K vyjadreniam MUDr. Rastislava Maďara, PhD. v dvojmesačníku Bedeker zdravia 3/2011 - 1. časť

25.07.2011 03:37

Ing. Marián Fillo

 

1. časť       2. časť

 

       Skôr než prejdeme k samotným vyjadreniam doc. MUDr. Rastislava Maďara, PhD., povedzme si niečo o dvojmesačníku (časopise) Bedeker zdravia. Tento časopis je nepredajný, tzn. nenájdete ho v novinovom stánku. Dá sa nájsť v lekárňach, možno aj v čakárňach niektorých lekárov. To, že je časopis nepredajný, obzvlášť keď je vytlačený plnofarebne na kvalitnom kriedovom papieri, znamená, že je celý zaplatený reklamou inzerujúcich firiem. Takže keď kritizujeme, že v bežných časopisoch o zdraví (ktoré čitateľa niečo stoja) majú inzerenti neprimerane veľké slovo a zasahujú do obsahu časopisu (inak by v ňom odmietli inzerovať), tak v prípade Bedekera zdravia to platí úplne dokonale, pretože ten je finančne závislý od inzerentov na plných 100%.

       Zaujímavé je aj zloženie redakčnej rady tohto časopisu. Sú to takmer výlučne ľudia s titulmi MUDr. (doktor medicíny) alebo MPH (magister verejného zdravotníctva), prípadne PharmDr. (doktor farmácie). Až na jednu výnimku majú všetci uvedené aspoň dva tituly, väčšina aspoň tri tituly a niekoľkí aj štyri tituly.

       Medzi členmi redakčnej rady nechýba nám dobre známy prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI), ktorý je aj na výplatnej páske výrobcu vakcín a najväčšieho výrobcu syntetických medikamentov na svete - firmy Pfizer. Ďalej ma zaujala prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), členka stáleho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu, členka vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, členka vedeckého výboru II. slovenského vakcinologického kongresu (13.-15.I.2011, Štrbské pleso) atď. atď. Z členov redakčnej rady Bedekera zdravia má k očkovaniu nepochybne blízko aj dekan Fakulty verejného zdravotníctva SZU doc. MUDr. Roman Kováč, CSc., mim. prof., ktorý bol členom vedeckého výboru I. slovenského vakcinologického kongresu (14.-16.I.2010, Štrbské pleso). Členom redakčnej rady je aj doc. MUDr. Cyril Klement, CSc., hlavný odborník MZ SR pre lekársku mikrobiológiu, ktorý je tiež členom PSPI. Známou firmou je aj doc. MUDr. Vladimír Oleár, CSc., ktorý sa preslávil eštébáckym honom na neočkovačov a ktorý je zároveň vedúcim slovenskej pobočky nadnárodného výrobcu vakcín Sanofi Pasteur. Našej pozornosti rozhodne nemôže uniknúť ani silne pro-očkovacia MUDr. Darina Sedláková, MPH, riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku. Nakoniec je v redakčnej rade Bedekera zdravia aj prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., bývalý rektor SZU a člen vedeckého výboru II. slovenského vakcinologického kongresu.

       Ako odborní partneri Bedekera zdravia sú (okrem iných) uvedení: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), čo sú úrady, ktoré dlhodobo kritizujeme za ich nezodpovedný, nežiaducich účinkov nedbalý a vo výsledku verejnému zdraviu vyslovene škodlivý, nekritický prístup k očkovaniu a očkovacím látkam.

       Keď si to zhrnieme, tak z 30 členov redakčnej rady Bedekera zdravia u 7 niet pochýb o tom, že sú silne pro-očkovací, a u ostatných sa to dá s vysokou pravdepodobnosťou predpokladať taktiež. Keďže očkovanie je aj v záujme farmaceutického priemyslu a ten zrejme má nad týmto časopisom plnú finančnú kontrolu (ostatne, 4 farmaceutické firmy sú uvedené ako partneri už na prednej strane obálky časopisu), môžeme aj bez prečítania článku doc. Maďara vysloviť predpoklad, že to bude článok nekriticky pro-očkovací. A nebudeme sa mýliť. To nám bude jasné už z názvu článku na str. 6 až 9: "Očkovanie zachránilo najviac ľudských životov".

       Okrem tohto článku je doc. Maďar aj autorom iného článku v tom istom čísle Bedekera zdravia (3/2011). Článok na str. 18 a 20 nesie názov "Nozokomiálne nákazy" s podtitulom "Zlepšenie hlásenia nozokomiálnych nákaz prinesie bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť". Nozokomiálne nákazy sú také choroby, ktoré si pacient do nemocnice nedonesie so sebou, ale ktorými sa nakazí práve v nemocnici (či inom zdravotníckom zariadení). Z toho druhého článku som bol vyslovene nadšený, úplne s ním súhlasím a úprimne zaň doc. Maďarovi ďakujem. Zhrniem stručne aspoň hlavné body článku:

 • Nozokomiálne nákazy (NN) vždy boli a budú, zabrániť úplne všetkým ani nie je možné.
 • Najšpičkovejšie zahraničné zdravotnícke zariadenia hlásia NN u 5% hospitalizovaných pacientov.
 • Na Slovensku bolo hospitalizovaných v r. 2010 1.137.541 pacientov a hlásených 5.694 NN, čiže približne len 0,5%.
 • 41 zo 136 nemocníc (vyše 30%) nehlásilo žiadnu NN.
 • Všetkým je jasné, že výskyt NN na Slovensku je mnohonásobne vyšší než hlásené čísla
 • Nemocnice NN jednoducho nehlásia, aj keď to stanovuje platná legislatíva.
 • NN sa majú hlásiť na RÚVZ do 48 hodín od zistenia.
 • Ak nemocnica vykazuje NN pod 1%, je niekde chyba. Jediná návšteva nezávislých odborníkov by dokázala, že to tak nie je.
 • Šetrenie na dezinfekcii a jednorazových hygienických pomôckach vedie k nárastu NN.
 • Znížiť výskyt NN pomôže sústavné vzdelávanie zdravotníkov, zabezpečenie dostatku dezinfekčných prostriedkov a jednorazových hygienických pomôcok, dôkladné hlásenie a analýza NN.
 • Prevencia NN šetrí zbytočné náklady navyše na liečbu NN.
   

       Už tušíte, prečo sa mi ten článok tak veľmi páči a prečo sa mu vôbec venujem, aj keď v ňom vôbec nie je reč o očkovaní? Ak ste na túto otázku odpovedali: "nozokomiálne nákazy sa nápadne podobajú na nežiaduce účinky očkovania", odpovedali ste správne.

       Je to skutočne tak. V oboch prípadoch ide spôsobenie choroby či poškodenia zdravia, ktoré síce nie je úmyselné, ale aj tak ho má na svedomí zdravotnícke zariadenie a podobnosť pokračuje v ďalších bodoch:

 • Nežiaduce účinky očkovania (NÚO) vždy boli a budú, zabrániť úplne všetkým ani nie je možné.
 • Našpičkovejšie zahraničné systémy hlásenia NÚO zaznamenávajú do 5% všetkých NÚO (Nemecko, USA).
 • Na Slovensku bolo minulý rok (2010) zaočkovaných pár stoviek tisíc detí (pri počte najmenej 50.000 detí na ročník a očkovaniach v 1., 2., 6., 11. a 13. roku života to je najmenej 250.000), ale hlásených bolo len niekoľko desiatok NÚO (BCG vakcína okolo 60 a ostatné spolu 26). Podľa odborníkov z Farmakologického ústavu LF UK sa na Slovensku hlási menej než 1% nežiaducich účinkov.
 • Drvivá väčšina z celkového počtu cca 1.600 detských lekárov (vyše 95%, ak by sme predpokladali, že každý NÚO hlásil iný lekár a že všetky boli u detí) teda nehlásila vôbec žiadne NÚO.
 • Všetkým súdnym ľuďom je jasné, že výskyt NÚO na Slovensku je mnohonásobne vyšší než hlásené čísla.
 • Všeobecní lekári jednoducho NÚO nehlásia (česť výnimkám), aj keď to stanovuje platná legislatíva.
 • NÚO treba hlásiť na ŠÚKL i na RÚVZ.
 • Ak lekár hlási pod 1% NÚO, je niekde chyba. Jediná návšteva nezávislých odborníkov by dokázala, že to tak nie je.
 • Šetrenie na imunologických a iných testoch pred očkovaním a ignorovanie kontraindikácií vedie k nárastu NÚO.
 • Znížiť výskyt NÚO pomôže sústavné vzdelávanie zdravotníkov, zabezpečenie dostatku imunologických a iných testov, dôkladné hlásenie a analýza NÚO.
 • Prevencia NÚO šetrí zbytočné náklady navyše na liečbu NÚO.
   

       A teraz už konečne k článku "Očkovanie zachránilo najviac ľudských životov". Samotný názov je nikdy nedokázaným tvrdením, ktoré vlastne ani dokázať nemožno, pretože na to by ste museli vedieť, čo presne by sa stalo, keby sa niečo (očkovanie) nestalo, a to môže vedieť leda tak Pán Boh. Dokonca je možné, že očkovanie v skutočnosti viac životov zničilo než zachránilo, ale nebudem to tvrdiť, lebo ani to sa nedá dokázať.

 

"Očkujúci lekári, medzi ktorých patrím aj ja, majú tendenciu byť na vakcíny veľmi prísni."

       To je vyslovené klamstvo. Štatistiky hovoria jasnou rečou: slovenskí lekári hlásia MENEJ NEŽ 1% nežiaducich účinkov. A pacienti by možno NÚO aj hlásili, avšak ŠÚKL ich pošle za ich všeobecným lekárom a ten (s vyše 95%-nou pravdepodobnosťou) NÚO zásadne nehlási.

 

"Ak sa vyskytne podozrenie na závažnejší nežiaduci účinok očkovania, venuje sa mu vždy veľká pozornosť odborníkov a vyšetruje to multidisciplinárna komisia."

       A to je už vyslovene bezočivé klamstvo. Hovoril a písal som si so stovkami rodičov, ktorých deti utrpeli vážne poškodenia zdravia spôsobené očkovaním, desiatky z nich poznám osobne, a ani v jednom prípade sa tomu nevenovala veľká pozornosť odborníkov a už vôbec to nevyšetrovala nejaká multidisciplinárna komisia. Pritom nešlo vôbec o nejakú "hlúpu" sennú nádchu, ale o diagnózy ako detská cukrovka, autizmus, rakovina či dokonca smrť!!!

 

"Prínos očkovania pre populáciu je však mnohonásobne väčší ako hypotetické riziko komplikácií."

       A to je ďalšie nikdy nedokázané tvrdenie, keďže - až na jednu výnimku (BCG vakcína) - ešte nebola ani u jednej vakcíny vykonaná dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná dlhoročná (aspoň 5-10 r.) štúdia účinnosti a bezpečnosti vakcíny, ktorej by sa zúčastnil dostatočný počet účastníkov (aspoň 10.000), a kde by približne polovica účastníkov nebola vôbec nijak očkovaná. Takáto štúdia podľa pravidiel medicíny založenej na dôkazoch (Evidence Based Medicine = EBM) by mohla tvrdenie doc. Maďara dokázať alebo vyvrátiť, avšak z nejakých záhadných príčin sa takéto štúdie nevykonávajú. No a u tej jedinej výnimky - BCG vakcíny proti tuberkulóze, ktorá bola testovaná v Indii na približne 360.000 ľuďoch, z ktorých zhruba polovica dostala vakcínu a druhá časť nie, dopadla tak, že výskyt tuberkulózy bol mierne vyšší u očkovanej skupiny, než u skupiny neočkovanej! Účinnosť na Slovensku doteraz používanej BCG vakcíny pri znižovaní výskytu tuberkulózy je teda nulová, ba dokonca záporná!

       Naopak, objavujú sa štúdie, ktoré toto propagandistické tvrdenie doc. Maďara silne spochybňujú, ak nemám rovno povedať "vyvracajú", napr.:

"Hovorím svojím pacientom, že keď idú na dovolenku k moru, tak určite zdĺhavo neriešia, aká je pravdepodobnosť, že na nich spadne a ublíži im kokos z palmy. Denne každý z nás absolvuje množstvo aktivít, ktoré sú rizikovejšie."

       Aha... Preto treba potenciálne riziká očkovania úplne ignorovať a príbalové letáky radšej vôbec nečítať, prinajmenšom nie kapitolu "4.8 Nežiaduce účinky", že? A pri očkovaní proti vyslovene banálnym ovčím kiahňam (ktoré snáď môžu byť nebezpečné pre malú časť dospelých, ale u drvivej väčšiny detí sú absolútne neškodnou a v podstate "trápnou" chorobou) vakcínou Varivax zrejme treba jednoducho "neriešiť" možnosť týchto výrobcom uvádzaných možných nežiaducich účinkov: "infekcia horných dýchacích ciest, chrípka, gastroenteritída, otitída, zápal stredného ucha, faryngitída, ovčie kiahne, vírusový exantém, vírusová infekcia, infekcia, kandidóza, ochorenie podobné chrípke, lymfadenopatia, lymfadenitída, trombocytopénia, anorexia, podráždenosť, plač, insomnia, poruchy spánku, bolesť hlavy, ospalosť, apatia, nervozita, nepokoj, hypersomnia, poruchy snov, emocionálne zmeny, abnormalita chôdze, febrilné kŕče, tremor, zápal spojovky, akútny zápal spojovky, slzenie, opuch viečka, bolesť ucha , extravazácia, kašeľ, nazálna kongescia, kongescia dýchacích ciest, výtok z nosa, sinusitída, kýchanie, kongescia pľúc, krvácanie z nosa, rinitída, sipot, bronchitída, infekcia dýchacích ciest, pneumónia, hnačka, vracanie, bolesť brucha, nauzea, nadúvanie, hematochézia, vred v ústach, vyrážka podobná osýpkam/ružienke, vyrážka podobná ovčím kiahňam, kontaktná dermatitída, vyrážka s geometrickým vzorom, erytém, červené potničky, pruritus, urtikária , sčervenanie, pľuzgierik, atopická dermatitída, ekzém, akné, herpes simplex, vyrážka podobná žihľavke, kontúzia, dermatitída, lieková vyrážka, impetigo, infekcia kože, osýpky, bolesť kostrového svalstva, myalgia, bolesť bedra, dolnej končatiny alebo šije, stuhnutosť , horúčka , erytém v mieste podania, telesná slabosť/únava, ekchymóza v mieste podania, hematóm, indurácia, nevoľnosť, vyrážka podobná žihľavke, zmena farby, zápal, trauma, drsnosť/suchosť, edém/opuch, pocit tepla teplo na dotyk, krvácanie v mieste venepunkcie, abnormalita pery."

 

"Pre mňa sú dôkazy o bezpečnosti vakcín natoľko presvedčivé, že bez obáv očkujem nielen svojich pacientov, ale aj rodinu, vrátane 16-mesačného syna, a to aj nadštandardnými vakcínami za úhradu"

       Pekné od doc. Maďara, že jeho skutky sú aspon trochu konzistentné s jeho údajným presvedčením (ak teda opäť neklame), zaujímalo by ma však, na základe akých dôkazov o bezpečnosti vakcín dospel k takémuto presvedčeniu, pretože ja som ani po pár-tisíc-hodinovom štúdiu problematiky očkovania na nijaké presvedčivé dôkazy bezpečnosti vakcín doposiaľ nenarazil. Alebo tu ide len o falošný marketingový ťah typu "Dal som to aj ja - očkujúci lekár, čo o tom niečo vie - svojej rodine, aj 16-mesačnému synovi, a nielen povinné, ale aj nadštandardné za úhradu, takže mi môžete (musíte) veriť. Kebyže to nie je bezpečné, svojmu synovi to určite nedám. Preto príďte do niektorého z očkovacích centier Avenier, ktorých som medicínskym riaditeľom, a doprajte sebe či svojim deťom nadštandardné vakcíny, pretože štandardné vám dá štát bezplatne, takže my môžeme zarábať len na tých nadštandardných. A veľmi radi na vás zarobíme."?

       Ó, áno, ja som sa vlastne ešte nezmienil, že doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. je medicínskym riaditeľom najväčšej siete očkovacích centier v Česku - Avenier - a je tiež riaditeľom očkovacieho centra v Ostrave. To je ten najideálnejší konflikt záujmov, aký si človek dokáže predstaviť, pretože doc. Maďar je na množstve vykonaných očkovaní zjavne finančne závislý, a tým pádom mu nepochybne veľmi-preveľmi leží na srdci (či na peňaženke?), aby sa udržalo pokiaľ možno nepošramotené (aj keď preukázateľne neoprávnené) dobré renomé očkovania medzi pospolitým lekársky nevzdelaným ľudom.

 

"Mimochodom, nie je ani pravda, že očkovanie zaťažuje organizmus človeka."

       Ak by očkovanie nezaťažovalo organizmus človeka, tak by nemohlo vôbec fungovať. Očkovanie je predsa postavené na tom, že zaťažíme imunitný systém (IS) ľahšou verziou určitej choroby (prípadne jej zabitými pôvodcami alebo ich časťami), a IS si vytvorí protilátky, ktoré budú účinné aj proti "plnokrvnej" divokej verzii danej choroby. Myšlienkou teda je, že očkovaním vytvoríme dočasnú ľahšiu záťaž IS, aby sa neskôr lepšie vysporiadal s ťažšou záťažou. Ak nejaké očkovanie naozaj nijak nezaťažuje organizmus človeka, tak potom to buď nie je očkovanie, alebo je to zaručene nefunkčné "očkovanie".

       Ostatne, netreba mať veľa filipa na to, aby človeku docvaklo, že ak je životne dôležité, aby preventívne očkovaná osoba bola v čase očkovania úplne zdravá (tzn. aby jej IS bol bez väčšej záťaže), tak očkovanie očividne určitú záťaž pre IS predstavuje, a to zrejme nie práve malú.

       Keďže doc. Maďar je trojnásobne titulovaným odborníkom na očkovanie, nechce sa mi veriť, že by v tomto prípade išlo o prejav hrubej neznalosti, a tak to vyhodnocujem ako úmyselné klamstvo, možno vyplývajúce z konfliktu záujmov.

 

"Imunizácia využíva telu vlastné prirodzené mechanizmy, ktorých aktivácia je z času na čas prospešná."

       Áno, ale robí to krajne neprirodzeným spôsobom. Jedinou mne známnou v súčasnosti bežne používanou vakcínou, ktorá pomerne dobre imituje prirodzený spôsob nákazy, je vakcína proti rotavírusom. Tá je však v rozvinutých krajinách, akou je aj Slovensko, vyslovene zbytočná, presnejšie: viac na škodu než na úžitok.

       Všetky ostatné bežne používané vakcíny vstupujú do tela injekčne, teda nevyužívajú telu vlastné prirodzené mechanizmy obrany pri vstupe patogénu (choroboplodného zárodku) do tela, lebo všetky predné línie obrannej sústavy tela (imunitného systému) obchádzajú, a cielia rovno na tvorbu protilátok. To je síce telu vlastný prirodzený mechanizmus, ale dochádza k nemu neprirodzeným spôsobom. Prirodzeným "očkovaním" by bolo napr. keby rodičia svoje dieťa (ktoré ešte neprekonalo ovčie kiahne) úmyselne vystavili kontaktu s iným dieťaťom, ktoré práve ovčie kiahne má, aby sa ich dieťa ovčími kiahňami nakazilo, získalo si doživotnú imunitu voči nim a nemuselo z nich mať strach v dospelosti, kedy zvykne byť priebeh choroby o poznanie komplikovanejší u pomerne malej, ale už nie zanedbateľnej časti nakazených (údajne až 20%).

       Ďalšia neprirodzená vec na očkovaní je kombinovaná vakcína, ktorou sa očkuje proti viacerým chorobám naraz. Za normálnych okolností je takmer nemožné (možno s výnimkou nejakých veľmi škaredých zranení), aby sa človek nakazil v jednom okamihu viac než jednou chorobou (prinajhoršom dvomi). Rozhodne nie tromi funkčnými (množenia schopnými) vírusmi (MMR vakcína proti osýpkam, mumpsu a ružienke, napr. Priorix) naraz, už vôbec nie štyrmi funkčnými vírusmi (MMRV vakcína = MMR + ovčie kiahne) naraz, nehovoriac o 8 rôznych patogénoch naraz (Infanrix Hexa - je síce proti 6 chorobám, ale obsahuje tri rôzne typy vírusu detskej obrny, spolu teda 8 rôznych patogénov) či 7, 10 alebo 13 rôznych kmeňoch pneumokokov naraz (Prevenar, Synflorix či Prevenar 13). Je extrémne nepravdepodobné (prakticky nemožné), aby k takému niečomu došlo prirodzeným spôsobom.

       No a nakoniec by doc. Maďar mal vysvetliť, nakoľko je telu vlastné a prirodzené injekčné podávanie jedovatých či inak škodlivých látok, ako sú zlúčeniny hliníka (vo vakcínach Infanrix Hexa, Synflorix, Prevenar 13 a ďalších), formaldehyd (všetky vakcíny obsahujúce zložku proti tetanu, ako aj niektoré ďalšie), glutaman sodný (BCG vakcína proti tuberkulóze), polysorbát 80 (Prevenar 13, v Austrálii sa udáva aj u Infanrixu Hexa) či veľmi jedovatá zlúčenina ortuti thiomersal/thimerosal (vo vakcíne Panenza proti prasacej chrípke).

       Keď už hovoríme o prospešnosti čas od času pocvičiť imunitný systém, tak to vlastne znamená, že by sme dieťaťu mali dopriať bežné detské choroby, ako sú ovčie kiahne, príušnice (mumps), ružienka, osýpky či čierny kašeľ (povedzme po 2. narodeninách), aby mu imunitný systém nezlenivel a aby si získalo doživotnú či aspoň dlhoročnú imunitu voči nim, a nie očkovať ho ako šialení aj proti každému závanu vetra. Samozrejme, tento prístup škodí očkovaciemu biznisu, ktorého je doc. Maďar jednoznačným zástancom a zástupcom, takže naozaj nečakám, že by ho odobril - hoci práve takýto prístup v podstate vyplýva z jeho slov.

 

1. časť       2. časť

 


Vytvorenie tohto komentára trvalo autorovi približne 5 hodín čistého času.

 

Diskusia: K vyjadreniam MUDr. Rastislava Maďara, PhD. v dvojmesačníku Bedeker zdravia 3/2011 - 1. časť

pán odborník

zuzana | 13.12.2011

Pozdravujem pána Ing. Filla a rada by som vedela keďže sa oháňa titulmi autorov, aký má on titul, že môže posudzovať a vyjadrovať sa k tému, na ktorú je zjavne odborník a odsudzovať pri tom inzerentov a časopis, ktorý je nepredajný a ktorí ľudia dostávajú zadarmo!!! Možno keby sám skúsil niečo také vymyslieť a vydávať to sedem rokov...teraz už stačí mať vlastný web a vyjadrovať sa k všetkému a ešte to aj kritizovať.

Nozokomiálne infekčné ochorenia v nemocniciach

Patrik Halo | 11.09.2011

Dovoľte mi vyjadriť svoj názor k infekciám v nemocniciach. Stal som sa sám obeťou infekčného ochorenia v nemocničnom zariadení. Je nemiestne myslieť si, že v súkromnej klinike sa vám to stať nemôže ale opak je pravdou. Aj keď určite v menšom množstve neodborným zákrokom poprípade prenosom môžete byť infikovaní aj tu. Je známe, že lekár pracuje aj v štátnom a zároveň aj v súkromnom sektore. Infekcie sa prenášajú z oddelenia na oddelenie súkromný sektor nevynímajúc. A to bol zrejme aj môj prípad kedy zdanlivo bežná operácia si vyžiadala dvojmesačnú hospitalizáciu z toho štyri dni v kritickom stave. Veľmi ma zaujal článok doc Maďara ktorý podrobne popisuje situáciu v našom zdravotníctve a skeptický postoj k hláseniam o výskyte ochorení. Je viac ako isté, že nemôžeme mať lepšie výsledky ako dosahuje Nemecko alebo USA to snáď uznajú všetci. Hygiena v zdravotníckych zariadeniach je v katastrofálnom stave. Boli ste niekedy v nemocnici na toalete??? Proste sú veci ktoré netreba komentovať. Postoj zdravotného personálu pritom nieje bez záujmu. Chýba ale niekto kto by vyčíslil sumu na liečbu pacientov takto zbytočne infikovaných.
Neznalosť a nezáujem nás jednoducho posúva pacientov na vedľajšiu koľaj nám neostáva nič iné iba dúfať, že ak sa raz do nemocnice dostaneme tak to prežijeme.

Re:Nozokomiálne infekčné ochorenia v nemocniciach

Ing. Marián FILLO | 27.09.2011

Najlepšie je do nemocnice sa nedostať.

Každopádne, článok o nozokomiálnych nákazách bol sponzorovaný firmou Hartmann, ktorá vyrába zdravotnícke pomôcky (hlavne tie jednorazové), takže to vrhá trochu temné svetlo na motiváciu autora.

Mňa to však zaujalo hlavne ako takmer dokonalá paralela k očkovaniu.

Re:Re:Nozokomiálne infekčné ochorenia v nemocniciach

Lenka Hola | 28.09.2011

Az mi je "zle" ked citam Vas prispevok.. ako mozete porovnavat nozokomiálne nákazy s ockovanim????
Sam ste povedali, a aj v legislative je uvedene, ze nozokomiálna nákaza je taka, ktora vznikla v nemocnici.. napr. pacient je po operacii a moze napr. dostat zapal pluc,a lebo mu hnisat rana, dosledkom napr. ze persobal si dokladne neumyje ruky pri osetrovani pacienta a nakazu prenesie od jedneho pacienta k druhemu.. co to ma suvis s ockovanim???????????

Re:Re:Re:Nozokomiálne infekčné ochorenia v nemocniciach

Peter | 19.10.2011

pripajam sa k Lenke.. mate pravdu.. NIEKTO si asi necita legislativu, ked tu uverejnute take NEZMYSLY!!!!!!!!

konecne SPRAVNY nazor a PRAVDIVY!!!

zuzana | 28.10.2011

Konecne som sa dopracovala aspon k jednemu pravdivemu nazoru na tejto "stranke"... Ako mozete porovnavat nozokomialne nakazy a neziaduce ucinky z ockovania?? Uz len kto si precita vyhlasku, pochopi pan Fillo, ze nejako ste "mimo" z problematiky...

skvelá práca

matka | 26.07.2011

Pán Fillo, klobúk dolu pred Vami presne to čo ste napísal "nozokomiálne nákazy sa nápadne podobajú na nežiadúce účinky očkovania" mi vŕta v hlave už dlhú dobu, už som sa zľakla, že mám paranoju :)

Vďaka skvelá práca

Iné som ani nečakala od nich úbožiakov senilných.

irena | 25.07.2011

Marian za tento článok ,stanovisko, vedomosti, porovnanie by tebe prináležali všetky tie tituly čo vlastní to stádo tupých hlupákov a dôležitých snobov , ktorých si veľmi dobre vystihol a prekukol .
Nezáleží im na deťoch ani na ich zdraví, zadky im hrobom smrdia ale stále majú málo. Kam si to vezmú či do hrobu či kam . Tieto zisky čo z toho majú sú vykúpené detskou bolesťou, utrpením, krvou,slzami rodičov aj celej rodiny.
Ich konanie a schvaľovanie ,propagovanie týchto zločineckých zdravotníckych postupov s takou vysokou rizikovosťou považujem za najväčšiu vlastizradu v dejinách celého ľudstva .Dúfam, že raz budú za toto tvrdo potrestaní a postavení pred nezávislý súd.
Keby som mala dosah a vplyv na očkovanie rozhodne by malo mať každé dieťa individuálny očkokalendár, individuálne vyrobené vakcíny, v individuálne určenom období, ZA AKTÍVNEJ SPOLUPRÁCE A ODSÚHLASENÍM RODIČOV.

Re:Iné som ani nečakala od nich úbožiakov senilných.

Peter Bušo | 25.07.2011

Súhlasím s irenou. Ďalší skvelý komentár od Mariána, oceňujem prehľad v problematike. Tí zaslepenci s titulmi pred menom aj za menom si povýšenecky myslia, že sú odborníci na očkovanie. Ochota kriticky rozmýšľať a snaha dopátrať sa k pravde im nič nehovorí.
Božie mlyny melú pomaly, ale isto a všetko čo zasiali aj zožnú... Veru nechcel by som byť v ich koži pri tomto Božom súde!

Pridať nový príspevok