K vyjadreniam MUDr. Rastislava Maďara, PhD. v dvojmesačníku Bedeker zdravia 3/2011 - 2. časť

25.07.2011 03:41

Ing. Marián Fillo

 

1. časť       2. časť

 

"A pokiaľ ide o konšpiračné teórie, tie z rôznych dôvodov vždy boli a budú, a to v súvislosti s očkovaním. Existujú ľudia, ktorí túžia byť za každú cenu v médiách, a to aj za cenu, že sa z nich stanú samozvaní odborníci na čokoľvek, len aby to bolo v protiklade so všeobecne uznávaným názorom, založeným na praxi a vedeckých dôkazoch."

       Áno, aj v tábore ľúdí odmietajúcich očkovanie sú takí, ktorí tvrdia nijak nepodložené veci alebo používajú demagogické argumenty (napr. že očkovanie proti tetanu nemôže vytvoriť imunitu voči tetanu, lebo prekonanie tejto choroby ju nevytvára). Nie som z toho nadšený, ale je to tak a nezatváram si pred tým oči.

       Na druhú stranu však treba povedať, že schopnosťou podložiť svoje "odborné" tvrdenia vedeckými dôkazmi drvivá väčšina propagátorov povinného očkovania naozaj neoplýva. Vlastne si nespomínam ani na jedného jediného zo Slovenska, čo by toho bol schopný. Naproti tomu viem hneď o niekoľkých slovenských odporcoch povinného očkovania, čo s dobre podloženou argumentáciou proti očkovaniu nemajú vôbec žiadny problém.

       Pritom tí "nesamozvaní" "odborníci" (ako napr. doc. Maďar) sú schopní tvrdiť také vyslovené bludy, ako napr. "nie je ani pravda, že očkovanie zaťažuje organizmus človeka", že nad tým človeku až zostáva rozum stáť... Pozoruhodný je tiež apel doc. Maďara na "všeobecne uznávaný názor". Ako keby bol všeobecne uznávaný názor vždy ten správny, že? Napr. koncom 30. a začiatkom 40. rokov 20. storočia bolo nielen v Nemecku "všeobecne uznávaným názorom", že Nemci sú nadľudia (Übermensch). Bolo to správne? Pripomenulo mi to tiež vtipnú karikatúru tohto prístupu, ktorý môžeme nazvať "pripoj sa k väčšine":

Jedzte kravské lajná! Miliardy múch sa predsa nemôžu mýliť!

       O tom, aká škodlivá je súčasná prax v zdravotníctve (na ktorej je ten "všeobecne uznávaný názor" založený), sa dopodrobna rozpisuje Dr. Robert S. Mendelsohn vo svojej vynikajúcej knihe "Nevěř doktorům" (doslovný slovenský preklad pôvodného anglického názvu knihy by však bol "Spoveď medicínskeho kacíra"). Vrelo odporúčam prečítať si túto knihu každému, kto chce z nemocnice či iného zdravotníckeho zariadenia vyviaznuť živý a nie viac chorý, než bol, keď tam išiel.

       Stály čitateľ našej stránky už dobre vie, že ten tzv. "všeobecne uznávaný názor" na očkovanie nie je v skutočnosti absolútne nijak založený na dôkazoch. Viac o tom v článku "Očkovanie - výzva mainstreamovým výskumníkom".

 

"Médiá tiež vedia, že ľudí v dnešnej dobe priťahujú najmä negatívne informácie. Stačí sa pozrieť na hlavné správy niektorých televízií. Zverejnenie neoverenej a vymyslenej fámy o očkovaní má však oveľa hlbšie následky. Výsledkom môže byť to, že vystrašení rodičia nebudú svoje dieťa chrániť očkovaním, a tam už potom môže ísť o život."

       O život ide vždy. A to ani netreba opustiť teplo domova. Rozdiel medzi očkovaním a neočkovaním je však v tom, že zatiaľčo očkovanie predstavuje reálnu hrozbu viac-či-menej vážnych nežiaducich účinkov pre drvivú väčšinu národa (keďže drvivá väčšina je "povinne" zaočkovaná), nákaza a trvalé poškodenie zdravia nejakou z chorôb, proti ktorým sa na Slovensku povinne očkuje, sú pre veľkú väčšinu obyvateľov Slovenska extrémne nepravdepodobné. Inak povedané: na Slovensku je oveľa väčším zdravotným rizikom absolvovanie kompletného povinného očkovania v čase vymedzenom očkovacím kalendárom, než žiť úplne bez akéhokoľvek očkovania (za dodržania vcelku nenáročných hygienických a výživových opatrení).

       A tu si hĺbavý človek položí otázku: na čo je vôbec taká "prevencia", ktorá ľuďom viac škodí, než pomáha?

       O väčšine komerčných médií si tiež myslím svoje, podobne ako doc. Maďar, len osobne nechápem, na čo sa on vlastne sťažuje. Ako človek, ktorý okrem iného vykonáva aj monitoring českých a slovenských médií ohľadne očkovania, môžem zodpovedne prehlásiť, že absolútne drvivá väčšina správ o očkovaní, ktoré sa v médiách objavia, sú správy vyznievajúce vyslovene pozitívne za očkovanie.

       Doc. Maďar pritom arogantne, hrubo a cynicky uráža vážne obete očkovania, či už ide o rakovinu, detskú cukrovku, leukémiu, autizmus alebo rovno smrť. Ak chce doc. Maďar tvrdiť, že všetky mediálne správy o ťažkých zdravotných postihnutiach spôsobených očkovaním sú "vymyslenými fámami", tak by mal najskôr vysvetliť, prečo Program odškodňovania obetí očkovania (Vaccine Injury Compensation Program) v USA vyplatil od r. 1989 už vyše 2 miliardy dolárov na odškodnom, a to aj za úmrtia spôsobené očkovaním. Pokým toto doc. Maďar nevysvetlí, nemá morálne právo označovať očkovaním spôsobené ťažké zdravotné postihnutia za "vymyslené fámy".

 

"Povinné očkovania sa netýkajú len ochrany jedného dieťaťa, ale celej detskej populácie. Sú aj také deti, ktoré nemôžu byť niektorými vakcínami kvôli oslabenému imunitnému systému alebo iným zdravotným problémom očkované, a jediné, čo ich chráni, je takzvaný efekt kolektívnej imunity. Pri vysokej preočkovanosti nedokáže patogén kolovať v populácii a nájsť neimúnnu, teda neočkovanú osobu."

       Inak povedané: všetky ostatné deti sa majú obetovať a dať zaočkovať (hoci to pre ne nemusí byť absolútne nijakým prínosom, ba dokonca im to môže uškodiť) len preto, lebo potrebujeme "takzvaný efekt kolektívnej imunity" na ochranu detí, "ktoré nemôžu byť niektorými vakcínami ... očkované".

       Tu je pozoruhodné v prvom rade to, že len o pár riadkov vyššie doc. Maďar tvrdil, že "nie je ani pravda, že očkovanie zaťažuje organizmus človeka" (viď 1. časť tohto komentára) a zrazu niektoré deti "kvôli oslabenému imunitnému systému alebo iným zdravotným problémom" nemôžu byť očkované, čo je očividný rozpor. Keby očkovanie nezaťažovalo organizmus, nebol by problém s očkovaním ľubovoľného dieťaťa (či už má oslabenú imunitu, alebo nie) a opačne - ak sa nesmú očkovať deti s oslabenou imunitou, tak nemôže byť pravdou, že očkovanie nezaťažuje organizmus človeka. Doc. Maďar si teda zjavne protirečí, čo len potvrdzuje slová jednej mojej dobrej známej:

"Ak niekto klame, skôr či neskôr spraví vo svojich vyjadreniach chybu."

       Toto klamstvo však nie je na veci to najhoršie. Problém je, že vyjadrenie doc. Maďara v zmysle "na ochranu menšiny treba obetovať väčšinu" je "všeobecne uznávaným názorom". V kruhoch propagátorov povinného očkovania teda panuje v podstate nacisticko-komunistický prístup "obetujeme x ľudí pre tzv. vyššie dobro", pričom x je nie práve malý počet ťažkých obetí povinného očkovania. Práve na obranu proti zverstvu tohto kalibru vzniklo právo informovaného súhlasu, tzn. že pred každým zdravotníckym zákrokom je lekár povinný informovať pacienta o účele, povahe, možných prínosoch a možných rizikách daného zákroku a nevykonať ho skôr, než dostane od pacienta súhlas s takýmto zákrokom. Preventívne plošné očkovanie pritom nie je z tohto práva žiadnou výnimkou.

       Položme si otázku: Prečo by moje dieťa, ktoré podľa momentálne platných pravidiel môže byť očkované, malo (potenciálne) utrpieť vážne poškodenia zdravia, spôsobené očkovaním, len preto, aby sa iné dieťa, ktoré podľa momentálne platných pravidiel nemôže byť očkované, (potenciálne) nenakazilo od môjho dieťaťa jednou z 11 extrémne zriedkavých chorôb, proti ktorým sa u nás povinne očkuje???

 

"Ak rodičia nechcú využiť možnosti modernej medicíny a nechať svoje deti očkovať, rozhodne by som to neriešil pokutou."

       Výborne! Teší ma, že sa aspoň v niečom zhodneme.

 

"Ale ak ich dieťa danú infekciu dostane, nechal by som im kompletne uhradiť všetky náklady na liečbu konkrétneho preventívneho ochorenia, vrátane prípadnej hospitalizácie, a ak bude mať dieťa závažnejšie zdravotné komplikácie, museli by čeliť obvineniu zo zanedbania starostlivosti."

       To je v zásade schodné riešenie, za predpokladu, že by títo rodičia mohli beztrestne odmietnuť platiť akékoľvek zdravotné poistenie. Ušetrené peniaze by si potom mohli odkladať na nejaký bočný účet a v prípade potreby ich využiť na úhradu liečby choroby proti ktorej sa povinne očkuje.

       Ďalej, aby bol tento systém naozaj spravodlivý, by si mali plne hradiť všetky náklady na liečbu (vrátane hospitalizácie) aj všetci alkoholici, fajčiari, narkomani, diabetici 2. typu, kardiaci a množstvo ďalších diagnóz, u ktorých je očividné, že si ich spôsobili pacienti sami sebazničujúcim správaním sa, nevhodnou stravou, zanedbaním hygieny atď.

       V prípade, že by k takejto diagnóze došlo u maloletého dieťaťa, rodičia by museli čeliť obvineniu zo zanedbania starostlivosti.

       To by bolo naozaj spravodlivé, a keby to bolo takto dotiahnuté do dôsledkov, tak by som s návrhom doc. Maďara úplne súhlasil.

 

"V chudobných krajinách sú miestni obyvatelia za každú bezplatnú vakcínu pre svoje deti vďační, rozmaznaný vyspelý svet si však niektoré bežne dostupné výhody skutočne niekedy nevie vážiť."

       Prvá časť vety očividne nie je pravdivá, keďže len za minulý rok prebehlo médiami niekoľko správ o masovom odmietaní očkovania v chudobných krajinách, ako je Ukrajina, India alebo Čína. Ak si poviete, že Čína je bohatou krajinou, tak celkovo to síce platí, ale drvivú väčšinu bohatstva drží v rukách hŕstka zbohatlíkov, pričom stámilióny radových Číňanov (hlavne vo vnútrozemí) vedú na naše pomery veľmi chudobný život.

       Druhá časť vety je už úplne absurdná. Charakteristikou "rozmaznaného vyspelého sveta" totiž sú práve tie výhody (dostatočná výživa, hygiena, pitná voda, suché a neprehustené byty, žiadne vojny, dostupná zdravotná starostlivosť, slušná úroveň vedomostí o zdraví...), ktoré zjavne k vymiznutiu prenosných ochorení prispeli mnohonásobne viac než akékoľvek očkovanie.

 

"Zatiaľ čo v Afrike sa podarilo znížiť očkovaním výskyt osýpok za posledných pár rokov o 85%, na našom kontinente sa epidémie tejto potenciálne smrteľnej nákazy opätovne objavili."

       Doc. Maďar však "zabudol" dodať, že v Európe osýpky nie sú takmer nikdy smrteľné, zatiaľčo v Afrike sa na ne zomiera v tisícových počtoch. Rozdiel pritom nie je v zaočkovanosti (tá je už dnes v Afrike veľmi podobná zaočkovanosti v Európe), ale hlavne v podvýžive afrických detí. U podvýživených ľudí imunita funguje len na zlomok plnej kapacity.

       Ak je teda cieľom odstrániť úmrtnosť na osýpky, očkovanie očividne nie je tou správnou cestou.

 

"Aj na Slovensku sú ľudia, ktorí šíria o očkovaní polopravdy a spájajú vzájomne nesúvisiace fakty. Pritom cestujú po krajine, organizujú semináre a vyberajú od účastníkov vstupné. Ja prednášam o výhodách očkovania bezplatne, kto z nás má teda nezištnejšiu motiváciu?"

       Na Slovensku skutočne sú ľudia, ktorí o očkovaní šíria polopravdy, a doc. Maďar je jedným z nich. Šíri dokonca nielen polopravdy, ale - ako sme si ukázali vyššie - aj vyslovené lži. A doc. Maďar v tom rozhodne nie je sám. Sekunduje mu profesor sociálnej práce Svetozár Dluholucký a popri ňom množstvo zamestnancov ÚVZ SR a RÚVZ (Regionálnych úradov verejného zdravotníctva), napr. MUDr. Mária Avdičová či MUDr. Mária Štefkovičová.

       V druhej vete zrejme doc. Maďar naráža priamo na mňa. Čo sa týka vstupného na besedy o očkovaní, tak toto vstupné (či skôr výstupné) je z mojej strany prísne dobrovoľné. Účastníkov vyzývam na dobrovoľné príspevky, ak sa im beseda páčila. Toto v(ý)stupné sa teda nevyberá vopred. Pravda, na niektorých miestach má vstupné dve zložky - povinnú, ktorá ide v prospech majiteľa/správcu miestnosti, a dobrovoľnú, ktorá ide mne na úhradu nákladov spojených s besedou. Medzi tieto náklady patrí hlavne cestovné, potom tiež papier, fixy a ďalší kancelársky materiál, ako aj poplatky za telefonáty v súvislosti s konaním besied.

       V zásade teda platí, že ak niekto príde na besedu o očkovaní a nie je s ňou spokojný (alebo je švorc, alebo je držgroš) tak mne nezaplatí vôbec nič. Ak je spokojný, dá nejaké drobné, výnimočne bankovku. Takto vyzbierané vstupné väčšinou pokryje priame finančné náklady spojené s cestou, ale niekedy aj nie. A niekedy aj niečo zvýši. Doposiaľ však nikdy nezvýšilo toľko, že by som z toho mal čo i len minimálnu mzdu na daný mesiac sám pre seba, nehovoriac o ďalších 4 členoch mojej najužšej rodiny. Pritom práve kvôli osvetovej činnosti v oblasti očkovania som sa vzdal pomerne slušne výnosného hlavného pracovného pomeru (HPP), kde som zarábal viac než dvojnásobok minimálnej mzdy.

       Ak chce teda doc. Maďar tvrdiť, že jeho motivácia je nezištnejšia než moja, tak je neskutočným pokrytcom, pretože on, vo vysokej pozícii, akú vo firme Avenier zastáva, má práve z očkovania mesačné príjmy niekoľko desiatok tisíc českých korún, čo je ťažký nadpriemer. Jeho bezplatné prednášanie o výhodách očkovania je pritom v skutočnosti len reklamou, a tá sa mu výborne oplatí vzhľadom k jeho stálym príjmom z očkovania. Ostatne, kto by mu vôbec bol ochotný platiť za reklamu, ktorá trčí z každej schránky, každého časopisu či každého webu? Pridaná hodnota takejto reklamnej prednášky je prakticky nulová, pretože to už človek rovno môže ísť na firemnú prezentáciu výrobcu vakcín, kde sa dozvie to isté, a možno sa mu ešte navrch k tomu ujde nejaký ten chlebíček a káva.

       Ja však z toho, že ľudia seba a svoje deti zaočkovať nedajú, nemám absolútne nijaký finančný prospech. Zdravotné poisťovne, ktoré tým ušetria na vakcínach, mi nijaké bonusy nevyplácajú (asi by som im to mal navrhnúť :-). Nikto ma neodmeňuje za to, že niektorí ľudia práve vďaka informáciám, ktoré som im sprostredkoval, nedali zaočkovať seba či svoje deti. Ak viete o niekom takom, čo by mi bol ochotný za to platiť, dajte mi, prosím vedieť, pretože odkedy som pred vyše rokom odišiel z HPP, je náš rodinný rozpočet neustále v mínuse, a takýmto štýlom skôr-či-neskôr vyjdeme úplne na mizinu. Vopred ďakujem.

 

1. časť       2. časť

 


Vytvorenie tohto komentára trvalo autorovi približne 3,5 hodiny čistého času.

 

Diskusia: K vyjadreniam MUDr. Rastislava Maďara, PhD. v dvojmesačníku Bedeker zdravia 3/2011 - 2. časť

zdravotné poistenie

Peter Bušo | 25.07.2011

Tiež sa prikláňam k názoru o úhrade nákladov na liečbu konkrétneho ochorenia, vrátane prípadnej hospitalizácie. Veľmi by som ocenil možnosť odmietnuť platiť zdravotné poistenie bez akejkoľvek sankcie a peniaze si radšej odkladal na bočný účet. Naozaj ma vytáča, že každý mesiac odchádza z môjho účtu nemalá čiastka do zdravotného systému, ktorý mi nijako nepomohol, práve naopak. A ľudí s podobnou skúsenosťou je v mojom okolí viac než dosť. Samozrejme alternatívne spôsoby liečby a používanie prírodných preparátov (ktoré naozaj pomáha) nie je nijako hradené z verejného zdravotného poistenia. Namiesto toho sa mrhá peniazmi na neefektívne a drahé spôsoby terapie. Predpisovaním syntetických liekov, používaním chemoterapie a ožarovania ide v prvom rade o biznis, a vôbec nie o uzdravenie.

Pridať nový príspevok