Jeseň prináša aj nástrahy v podobe chrípky

01.11.2010 10:28

       [...]

       V okrese Levice boli z celkového počtu 14 prípadov SARI (Ťažko prebiehajúce akútne respiračné ochorenia) zaznamenané 2 prípady úmrtia. Jeden prípad bol s laboratórne potvrdeným pandemickým vírusom A(H1N1) a druhý prípad bol negatívny na prítomnosť pandemického vírusu. „V našom okrese bolo najviac prípadov ochorení tohto typu vo vekovej kategórii 0 – 10 ročných (42,9 %) a úmrtia boli zaznamenané vo vekových kategóriách 31 – 40, 41 – 50 ročných“, uvádza MUDr. Adriana Czigányiová, MPH.

       Včasné zavedenie dôsledného monitorovania, okamžitej izolácie a virologického vyšetrovania vzoriek z každého chorého a podozrivého z ochorenia na pandemickú chrípku prispelo v SR k obmedzeniu šírenia infekcie na začiatku pandémie v letných a skorých jesenných mesiacoch. S potrebným dôrazom bola zhodnotená epidemiologická situácia a klinická závažnosť ochorení a Slovenská republika zabezpečila v potrebnom množstve pandemickú vakcínu. Očkovanie pandemickou vakcínou bolo mimoriadne a odporúčané. Záujem o očkovanie pandemickou vakcínou bol v SR i v okrese Levice veľmi nízky. Veľký význam malo zavedenie monitorovania závažných akútnych respiračných ochorení, ktoré SR ako jedna z mála krajín EÚ zaviedla. Toto monitorovanie poskytlo a bude poskytovať cenné informácie pre hodnotenie aktuálnej situácie vo výskyte akútnych respiračných ochorení.

 

       Viac na stránke Levičan.sk.

       Viď tiež článok "Nový dôkaz, že očkovanie proti chrípke je zbytočné a neúčinné" a ďalšie články v tomto prehľade.