Jistota je iluze (Očkovat, nebo neočkovat?)

11.06.2010 12:00

       Očkovat, nebo neočkovat? Je povinné očkování dětí ochranou jejich zdraví, nebo tomu jen tak věříme? Proč jsou děti povinně očkovány proti chorobám, které se u nás vyskytují jen výjimečně, případně se prakticky nepřenáší z člověka na člověka? O tom všem jsme velmi otevřeně mluvili s lékařem, internistou MUDr. Lukášem Dostalem.

       [...]

       Jakou roli hraje mezinárodní Úmluva o lidských právech a biomedicíně, kterou Česká republika přijala do svého právního řádu?
       Ta samozřejmě platí a je nadřazena české legislativě. Její smysl je jasný – očkování je zásah do tělesné integrity zdravého člověka. Každý jedinec přitom má právo svou integritu chránit. Je to úplně jasné. Úmluva je ovšem zcela svévolně interpretována Ministerstvem zdravotnictví. Úmluva totiž povoluje zásah do integrity člověka v případě, že vypukne epidemie ohrožující veřejné zdraví. Nic takového se u nás samozřejmě neděje.

 

       Viac na stránke maitrea.cz.