Kalifornská stredná škola núti deti pozerať film s očkovacou propagandou a „správne“ odpovedať na otázky o očkovaní, inak ich potrestá

25.05.2016 18:23

Natural News23.V.2016Mike Adams

 

    Pôvodný článok California high school forces children to watch vaccine propaganda film and give 'correct' answers or be penalized
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: dievčatko v školskej lavici sa hlási    Na odborárskej strednej škole v Redondo Beach v Kalifornii (USA) sú druháci nútení pozrieť si film s očkovacou propagandou a následne „správne“ odpovedať v známkovanom teste:

    Test, ktorý dostávajú títo stredoškoláci, je plný faktických chýb a chýbajú v ňom úplne zásadné. Píše sa v ňom napr., že výskyt vírusovej detskej obrny „sa znížil o 99% po zavedení očkovania v roku 1955.“ Deti sa však neučia, že vakcíny proti detskej obrne spôsobujú ochrnutie a že oficiálne štatistiky výskytu vírusovej detskej obrny sa znížili hlavne kvôli tomu, že vládni úradníci zmenili definíciu „detskej obrny“, aby vytvorili ilúziu, že očkovanie je účinnejšie, než v skutočnosti je.

    Zo stránky DissolvingIllusions.com:

„Príbeh o detskej obrne je smutný a nezabudnuteľný: dlhý, zložitý a ohavný. Nie je to príbeh, ktorý ste už čítali alebo ktorý by lekárske kruhy boli schopné rozpovedať. Za falošným predstieraním stoja neúplné štatistiky, premenovanie chorôb a očkovaním spôsobené ochrnutia, spôsobené ako Salkovou, tak aj Sabinovou vakcínou. Ústna (orálna) vakcína proti detskej obrne od Dr. Alberta Sabina (angl. Oral Poliomyelitis Vaccine = OPV) dodnes spôsobuje u očkovaných osôb ochrnutia.“

    Deti neučia ani to, že dokonca aj Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA (angl. Centers for Disease Control and prevention = CDC) otvorene priznalo, že 98 miliónov občanov USA dostalo očkovaciu látku s proti detskej obrne s obsahom rakovinotvorného vírusu SV40. CDC však bolo tak znepokojené tým, že si to ľudia pamätali, že radšej odstránilo celé dejiny tejto udalosti zo svojej internetovej stránky. (Vakcíny proti detskej obrne s obsahom SV40 dostávali dlhé roky aj deti v Česku a na Slovensku — pozn. prekl.)

    Deti tiež neučia o tom, že očkovacie látky stále obsahujú ortuť, formaldehyd, hliník a glutaman sodný, čo sú všetko známe nervové jedy (neurotoxíny) s ničivými účinkami na mozog niektorých detí. Žiakom nehovoria ani to, že očkovacie látky proti chrípke, ktorými očkujú kalifornské deti, obsahujú 25.000x väčšiu koncentráciu ortuti než dovoľuje v pitnej vode Ministerstvo životného prostredia USA (angl. United States Environmental Protection Agency = EPA).

    Tu sú kontakty na odborársku strednú školu v Redondo Beach:

    Môžete im navrhnúť, že by mali zameniť ich indoktrinačné školenie očkovacou propagandou za praktické poučenie o vitamíne D, výžive a prirodzenom posilňovaní imunity — bez vpichovania mozog poškodzujúcich chemikálií deťom. K tomu viď článok (v angličtine):

 

Vakcíny proti detskej obrne sú najčastejšou príčinou ochrnutia, spôsobeného vírusom detskej obrny

    Ako už dnes vime, vakcíny proti detskej obrne sú najčastejšou príčinou ochrnutia, spôsobeného vírusom detskej obrny. Nákaza týmto vírusom je len zriedkakedy smrteľná a vírusovej detskej obrne možno najlepšie predchádzať zlepšením hygieny u širokej verejnosti. Sayer Ji z GreenMedInfo vysvetľuje:

„U drvivej väčšiny ľudí so zdravým imunitným systémom nespôsobí nákaza vírusom detskej obrny vôbec žiadne príznaky choroby. Iba vzácne spôsobí takáto nákaza menej závažné príznaky ako napr. bolesti v krku, horúčku, poruchy trávenia a chrípke podobnú chorobu. Iba u 3% nákaz (iné zdroje uvádzajú iba 1% či dokonca iba 0,5% — pozn. prekl.) sa vírus dostane do centrálnej nervovej sústavy a aj vtedy u iba 1–5 z 1.000 prípadov dôjde k ochrnutiu.

    Kvôli skutočnosti, že vírus detskej obrny sa šíri fekálno-orálnou cestou (tzn. vírus sa prenáša zo stolice nakazenej osoby do úst inej osoby skrz kontaminovaný predmet, napr. kuchynský riad), logickým spôsobom na zabránenie prenosu a zníženie chorobnosti (ak dôjde k epidémii) je v prvom rade zameranie sa na hygienu, kanalizáciu a správnu výživu (na podporu vrodenej imunity).“

 

Kalifornia už viac nevzdeláva svoje deti. Namiesto toho ich indoktrinuje podvodnou vedou

    Tento stredoškolský test z očkovacej propagandy (viď nižšie) požaduje, aby deti vyjadrili svoju poslušnosť voči už vyvrátenej hypotéze o kolektívnej imunite, čo je vymyslená bájka, ktorú očkovací priemysel pretláča, aby mohol očierňovať a obviňovať neočkované deti. Dokonca aj podľa očkovacieho priemyslu a jeho nečestných obhajcov sú vakcíny pri vytváraní imunity proti prenosným ochoreniam tak zlé, že dokonca aj deti, ktoré už boli očkované, sú v značnom riziku, že sa nakazia od neočkovaných detí.

    Takéto tvrdenia samozrejme nedávajú žiadny rozumný zmysel. Ak by očkovanie fungovalo, tak očkované deti by sa nemali žiadny dôvod báť neočkovaných detí, ktoré údajne prenášajú choroby.

    Hlbokou pravdou však je, že neočkované deti mávajú spravidla oveľa silnejší imunitný systém, čo ich činí oveľa menej náchylnými na prenos rôznych chorôb. Sú to práve očkované deti s poškodenou imunitou, ktoré veľmi často ochorejú a prenášajú choroby. Preto sa takmer všetky zdokumentované epidémie v ostatnom čase udiali u očkovaných detí. K tomu viď články (v angličtine):

    Deti počas očkovacieho indoktrinačného programovania vo verejných školách nikdy neučia o týchto vedeckých skutočnostiach. Namiesto toho ich absurdne učia o tom, že vakcíny len zachraňujú životy a nikdy nikomu neublížia. Učia ich, že očkovanie je založené na „vede“ a preto ktokoľvek, kto spochybňuje tieto nehorázne tvrdenia o bezpečnosti a účinnosti očkovania musí byť „proti-vedecký“. A samozrejme ich nikdy neučia, že prudký pokles dojčenskej úmrtnosti v rokoch 1850–2000 ide takmer výlučne na vrub zlepšení v hygiene, nezávadnej pitnej vody a mydlu.

    Pozrite sa na propagandistický test o očkovaní z odborárskej strednej školy v Redondo Beach tu (PDF):

 

Zdroje: