Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)

21.03.2013 03:46

Nový čas Nedeľa17.III.2013, str. 18–19Marta Ostricová

 

       Očkovanie detí vyvoláva polemiku. Je proti nemu spevák Robo Papp (31), ktorý svoju dcéru odmietol dať zaočkovať v obave o jej zdravie. Zlé skúsenosti majú aj tanečník Laci Strike (37) a moderátorka RTVS Martina Jančeková (39). Ako je to teda s očkovaním, spýtali sme odborníkov na Úrade verejného zdravotníctva a aktivistu Mariána Filla. Že ide o citlivú tému, dokazuje fakt, že hoci odpovede za úrad vypracovali viacerí lekári, odmietli uviesť mená, preto sú odpovede v zastúpení hovorkyne.

titulná strana týždenníka Nový čas Nedeľa zo 17.III.2013       Hladinu verejnej mienky o povinnom očkovaní rozvíril spevák Robo Papp, ktorý odmietol dať zaočkovať svoju trojročnú dcérku Isabellu. Tása totiž narodila predčasne a práve vakcína by podľa Pappa mohla u takýchto detí spôsobiť nežiaduce účinky, dokonca až smrť. Spevákovi neprekáža ani tak očkovanie, ako skôr to, že nariadenie je striktné a k deťom sa nepristupuje individuálne. „Pediatri neinformujú o nežiaducich účinkoch, ako sú napríklad detská mozgová obrna, autizmus či mnoho ďalších chorôb vrátane smrti, ktoré môžu nastať,“ tvrdí Papp.

       K spevákovi sa pridal aj tanečník Laci Strike (37). Jeho takmer dvojročného synčeka Danielka zaočkovali vakcínou, ktorú vzápätí stiahli z obehu. „My sme nejakú časť očkovaní absolvovali a Danko mal alergickú reakciu,“ priznal tanečník. „Všetky deti sa u nás musia povinne zaočkovať, či s tým rodičia súhlasia, alebo nie. Bez ohľadu na to, či to dieťa zvládne, alebo nie. Nedopátrate sa zloženia vakcín a všetci sa tvária, aké je to bezpečné a v poriadku. Ide predsa o prachy,“ hovorí na plné ústa.

       Zlé skúsenosti s očkovaním má aj moderátorka Slovenskej televízie Martina Jančeková, ktorej dcérka Ella (9) po očkovaní takmer zomrela. „Išlo o preočkovanie v šiestich rokoch na záškrt, obrnu, čierny kašeľ a tetanus. V noci dcérka dostala štyridsiatky teploty, očká mala prevrátené dozadu a stále opakovala, že jej je zle. Bol na ňu hrozný pohľad... Volala som na pohotovosť a tam mi povedali, že už som asi piata, ktorá v tú noc po očkovaní volala,“ spomína moderátorka, ktorá neváhala napísať aj výrobcovi vakcíny. „Odpísali mi, že viaceré deti mali problémy, a že vakcína bola zrejme znečistená,“ tvrdí moderátorka. Jej dcéra by mala byť preočkovaná o dva roky, ale po tejto skúsenosti Martina zmenila názor. „Keď mi nikto nezaručí, že šarža je bezpečná, tak trvám na tom, že život dieťaťa mi je prednejší ako nejaký zákon.“

 

Nedeľný duel

 

1. Čo si myslíte o povinnom očkovaní detí?

Ing. Marián FILLO, iniciatíva Sloboda v očkovaní (MF):

„Myslím si, že by akékoľvek očkovanie malo byť prísne dobrovoľné, nanajvýš štátom odporúčané.
Nijaký štátom stanovený očkovací kalendár totiž nedokáže postihnúť všetky individuálne danosti, odlišnosti a životné podmienky každého občana, a nedokáže to ani detský lekár. Jediní skutočne kompetentní v tomto ohľade sú rodičia daného dieťaťa.“

Lenka Skalická, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR):

„V Slovenskej republike je povinné očkovanie proti vybraným infekčným ochoreniam, keďže je v záujme jednotlivca a aj celej spoločnosti, aby sme boli proti týmto ochoreniam čo najlepšie chránení.“

 

2. Aké sú pozitíva povinného očkovania?

MF: „Nevidím absolútne žiadne pozitíva na tom, že je u nás očkovanie proti 10 vybraným chorobám povinné plošne pre všetkých hlava-nehlava.“

ÚVZ SR: „Pozitíva povinného očkovania sú zníženie chorobnosti, úmrtnosti a pri dosiahnutí vysokého percenta zaočkovanej populácie zníženie schopnosti ochorení šíriť sa. Výskyt ochorenia postupne klesá na nízke, až nulové hodnoty. V prípade pravých kiahní, ktoré v minulosti spôsobovali početné epidémie na celom svete, sa vďaka očkovaniu podarilo toto ochorenie úplne vykoreniť.“

 

3. Sú podľa vás rodičia dostatočne informovaní o rizikách, spojených s očkovaním?

MF„Drvivá väčšina slovenských rodičov (odhadujem to na takých 98%-99%) podľa mňa nie je dostatočne informovaná o rizikách očkovania (ani len v rozsahu, ktorý uvádza výrobca vakcíny v príbalovom letáku) a niet divu, keď o nich nie sú informovaní ani ich detskí lekári, ktorých povinnosťou je príbalový leták si prečítať a tiež informovať rodičov o možných nežiaducich účinkoch. Napriek tomu to však v drvivej väčšine prípadov nerobia buď vôbec, alebo prinajmenšom nie dostatočne.“

ÚVZ SR: „V súlade s legislatívou lekár vykoná očkovanie po poučení osoby o charaktere očkovania. Okrem toho rodičia majú k dispozícii dostatok informačných zdrojov. Písomné informácie pre používateľa ku každej vakcíne sú dostupné na webovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Na druhej strane existujú aj mnohé neodborné zdroje podporované antivakcinačnými aktivistami, ktoré odrádzajú rodičov od očkovania uverejňovaním pseudovedeckých informácií.“

 

4. V poslednom čase sa hovorí o rizikách, spojených s očkovaním, a v niektorých prípadoch mali deti trvalo poškodené zdravie. Štát aj napriek tomu tlačí rodičov do očkovania. Je to správne?

MF„Určite to nie je správne. Ak sa niektorí lekári a štátni úradníci domnievajú, že očkovanie je správne, bezpečné a účinné, mali by to jednak ísť príkladom a sami sa dávať očkovať proti všetkému, proti čomu odporúčajú očkovanie iným, jednak by mali vedieť vysvetliť a vyargumentovať údajné výhody očkovania a nechať na rodičov, aby sa rozhodli, či dajú alebo nedajú svoje deti zaočkovať. Totiž len a len rodičia a ich deti budú reálne znášať následky očkovania - či už pozitívne alebo negatívne. Ak to má byť spravodlivé, zodpovednosť musí niesť vždy ten, čo má rozhodovaciu právomoc. Na Slovensku však rozhoduje štát, ale zodpovednosť nesie bezmocný radový občan. Pokiaľ štát rodičom nasilu tlačí niečo, čo rodičia nechcú, rovná sa to diktatúre. A keď ide o niečo, čo má potenciál vážne poškodiť zdravie dotknutej osoby, možno (vecne a bez akýchkoľvek emócií) hovoriť o tyranii - obzvlášť v prípade Slovenska, na ktorom štát nenesie absolútne nijakú zodpovednosť za nežiaduce účinky povinného očkovania, ba dokonca ani len neplánuje zriadiť fond na odškodňovanie obetí očkovania. Predstavte si, že štátom nariadené povinné očkovanie, s ktorým nesúhlasíte, vážne poškodí zdravie Vášho dieťaťa. To sa deje rádovo desaťtisícom slovenských detí, ale štát vás ako rodičov v tom nechá úplne na pospas osudu, bez akejkoľvek pomoci, nieto ešte odškodného v ráde státisícov až miliónov €, aké sa vypláca obetiam štátom odporúčaného očkovania v Nemecku či USA.“

ÚVZ SR„Štát má povinnosť starať sa o zdravie občanov, Národný imunizačný program je súčasťou štátnej politiky zdravia. Nepokračovanie povinného očkovania by znamenalo návrat mrzačiacich a invalidizujúcich ochorení, akým je napr. detská obrna, alebo ochorení zanechávajúcich trvalé následky ako vírusová hepatitída B, osýpky, mumps.“

 

5. Prečo z rodičov, ktorí odmietnu povinné očkovanie dieťaťa robíme takmer zločincov, ktorí dostanú pokutu a navyše im hrozia aj problémy so sociálkou?

MF„Vidím tu dve možné príčiny tohto neblahého stavu: na jednej strane ide o pomstu za marenie vynikajúceho biznisu výrobcov vakcín, pretože niet lepšieho obchodu ako ten, v ktorom vám štát zaručí pravidelný každoročný dopyt v ráde státisícov odoberaných výrobkov, v tomto prípade vakcín. Druhý dôvod vidím v doslova až náboženskom fanatizme vyznavačov kultu očkovania, ktorí sa na každého, kto od ich náboženstva odpadol (stal sa voči očkovaniu skeptickým až odmietavým), bez ohľadu na to, aké dôvody ho k tomu viedli, v lepšom prípade dívajú cez prsty, v horšom prípade mu chcú zo života urobiť peklo — a to ako laikom, tak aj svojim kolegom-lekárom. Lekárom možno ešte viac, lebo tí by (podľa predstáv očkovacích fanatikov) mali už len z titulu svojho povolania šíriť „slovo božie“, rozumej: očkovaciu propagandu.“

ÚVZ SR„Cieľom povinného očkovania nie sú finančné sankcie pre rodičov, ale udržiavanie vysokej zaočkovanosti detskej populácie. Nezabezpečenie zákonnej povinnosti dať zaočkovať svoje dieťa, je zákonom definované ako priestupok na úseku verejného zdravotníctva.“

 

6. Prečo nie sú u nás rodičia kompetentní rozhodovať o očkovaní svojho dieťaťa a v iných krajinách sú?

MF„Mnohí rodičia kompetentní sú a vedia toho o očkovaní častokrát oveľa viac než ich pediater, ale očkovacia mašinéria im túto ich kompetentnosť nechce priznať. A povedzme si to úprimne a otvorene: je to aj o tom, že občania Slovenska (až na - našťastie čoraz častejšie - výnimky) oveľa ochotnejšie ohýbajú chrbát pred mocipánmi než občania napr. Nemecka, Rakúska či Veľkej Británie.“

ÚVZ SR„Tým, že je očkovanie proti vybraným infekčným ochoreniam v SR povinné, nespochybňujeme kompetentnosť rodičov alebo že by nechceli pre svoje deti to /najlepšie, ale na základe odborných poznatkov je očkovanie nastavené tak, aby boli deti včas a dostatočne chránené proti závažným infekčným ochoreniam detského veku. Slovenská republika nie je jediná krajina, kde je očkovanie povinné. Závisí od zdravotnej politiky každého štátu, akým spôsobom je očkovanie presadzované.“

 

snímka dvojstrany 18/19 z Nového času Nedeľa 17.III.2013


Zverejnenie tohto článku (grafická úprava + spracovanie obrázkov) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Je povinné očkovanie detí bezpečné? Lekári z Úradu verejného zdravotníctva odpovedali, ale odmietli sa podpísať (Nový čas Nedeľa 17.III.2013)

best cialis online reviews

EsomboguE | 16.06.2021

<a href=https://vsantabusev.com>purchase antabuse canada no prescripton

medical facts about cialis

EsomboguE | 29.05.2021

<a href=https://vsviagrav.com/>viagra online india

Amoxil Purchase Online

inetryconydot | 31.03.2021

<b>AMOXIL</b> is used to treat many different types of infections caused by bacteria, such as ear infections, bladder infections, pneumonia, gonorrhea, and E. coli or salmonella infection.
Active Ingredient: <b>Amoxicillin</b>

<a href=https://fhbroute.com/5.html?group=2021&parameter=Amoxil><b>Order Amoxil Online</b></a>


<b>Amoxil To Buy Online</b>
Purchase Amoxil Online
Amoxil Purchase Online
<a href=https://antibioticsline.tumblr.com/>Buy Online Antibiotics</a>
Buy Cheap Amoxil 500mg Online
<b>Buy Amoxil No Prescription</b>
Buy Amoxil Online Next Day Delivery
<a href=https://buydoxycyclineus.tumblr.com/>Buying Doxycycline Online Uk</a>
Buy Amoxil Online
Can I Buy Amoxil Online
Where To Buy Amoxil 250mg
Purchase Amoxil Online
<b>Purchasing Amoxil Online</b>
<a href=https://neurontn.tumblr.com/>Buy Neurontn On Line</a>
Buy Amoxil 250mg Online
<b>Purchase Amoxil</b>
Buy Amoxil Without Prescription
Buy Cheap Amoxil 500mg Online
<a href=https://azithrom.webstarts.com/>Buy Azithromycin</a>
Buy Amoxil Online
Purchase Amoxil Online
Order Amoxil No Prescription
<a href=https://cpsobsessedforums.com/threads/54599-Buy-cheap-amoxil-online-amoxil-buy-online-no-prescription>Amoxil Online Uk Buy</a>
Purchase Amoxil
Purchasing Amoxil Online
Order Amoxil No Prescription
<b>Buy Cheap Amoxil 250mg Online</b>

eugenika

peter | 01.11.2014

diskutovat o potrebe tej ktorej vakciny je spravne. velmi neeticka myslienka je ze deti ktore ich rodicia nedali zaockovat maju vacsiu sancu na to ze zomru na jednu z chorob na ktoru sa zomieralo velmi pravidelne..cim viac deti je nezaockovanych tym vacsia sanca ze sa v populaci dane ochorenie vyskytne a skaredo povedane vytriedi geneticky material hlupych ludi co odmietli vsetky ockovania. smutne je ze za to zaplatia nevinne deti a ohrozi sa aj zvysok populacie.

Re:eugenika

Lukas | 13.02.2017

Ty si hlupak to je uzas vies kolko je neockovanych deti v anglicku?? A ziadne epidemie tu nie su moj syn neni ockovany a este nebol chory. Argument zapredanca farmaceutickych spolocnosti

Re:eugenika

strapaty | 12.06.2017

nei je mozne ze pokles tychto chorob je len zhoda nahod .. vysia hygiena .. lepsia a pravidelna strava atd ???

volba

Faola | 25.05.2013

Nech je ockovanie dobrovolne, ale s tym, ze rodic preberie celu zodpovednost za svoje konanie, to znamena ze ten co da dieta zaockovat, nech potom nenadava na vakciny ak sa nieco vyskytne a zase rodic co neda dieta zaockovat a to dieta tu chorobu dostane a z nej bude mat komplikacie pripadne smrt, tiez nech potom nikoho neobvinuje...pretoze by islo o slovobnu volbu

Re:volba

Klara | 09.07.2013

Vážená Faola, bohorovná osoba ste s takýmito vyjadreniami - tak potom Vy osobne preberte zodpovednosť s takýmto postojom, za poškodené deti očkovaním!

Re:volba

Lukas | 13.02.2017

Tam kde je zdrava vivazwn atrava a pohyb tam je dobea imunita prestantw ru nahovarat ludom zw zseaviw nemaju vo svojixh eukach a musia sa apoliwhat na farmaceutika.

Diabetes po povinnom ockovani

Zuzana | 15.05.2013

Nás syn Juraj 6 r bol na povinnej prehliadke. Bol úplne zdravý.
(Koniec októbra 2012) týždeň po ockovani začal strašne veľa piť a chudnut. 6 december 2012 hospitalizovaný. Diagnózu dm1.
Všetci lekári nás len presviecaju že to z vakcínu nemôže byt.Nechcu to nikde nahlásiť. Dokonca aj Sukl nás odobrili že z vakcínu to nie je. Chodíme po nemocniciach a všade stretávame deti ktoré to dostali po ockovani. Lenže u nás sa to vôbec nerieši.
Ma niekto podobnú skúsenosť? Píšte : zuzka@orava.sk

Re:Diabetes po povinnom ockovani

Alexander | 27.05.2013

Pani Zuzana, tak ako si farma firmy vyrabaju pacientov napr. na alergiu, tak isto si vyrabaju na dm1. Nic im nie je svate, ani deticky! Kto ma zavratne sumy na vyskumy ucinkov liekov? No predsa ten kto ich vyraba! Nijake zdruzenie proti ockovaniu si financne nemoze dovolit tak nakladny vyskum ( iba ak nasi politici a ich kamarati, co rozkradli SR za 20r, a dalej rozkradaju ) aby dokazalo, kde je pes zakopany! Ockovanie ma v urcitych pripadoch svoje opodstatnenie (napr.tetanus...) ale v pripade rapidneho poklesu bliziacemu sa k nule sa pytam: preco plosne ockovat, a nie individualne! Co sme stado?! No pre mocipanov asi ano! Ved uz mocipani vedia, ze slovaci masivne strajkovat nepojdu - ani ked im deti nivocia :(

dakujeme

martina pallayova | 22.04.2013

Tiez citim silnu potrebu podakovat marianovi fillovi za pracu, ktoru robi, za to, ze je taky trpezlivy, mily a ochotny.....srdecna vdaka za to, co by sme my, vacsina, uz asi nezvaldali...

Kto ich vyrába ????

Vilo | 29.03.2013

V celej diskusii mi uniká zmysel privatizácie našho štátneho výrobcu vakcín, IMUNY Šarišské Michaľany !!!! Iba tak by sme mohli mať dohľad nad kvalitou vakcín a vylúčiť nielen ekonomické záujmy ale hlavne ideologické!!!! O vzťahu nadácie Bila Gatesa k redukcii obyvateľstva formou znižovania imunity populácie sa toho už popísalo dosť ? Ale pochybujem, že ortodoxní bratislavskí pravičiari si dokážu uvedomiť súvislosti kolaboračnej SDKU s danym problémom. Veď slepo veriť zahraničnénu kapitálôu je ich najčitateľnejším prejavom !!! Problém manipulácií je stále ten istý : Je nim obrovská centralizácia moci, voči ktorej je dnes jedinec bezmocný. To , že sa lekári odmietli podpísať pod svoj názor , hovorí samo za seba!!!!

skusenost

Barbora | 25.03.2013

Tiez som nebola ako matka presvedcena, ze chcem dieta ockovat. Nakoniec som to dalej neriesila. Upokojili ma nove vyskumy, ktore vylucili spojitost ockovania s autizmom. Ale o potrebe ockovania ma presvedcila konkretna osobna skusenost. Prekonala som pred mesiacom cierny kasel - zistila som az po 3 tyzdnoch kaslania. Keby moje dieta nebolo povinne zaockovane, je velka pravdepodobnost, ze by sa nakazil a keby nebol ockovany mohol by byt v ohrozeni zivota, nakolko ma 1,5 roka. Treba hlavne tlacit na to, aby vakciny boli co najmenej rizikove a bola garantovana ich bezchybnost. Za vyhlasenia typu:"asi boli kontaminovane" by som vyrobcom ruky dolamala...

Re:skusenost

Ockovaci agent | 25.03.2013

Predpokladam ze ste bola ockovana hm? Tak to asi nezafungovalo, mozno u toho dietata to zafunguje. Treba verit.

Re:skusenost

anett | 25.03.2013

Najrizikovajsie obdobie je pre dojca do 6 mes. Veku- vtedy nie je este chranene ani ockovanim, pripadne este do tych 12 mes., ale vtedy ockovanie este nie je kompletne ukoncene vsetkymi davkami...pred erou ockovania proti ciernemu kaslu mohli matky, ktore prirodzene prekonali toto ochorenie odovzdat protilatky svojim babatkam a tie boli chranene od narodenia- teraz ockovane matky nemaju ake protilatky babatkam odovzdat a kym nie je ockovanie dokoncene , ostavaju nechranene... A vsetci dospeli okolo dietata, ktori boli ockovani a uz davno nie su tiez chraneni, ho mozu nakazit, kedze imunita po Ockovani je velmi kratkodoba, po prekonani prirodz. Ochorenia je trvala...
A mna vobec neupokojila napr. studia Dr. Versträtena, ktora "vylucila spojitost thiomersalu s autizmom" (2. Verzia), hlavne ked sa prevalilo, ze 1. verzia dokazala presny opak....

Re:Re:skusenost

anett | 25.03.2013

Z knihy dr. Hirteho:

Farmaceutický průmysl má samozřejmě velký zájem na ovlivňování
výzkumů neurologických poruch objevujících se po očkování. V přípravném
stadiu velké americké studie, která rozebírá souvislosti
mezi autismem a thiomersalem (Verstraeten 2003), došlo v USA ke
zveřejnění detailů, které dokumentují rozsáhlé falšování dat. V první verzi studie byla ještě řeč o signifikantní souvislosti mezi
autismem a thiomersalem, v pozměněné a následně zveřejněné verzi
již byla tato možnost zamítnuta. Mluví se o tom ve Weldonově dopisu
ředitelce úřadu CDC (amerického národního epidemiologického
centra) :
„První verze studie z února 2000 mluví o signifikantní souvislosti mezi
očkováním vakcínou s obsahem thiomersalu (TCV) a autismem,
případně neurologickým opožděním vývoje. V pozdější verzi studie
z června 2000 byla provedena manipulace s daty, aby byla souvislost
s autismem vyloučena ... Konečná verze studie došla k závěru, že „nebyla
nalezena žádná souvislost mezi očkovacími látkami s obsahem
thiomersalu a neurologickými poruchami vývoje"... Při našem vlastním
průzkumu této vaší studie jsme našli výsledky, podle kterých by
vykazovaly děti s vysokým zatížením neurotoxickou rtutí menší pravděpodobnost
vývojových poruch. Toto je pro mě důkazem, jak absurdní
můžou být výsledky excesivní manipulace s daty. Při takovémto
závažném, ale nepřiznaném konfliktu zájmů, nelze od autorů studie
očekávat jiný výsledek."
Autor studie, Verstraeten, byl ještě před jejím zveřejněním dosazen
na finančně vysoce lukrativní místo u světově největšího výrobce
vakcín Glaxo Smith Kline, tato informace však nebyla v časopise Pediatrics
vůbec zmíněna jako možný konflikt zájmů (Weldon 2003).
S ohledem na podobně skandální výsledky studií je těžké alespoň
částečně důvěřovat výsledkům výzkumů očkování."

A hadajte co?
Spominana riaditelka CDC nasledne dostala lukrativne miesto ako riaditelka divizie vakcin vo farmaceut.firme Merck.
V USA tento system - ked 1 clovek najskor schvali urcity liek/ vakcinu a potom ide pracovat k tomuto vyrobcovi " za odmenu" system otacavych dveri...

A GSK ? Tento vyrobca vakcin ma u nas takmer monopol na vsetky povinne vakciny...( iba u pneumokokovej sa musi delit s Pfizerom...)

Mna taketo informacie rozhodne neupokojuju....

Re:Re:Re:skusenost

Ing. Marián FILLO | 26.03.2013

Tu je záznam z rokovania vakcinacistov ohľadne škandalóznych zistení Dr. Verstraetena:
https://www.slobodavockovani.sk/news/riziko-neurologickych-poruch-sposobenych-zlozkami-ockovacich-latok/

Re:Re:skusenost

Ondrej Kováč | 12.03.2019

Ako je možné, že nemáme epidémie u tých najmenších detí, ktoré sú imunitne najslabšie a zároveň ešte nie sú očkované?

Re:skusenost

Martina | 26.03.2013

Pani Barborka...Taliansky súd vydal rozhodnutie, že MMR vakcína spôsobuje autizmus. Tak aké výskumy to boli čo vylúčili spojitosť očkovania s autizmom???Veľmi by som sa na to nespoliehala...

Re:skusenost

ferko | 27.03.2013

"Prekonala som pred mesiacom cierny kasel - zistila som az po 3 tyzdnoch kaslania. Keby moje dieta nebolo povinne zaockovane, je velka pravdepodobnost, ze by sa nakazil a keby nebol ockovany mohol by byt v ohrozeni zivota, nakolko ma 1,5 roka."

To je zaujímavé, na základe čoho ste po 3 tyždňoch kašlania zistila, že máte čierny kašeľ ??? Nebodaj Vám boli lekári ochotný spraviť kompletné mikrobiologické vyšetrenie na vylučenie/potvrdenie všetkých možných príčin dlhodobého kašlania??...takého lekára, by som chcel mať :)

Re:Re:skusenost

MarinBa | 27.03.2013

Tiez mi na to pribehu pani B. nieco nesedi. U dospelych sa Cierny kasel neprejavuje typickym piskanim ako u deti a dokonca ani zvysenou teplotou a tak pravdepodobnost, ze by jej lekar nechal urobit specialne mikrobiologicke vysetrenie po 3 tyzdnoch sucheho kasla sa rovna nule. Samozrejme, vsetko je mozne, skoda ze pani nenapisala viac.

Re:Re:Re:skusenost

pre MartinBA | 30.03.2013

áno vlastne je to divné, tá p.Barbora, či to nie je tá public relations "z hĺbky srdca-pectore"

Re:Re:skusenost

Anett | 27.03.2013

Moj kamarat mal tiez 3 tyzdne taky silny strasny kasel, ze si pri kasli az zlomil rebro a pohyboval sa v BA IV, kde bolo hlasenych viac pripadov cierneho kasla a aj tak mu dr. Neurobil ziadne lab.vysetrenia na potvrdenie cierneho kasla...tak ked v takomto pripade stale nebol dovod na laboratorne testy, tak fakt uz neviem v akom...

Re:skusenost

J.N. | 30.03.2013

Barbora, neexistuje výskum, ktorý by jednoznačne vylúčil spojitosť výskytu autizmu s očkovaním. Možno existuje výskum, ktorého zvolená metóda, došla k takémuto záveru. Otázkou ostáva, či tá zvolená metóda bola naozaj správna a či bola i naozaj dodržaná, a nezlyhal napr. ľudský faktor (napríklad zamlčaním či zmanipulovaním údajov)...
Nepoložila si si otázku, prečo si dostala pertussis keď si bola zaočkovaná? Nepoložila si si otázku, prečo si v svojom okolí u starších ľudí (ktorí očkovaní určite nikdy neboli) nespôsobila epidémiu? Tvoje dieťa by bolo MOŽNO v ohrození života keby malo niekoľko mesiacov...vôbec nie je isté, že by si nakazaila, keby očkované nebolo...možno by si sa vybrala lekárovi skôr...keby očkované nebolo, lebo by si mala prirodzené obavy, takto si žila s pokojným vedomím, nič sa nikomu nemôže stať, sme predsa zaočkovaní...O tom čo píšeš, že treba hlavne tlačiť na to aby boli vakcíny čo najmenej rizikové...vieš, na to momentálne NEEXISTUJÚ páky, hlavne preto, že štát prostredníctvo zákona garantuje firmám pravidelný príjem, majú presnú logistiku, vedia vopred, podľa štatistík narodení, koľko vakcín vyrobiť, sú maximálne efektívni čo sa týka maximalizácie ziskov, prakticky nemajú žiadne straty (nijaký zákon ich totiž ani nenúti obete očkovania odškodňovať), ako, povedz ako si predstavuješ ten tlak? Mediálny? Médiá žijú z reklám čo im tie firmy platia. Komu by si ruky dolámala, za tú kontamináciu? Nie na 3 kroky ani na dohľad by si sa k nim nedostala. Keď jeden ústav čo má na starosti kontrolovať lieky a liečivá nikdy nebude mať také špičkové laboratórium a odborníkov aby tých výrobcov mohli kontrolovať? Hlavne keď majú zákonom zaručené, že obsah vakcín je legálne ich obchodným tajomstvom? Barbora, je super, že ste nemali vedľajšie účinky, tak ako mnoho iných, ale niektorí to šťastie nemajú.

Poslednú Tvoju vetu odcitujem, a prosím zamysli sa, napísala si: Keby moje dieta nebolo povinne zaockovane...aký by bol rozdiel v tom keby nastal právny stav, že by si mohla napísať: Keby moje dieta nebolo zaockovane...
veď si sa rozhodla že ho zaočkovať dáš, nie preto, že to bolo povinné, ale preto, lebo si sa nechala upokojiť tými "novými výskumami" a pravdepodobne aj lekárom. A to je v poriadku. Ale prosím Ťa, daj právo v Tvojej mysli, každému rodičovi rozhodovať o svojom dieťati, tak ako si rozhodla za svoje, umožni slobodne rozhodnúť sa i druhým, veď Tvojmu dieťaťu, keď si presvedčená o výhodách očkovania od našich neočkovaných detí nič nehrozí. Ďakujem.

Re:Re:skusenost

Martin | 02.01.2018

super članok..

Re:skusenost

Martina | 18.04.2013

ja mam zase inu skusenost,co sa cierneho kaslu tyka.4 rocny syn ,plne zaockovany,prekonal pred 3 mesiacmi cierny kasel.Dcerka ma 1,5 roka,bola ockovana touto vakcinou len raz,ked mala 3 mesiace,dalsie davky som odmietla.Zaujimave je,ze ona cierny kasel nedostala a su denne v kontakte,hraju sa spolu,jedia spolu,..Cierny kasel mu zistili az na moju ziadost,kedze 3 mesiace vkuse kaslal a nevedeli prist na to,cim to moze byt.Po cely ten cas boli vkuse v kontakte.

Re:Re:skusenost

Tonka | 05.05.2013

Martina, môžem sa spýtať, či ste mali nejaké problémy, keď ste odmietli ďalšie vakcíny? Hrozili Vám pokutou alebo súdmi alebo pod.? ďakujem za odpoveď.

Děkujeme pane Filla

Karlos | 22.03.2013

za Váš neutuchající boj a za záchranu našich dětí před očkovací mafiií.

Nanočastice vo vakcíne

Anna | 22.03.2013

https://kriza.vsieti.sk/node/2091

nový čas

mama | 22.03.2013

Pán Fillo, veľmi si vážim čo robíte pre naše deti a vnúčence. Hlboká vďaka.

Senior

Helena | 22.03.2013

https://dolezite.sk/NA_POZADI_MASOVE_ALERGIE_NA_ARASIDY_MUZE_BYT_ARASIDOVY__115.html

Re:Senior

stara mama | 22.03.2013

uff, neustále sa presviedčame, že je výborné byť nezaočkovaný !!!

Re:Senior

alena | 23.03.2013

Zaujimave, o arasid.oleji vo vakcinach som nevedela. Vyrobca nema povinnost uadzat kompletne zlozenie akcin, ale toto je tak zasadna vec pre ludi alergickych, ze to by mal...bolo by dobre sa a to pozriet lepsie, ci to tak skutocne je. citala som, ze ked chcu vyrobit v laboratoriu alergicke mysi na nejaku latku, tak vraj im spolu s hlinikom podaju urc. Potravinu a na tu sa potom stanu alergickymi...uz neviem, kde som to presne citala, ale pohladam alebo ked niekto viete ten zdroj, dajte link...dakujem...

Re:Re:Senior

MUDr.Ludmila Eleková | 23.03.2013

třeba toto
Brunner R et al, Aluminium per se and in the anti-acid drug sucralfate promotes sensitization via the oral route, Allergy. 2009 Jun;64(6):890-7. Epub 2009 Feb 5. Allergy. 2009 Jun;64(6):890-7. Epub 2009 Feb 5, online https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19210370
Brunner R et al, The impact of aluminium in acid-suppressing drugs on the immune response of BALB/c mice, Clin Exp Allergy. 2007 Oct;37(10):1566-73. Epub 2007 Sep 10., Online https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17850381
Nejen když se to podá ústy, vědci běžně vyrábějí alergické myši injekcí antigenu s hliníkem! Přesně to, co je ve vakcínách.

Re:Re:Re:Senior

alena | 24.03.2013

Velmi pekne Vam dakujem, pani doktorka. Velmi si Vazim Vasu pracu. Ja som sa stala alergikom po preockovani DTP, takze tato tema ma velmi zaujima. Ak si pri svojej praci niekedy najdete cas napisat kratky clanok o suvislosti alergií s ockovanim, budeme Vam vdacní. Na webke o pelovom spravodajstve je reklama na volnopredajne lieky proti alergii (teda nic co skuotcne lieci, iba tabletka na potlacenie symptomov) a tam je slogan, ktory hovori cca toto: "V r. 2015 bude kazdy 2. Europan alergik. My to vieme. Starame sa..." Je to fakt vystizne, najskor vyrobit alergikov (zakaznikov) a potom sa o nich cely zivot "starat"...
Peknu nedelu prajem!

sa doc*kam

ferko | 21.03.2013

z odpovedi ÚVZ SR na 4.otazku sa nielen doc*kam

Nový čas

Magda | 21.03.2013

Tak konečne bulvárny plátok priniesol nebulvárny, kvalitný článok. Najprv som si myslela, že keď je to z Nového času, že to nebudem ani čítať, ale oplatilo sa prečítať.

Re:Nový čas

stara mama | 22.03.2013

p. Fillo, ďakujeme Vám !

Záznamy: 1 - 39 zo 39

Pridať nový príspevok