokračovanie v trende vytvárania doživotných zákazníkov farmaceutického priemyslu, posiatych chorobami. Dôkazy o účinnosti týchto očkovaní sú prinajmenšom sporné. V nedávnej epidémii čierneho kašľa v Kalifornii tvorili očkované deti vyše 90% z tých, ktoré ochoreli, čo dokazuje, že žiadna "kolektívna imunita" nejestvuje. Rovnako tak je zdokumentované, že spolu s nárastom zaočkovanosti nastal aj nárast chronických chorôb, alergií, autoimúnnych ochorení, rakoviny a neurologických porúch.

       Nedávny objav rekombinovanej (geneticky manipulovanej) DNA vírusu HPV, naviazanej na hliníkový adjuvant vo vakcíne proti HPV, vyvoláva veľké obavy. Niet dôvodu pchať do ľudí hliník, o ktorom je známe, že poškodzuje mozog a nervovú sústavu. Mnoho vakcín obsahuje thiomersal, veľmi nebezpečnú zlúčeninu ortuti. Vážne dopady očkovania proti HPV i iných vakcín na zdravie už boli na stránke NaturalNews.com do hĺbky rozobraté.

       CDC tiež dezinterpretuje zákon štátu Kalifornia ohľadne očkovania detí, lživo hlásajúc, že bez očkovania nemôžu deti chodiť do školy. V nedávnej očkovacej kampani na začiatku školského roku Kalifornské CDC zverejnilo, že každý siedmak základnej školy sa musí preukázať dokladom o očkovaní proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu. Keď sa však pozrieme na daný zákon, hovorí, že toto očkovanie je "odporúčané" a nie povinné. Tiež sa zmieňuje o možnosti náboženskej výnimky z očkovania. Prečo to CDC nehovorí? To by bolo čestným využitím daňových dolárov na informovanie verejnosti o zákonoch, ale zjavne sa tak nedeje. Je čas povzniesť tieto úrady na vyšší stupeň, alebo ich úplne zrušiť.

       Spojte si to všetko s moderným "priemyselným" jedálničkom, ktorý vystavuje telo viacerým rakovinotvorným a choroboplodným látkam. Ortuť je v kukuričnom sirupe. Ukázalo sa, že geneticky manipulované plodiny spôsobujú neplodnosť v priebehu 3 pokolení hlodavcov, ktoré nimi boli kŕmené, a sú tiež spájané s úhynom dobytka. To je recept na pohromu, ktorý vedie spoločnosť ku chronickým chorobám, avšak CDC to nerieši. Presadzuje farmaceutické záujmy bez skutočnej diskusie, bez ohľadu na to, že samotné CDC má záznamy o škodách spôsobených očkovaním.

       Ľudia majú úžasne silný imunitný systém, ktorý je posilňovaný pomocou zdravej stravy a styku s prirodzeným svetom (napr. pobytom na slnku a stykom s pôdou pre získanie potrebných minerálov i pre uzemnenie elektrického náboja nášho tela). Takto možno byť zdravý a silný, nie vďaka očkovaniu.

 

Zdroje:

Autor:

       je gazdom, hospodáriacim podľa princípov ekologického poľnohospodárstva, a tiež aktivistom za slobodu.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.