Je očkovanie darom od Boha?

08.12.2010 02:53

International Medical Council on Vaccination - 6.XII.2010 - Dr. Suzanne Humphries

 

       Pôvodný článok "Are Vaccines a Gift From God?"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Na severnej pologuli je jeseň a nastáva viac než jeden druh temnoty. Očkovanie prebieha rýchlosťou blesku. Nové očkovacie látky, neotestované očkovacie látky, dvojnásobne silné očkovacie látky proti chrípke pre ľudí nad 65 rokov - nie je preukázané, že by čokoľvek z toho bolo účinné pri udržaní kohokoľvek v zdraví. Naivní ľudia sa stavajú do radu v klinikách, obchodných domoch či supermarketoch. Nevedia, aký druh očkovacej látky im bude podaný. Kto je jej výrobcom? Obsahuje ortuť? Ktoré chemikálie obsahuje? Prečo by sa o to mali starať? Prečo by nemali veriť svojmu lekárovi (alebo miestnemu lekárnikovi)?

       Títo profesionálni zdravotníci hovoria, že dať sa zaočkovať proti chrípke je dobrým nápadom, ako zostať zdravý počas zimy, takže dovolia, aby bola choroba vpichnutá do ich svalov. Ľudia boli zhypnotizovaní, podvedení a vystrašení zo strašidelnej choroby zvanej chrípka. Iróniou osudu ten skutočný strašiak - tichá príšera, ktorá môže spôsobiť spúšť nepoznaných rozmerov - práve vhupla pod ich kožu, úplne bez povšimnutia, pretvarujúc sa za niečo zdravé, zvané očkovacia látka. Napriek absencii akejkoľvek logiky či vedy za plošným očkovaním proti chrípke a pneumokokom zostávajú tieto očkovacie látky najviac odporúčaným riešením prevencie chorôb zo strany neinformovaných, propagandu papagájujúcich praktických lekárov.

       Ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať, a praktickí lekári, ktorí vnucujú svojim pacientom očkovanie, sú radovými členmi najväčšej cirkvi na svete. Môžu byť veľmi zbožní a nerozumní. Veria, že toto lekárske náboženstvo - očkovanie - zachránilo (resp. spasilo - v angličtine je na oboje jeden a ten istý výraz - pozn. prekl.) milióny životov. Čítali Písmo sväté od firmy Merck (popredný výrobca očkovacích látok v USA - pozn. prekl.) a veria v sväté pravdy viery od CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.), že očkovaním bolo vyhubené nejaké prenosné ochorenie. Očkovanie musí byť akýmsi darom od akéhosi boha, že? Ale čo iné si títo ideologicky presvedčení ľudia v bielych plášťoch prečítali o očkovaní? Až na niekoľko výnimiek len veľmi málo. Drvivá väčšina tých, čo podávajú pacientom tieto gebuziny, ani len nevie, z čoho sa vôbec skladajú.

       Nezáleží na tom, nakoľko zjavnou sa stane skutočná príčina toľkého ľudského utrpenia - totiž, že ľudia sú v skutočnosti oslabovaní a ich imunita je potláčaná očkovaním a syntetickými medikamentami, - veriaci Farmaceutickej cirkvi túto príčinu nevidia. Tu je dôvod: Lekári sú kňazmi a kňažkami súčasnej doby, posväcujúci svojich nasledovníkov (pacientov) predpismi na lieky. Kňazi sú zaslepení a posadnutí mocou, ktorou sú obdarovaní. Naparujú sa, súc skalopevne presvedčení, že boli správnym spôsobom vyučení v tomto jedinom pravom druhu medicíny, a že napĺňajú svoje humanitárne poslanie. Boli úspešne vysvätení a prijatí do tohto Bratstva. Nemajú vôbec v úmysle pochybovať alebo opustiť to, na čo boli naprogramovaní, dokonca ani v prípade, že sú svedkami uzdravenia sa niekoho úplne bez medikamentov, alebo toho, že je niekto zdravý aj bez očkovania. Kde by boli, keby si uvedomili, že svet by bol krajší bez ich chrámov a svätenej vody? Teraz sú neúmyselne závislí na chorobách svojich vyznavačov a na systéme, ktorý ich naučil škriepiť sa s chorobou a nie uzdraviť ju. Zrkadlový chrám je naplnený dymom z kadidla a vytvára ilúzie, vďaka ktorým sa chorí budú naďalej vracať po ďalšiu "liečbu".

       Nežiadúce účinky očkovania môžu vyzerať pre niekoho, kto očkovaciu látku nepovažuje za možno jedovatý medikament, ako čistá smola alebo ako nový problém, ktorý sa náhodne objavil ako blesk z jasného neba. Nezáleží na tom, či sa príznaky alebo choroba objavili niekoľko hodín, dní či týždňov po očkovaní - nový problém sa považuje jednoducho za náhodu. Ľudia s infarktami, mŕtvicami, nákazami (menovite zápal pľúc), zlyhaniami orgánov, rakovinou, autoimúnnymi chorobami, artritídou, alergiami, poruchami zrážanlivosti krvi, kŕčmi, či chronickými chorobami, majú takmer vždy minulosť spojenú s alopatickou "liečbou" a očkovaním, ktoré viedli k súčasnému zdravotnému stavu namiesto toho, aby mu zabránili. Vedecké štúdie bezpečnosti a dlhodobého sledovania zdravia po očkovaní, ktoré by preukázali, že očkovanie nesúvisí s vyššie menovanými ochoreniami, jednoducho nejestvujú. Ak o tom niekto pochybuje, nech poskytne nejaký dôkaz, že to tak nie je, pretože bremeno dokazovania nespočíva na mojich pleciach. Ja som len lekárka, vydávajúca svedectvo od smrteľnej postele.

       Priemerný praktický lekár vymaže očkovanie zo zoznamu podozrivých, ak nežiadúca reakcia nenastane v priebehu niekoľkých hodín po očkovaní, alebo ak nie je na zozname bežných reakcií na očkovanie. Kňazi Farmaceutickej cirkvi potom povedia: "Túto spojitosť nemožno dokázať. Je to neoficiálne. Mohlo to byť spôsobené čímkoľvek." Čímkoľvek? Čím akože? Zlým hamburgerom, smolou, zlými génmi, studeným vzduchom, nadmierou cholesterolu? Čímkoľvek. Čímkoľvek okrem najobľúbenejšieho elixíru - očkovacej látky. Určite nie tradičným roztokom. Určite nie najväčším vynálezom za posledných 200 rokov. Určite nie svätým grálom farmaceutického priemyslu. Nie, nie, jednoducho to nemohlo byť spôsobené očkovaním, v ktoré tak veľmi slepo veria.

       V dňoch a týždňoch po očkovaní v túto jeseň sa dopotácali chorí a zranení do pohotovostných ambulancií a kliník. Alebo tam boli dovezení, znecitlivení, dezorientovaní, zadýchaní, vykašliavajúci krv, v kŕčoch... Videla som to na vlastné oči: od pohotovostnej ambulancie až po jednotky intenzívnej starostlivosti, a v tom šťastnejšom prípade po nemocničnú izbu. A ak nemali šťastie, boli spomenutí v oznamoch o úmrtiach. Nemocnica bola záhadne naplnená do posledného miesta uprostred októbra. Hľadanie príčiny takého množstva ochorení bolo podporené miliónmi dolárov za testy. Príčina tejto veľkej vlny chorých pacientov môže byť priamo pod nosom očkovacích kňazov, ale oni aj tak budú pokračovať v hľadaní niečoho, čo im bude dávať zmysel v medziach ich naprogramovania. Viete, ako sa hovorí: "Ak chcete niečo dobre skryť, položte to niekam priamo von." V prípade očkovania je táto taktika prekvapivo úspešná.

       Plánom očkovacích nadšencov je zaočkovať každého. Povedať ľuďom, že je to nevyhnutné na prevenciu úmrtia a choroby. Sprístupniť ľuďom očkovanie čo najviac, a ak je to potrebné, zaočkovať ich aj zadarmo. Povedať im, že je nezodpovedné nedať sa zaočkovať. Vyhrážať sa im a donútiť ich k poslušnosti. Povedať im, že môžu prísť o svoje živobytie, ak sa nepodvolia. Ak priveľa ľudí odmietne, vyhlásiť stav núdze, zvýšiť objem výroby a zaviesť povinné očkovanie. Ak bude dostatok ľudí zaočkovaných, čoskoro bude nemožné rozlíšiť bežnú chorobu od očkovaním spôsobenej choroby. Každý jednoducho bude vyzerať ako chorý a každý sa stane dostatočne zúfalým na to, aby hltal denne najmenej dve či tri tabletky po celý zvyšok svojho života. Choroba sa stane očakávanou vecou - od kolísky až po hrob - a čas medzi príchodom a odchodom z tohto sveta sa skráti.

       Raz za čas pacient, lekár alebo zdravotná sestra uvidí kus pravdy skrz napol otvorené viečko. Keď sa tak stane, uzrie záblesk niečoho neuveriteľného a nepredstaviteľného. Všetci ostatní budú naďalej veriť bájke o teórii mikróbov a akcionári skasírujú svoje dividendy. Niekoľkí z nás sa ako osvietení už narodili a prebúdzanie vedomia je bolestivé. Pravda sa takmer vždy nejak vkradne do našej pozornosti, a to bez predchádzajúceho ohlásenia sa. Vydesí to najlepšie z nás, vyburcuje naše duše, naštve naše ego. A ak nás spravodlivé rozhorčenie oslobodí z väzenia našich mylných predstáv, pravda nás oslobodí a primäje k hľadaniu novej cesty, k novej výzve. Vo svete konvenčnej (školskej, alopatickej - pozn. prekl.) medicíny potrebujú tí, čo sú spokojní, byť otrasení, a tých niekoľko málo otrasených sa častokrát potrebuje upokojiť.

       Chrám klamstva - že očkovanie je nevyhnutné, bezpečné a účinné - sa rúca. Každým týždňom je menej ľudí (obrazne povedané) hluchých, slepých a prostomyseľne naivných. Masy ľudí sa v týchto dňoch nestavajú do radov na očkovanie v tej miere, ako ešte pred niekoľkými rokmi. Dôvera verejnosti klesá navzdory propagande mediálnej mašinérie. Pravda je nezničiteľná a pavučina lží ohľadne významu očkovania sa rozmotáva. Čoskoro príde deň, keď váha lží dopadne na hlavy očkovacích kňazov najatých na udržiavanie skreslených predstáv o očkovaní.

       Medzitým budú mnohí zmrzačení a mnohí zomrú. Smutné na tom je, že sa tak stane bez toho, aby si ktokoľvek z chrámu sv. Vakcíny spojil smrť s očkovaním. Nemecký lekár Dr. Samuel Hahnemann, zakladateľ homeopatie, raz povedal, že ak alopatický lekár prehĺbi nejakú chorobu svojimi medikamentami potláčajúcimi príznaky dostatočne dlho, pacient sa stane nevyliečiteľným. Poznal pravdu: keď je škoda príliš rozsiahla, tak okrem čistého zázraku niet návratu ku zdraviu. Očkovanie skracuje čas medzi miernou chorobou a nevyliečiteľným ochorením, obzvlášť keď sú podávané ľuďom s už oslabeným zdravím. Ak sa nakopia poškodenia zdravia navrch k chorobe, jedinou vecou, čo zostáva, je zmierňovanie spôsobených škôd - a modliť sa za ten zázrak.

       Ku každému jednému riziku očkovania sú dostupné dôveryhodné informácie. Je tu more dôkazov, ktoré hovoria niečo iné, než dogmy opakované lekármi či videné v TV. Ospevovanie nevyhnutnosti a bezpečnosti očkovania je v rozpore s logikou a zdravým rozumom... a vedou. Možno by ste nemali veriť svojmu lekárovi-kňazovi (svojej lekárke-kňažke), lebo bol(a) tiež oklamaný/á. Mnohí budú mať zisk z Vašej choroby, ale len Vy budete mať zisk z Vášho zdravia. Ak očkovanie spôsobí vážne škody, nikto za oponou Vám nedaruje nový život a nikto Vám nepomôže vrátiť sa domov. Budete tam len Vy, Vaša smutná rodina a lekár s trhacím blokom lekárskych predpisov. Je čas prebudiť sa, kým sa ešte môžete slobodne rozhodovať.