Komentár k prejavu ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej PhD. o očkovaní v NR SR 12.IX.2019

02.10.2019 21:18

Ing. Marián FILLO

 

Odkazy na zdroje:

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]

 

Komentár k prejavu ministerky zdravotníctva

doc. MUDr. Andrey Kalavskej PhD. o očkovaní v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 12.IX.2019:

 

1. Prejav ministerky zdravotníctva

doc. MUDr. Andrey Kalavskej PhD. v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 12.IX.2019:

 

Prepis:

    Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, ja som ani nechcela vystúpiť v prvom čítaní, ale keďže tu už sedím niekoľko hodín a počúvam určité názory, ja rešpektujem, že každý človek má právo vyjadriť svoj názor. Hlboko rešpektujem poslancov s rozličným stupňom vzdelania, odbornosťou vyjadriť svoj názor. Ale ja zastávam osobnú pokoru a osobnú integritu, že nie každý človek dokáže byť odborníkom vo všetkom. Strašne ma bavia lietadlá. Nedokázala by som sa baviť s konštruktérom Airbusu alebo Boeingu, či tam má byť tri poschodia, osem motorov, štrnásť motorov, lebo mám takýto pocit. Nedoporučovala by som prevádzkovať Boeing alebo doporučila by som prevádzkovať Boeing s jedným sedadlom, pretože keď padne ten Boeing, tak menej ľudí je mŕtvych. Sú to sprostosti, ku ktorým sa ja neviem vyjadriť, pretože som lekár. Dve atestácie z internej, jedna z tropickej medicíny. Tak dovoľte, nemyslím si, že som najmúdrejší človek v rámci vakcinológie. Robila som desať rokov na ambulancii cudzokrajných a tropických chorôb a denne som očkovala niekoľko desiatok ľudí vakcínami, nie tými, o ktorých sa bavíme, ale napríklad žltou zimnicou, čo je živá vakcína a hemoragický vírus. Ale to je veľmi odborná debata, ja do nej nechcem zachádzať. Čiže, prosím vás, fakty.

    My sa vôbec nejdeme tu baviť o povinnosti očkovania. Táto povinnosť očkovania je stará niekoľko rokov. My tu ideme dávať len to alebo ideme reagovať na to, že nám klesá kolektívna imunita pod 95 percent, kedy už hrozí, že sa na Slovensku začnú šíriť infekčné ochorenia, ktoré sa nešírili. A to sa nám stáva. Máme regióny, kde sme mali niekoľko stovák prípadov osýpok. Máme regióny, ktoré sú zaočkované menej ako 95 percent. Pán kolega, čo si hovoril, Krajčí, že sú tu určité regióny rómskych komunít. V Bratislave, dámy veľmi vysoko spoločensky postavené, veľmi čítajúce internet, tiež odmietajú očkovať svoje deti. Čiže ja by som to rozdelila do dvoch veľkých skupín, ktorí ľudia odmietajú očkovať deti.

    Rozdiel medzi vami a mnou je ten, že keď sú veľké epidémie osýpok, epidémie hepatitíd alebo iných infekčných ochorení, od vás sa nečaká, že zasiahnete a robíte niečo. Odo mňa ako od ministra sa čaká, že ja budem reagovať na novú epidemiologickú situáciu v Európe, vo svete a na Slovensku. Keby naša kolektívna imunita neklesala pod 95 percent, nejdem s týmto zákonom teraz do parlamentu. Ale ako minister nereagujem na politické obdobie, či je pred voľbami alebo po voľbách, reagujem na to, že sa nám rapídne zhoršuje preočkovanosť, klesá nám kolektívna imunita, a preto toto je jeden z nástrojov, ako zvýšiť kolektívnu imunitu. Prosím, ak máte lepší nástroj na zvýšenie kolektívnej imunity, povedzte mi to, môžeme to dať zdravotníckeho výboru. Ja si nemyslím, že som najmúdrejšia. Ja som sa dala a respektíve my sme sa dali inšpirovať okolitými krajinami, v ktorých tento zákon prešiel, a teda návšteva predškolskej dochádzky nielen v súkromných, ale aj verejných, čiže všetkých predškolských dochádzok je podmienené očkovaním, a to je Češi, Litva, Francúzsko. V súčasnosti prebieha diskusia v Nemecku, v Taliansku ohľadne osýpok.

    Ďalšia veľká alebo to, kde ste mi veľmi nahrali, že teraz v súčasnosti nikto nevidí človeka, ktorý mal poliomyelitídu. To by ste videli, to sú vyššie vekové kategórie. Ja som ochorenie na poliomyelitídu videla v Ázii, v Afrike, v Južnej Amerike, Strednej Amerike. Prečo ste nevideli na Slovensku takéto ochorenia? Stále hovorím, že ja si myslím, že toto ochorenie treba očkovať. No vďaka tomu, že niekoľko rokov sme očkovali na poliomyelitídu, vy nevidíte teraz chorých na poliomyelitídu. A bohu vďaka. Vy ste spomenuli dve krajiny. Sú tri krajiny kde polio je ešte aktívne, lebo neočkujú. Vy ste spomenuli ochorenie, ktoré je eliminované skoro v Európe. Jediné jedno je eradikované. To znamená, že sa nevyskytuje a je udržiavané v dvoch laboratóriách v USA v centre CBC a v Moskve, v prípade biologického útoku. Keď sa spoločnosť dohodne a odborníci úplne inej úrovne vzdelania a odbornosti v rámci tropických infekčných ochorení, že ochorenie je eradikované, to znamená, že sa nevyskytuje, tak sa nebude ďalej očkovať. Ale keby sme pred niekoľko desiatkami rokov nepristúpili k tomu, že sa očkuje, tak vidíte veľké postihnutia ľudí na hluchotu, následky encefalitídy, meningitídy, pretože matka mala päť detí za vojny. Koľko jej zomrelo na týfus? Koľko jej zomrelo na osýpky? Koľko jej zomrelo na diftériu? Vy ste nevideli nikto z vás novorodenecký tetanus. Nám bežne každé druhé dieťa v Afrike umieralo na novorodenecký tetanus. Je to odporná smrť. Kto z vás videl besnotu, umierať človeka na besnotu? Ja som to videla niekoľkokrát.

    Budem parafrázovať jedného špičkového profesora infektológie, ktorý pracuje v centre pre kontrolu infekčných ochorení v Atlante. Najnebezpečnejšia očkovacia látka je tá, ktorá nebola použitá. Veľmi pekne vás prosím, kolegovia a kolegyne, keď máte nejakú relevantnú štúdiu, ktorá bola publikovaná v slušnom časopise, doneste mi ju, kde bola potvrdená kauzálna súvislosť medzi očkovaním a nežiadúcim účinkom očkovacej látky. Ja nehovorím, že všetko je stopercentné. Nič v živote, v medicíne nie je stopercentné. Tak to nečakajte ani od vakcinácie. Ale benefit vakcinácie je neporovnateľný s tým, keby sme prestali očkovať. O tomto ešte na základe Evidence base, mám tu miliardu štúdií z Lancetov, New England Journal. To sú skutočne karentované a vysoko vážené časopisy pre tých ľudí, ktorí tomu rozumejú.

    A prečo teda sa dehonestujem na to, že príkazom? Ten príkaz je tu dávno. Ja by som bola super, keby slovenská populácia bola taká ako škandinávska. Škandinávske krajiny nemajú povinné očkovanie, ale preočkovanosť je vyššia kolektívna ako u nás. Škandinávske krajiny majú preventívne prehliadky pokryté alebo, respektíve návštevnosť 70 – 80 percent, Slováci 20 percent. Tak pokiaľ my nebudeme na tej úrovni v rámci uvedomenia si vlastného zdravia, ako sú škandinávske krajiny, ja ako minister, vy ako parlament, ja si myslím, ste povinní prijímať také zákony, ktoré ochránia tento slovenský ľud pred šírením infekčných chorôb.

    Na druhej strane by som veľmi rada povedala, že nikto tu nikoho nechce dvakrát za niečo trestať. Očkovanie bolo povinné. Keď sa niekto nezaočkoval, bola tam nejaké 300-eurová pokuta a čo tá riešila. Čo tá riešila s tým, že sa nám tu šíria infekčné ochorenia? My sme pristúpili k tomu, že deti v najnižších vekových kategóriách sú najvulabernejším, respektíve najcitlivejším materiálom na to, aby tieto deti ochoreli. Preto toto je jeden z nástrojov, ako zvýšiť preočkovanosť a dosiahnuť 95-percentnú kolektívnu imunitu, kedy môžeme zabrániť šíreniu sa infekčných ochorení.

    Takisto treba si uvedomiť, že my mnohí, každý z nás je trošku už starší, niekto má tridsať, niekto má šesťdesiat, čo ste boli očkovaní. Živá vakcína je fajn, tam tá protilátková imunita trvá dlhšie. Ak ste ochorenie prekonali, dá sa povedať do konca života. Keď ste boli očkovaní neživou vakcínou, tak pozor, tie vakcíny, ktoré ste boli očkovaní, boli neživé, tak tie protilátky postupne sa znižujú. Ale my počítame všetci s tým, že všetci budú zaočkovaní, kolektívna imunita bude fajn a vy, pani poslankyňa, vy, pán poslanec, keď budete mať 60 rokov, nebudete mať mumps alebo osýpky. Lenže keď naša kolektívna imunita klesne, vaše protilátky tiež, tak pardon, budete mať osýpky, ale väčšinu asi smrteľné, keďže máte 60 alebo 70 rokov. Čiže ja tu skutočne nikoho nejdem poučovať, ale toto je tak vysoko odborná debata a tiež sa nepasujem za najmúdrejšiu v tomto, v tejto problematike.

    A prebehli aj, pani poslankyňa, ako ste vy rozprávali, prebehli mnohé, mnohé debaty a vysoko odborné debaty, majú vyjadrenia najvyšších inštancií v rámci slovenskej vakcionológie, epidemiológie, imunizačnej komisie, ktoré tvrdo odporúčajú tento postup pediatrickej spoločnosti, aby sme prikročili k tomuto kroku, že podmienkou prijatia dieťaťa do predškolského zariadenie bude očkovanie. Tým, že v súčasnosti bol prijatý zákon, nový školský zákon, kde je to päťročné dieťa, môže byť prijaté, a teda musí byť prijaté. Teda tým pádom nemôžme podmieňovať očkovanie. Fajn, a čo mám robiť? Ja hľadám nástroj, aby sme zvýšili kolektívnu imunitu a stále je to viac ako nič. Tie deti sa vždy budú premiešavať, šesťročné, osemročné, desať-, ale už ich imunitný systém je oveľa lepšie vyzbrojený, protilátková odpoveď je oveľa lepšia ako v tých nižších ročníkoch. A to, že matka alebo otec nedá zaočkovať svoje dieťa a trpí a mám ja vytvoriť nejakú škôlku pre nezaočkované, tak, prosím, ministerku vnútra a ministra obrany, aby okolo tejto škôlky niekoho vystavil, pretože to bude vysoko infekčné pole alebo, respektíve to môže byť semenište infekčných nákaz. To je pohľad, prepáčte teraz, lekára, ktorý má atestáciu z tropickej medicíny.

    Čiže tento návrh zákona je len pokus presvedčiť ľudí, že štát sa má starať o dobro ľudí, má pozerať na všetkých ľudí a hlavne má chrániť tých, ktorí sú ťažko chorí a nemôžu byť, alebo z nejakej, z nejakej situácie alebo teda kontraindikácie títo ľudia alebo tieto deti nemôžu byť očkované. A tiež, samozrejme, súhlasím, že všetci by sme sa mali jeden k druhému správať slušne, a teda neohrozovať tieto deti, ktoré nemôžu byť očkované, tým, že keď klesne kolektívna imunita, to dieťa nikomu nič neurobilo, len sa narodilo s imunodeficitom a môže veľmi ľahko zomrieť na infekčné ochorenie, ktoré je preventabilné očkovaním a nezomrelo by, keby tá kolektívna imunita bola dostatočne vysoká.

    Ja sa iba okrajom, toto by bolo asi k očkovaniu. Mám k tomu, posledná štúdia, keď ste možno čítali všetci, v Dánsku vyšla na 650-tisícoch detí dánska štúdia. Profesor nepotvrdil súvis na 650-tisícoch deťoch autizmu a očkovania proti osýpkam MMR vakcínou. A neviem, prečo krútite hlavou. Kedysi sa... (reakcia z pléna). Je to tak.

    Pretože viete, ešte aby som vám povedala, pretože ja som v tomto rozohnená, ja som toto študovala niekoľko rokov, áno, pretože jeden profesor teda si povedal, že treba ľudí strašiť niečím a bola urobená aj publikovaná štúdia v Lancete, kde bola akože dokázaná kauzálna súvislosť medzi očkovaním MMR vakcínou a vznikom autizmu. Bolo to vyvrátené, tento pán, mu odobrali lincenciu, zakázali mu publikovať a tá štúdia bola vyhlásená odbornou spoločnosťou za zmanipulovanú štúdiu. Dodnes deň ukážte mi, prosím vás, veľkú randomizovanú štúdiu alebo štúdiu na veľkom počte ľudí, kde je dokázaná kauzálna súvislosť. Ja nehovorím, že sa nemôže stať, môže sa stať. Niekto tu rozprával o BCG vakcinácii. BCG vakcinácia je živá vakcína v štvrtý deň života dieťaťa. Doktor nemôže vedieť, či nie je imunodeficientné, áno, môže sa stať, že teda keď ste mu dali živú vakcínu, má imunodeficit, že to dieťa mohlo ochorieť. Samozrejme, to pripúšťam, som lekár, ale v súčasnosti už táto vakcína sa na Slovensku neočkuje, pretože tuberkulózu sme znížili incidenciu pod určitú hranicu, ale dá sa diskutovať o tom, že dajme túto vakcínu do vyšších, do vyšších mesiacov alebo do vyššieho veku dieťaťa, keď už budeme vedieť jeho imunitný stav, ale tam by som asi, prosím, skončila.

    K druhej téme, čo ste tu všetci rozprávali o tých zvieratách. No tak toto bola časť, za ktorú sa teda ja aj odborne aj s tímom odborníkov veľmi zasadzujem. A druhá časť vznikla na popud toho, že to bol najväčší ekonomický nezmysel roka alebo také niečo, takže my sme začali pátrať, že čo bolo najväčšie ekonomický alebo byrokratický nezmysel roka a boli to presne tieto zvieratá. Návrh SaS je to dosť odlišný ako ten návrh, ktorý my podávame. Sú tu presne špecifikované, ktoré zvieratá, domáce spoločenské zvieratá, ja neviem, či koza je domáce spoločenské zviera, presne tie zvieratá, ja to doma nechovám, tie kozy, v obývačke. Bežné zvieratá, ktoré ste vy spomenuli, vlci, vtáci, levy, tigry tiež nie sú domáce spoločenské domáce zvieratá, v tom zákone, treba si to čítať, je to jasne špecifikované, kde kedy ako, za akých podmienok. A zase, prosím, môžeme ísť do diskusie odbornej, ako chcete aby sa preniesla listerióza v tej reštaurácii? Riziko, že sa prenesie listerióza je taká v reštaurácii od nejakého domáceho mazlíčka tak veľká, ako že tu dnes vybuchne bomba, hm.

    Takže veľmi pekne ďakujem, ale, samozrejme, dá sa o tom rokovať, ako povedal aj pán poslanec Zelník, ja som pripravená na odbornú diskusiu, nie na dojmológiu. Veľmi pekne ďakujem.

 

2.

Prejavy poslancov za Ľudovú stranu Naše Slovensko (Ing. Mgr. Marian Kotleba, Mgr. Rastislav Schlosár, Bc. Stanislav Drobný) v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 12.IX.2019:


2.1. Prepis prejavu Mgr. Schlosára:

    Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani ministerka zdravotníctva nám tu predložila zákon, ktorý je na prvý pohľad tak v podstate veľmi komplexný a rozsiahly, že by možno bežného človeka pri jeho nejakom povrchnom preštudovaní ani nenapadlo, čo všetko môže skrývať. A skutočne tento návrh zákona pod dobre znejúcim heslom prevencia kontroly prenosných ochorení na Slovensku a pod takým možno múdro znejúcim heslom tzv. epidemiologickej bdelosti skrýva doposiaľ najväčší zásah do ľudských práv v oblasti zdravotníctva, aký sme sme tu kedy v histórii Slovenskej republike mali.

    Všetci veľmi dobre vieme, že od čias, keď skončili šialené pokusy nacistického lekára Dr. Mengeleho, tak panuje všeobecná zhoda medzi tými, čo si skutočne ctia ľudské práva v tom, že každý človek má plné právo rozhodovať o tom, aké lekárske zákroky podstúpi buď on sám, alebo jeho deti, za ktoré je právne a morálne zodpovedný. Nikto, ani lekári, ani vláda nemôže žiadneho svojprávneho človeka nútiť, aby bez bezprostredného ohrozenia života a zdravia podstupoval akýkoľvek zásah do svojho tela. A už vôbec nemôže nútiť len v mene prevencie celkom zdravého človeka do takého zákroku, ktorý môže spôsobiť jeho smrť či vážne poškodenie zdravia s trvalými následkami. Toľko teória, ktorá by mala byť samozrejmá v každom demokratickom a právnom štáte.

    Bohužiaľ, prax je celkom iná. Prax je taká, že máme tu zákon, ktorý je tu aj dnes, keď pani ministerka navrhuje alebo teda našla nový spôsob, ako prinútiť rodičov, aby dali zaočkovať svoje deti proti svojej vôli. Nechcem tu teraz obšírne hovoriť o rizikách očkovania, o reálnych rizikách očkovania, o ktorých sa už povedalo a napísalo mnoho, a to nielen od politikov, ale aj od mnohých lekárov, vedcov či iných odborníkov. Snáď len ako príklad ako nejaký úvod do tejto problematiky, ja som tie príklady už spomínal aj v minulosti, ale musím ich zopakovať aj tu, je príklad už bývalého hlavného hygienika Českej republiky Michala Víta, ktorý v roku 2010 prelomil mýtus o tom, že očkovanie je neškodné, keď na margo tzv. BCG vakcíny proti tuberkulóze povedal, citujem: "U novorodencov môže očkovanie závažne poškodiť zdravie. V minulých rokoch dokonca došlo k niekoľkým úmrtiam." Koniec citátu.

    A takisto môžem spomenúť otvorený list 120 talianskych lekárov z októbra 2015 adresovaný Štátnemu zdravotnému ústavu v Ríme, z ktorého si tiež dovolím citovať: "Neočkované deti sa javia byť nepochybne a všeobecne zdravšie, menej náchylné na prenosné choroby dýchacích ciest, menej náchylné na žaludočnočrevné ochorenia, na chronické choroby, menej náchylné na neurologické a behaveriálne poruchy, rovnako tak tieto deti len zriedkavo užívajú lieky a zriedka podstupujú chirurgické zákroky." No a napokon o rizikách očkovania by nepochybne mohli hovoriť aj mnohí rodičia, ktorí na vlastných, dovtedy celkom zdravých deťoch zažili, čo môže spôsobiť. A že ich nie je málo, dokazuje aj fakt, že v zahraničí, napr. v Spojených štátoch, kde je možno trocha väčšia uvedomelosť pri nahlasovaní poškodenia zdravia spôsobeného očkovaním a kde aj súdy podliehajú možno menšiemu tlaku médií alebo farmaceutickej loby, dostáva tzv. systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania, VAERS, ročne 11-tisíc hlásení o takýchto účinkoch, čo okolo 1 % sú úmrtia spôsobené očkovaním, a to sa pritom ešte predpokladá, že hlásených je len 10 % takýchto prípadov.

    Ako som už ale povedal, dnes tu nemusíme riešiť riziká očkovania. Na túto tému sme povedali mnoho aj tu v parlamente, keď sme ako poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko predkladali hneď dvakrát novelu, ktorá by zrušila sankcie za odmietnutie očkovania. Dnes tu ale musíme hovoriť o opatrení, aké skutočne nemá obdobu, opatrení, ktoré je ďalším príspevkom k systematickému budovaniu novodobej totality na Slovensku. O opatrení, ku ktorému si nedovolili pristúpiť dokonca ani komunisti v minulom režime. Dokonca aj tí boli v tejto veci demokratickejší ako vy, pani ministerka. Stručne povedané, váš návrh zákona je o tom, že ak nedáte zaočkovať svoje dieťa, nie pre nejakú ľahostajnosť alebo, ale len preto, že vám záleží na jeho zdraví, oprávnene sa obávate rizík očkovania a chcete pre svoje dieťa len to najlepšie, nedostanete už pokutu, ale po novom, ak tento návrh prejde, vám vaše dieťa neprijmú do škôlky. Jeden z vás rodičov tak potom bude musieť zostať s dieťaťom doma, príde o prácu, rodina stratí príjem a môže sa dostať do vážnych finančných ťažkostí. A vášmu dieťaťu, vyčlenenému z kolektívu ostatných detí, budú chýbať pre neskorší život potrebné návyky a vedomosti, ktoré získava práve v škôlke. Toľko v skratke.

    A teraz mi povedzte, páni sociálni demokrati zo SMER-u, ktorí sa tu už postupne schádzajú na hlasovanie, to máme tento váš návrh považovať za ďalšiu súčasť vášho sociálneho balíčka pre ľudí? Skutočne chcete, aby dnes už viac ako tisíc slovenských rodičov ročne, ktorí odmietajú očkovanie svojich detí, začalo plniť štatistiky nezamestnanosti? Skutočne chcete tieto rodiny zruinovať len preto, že ich neviete presvedčiť o svojej pravde? Pretože presne o to tu ide. Najskôr ste dávali ľuďom za odmietnutie očkovania nemalé pokuty, ale keď ste zistili, že to nestačí, že drvivá väčšina rodičov odmietajúcich očkovanie radšej zaplatí pokutu, ako by malo dať svoje deti zaočkovať a vystavovať tak nejakým vážnym rizikám, tak ste si jednoducho na rodičov vymysleli nový bič. Neprijatie dieťaťa do škôlky, ktoré rodičov v podstate finančne postihne niekoľkonásobne viac ako doterajšie pokuty. Inými slovami, namiesto pokút potrestáte jedného zo zamestnaných rodičov stratou zamestnania, čiže dlhodobou stratou príjmu. Vy vlastne fakticky navrhujete hneď dva tresty pre neposlušných rodičov. Najskôr im neprijmete deti do školy, do škôlky a následne ich vyhodíte z práce. Teda tomu naozaj hovorím sociálny balíček roka.

    Pani ministerka, viete, ako sa hovorí tomu, keď niektoré zdravé deti do škôlky budú môcť chodiť, ale iné tiež zdravé, hoci neočkované deti, nie? To je v podstate diskriminácia. Naozaj to nie je nič iné ako obyčajná diskriminácia. Diskriminácia ale na základe toho, že rodičia týchto detí majú iné názory na zdravotnú starostlivosť o svoje deti ako vy. Vy jednoducho neviete alebo nedokážete presvedčiť rodičov o bezpečnosti očkovania, tak sa uchyľujete k represii a to doslova k sociálne likvidačnej represii, ku akej sa neuchyľovali ani v otvorene totalitných režimoch. A čo je najlepšie, ak si prečítame vašu dôvodovú správu, tak sa z nej vlastne vôbec nedozvieme, z kých analýz či podkladov ste vychádzali. Napríklad z nej nie je zrejmé, koľko detí sa za posledné obdobie nakazilo v škôlkach chorobami, proti ktorým sa očkuje, a to od detí, ktoré boli dobrovoľne neočkované. A takisto sa nedozvieme ani, do akej miery je opodstatnené v podstate vylučovať dobrovoľne neočkované deti z kolektívu.

    Ale je tu ešte jeden rozmer tohto vášho návrhu zákona. Ak je očkovanie také bezpečné a účinné ako tvrdíte, tak potom neočkované deti nemôžu nijakým spôsobom ohroziť tie očkované, ktorých je v škôlkach podľa štatistík viac ako 96 percent. Samozrejme, môžte mi oponovať a ja poznám ten váš argument, že do škôlok chodia aj deti, ktoré sú neočkované pre kontraindikáciu alebo deti, ktoré sú síce očkované, ale sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Ja by som ich nazval tak možno rizikové deti. Otázka ale je, koľko je týchto rizikových detí. To už v dôvodovej správe k vášmu návrhu zákona nepíšete.

    Všetci veľmi dobre vieme, že zákony, ktoré prijímame aj tu v Národnej rade, nie sú vždy výhodné pre všetkých. No našou povinnosťou je robiť také zákony, ktoré sú výhodné aspoň pre čo najväčší počet ľudí na Slovensku. V tomto prípade ale navrhujete zaviesť taký zákon, ktorý diskriminuje neočkované deti a ich rodičov fakticky vyhadzuje z práce, a to pod zámienkou, že chcete preventívne ochrániť, zdôrazňujem, preventívne ochrániť v podstate 1,4 % rizikových detí, ktoré by mohli byť teoreticky nakazené, pretože presne toľko podľa štatistík tvoria deti, ktoré nemôžu byť očkované alebo u ktorých očkovanie nefunguje.

    Hovorím preventívne, pretože všetci dobre vieme, že neočkované dieťa ešte neznamená, že toto dieťa je choré alebo že je nosičom choroby, proti ktorej nebolo zaočkované. Zakázať chorým deťom styk so zdravými by bolo v podstate celkom v poriadku, no rozhodne nie je v poriadku zakázať styk zdravých, hoci neočkovaných detí s ostatnými zdravými deťmi len preto, že by náhodou mohli byť prenášačmi niektorých ochorení a nakaziť práve to 1 % rizikových detí v škôlke. Obzvlášť, ak sa pravdepodobnosť takéhoto prenosu pri niektorých chorobách, proti ktorým sa očkuje, rovná takmer nule, keďže sa tieto choroby u nás nevyskytujú už viac ako 50 rokov. Veď napokon aká je asi pravdepodobnosť nákazy napr. takou detskou obrnou, ktorá sa u nás vyskytla naposledy v roku 1960 a v minulom roku, teda v roku 2018, na ňu celosvetovo ochorelo len 33 ľudí z niekoľko miliárd ľudí, 33 ľudí na ňu ochorelo a aj to nie v Európe, ale v Afganistane alebo Pakistane. Tvrdíte, že chcete ochrániť 1 % rizikových detí. No kvôli ich preventívnej ochrane idete diskriminovať omnoho väčšiu skupinu detí, a to až 2,5 % detí, ktoré neboli dobrovoľne očkované a ktorým chcete zakázať chodiť do škôlok. Čo bude potom nasledovať v budúcnosti podľa tejto vašej zvrátenej logiky? To zakážete potom neočkovaným deťom aj vstup do školy, do MHD, do nákupných stredísk, do kín, na koncerty či nejaké iné kultúrne alebo športové podujatia? Jednoducho všade tam, kde sa zdržuje veľa ľudí? Vylúčite ich z každého väčšieho kolektívu?

    Veď predsa aj tam hrozí riziko prenosu chorôb a o nič menšie ako v škôlkach, aj tam môžu byť zdrojom nákazy. Okrem toho zabúdate na fakt, že prenášačom ochorení nemusia byť nutne len neočkované deti. Prenášačom týchto chorôb môžu byť aj očkované deti, ktoré z rôznych dôvodov majú v krvi aj napriek očkovaniu nedostatočnú hladinu protilátok. A to je podľa zdravotníckych štatistík približne 4 až 5 % detí. Čiže raz toľko ako detí, ktoré sa dobrovoľne nedali zaočkovať. Ak by ste teda boli dôslední a išlo by vám naozaj o zdravé deti a nešírenie epidémií, museli by ste v prvom rade vylúčiť zo škôlok tieto deti. A rovnako tak by ste zo škôlok museli vylúčiť aj všetkých dospelých zamestnancov – učiteľky, upratovačky, kuchárky a vlastne aj rodičov detí, ktoré tam vodia tieto deti do škôlky. Pretože aj medzi nimi sú takí, čo sa nedali dobrovoľne zaočkovať. A to nehovorím o tom, že mnohí očkovaní dospelí dnes už nemajú dostatok protilátok, nakoľko boli očkovaní už pred mnohými rokmi, a teda aj oni môžu byť prenášačmi chorôb. A takisto nehovorím o tom, že proti niektorým chorobám títo dospelí ani neboli zaočkovaní, keďže v čase ich detstva ešte neboli povinné. Mám na mysli očkovania proti hemofilovým a pneumokokovým nákazám.

    Vy ste sa ale, pani ministerka, zamerali len na jednu jedinú skupinu, a to tú najmenšiu skupinu možných prenášačov chorôb, skupinu dobrovoľne neočkovaných detí. A už len preto je tento váš návrh zákona, už len preto nerieši ciele, ktoré deklarujete a v podstate nedáva žiaden reálny zmysel. Vám ale, a takto tomu všetko nasvedčuje, vám ale vôbec nejde o ochranu a zdravie detí. Vy ste celý tento zákon vymysleli len preto, aby ste potrestali rodiny, ktoré odmietajú očkovanie. Rodiny, ktoré sa aj takýmto spôsobom vzopreli tomuto vášmu skorumpovanému a prehnitému systému. Vy ste si ho vymysleli preto, aby stúpal, stúpol predaj vakcín, aby sa tak mohli vďaka vašej vakcinačnej politike nabaliť vplyvné farmaceutické firmy. To je pravý zmysel vášho návrhu zákona. A to je aj pravý zmysel tejto vašej diskriminácie neočkovaných detí, ktorú presadzujete. Teda nie zdravie, ale obyčajný biznis. Každopádne, páni ministerka, bez ohľadu na to, či očkovaniu veríte alebo nie, a bez ohľadu na to, či tento váš zákon niekomu reálne pomôže, fakt je taký, že dnes nenájdete ani jedného lekára, ani jedného vedca, ani jedného politika, hoci aj z tábora tých najväčších stúpencov očkovania, ktorí by vám garantoval, že očkovanie nezabije vaše dieťa alebo z neho nespraví celoživotného invalida.

    Pani ministerka, ja sa vás preto pýtam aj tu v tomto pléne, vy to viete zaručiť? A ak áno, dajte túto záruku na papier, podpíšte ju, alebo dajte aspoň nejaký verejný prísľub, že vy osobne alebo vaše ministerstvo odškodní prípadné obete očkovania. Ak ale nie ste schopná či ochotná nič garantovať, ani prevziať zodpovednosť za vaše vynucovanie očkovania detí proti vôli ich rodičov, potom ani nemáte právo nútiť týchto rodičov, aby si dali zaočkovať svoje deti, a to dokonca pod hrozbou diskriminácie v škôlkach.

    Ďakujem.

 

2.2. Prepis reakcie Ing. Kotlebu:

    Rasťo, dobre si to povedal, si myslím, aj keď niektoré veci by som ja možno povedal inakšie, však hádam ešte bude možnosť, ale spomenul si taký termín, že farmaceutická loby. Ja si myslím, že to nie je loby, ale čistá mafia. A žiaľ, táto farmaceutická mafia má zastúpenie aj v radoch Národnej rady Slovenskej republiky. A potom to tak vyzerá, že prichádzajú zákony, ktoré v skutočnosti neriešia potreby a problémy ľudí, ale potreby a záujmy ekonomických kruhov v radoch tejto farmaceutickej mafie, ktorá presne, tak ako povedal bývalý prezident Kiska, povyšuje, povyšuje tie ekonomické záujmy nad ľudské práva. Lebo práve Kiska povedal, že teda ľudské práva nemôžu byť povýšené nad ekonomické záujmy. Tu to vidíme, tu to vidíme realizované v praxi a je to, najsmutnejšie na tom je teda to, že sa to má vykonávať na tých najmenších deťoch, na tých detičkách, ktoré proste v nikom nenájdu väčšiu oporu ako vo svojich rodičoch. Ale nie, štát ide rozhodovať. Musíte a keď sa nezaočkujete, nejdete do škôlky. Ja si myslím, že ak sa niečo blíži k totalite, tak je to presne toto a je skutočne dôležité, aby sme to nenechali len tak potichu prejsť a aby sme bili do tých, ktorí to predložili, čo najviac. Možno sa v nich to svedomie ozve.

 

2.3. Prepis reakcie Mgr. Schlosára:

    Pán poslanec Zelník, vy nazývate táranie nie to, čo hovorím ja, ale keby ste ma počúvali, ja som hovoril o názoroch mnohých odborníkov, lekárov. Hovoril som tam o tých stodvadsiatich talianskych lekároch, hovoril som tam o tom bývalom hlavnom hygienikovi Českej republiky. Ja neviem, či aj títo ľudia tárajú, keď tvrdia to, čo tvrdím ja vo svojom vystúpení.

    Chcel by som ale zareagovať skôr na vystúpenie pani poslankyne Vaľovej, ktorú tu nevidím, možno niekde na chodbe počúva. Pani poslankyňa Vaľová, ja som, keby ste ma počúvali, ja som nehovoril o tom, že deti, ktoré sú choré na osýpky, by mali chodiť medzi zdravé deti, to určite nie, ja som ale hovoril o tom, že to, že je nejaké dieťa dobrovoľne neočkované, ešte automaticky neznamená, že je nosičom nejakých chorôb, a hovoril som o tom, že keď aj niekto je očkovaný, či už dieťa, alebo dospelý, stále určité percento týchto dospelých ľudí a aj týchto detí a to percento je ešte omnoho väčšie ako tých 2,5 % detí, ktoré sa dobrovoľne neočkujú, môžu byť takisto nosičmi chorôb a jednoducho to tento zákon nijakým spôsobom nerieši. Ale už boli tu viackrát spomínané tie osýpky, tak ja neviem, či máte túto problematiku nejakým spôsobom naštudovanú, ja som sa tomu venoval, aj keď nie som lekár, venoval som sa tomu, lebo ma to osobne zaujíma. Neviem, či viete, že tá posledná epidémia osýpok, ktorá bola v roku 2018, tak z tých 438 zaznamenaných ochorení na osýpky nebol ani jeden, jedno dieťa, ktoré by nebolo očkované, pretože jeho rodičia by odmietli očkovanie. Dokonca podľa štatistík Úradu verejného zdravotníctva 81 % chorých na tieto osýpky bolo očkovaných minimálne jednou dávkou vakcíny a 42 % dokonca dvoma dávkami a napriek tomu na tie osýpky ochoreli. A ja naozaj nepoznám lepší príklad ako tento, ktorý dokazuje, že jednoducho to očkovanie nie je také účinné, ako tvrdia niektoré oficiálne autority, nazvime to tak, alebo ako tvrdia niektorí lekári. Práve na tomto prípade, na tomto príklade tých osýpok to vidieť. Nie, nie neočkované deti na to ochoreli, ale práve tí očkovaní na to ochoreli, takže poďme sa baviť o faktoch a na základe týchto faktov prijímajme nejaké…

 

2.4. Prepis prejavu Bc. Drobného:

    Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, je to úsmevné, až tragikomické, ak sa v jednom návrhu zákona stretne povinnosť vakcinácie detí, ktoré chcú navštevovať predškolské zariadenia, s umožnením vstupu spoločenských zvierat do priestorov určených na konzumáciu stravy. Sú choroby, ktoré môžu z jedného dieťaťa prejsť na druhé. Ale zároveň poznáme bohatý zoznam patogénov, teda chorôb, ktoré môžu prejsť zo spoločenského zvieraťa na človeka. Napríklad salmonelóza, campylo baktéria, larválna toxokaróza, rôzne parazity, ako sú napríklad škrkavky, pásomnice. Akokoľvek sa majiteľ o zviera môže výborne starať, hygienické návyky zvieraťa ostávajú zvieracie. Kvôli pachu sa ochotne vyváľa kdekoľvek a skonzumuje čokoľvek. A tak mu hrozia nákazy parazitmi a ak majiteľ nie je zodpovedný a pravidelne ho neodčervuje a neočkuje, potom takmer s istotou predstavuje hrozbu.

    V prípade reštaurácií je riziko nakazenia človeka patogénom rádovo vyššie, pretože mnohé z patogénov, hlavne parazity, sa do človeka dostávajú príjmom potravy a nápojov. Kvalitná veterinárna starostlivosť a podávanie potravín reflektujúcich zvýšenú rizikovosť miesta môžu riziko významne znížiť. Ale kým rodičia dieťaťa v predškolskom zariadení budú musieť splnenie očkovacích povinností vydokladovať prevádzkovateľovi, návštevníkom so zvieraťom to v daných reštauráciách zo zákona nevyplýva a dosť ťažko si viem predstaviť, ako by to účinne kontroloval majiteľ reštaurácie.

    Vychádzajúc z dôvodovej správy, povolenie vstupu zvierat do reštaurácií má zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku. Osobne si myslím, že veľa reštaurácií sa na to nedá, lebo obrazne povedané jedného zákazníka by získali, ale možno dvoch stratili. Reštaurácia je reštaurácia a zverinec je zverinec. Dalo by sa to zhrnúť aj tak, že prijímame zákon, ktorý by mal akože znížiť riziko prenosu patogéna z človeka na človeka v predškolských zariadeniach, ale na druhej strane aby patogény neboli ukrátené, tak im v zmysle predloženého návrhu zákona uľahčíme v priestoroch reštaurácie možnosť prenosu zo zvieraťa na človeka.

    Vážení, vidíte v tom logiku? Často sa stretávam s argumentmi typu, že štát nemá čo zasahovať do prevádzkových činností privátnych spoločností a do slobôd vlastníckych práv. Osobne rovnako nesúhlasím so zásahom štátneho aparátu do podnikania. Ale keď majú zákaz fajčiari, tak logicky aj psíčkari, mačičkári a iní -čkári. Tak ako jedni, tak aj druhí môžu ohrozovať zdravie ostatných vo svojom okolí. V tomto ohľade by som poprosil rovnaký meter, kolegyne a kolegovia. V súčasnosti je in a veľmi módne legislatívne navyšovanie práv zvierat. Ak budeme v tomto smere pokračovať, onedlho dosiahneme bod, že polozamrznutý bezdomovec pred železničnou stanicou bude zvieratám tie práva živej bytosti, ktoré im boli presne takto pred rokom na pôde Národnej rady Slovenskej republiky schválené, len potichu závidieť.

    Ďakujem za pozornosť.

 

2.5. Prepis prejavu Ing. Kotlebu:

    Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, ja skúsim tak trošku vecne z, alebo teda podľa dôvodovej správy. Tento návrh je rozčlenený na 100 zhruba 15 bodov. Niektoré z nich sú také všeobecné, s väčšinou sa dá v podstate súhlasiť, ale niektoré sú naozaj také kontroverzné a nedá sa k nim nevyjadriť.

    V bode 92, v bode 92 predkladateľ vyslovene predpokladá, že vplyvom tejto novely dôjde k 100-percentnému zaočkovaniu celej tej detskej populácie a práve preto a z tohto dôvodu upúšťa od sankcií vo forme pokút za odmietnutie očkovania. Ja sa pýtam, že či sa práve týmto neblížime k totalitnej spoločnosti, kde priamo v návrhu dôvodovej správy máme napísané, že vlastne cieľom tejto novely je dosiahnuť to, že kým doteraz ľudia, ktorí nechceli svoje deti očkovať z akéhokoľvek dôvodu, dostali za to pokutu, boli tým potrestaní, tak už nebudú mať ani túto možnosť, a preto tie pokuty rušíme, lebo jednoducho sa nepočíta s tým, že by niekto odmietol dať zaočkovať svoje dieťa. Veď to je George Orwell, 1984. Veď to je, to je z môjho pohľadu úplne neakceptovateľné, keď tu mali pred chvíľkou, kolegynka zo SaS-ky tu mala reči o fašizme, na zdravie, pravda je, vidíte, to ani lepšie nemohlo zaznieť, tak čo viac sa blíži k tej totalite ako to, že my vlastne na našich deťoch, čo my, štát na našich deťoch, štát na našich deťoch ide o nich rozprávať ako o nejakých entitách a povie, že v dôsledku tejto novely predpokladá, že všetky deti budú podrobené tomuto zákroku.

    Dnes sa bavíme o nejakom očkovaní, ktorí mnohí pokladáte za absolútnu banalitu, ale keď toto prejde, tak ako vieme, že za päť rokov, za desať rokov nepríde podobná novela inej vlády, ktorá povie, všetky deti budú podrobené čipovaniu a nepredpokladá sa, že by niektoré dieťa odmietlo, tak ani nebudeme pokuty robiť, lebo načo, však všetky deti budú očipované. To je presne úplne rovnaký scenár, rovnaká myšlienka. A nehovorte mi, že nie, lebo je to tu napísané v bode 92.

    Potom sú tu dva zaujímavé body. Bod 42 a bod 39. Tieto body spojiť do jedného návrhu mi príde ako totálny výsmech ľudskej dôstojnosti. Nehnevajte sa na mňa, ale spájať podmienku povinnosti podrobiť deti povinnému očkovaniu, aby mohli ísť do škôlky, pani ministerka, s právom zobrať psa do reštaurácie do jednej novely, o ktorej budeme hlasovať spoločne a nerozdielne, mi príde ako čistý úlet, ako, ako, ako čistý prejav toho, že v podstate pre nás sú malé deti to isté ako nejaký doberman v reštaurácii. To isté ako doberman v reštaurácii, lebo tento, tento materiál to tu píše, že ideme naraz hlasovať o tom, aby dobermany mohli chodiť do reštaurácie, a o tom, aby deti, ktoré nebudú očkované, nemohli ísť do materskej škôlky.

    A ja sa pýtam, že kto je autor v skutočnosti, kto je autor tejto novely a kto to dokázal takto cynicky, bezcitne a podľa mňa v rozpore s humánnou medicínou spojiť. Lebo toto neni normálne, aby sme práva zvierat povyšovali v tej istej novele, kde vlastne odoberáme deťom práva na socializáciu. Však aj tí, čo nie ste učitelia, musíte asi s tým súhlasiť, že tým, že zabránime dieťatku ísť do škôlky, tak mu odoberáme právo na socializáciu. To dieťa je štát alebo bude štátom donútené, jeho rodičia budú štátom donútení hľadať alternatívny spôsob výchovy pre to dieťa, pretože do škôlky nebude môcť ísť.

    A ja vám chcem povedať, že tých, ktorí nechcú dať dieťa očkovať, týmto neprinútite dať dieťa očkovať, neprinútite. My máme v rámci našej strany to občianske združenie Naše Slovensko pomáha, v rámci ktorého okrem iných pomáhame aj rodinám, práve u ktorých sa vyvinuli obrovské zdravotné komplikácie po podaní rôznych očkovacích látok a mnohí to poznáte. Ale tí, čo to nepoznáte, nechcel by som alebo teda nechcem, aby ste s tým boli nútení sa oboznámiť, s tými smutnými životnými tragédiami, ktoré tie rodiny zažívajú. Krásne, úplne vyvinuté, rozprávajúce, perfektne vnímajúce deti po očkovaní pololežiaci alebo ležiaci pacienti. A teraz mi nehovorte, že to nebolo spôsobené očkovacou látkou, pretože mne je to úplne jedno, čím to bolo spôsobené, keď sa u tých detí vyvinulo, rozvinulo, prejavilo po tom, ako boli očkované do siedmich dní. A najhorší prípad zo všetkých, to sú desiatky prípadov, ktoré sme zažili, najhorší prípad zo všetkých je prípad Ladomerskej Viesky. Kto bude mať záujem, vieme dať konkrétne mená tej rodiny a môžte im ísť pomôcť aj vy, môžte im pomáhať, môžte sa spýtať na podrobnosti a ja vám to tu teraz poviem, pretože toto, čo dnes tu predkladá vláda, je proste brutálny zásah do práv detí a do práv ich rodičov.

    Žena chcela, matka chcela dieťa očkovať. Otec odmietal podrobiť ho povinnému očkovaniu. Tri roky, tri roky bojoval s tou ženou, aby to dieťa očkovať nedali. Strašne sa hádali, kolegyne jej vraveli, tej mamičke, daj očkovať, všetci sme dali, pozri sa, nič sa nestalo, je to v poriadku, daj očkovať, daj očkovať, však štatisticky je to možno 2 % nejakému dieťaťu, keď sa niečo stane. Po troch rokoch a to, čo ste tu lekári, viete, že, a musíte to potvrdiť, že všetky tie komplikácie sa najviac rozvíjajú alebo najčastejšie sa prejavia, aj najťažšie prípady sa prejavia v tej, v tom veku do troch rokov toho dieťaťa, hej. Že čím je to dieťa staršie, tým je tá pravdepodobnosť rozvinutia nejakých komplikácií, nejakých problémov, postihnutí je menšia. Keď ten chlapec dosiahol tri roky, tak ten otec povedal, dobre, máme tri roky, on si tú tému študoval a jednoducho po tých troch rokoch je tá pravdepodobnosť toho, že sa tomu dieťatku niečo stane vplyvom očkovania, veľmi malá a môžme ho, môžme ho dať kľudne zaočkovať. Nebudem sa hádať so ženou predsa. Dali ho zaočkovať. Po siedmich dňoch mali zo zdravého chlapca, z ktorého mali radosť, mali chlapca, ktorý mal polku tváre ochrnutej, ktorý prestal úplne rozprávať a ktorý len s ťažkosťou prešiel z izby do izby, pričom predtým behal, skákal, lietal ako normálny trojročný chlapec. Našťastie hneď začali s cvičením, s terapiami, neviem s čím, tak sa im to pomaličky, ale isto darilo zvládať. Ale viete si predstaviť tie slzy a to utrpenie toho otca, ktorý po troch rokoch vzdal ten boj s vlastnou ženou a povedal, áno, nechám dieťa očkovať a po siedmich dňoch z toho chlapca, ktorý mu dovtedy robil iba radosť, mal proste trápenie, starosť o jeho zdravotný stav a jednoducho problémy.

    Toto sme reálne zažili, zažili sme tých príkladov iks. Nik ma nepresvedčí, že to tak nie je, lebo to sú veci z reality, to nie sú nejaké laboratórne výmysly alebo nejaké fikcie niekde v Novom čase. A my preto nemôžme nielenže podporiť túto novelu, ale nemôžme byť ticho, nemôžme byť ticho. A nemôžme súhlasiť s tým, že vy dávate práva detí na roveň práv zvierat v reštauráciách.

    Ja verím, pani ministerka, že to nebolo celkom z vašej hlavy toto, že v tom ansámble ľudí, ktorí sú okolo vás, sa proste stalo, že to tam niekto dostal. A ja verím, že vládna koalícia sa zamyslí nad tým, či naozaj chce takýto materiál schváliť. A ja vám poviem úprimne, teraz aj politicky nechápem, prečo takúto strašnú vec, ktorá neskutočne rozdeľuje spoločnosť, dávate v takomto predvolebnom čase, ale to, samozrejme, mne môže byť jedno, to je vaša zodpovednosť.

    Ja to hovorím len preto, že ja chcem využiť všetky spôsoby na to, aby sme zabránili, aby sme zabránili tomuto trvalému, naozaj trvalému poškodeniu práv ľudí, práv detí, práv rodičov a mne už je jedno, že či si z toho vy spravíte politické body alebo nie. Ale naozaj vám chcem povedať, tí, čo ste neovplyvnení tou očkovacou lobby a čo chápete, že tých, tie 2 % ľudí alebo koľko, čo sa nechce dať očkovať, nijako nepoškodí ten biznis, takže ich nemôžme k tomu nútiť a nemôžme povedať, tvoje dieťa nemôže ísť do škôlky len preto, lebo tvoji rodičia sa rozhodli z akéhokoľvek dôvodu ťa nedať očkovať. Nehovoriac o tom, že kto bude kontrolovať očkovanie tých zvierat v tých reštauráciách? Tak pri deťoch nám záleží na tom, aby boli očkované v škôlke, ale to, že vedľa vás leží doberman v reštaurácii, ktorý kľudne môže byť besný alebo mať inú chorobu, lebo vy nemáte jeho očkovací preukaz, tak to už v tejto novele nikto nekontroluje. Naozaj, toto sa nedá prijať.

    Ďakujem pekne.

 

2.6. Prepis reakcie Ing. Kotlebu:

    Ďakujem za poznámky, kolegovia.

    Pán kolega Zelník, vy ste hovoril o alkohole, že štát ho vylučuje. No ja vám chcem pripomenúť, že práve súčasná vládna koalícia schválila to, že cyklisti môžu ísť na cestu aj pod vplyvom alkoholu a keď triezvy vodič zrazí pripitého cyklistu, tak nikto nevie, na koho strane je zodpovednosť. To je obrovské riziko. Ale nie to som vám chcel povedať. Chcem vám povedať inú vec. Vylúčenie opitých vodičov z cestnej premávky predsa nikomu nespôsobuje trvalé následky. Ale ak budete mať záujem, my vás dovezieme do tých rodín, ktorých deti skončili na vozíku alebo ako ležiaci pacienti po podaní očkovacej látky. A môžte sa pozrieť na tie deti a posúdiť, či ich stav je lepší ako tie deti, ktoré mali mozgovú obrnu, lebo je to v podstate to isté, žiaľ.

    Chcem sa vás ešte spýtať, že aká je to tá antivakcinačná lobby. Pretože mňa nikto za to, že tu hovoríme, čo si myslíme, neplatí, čo sa týka vakcinácie. Svoje dieťa, podobne ako kolega Schlosár a ďalší, som očkovať nedal a keď ho porovnám s deťmi, rovesníkmi na našej ulici alebo do škôlky, ktoré s ním chodili, tak je, chvalabohu, chvalapánubohu za to, je omnoho zdravšie to dieťa. Keď som s mojou manželkou mal ťažký zápal horných dýchacích ciest, v trojizbovom byte v Sásovej sme sa tlačili. Ja som zjedol troje antibiotík, žena dokonca štvoro, to dieťa neochorelo za štyri týždne, ako sme tam ležali. Nič sa mu nestalo. Ja som myslel, že umre na horúčku, ako sme mali my, štyridsiatky a nič sa mu nestalo. Áno, boh je, chvalabohu, chvalabohu, hovorím aj ja.

    No a tretia vec a to asi nestihnem. Pani kolegyňa Smolíková, iné boli vakcíny z Chirany si myslím a iné sú dnes vakcíny, ktoré dovážame zo západu. Si zoberte, že akú dnes majú trvanlivosť tie vakcíny a akú mali trvanlivosť vtedy. Ale ja nie som na to odborník, ale jednoducho, keď vidíme všetky tie chemické látky a všetko to zloženie tých vakcín, nikto ani z tých, ktorí dnes hovoria, vakcíny sú super, by si to na lyžičku a do úst nedal.

 

3. Záznam z NR SR 12.IX.2019

Relevantná časť začína o 10:41

 

4.

Profil manžela doc. Kalavskej — prof. MUDr. Ericha Kalavského PhD. MPH — na sociálnej sieti LinkedIn: 

5.

Pozícia prof. Kalavského na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k 26.IX.2019: 

6.

Andrea Kalavská bola vymenovaná za ministerku zdravotníctva 22.III.2018:

 

7.

Andrea Kalavská (spolu)usporiadala seminár o očkovaní proti HPV v NR SR dňa 17.V.2018:

 

8.

Kalavská sľubuje plne hradené očkovanie proti HPV už 2 mesiace po nástupe do funkcie (23.V.2018):

 

9.

Očkovacia kampaň firmy Merck Sharp & Dohme (MSD), výrobcu vakcín proti HPV Gardasil/Silgard a Gardasil 9 odštartovala taktiež v máji 2018:

 

10.

Očkovanie proti HPV plne hradené zdravotnou poisťovňou od 1.I.2019:

 

11.

Zámer MZ SR zaviesť povinné očkovanie ako podmienku pre vstup detí do predškolských zariadení z 20.III.2019:

 

12.

Slovo hemoragický v slovenských slovníkoch na stránke Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied:

 

13.

Prehľad zaočkovanosti vo väčšine štátov sveta:

 

14.

Výročná správa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trebišov za rok 2018:

Zo str. 199:

„Podľa zistených výsledkov bolo k 31.VIII.2018 v okrese Trebišov v skupine detí vo veku od 15 mesiacov do 18 rokov zaočkovaných 1. dávkou  proti osýpkam 99% detí podliehajúcich tomuto očkovaniu a 2. dávkou bolo zaočkovaných 97,2% detí podliehajúcich tomuto očkovaniu.

Zo str. 10:

„Okresná epidémia osýpok od 12.IX.2018 do 31.XII.2018 ochorelo na osýpky 102 osôb.“

 

15.

TASR / 16.VII.2018: Na dolnom Zemplíne evidujú 200 prípadov osýpok, Trebišovu sa vyhýbajú:

„Chorobnosť na osýpky v okrese Trebišov je v súčasnosti nulová. "V našich podmienkach nemáme hlásený žiadny prípad ochorenia na osýpky," uviedla v pondelok pre novinárov epidemiologička a zástupkyňa regionálnej hygieničky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trebišove Lucia Demesová.

    Vzhľadom na početné prípady osýpok v susednom okrese Michalovce RÚVZ v Trebišove vydal 13. júla verejnú vyhlášku o povinnom doočkovaní osôb vo veku od 15 mesiacov do 18 rokov. Týka sa to detí s pobytom v okrese Trebišov podliehajúcim povinnému pravidelnému očkovaniu po dosiahnutí určeného veku, "ktoré nemajú úplné očkovanie proti osýpkam vzhľadom na vek a ktoré vôbec nie sú očkované proti osýpkam".

    "Je to vyslovene preventívne opatrenie, ktoré je primerané momentálnej situácii v Košickom kraji," povedala Demesová k vyhláške. Zaočkovanosť proti osýpkam je podľa nej v okrese dostatočná a presahuje úroveň 95 percent, čiže populácia je chránená.“

 

16.

Prehľad výskytu osýpok v krajinách sveta za rok 2018:

 

17.

Výskyt osýpok v krajinách EÚ od 1.VIII.2018 do 31.VII.2019, str. 3:

 

18.

V Česku je absolvovanie povinného očkovania podmienkou pre navštevovanie predškolských zariadení už od roku 2001:

 

19.

Výskyt osýpok v krajinách EÚ od 1.I.2018 do 31.XII.2018, str. 3:

 

20.

Aktuálny výskyt vírusovej detskej obrny (poliomyelitídy) na celom svete:

 

21.

Zaočkovanosť proti vírusovej detskej obrne (poliomyelitíde) v krajinách sveta:

 

22.

Vírus detskej obrny (poliomyelitídy) sa šíri fekálno-orálnou cestou:

 

23.

Iba cca 1 z 200 (0,5%) nakazených vírusom detskej obrny (poliomyelitídy) následkom tejto nákazy (čiastočne či úplne, dočasne či trvale) ochrnie:

 

24.

Úloha cukru pri vzniku vírusovej detskej obrny (poliomyelitídy):

 

25.

Zvýšený príjem cukrom sladených nápojov zvyšuje známky (markery) zápalu:

 • Hert KA, Fisk PS 2nd, Rhee YS, Brunt AR: „Decreased consumption of sugar-sweetened beverages improved selected biomarkers of chronic disease risk among US adults: 1999 to 2010“, Nutr Res, 2014, 34(1):58–65,
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24418247

 

26.

Zápaly v tráviacej sústave zvyšujú priepustnosť čriev v mieste zápalu:

 

27.

Nápadná korelácia medzi používaním DDT a výskytom vírusovej detskej obrny (poliomyelitídy):

 

28.

DDT mení priepustnosť črevnej steny pre niektoré živiny a iné látky:

 • Dudeja PK, Mahmood A: „Effect of a single oral dose of pp'DDT on the absorption of nutrients in vitro and on brush border enzymes in rat intestine“, Arch Toxicol, 1982, 49(2):131–138,
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6277279

 

29.

DDT sa (hoci je zakázaný) doteraz používa v Pakistane:

 

30.

Používanie DDT v Nigérii a Indii doteraz (alebo aspoň donedávna):

 

31.

Posledné 4 krajiny sveta, kde sa nepretržite vyskytovala poliomyelitída jeden rok za druhým (tzv. endemické krajiny), sú v roku 2012 India, Nigéria, Afganistan a Pakistan:

 

32.

Obrovský nárast ochrnutí po masovom očkovaní proti detskej obrne v Indii, priamo úmerne počtu podaných vakcín proti detskej obrne:

 

33.

Vírus SV40 sa dostal z opíc na človeka pomocou vakcín proti detskej obrne, keďže vakcinačný vírus bol pestovaný na bunkových tkanivách z opičích obličiek, ktoré boli vírusom SV40 kontaminované:

 

34.

Vírus SV40 dramaticky zvyšuje riziko viacerých druhov rakoviny, predovšetkým v oblasti hlavy:

 

35.

Vírus HIV sa dostal na človeka zo šimpanzov, prípadne niektorého iného druhu opíc:

 

36.

Vírus HIV sa dostal na človeka skrz vakcíny proti detskej obrne:

 

37.

Na následky HIV/AIDS zomrelo v roku 2018 odhadom 770.000 ľudí, v roku 2000 až 1,4 milióna:

 

38.

Prvé epidémie vírusovej detskej obrny sa objavili až na prelome 19. a 20. storočia:

 

39.

Vzorky živého vírusu pravých kiahní boli prevezené z Moskvy do Koľcova na Sibíri v septembri 1994:

 

40.

Počas vojen sa dramaticky zvyšuje (až znásobuje) výskyt a smrteľnosť prenosných chorôb:

 

41.

Výročná správa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky za rok 2018, str. 228:

„V skupine črevných nákaz nebolo zaznamenané ochorenie na detskú obrnu, botulizmus, týfus a paratýfus.“

 

42.

Týfus sa šíri predovšetkým (podobne ako poliomyelitída) fekálno-orálnou cestou:

 

43.

Novorodeneckému tetanu možno účinne predísť hygienickým pôrodom a ošetrením pupočníka:

 

44.

Dr. James A. Shannon

 

45.

Štúdia o príčinnej súvislosti očkovania s niektorými nežiaducimi účinkami:

 

46.

Dôverná správa výrobcu vakcín GlaxoSmithKline o nežiaducich účinkoch vakcíny Infanrix Hexa, hlásených za iba dva roky. Na str. 11 až 31 je tabuľka 824 rôznych druhov hlásených nežiaducich účinkov:

 

47.

Príbalový leták vakcíny Infanrix hexa uvádza len 39 nežiaducich účinkov očkovania touto vakcínou:

 

48. Imunologický prehľad

Imunologický prehľad v Slovenskej republike v roku 2018: Záverečná správa:

 

48.1. Osýpky — str. 10:

 

48.2. Nákazlivá žltačka (infekčná hepatitída) typu B — str. 39

 

48.3. Príušnice (mumps, parotitída) — str. 19

 

49. Kritériá na štúdiu bezpečnosti a účinnosti očkovania

 1. klinická štúdia (nie epidemiologická), tzn. výskumníci pracujú so živými ľuďmi, nie len s nejakou databázou (pochybných) údajov o nich
 2. dlhodobá štúdia (aspoň 10) rokov, aby sa odhalili aj oneskorené nežiaduce účinky, predovšetkým chronické choroby (alergie, autoimunitné ochorenia atď.)
 3. skutočné placebo, tzn. u injekcie neškodný fyziologický roztok (slaná voda s 0,9% kuchynskej soli), a nie iná vakcína ako (pseudo)placebo, aby sa zistila skutočná nebezpečnosť očkovania a nie len to, o koľko je skúmaná vakcína nebezpečnejšia než iná vakcína
 4. dvojito zaslepená štúdia, tzn. ani účastníci, ani výskumníci nevedia, či boli naozaj očkovaní, alebo dostali len slanú vodu, aby sa predišlo zbytočným skresleniam skrz placebo efekt
 5. randomizovaná štúdia, tzn. účastníci sú náhodne rozdelení do skupín očkovaných a neočkovaných, aby sa predišlo výberu (pre niekoho) vhodných kandidátov, napr. veľmi zdravých do skupiny očkovaných a nezdravých do skupiny neočkovaných
 6. štúdia na vzorke bežnej populácie, a nie len na starostlivo vybraných (takmer) dokonale zdravých účastníkoch, kedže u tých vyjde očkovanie vždy ako bezpečnejšie a účinnejšie než na vzorke bežnej populácie
 7. štúdia s dostatočným počtom účastníkov, aspoň 10.000, aby sa zachytili aj nežiaduce účinky s výskytom u 1 z 1.000 očkovaných
 8. vyhodnotenie celkového zdravotného stavu účastníkov, nielen vybraných čiastkových ukazovateľov, lebo očkovanie je v princípe schopné ovplyvniť prakticky čokoľvek, takže akýkoľvek nežiaduci účinok je v zásade možný
 9. štúdia celého očkovacieho kalendára v danej krajine, lebo štúdia izolovaného očkovania jednou vakcínou nie je podstatná, keď sa ňou očkuje v kontexte nejakého očkovacieho kalendára. Môže totiž dôjsť k rôznym interakciám medzi jednotlivými vakcínami, ktoré štúdia izolovaného očkovania jednou vakcínou nemôže odhaliť.

 

50. Preventívne prehliadky na Slovensku

Podľa článku z 3.XII.2018 na stránke ÚVZ SR „MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA ŠTARTUJE ROK PREVENCIE: Pravidelné preventívne prehliadky = včasné odhalenie skrytých príznakov choroby“:

Podľa údajov VšZP preventívnu prehliadku u všeobecného lekára absolvuje len necelých 40% dospelej populácie.

    Podľa údajov VšZP preventívnu prehliadku u pediatra v minulom roku absolvovalo viac ako 50% detí, gynekológa vyhľadalo necelých 37% žien a prevenciu u stomatológa nezanedbalo 54% ľudí.

 

51. Preventívne prehliadky na Slovensku a v Škandinávii

Podľa EuroStatu navštívilo za rok (podľa vlastného hlásenia) všeobecného lekára (s vysokou pravdepodobnosťou došlo aj k preventívnej prehliadke) toľkoto percent ľudí na Slovensku a v škandinávskych krajinách (treba si spočítať druhý, tretí a štvrtý číselný stĺpec, kde sú uvedené percentá ľudí s 1, 2 a 3 a viac návštevami všeobecného lekára v danom roku):

Dánsko 36,7%
Fínsko 24,3%
Island 21,2%
Nórsko 25,3%
Švédsko 33,1%
priemer Škandinávie 28,1%
Slovensko 28,3%

 

52. Trvácnosť protilátok proti tetanu

Od posledného (pre)očkovania najmenej 20–25 rokov:

 

53. Trvácnosť protilátok proti príušniciam

Ledva 12 rokov od druhej dávky MMR vakcíny:

 

54.

Konflikty záujmov u špičiek slovenskej vakcinológie a imunológie:

 

55.

Kolektívna imunita je STAV, nie meradlo či pomer alebo podiel (percento):

Herd immunity, also called community immunity, state in which a large proportion of a population is able to repel an infectious disease, thereby limiting the extent to which the disease can spread from person to person. Herd immunity can be conferred through natural immunity, previous exposure to the disease, or vaccination. An entire population does not need to be immune to attain herd immunity.“

Po slovensky:

Stádna imunita, tiež zvaná kolektívnou imunitou, je stav, v ktorom je veľká časť obyvateľstva schopná odolať prenosnej chorobe, čím sa obmedzuje rozsah šírenia danej choroby z človeka na človeka. Kolektívna imunita sa dá získať skrz prirodzenú imunitu, predchádzajúce prekonanie danej choroby alebo očkovaním. Na dosiahnutie kolektívnej imunity nemusí byť celé obyvateľstvo imúnne.“

 

56.

Zaočkovaní šíria baktérie čierneho kašľa (Bordetella pertussis) 35 dní, čo je o 5 dní (16,7%) dlhšie než nezaočkovaní, ktorí čierny kašeľ neprekonali, a 35× dlhšie než nezaočkovaní, ktorí ho prekonali:

 • Warfel JM, Zimmerman LI, Merkel TJ: „Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model“, Proc Natl Acad Sci U S A, 2014, 111(2):787–792,
  https://www.pnas.org/content/111/2/787.long

 

57.

Je úplne jedno či je niekto zaočkovaný proti záškrtu alebo nie, nakazí sa (a môže ho šíriť) tak či tak:

„There was no statistical difference in the risk of diphtheria infection among those with full, lapsed, inadequate, or no previous diphtheria immunizations.“

Po slovensky:

„Ohľadne rizika nákazy záškrtom nebol medzi skupinami plne očkovaných, očkovaných naposledy až príliš dávno, neúplne očkovaných a úplne neočkovaných žiadny rozdiel.“

 

58.

Epidemiologické resp. kohortové štúdie sú krajne nespoľahlivé a dajú sa ľahko manipulovať:

 

59.

Štúdia z Dánska, ktorá údajne nepotvrdila (v skutočnosti však potvrdila) súvislosť očkovania MMR vakcínou s autizmom:

 • Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, Schendel D, Wohlfahrt J, Thorsen P, Olsen J, Melbye M: „A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination and autism“, N Engl J Med, 2002, 347(19):1477-1482,
  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa021134

Očkovaných: 440.655
Neočkovaných: 96.648
Očkovaných autistov: 269
Neočkovaných autistov: 47
Každý 1638,12267658. očkovaný je autistom.
Každý 2056,340425532. neočkovaný je autistom.
Medzi očkovanými je o 25,530307% viac autistov.

 

60.

Štúdia Dr. Wakefielda a kol. z časopisu Lancet z februára 1998:

We did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome described. …

    If there is a causal link between measles, mumps, and rubella vaccine and this syndrome, a rising incidence might be anticipated after the introduction of this vaccine in the UK in 1988. Published evidence is inadequate to show whether there is a change in incidence or a link with measles, mumps, and rubella vaccine. …

    In most cases, onset of symptoms was after measles, mumps, and rubella immunisation. Further investigations are needed to examine this syndrome and its possible relation to this vaccine.“

Po slovensky:

Nepreukázali sme spojitosť medzi MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) a popisovaným syndrómom. …

    Ak jestvuje príčinná súvislosť medzi MMR vakcínou a týmto syndrómom, možno predpovedať nárasť výskytu tohto syndrómu po zavedení tejto vakcíny vo Veľkej Británii v roku 1988. Dostupné zverejnené údaje nie sú dostatočné na to, aby ukázali, či došlo k zmene výskytu alebo či jestvuje spojitosť s MMR vakcínou. …

    Vo väčšine prípadov došlo k nástupu príznakov po očkovaní MMR vakcínou. Ďalšie štúdie sú potrebné na preskúmanie tohto syndrómu a jeho možného vzťahu s MMR vakcínou.“

 

61.

Americký vedec David L. Lewis PhD. preskúmal všetky podklady a vyvrátil tvrdenia o tom, že by Dr. Andrew J. Wakefield na svojej štúdii z roku 1998 čokoľvek manipuloval:

 

62.

Britský gastroenterológ Dr. Ingvar Bjarnason po preskúmaní všetkých podkladov taktiež poprel, že by Dr. Wakefield úmyselne falšoval údaje vo svojej štúdii:

„Before publishing Lewis's letter, the BMJ asked Ingvar Bjarnason, a gastroenterologist at King's College Hospital, London, to review the materials. Bjarnason says he doesn't believe they are sufficient to support claims in the Lancet paper of a new disease process. He also questions whether "non-specific" on the grading sheets refers to colitis, saying it could refer to any kind of gut changes. But he says that the forms don't clearly support charges that Wakefield deliberately misinterpreted the records. "The data are subjective. It's different to say it's deliberate falsification," he says.“

Po slovensky:

„Ešte pred zverejnením Lewisovho listu sa BMJ opýtal Dr. Ingvara Bjarnasona, gastroenterológa z King's College Hospital (Nemocnice kráľovskej vysokej školy) v Londýne, aby zhodnotil tieto zdravotné záznamy. Dr. Bjarnason sa vyjadril, že sa nedomnieva, že by boli dostatočné na podporu tvrdení v štúdii Dr. Wakefielda o novom chorobnom procese. Taktiež spochybňuje, či sa slovo „nešpecifická“ na stupňujúcich sa záznamoch týka kolitídy, pretože podľa neho sa môže týkať ľubovoľnej zmeny v črevách . Hovorí však, že tieto formuláre nepodporujú obvinenia Dr. Wakefielda z úmyselnej dezinterpretácie týchto záznamov: „Tieto údaje sú subjektívne. Niečo iné je povedať, že je to úmyselné falšovanie,“ hovorí Dr. Bjarnason.“

 

63.

Prof. John Walker-Smith, obvinený na vyše 90% z tých istých priestupkov ako Dr. Wakefield, vyhral na Najvyššom súde Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) spor so Všeobecnou lekárskou radou (General Medical Council = GMC), ktorá mu kvôli štúdii, za ktorú je dodnes nespravodlivo pranierovaný Dr. Wakefield, spolu s Dr. Wakefieldom odobrala právo vykonávať lekársku prax v UK:

 

64.

Viac ku kauze Dr. Wakefielda tu:

 

65.

Listérie sa nachádzajú, okrem iného aj (hoci zriedkavejšie, ale predsa) vo výlučkoch z nosa (rozumej: sopľoch) nakazených zvierat:

 

66.

Listérie sa (v pomerne malých množstvách, ale predsa) môžu nachádzať aj v slinách nakazených zvierat:

 

67.

Človek sa veľmi ťažko nakazí listeriózou, ledaže by bol tehotnou ženou či trpel nedostatočnou imunitou (bol imunodeficientný):

 

68.

Filmy o očkovaní so slovenskými či českými titulkami:

 

    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.