Je hliník v očkovacích látkach naozaj neškodný? - 2x DOPLNENÉ

08.02.2011 03:20

Ing. Marián Fillo

 

       Doplnené: Článok bol pôvodne vydaný 18.X.2010 o 19:45, upravený podľa nového príbalového letáku k Infanrixu Hexa a doplnený o novo zistené skutočnosti (hlavne v súvislosti so Synflorixom) a dodatky 7.II.2011 o 19:45.

 

       Na stránke Sprievodca očkovaním sa od našich najväčších "odborníkov" na očkovanie dočítame:

"Pravdou je, že niektoré vakcíny obsahujú hliník vo forme hydroxidu hlinitého. Nepravdou však je, že tento hliník je škodlivý, a že ho treba z vakcíny odstrániť. Práve naopak. Hydroxid hlinitý je vo vakcíne látka, ktorá zosilňuje účinok očkovacej látky. Zvyšuje imunitnú odpoveď na očkovanie.

       Nazýva sa adjuvans. Bez hydroxidu hlinitého by bola reakcia na očkovanie slabá, pretože látky, ktoré vytvárajú protilátky - antigény by prešli organizmom bez žiaducej reakcie nášho obranného imunitného systému. V súčasnej dobe sa v odborných lekárskych kruhoch venuje pomocným adjuvantným látkam veľká pozornosť.

       Vďaka ním sa dá zvýšiť a predĺžiť účinok vakcín bez zbytočného zvyšovania množstva samotných špecifických protilátok, ktoré zaisťujú vznik protilátok proti chorobe – takzvaných antigénov. Isté je, že ak by sme týždeň jedli hliníkovým príborom, do tela by sa nám dostalo viac hliníka než po očkovaní."

       Prečo som dal odborníkov do úvodzoviek? Jednak okrem hydroxidu hlinitého sa používa v očkovacích látkach aj fosforečnan hlinitý, ten však naší "odborníci" nejak opomenuli. Jednak naši "odborníci" necitujú pri svojich tvrdeniach vôbec nijaké zdroje (štúdie) potvrdzujúce pravdivosť ich tvrdení. Jednak tvrdiť, že množstvo hliníka v očkovacích látkach je v pohode, je veľmi odvážne, ak to rovno nemám nazvať vedomým klamstvom.

       Nuž pozrime sa na to, ako to je s tým množstvom hliníka v skutočnosti. Preskúmame najväčšiu hliníkovú záťaž v našom očkovacom kalendári, a to je (inak veľmi bežné) súčasné podanie vakcín Infanrix Hexa a Prevenar 13 (resp. Synflorix) v 3., 5. a 11. mesiaci života bábätka.

 

Doplnenie č. 1:

       Podľa staršieho príbalového letáku obsahoval Infanrix Hexa 0,95 mg hydroxidu hlinitého (ktorý obsahuje cca 0,329 mg hliníka) a 1,45 mg fosforečnanu hlinitého (ktorý obsahuje cca 0,321 mg hliníka). V novom príbalovom letáku sa už neuvádza hmotnosť hydroxidu hlinitého a fosforečnanu hlinitého, ale hmotnosť v nich obsiahnutého hliníka: 0,5 mg hliníka v hydroxide hlinitom a 0,32 mg hliníka vo fosforečnane hlinitom. To by sa dalo vysvetliť buď zmenou receptúry (o polovicu viac hydroxidu hlinitého v "novej vylepšenej receptúre"), alebo priznaním predtým nepriznanej neúmyselnej kontaminácie hydroxidom hlinitým v procese výroby očkovacej látky. Do nižšie uvedených výpočtov teda do zátvorky červeným písmom uvádzam hodnoty podľa nového príbalového letáku k Infanrixu Hexa.

 

Doplnenie č. 2:

       Od 1.I.2011 si môžu rodičia na Slovensku vybrať, či dajú v rámci povinného očkovania svoje dieťa zaočkovať proti pneumokokom vakcínou Prevenar 13 alebo vakcínou Synflorix. Nevýhodou Synflorixu z hľadiska tohto článku je to, že obsahuje štvornásobné množstvo hliníka (0,5 mg) oproti Prevenaru 13 (0,125 mg), ako aj to, že sú celkovo potrebné až 4 dávky Synflorixu oproti 3 dávkam Prevenaru 13. Celková hliníková záťaž očkovania Synflorixom teda je 4 x 0,5 mg = 2 mg, Prevenarom 13 "len" 3 x 0,125 mg = 0,375 mg.

 

Suché fakty:

 1. Do očkovacích látok nie je pridávaný elementárny (čistý, nezlúčený) hliník, ale hliník zlúčený v hydroxide hlinitom a/alebo fosforečnane hlinitom
 2. Hliník - Al - má molovú hmotnosť (t.j. hmotnosť určitého počtu atómov (1 molu) daného prvku resp. molekúl danej zlúčeniny) 26,9815386 g/mol
 3. Hydroxid hlinitý - Al(OH)3 - má molovú hmotnosť 78,00 g/mol
 4. V jednej molekule hydroxidu hlinitého je jeden atóm hliníka
 5. Fosforečnan hlinitý - AlPO4 - má molovú hmotnosť 121.9529 g/mol
 6. V jednej molekule fosforečnanu hlinitého je jeden atóm hliníka
 7. V Infanrixe Hexa je priznaných 0,95 mg hydroxidu hlinitého a 1,45 mg fosforečnanu hlinitého (po novom 0,5 mg hliníka v hydroxide hlinitom a 0,32 hliníka vo fosforečnane hlinitom)
 8. V Prevenare 13 je priznaných 0,125 mg hliníka, v Synflorixe 0,5 mg hliníka.
 9. Podľa normy FDA (= U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA):
  "The aluminum content of large volume parenteral (LVP) drug products used in total parenteral nutrition (TPN) therapy must not exceed 25 micrograms per liter ([micro]g/L)."
  Tzn. množstvo hliníka v roztokoch podávaných vnútrožilovo pri úplnej vnútrožilovej výžive nesmie prekročiť 25 mikrogramov na liter.
 10. Podľa dokumentu AAP (= American Academy of Pediatrics = Americká akadémia detského lekárstva) "Aluminum Toxicity in Infants and Children":
  "Plasma aluminum levels greater than 100 mcg/L put individuals at risk for aluminum toxicity. The precise threshold for toxicity is not known, but it may be lower than 100 mcg/L."
  Tzn. úroveň hliníka v krvnej plazme nad 100 μg/l vystavuje jedincov riziku otravy hliníkom. Presný prah jedovatosti nie je známy, ale môže byť nižší než 100 μg/l.
 11. Okrem pridaného hydroxidu a fosforečnanú hlinitého môže byť v očkovacích látkach aj určité neznáme množstvo hliníka čoby znečistenie vstupných surovín alebo znečistenie v procese výroby
 12. Dieťa má (podľa rôznych údajov na internete) 70 - 100 ml krvi na kg telesnej hmotnosti.
 13. Očkovacie látky sa typicky nepichajú priamo do krvi, ale do svalu alebo pod kožu. To znamená, že všetok hliník sa neocitne okamžite v krvnom obehu, ale dostáva sa tam postupne. Avšak podľa experimentálnych štúdií vedcov z Purdue University, ktorí urobili základný výskum adjuvantov, hliník sa od antigénu úplne oddelí do 15 minút:
  "It was found that when model vaccine antigens were adsorbed to aluminum adjuvants, they were able to be desorbed by proteins present in the interstitial fluid. In most cases, the adsorbed antigens were substantially removed from the surface within 15 minutes or less."
  Potom sa môže hliník veľmi rýchlo vstrebávať. Krátko po očkovaní tak je v krvi veľmi vysoké množstvo hliníka.
 14. Pre istotu pripomínam, že jeden miligram (mg) = 1000 mikrogramov (μg)

 

Výpočty:

 1. Hmotnostný podiel hliníka v hydroxide hlinitom je podielom ich molových hmotností, tzn. 26,9815386 / 78 = 0,34592 = 34,592%
 2. Hmotnostný podiel hliníka vo fosforečnane hlinitom je podielom ich molových hmotností, tzn. 26,9815386 / 121,9529 = 0,22125 = 22,125%
 3. Hmotnosť hliníka obsiahnutého v 950 μg hydroxidu hlinitého je 950 μg x 0,34592 = 328,624 μg
 4. Hmotnosť hliníka obsiahnutého v 1450 μg fosforečnanu hlinitého je 1450 μg x 0,22125 = 320,8125 μg
 5. Spolu je teda v Infanrixe Hexa 328,624 μg + 320,8125 μg = 649,4365 μg hliníka (približne), čo môžeme pre zjednodušenie zaokrúhliť na 650 μg (po novom 500 + 320 = 820 μg).
 6. Prevenar + Infanrix Hexa majú spolu približne 125 μg + 650 μg = 775 μg hliníka (po novom 125 + 820 = 945 μg).
 7. Synflorix + Infanrix Hexa majú spolu približne 500 μg + 650 μg = 1150 μg hliníka (po novom 500 + 820 = 1320 μg).
 8. Typicky 5 kg vážiace bábätko pri prvom očkovaní Prevenarom + Infanrixom Hexa má približne 0,35 až 0,5 litra krvi.
 9. Hranica otravy hliníkom je pre 5 kg vážiace bábätko na úrovni 100 μg/l x 0,35 až 0,50 l = 35 až 50 μg hliníka v krvi (celkovo), ale možno aj nižšie (ani v USA to nevedia presne a asi to závisí aj bábätko od bábätka).
 10. V prípade, že by sa všetok hliník z očkovacej látky v jednom časovom okamihu ocitol v krvi, bolo by to u 5 kg vážiaceho bábätka očkovaného Prevenarom 13 a Infanrixom Hexa 775 (po novom 945 μg) / 35 až 50 = približne 15x až 22x (po novom približne 19x až 27x) viac než je hmlisto stanovená hranica otravy (100 μg/l krvi).
 11. V prípade, že by sa všetok hliník z očkovacej látky v jednom časovom okamihu ocitol v krvi, bolo by to u 5 kg vážiaceho bábätka očkovaného Synflorixom a Infanrixom Hexa 1150 (po novom 1320 μg) / 35 až 50 = približne 23x až 32x (po novom približne 26x až 37x) viac než je hmlisto stanovená hranica otravy (100 μg/l krvi).

 

Dôsledky:

 1. Aj keď sa nedostane všetok hliník z očkovacích látok ihneď do krvi, krátko (desiatky minút) po očkovaní sa v krvi ocitne podstatná časť z neho. Keby to bola povedzme len polovica (reálne to však môže byť o dosť viac), stále by to bolo v prípade Prevenaru 13 + Infanrix Hexa 7x až 11x (po novom 9x až 13x) viac než je potrebné na otravu hliníkom. Ale aj keby to nebola polovica, ale len pätina (20%), stále by to bolo 3x až 4x (po novom 4x až 5x) viac, než stačí na otravu hliníkom.
         V prípade Synflorixu + Infanrix Hexa by to bolo pri polovici hliníka z vakcín v krvi v jednom okamihu 11x až 16x (po novom 13x až 18x) viac než je potrebné na otravu hliníkom. Pri 20% hliníka z vakcí v krvi v jednom okamihu by to bolo 4x až 6x (po novom 5x až 7x) viac, než stačí na otravu hliníkom.
 2. Pritom sme zanedbali hliník prítomný v očkovacej látke ako znečistenie - nie ako úmyselne pridaný adjuvant. Podľa Dr. Davida Ayouba, ktorý sa toxicitou hliníka dlhodobo zaoberá, môže byť reálne množstvo hliníka vo vakcíne až 5-násobne vyššie, než priznáva príbalový leták.
 3. Zároveň sme zanedbali hliník, ktorý už v krvi bábätka je z predchádzajúceho očkovania alebo iného zdroja. Tento by bolo treba odčítať od hranice jedovatosti 100 μg/l krvi, čím sa táto hranica zníži (bude treba menej pridaného hliníka na dosiahnutie prahu otravy). Je veľmi málo pravdepodobné, že by bábätko (aj keby doposiaľ nebolo vôbec očkované) nemalo v krvi absolútne nijaký hliník. Predsa len - hliník je pomerne bežne používaný kov a napr. v podobe mikroskopických častíc prítomných v prachu alebo ako materiál, z ktorého je vyrobená hračka (síce určená pre staršie deti, ktoré ju neolizujú, ale aj tak sa môže ľahko dostať do rúk bábätku, ktoré ju olíže) sa môže do tela dostať vdýchnutím alebo ústami.

 

Dodatky

       Medzitým sa na Sprievodcovi očkovaním strhla prudká výmena názorov medzi čitateľmi a "odborníkmi". Dočítali sme sa také zaujímavosti, ako napr. (píše prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.):

"Nemyslím si, že by na svete bola oficiálnymi orgánmi zaregistrovaná akákoľvek vakcína, ktorá by niektorou z jej zložiek ohrozovala vývoj a zdravie detí - s platením Vašich daní to nemá skutočne nič spoločné. Netreba zložité prepočty, ktoré uvádza antivakcinačná stránka, ktorou argumentujete. Stačí niekoľko faktov, ktoré si môžete vygooglovať, napríklad na hesle: Aluminium toxicity. Dozviete sa, že hliník je tretím najčastejším kovom v zložení Zeme a vyskytuje sa tu odjakživa a všade. Že ho prijímame vo všetkých formách výskytu. Že jeho biologické mechanizmy účinku (v tele) sú podobné železu, a možný toxický účinok bol spoznaný len u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek na prístrojovej dialýze zastaralými technikami. Deti bežne prijímajú dávku cca 2 miligramy za deň, dospelí až 5 mg. Hladina zinku v krvi sa pohybuje okolo 1-4 mikrogramy na liter krvi a za toxickú hodnotu možno považovať až jej stonásobné prekročenie (100 mikrogramov na liter). Miligram je tisícnásobne viac ako mikrogram. Pritom sa toxicita u zmienených dialyzovaných pacientov prejaví zmenami funkcie prištítnych teliesok a vápnika - podobne ako nedostatok D vitamínu a je ľahko zvládnuteľná. Ani vnútrožilové podanie vysokých dávok zinku pokusným zvieratám neviedlo k žiadnym zdravie či život ohrozujúcim situáciám. "Holé fakty" strašiace zinkom na Vami uvedenej stránke sú skutočne "holé". Nehovoria nič o toxicite zinkových adjuvancií vo vakcínach. Prekrútené fakty."

       Nepochopil som, prečo pán profesor najprv hovoril o hliníku (ktorý je pre ľudské telo absolútne nepotrebný) a neskôr o zinku (ktorý je pre ľudské telo veľmi dôležitý), hoci na zinok sa ho nikto nepýtal. Dal som si ale od pána profesora poradiť a dal som do Googlu vyhľadávať "aluminium toxicity". Vypľulo mi to množstvo stránok, tak som klikol na prvú stránku v zozname a čítam tam:

"... Mechanisms of toxicity include inhibition of enzyme activity and protein synthesis, alterations in nucleic acid function, and changes in cell membrane permeability. No known physiologic need exists for aluminum... At physiological pH, aluminum forms a barely soluble Al(OH)3 that can be easily dissolved by minor changes in the acidity of the media.

       ... In healthy subjects, only 0.3% of orally administered aluminum is absorbed via the GI tract and the kidneys effectively eliminate aluminum from the human body. It is only when the GI barrier is bypassed, such as intravenous infusion or in the presence of advanced renal dysfunction, that aluminum has the potential to accumulate. As an example, with intravenously infused aluminum, 40% is retained in adults and up to 75% is retained in neonates. ...

       Up to this time, no biological function has been attributed to this metal, and, more importantly, aluminum accumulation in tissues and organs results in their dysfunction and toxicity. Aluminum is absorbed from the GI tract in the form of oral phosphate-binding agents (aluminum hydroxide), parenterally via immunizations, via dialysate on patients on dialysis or total parenteral nutrition (TPN) contamination, ..., and transdermally in antiperspirants. ... If a significant load exceeds the body's excretory capacity, the excess is deposited in various tissues, including bone, brain, liver, heart, spleen, and muscle. This accumulation causes morbidity and mortality through various mechanisms."

       Približný preklad (prípadne ma opravte, ak nájdete chybu):

"Spôsoby otravy zahŕňajú spomalenie činnosti enzýmov a syntézy (tvorby) bielkovín, zmeny vo fungovaní nukleových kyselín a zmeny priepustnosti bunkových membrán (membrána = niečo ako pokožka u bunky; oddeľuje vnútro bunky od vonkajšieho sveta - pozn. prekl.). Nie je známa nijaká telesná potreba hliníka... Pri fyziologickej kyslosti prostredia (pH) vytvára hliník ťažko rozpustný hydroxid hlinitý (Al(OH)3), ten však možno ľahko rozpustiť po malej zmene kyslosti prostredia.

       ... U zdravých jedincov sa len 0,3% ústami prijatého hliníka nevylúči tráviacou sústavou, pričom obličky účinne odstránia hliník z ľudského tela. Iba keď sa obíde prekážka v podobe tráviacej sústavy, ako napr. pri injekčnom podaní alebo pri pokročilej poruche obličiek, môže sa hliník v tele hromadiť. Napr. pri vnútrožilovo podanom hliníku sa v tele udrží (z tela nevylúči) 40% hliníka u dospelých a až 75% hliníka u novorodencov. ...

       Doposiaľ tomuto kovu nebola pripísaná nijaká biologická funkcia, čo je však dôležitejšie: hromadenie hliníka v bunkových tkanivách a orgánoch vyústi do ich poruchy a otravy. Hliník sa do tela dostáva z tráviacej sústavy v podobe fosforečnany-viažúcich zlúčenín (hydroxid hlinitý), mimo tráviacu sústavu skrz očkovanie, tekutiny používané pri dialýze alebo úplnú vnútrožilovo podávanú výživu (napr. pri predčasne narodených deťoch, čo ešte nevedia sať - pozn. prekl.), ... a skrz pokožku z antiperspirantov (prípravkov zabraňujúcich poteniu - pozn. prekl.). Ak značná záťaž hliníkom prekročí vylučovaciu kapacitu tela, nadmerné množstvo sa ukladá v rôznych bunkových tkanivách, vrátane kostí, mozgu, pečene, srdca, sleziny a svalov. Toto hromadenie hliníka v tele spôsobuje chorobnosť a úmrtnosť rôznymi spôsobmi."

       Takže podľa pána profesora stačí týchto "niekoľko faktov, ktoré si môžete vygooglovať". Nuž, mne to vskutku stačí. A to, čo som vyššie uviedol, sú pre pána profesora údajne "zložité prepočty, ktoré uvádza antivakcinačná stránka"? Pre jeden príbalový leták k Infanrixu Hexa a jednu pneumokokovú vakcínu ide spolu o 2 sčítania (500 + 320 = 820 μg; 500 + 820 = 1320 μg), 4 násobenia (5 kg x 70 ml/kg = 350 ml; 5 kg x 100 ml/kg = 500 ml; 100 μg/l x 0,35 l = 35 μg; 100 μg/l x 0,50 l = 50 μg), a 6 delení a zaokrúhlení na celé čísla nadol (1320 μg / 50 μg = 26,4x ≈ 26x; 1320 μg / 35 μg ≈ 37,71x ≈ 37x; 26,4x / 2 = 13,2x ≈ 13x; 37,71x / 2 = 18,86x ≈ 18x; 26,4x / 5 = 5,28x ≈ 5x; 37,71x / 5 = 7,54x ≈ 7x). To je primitívna aritmetika na úrovni prvého stupňa základnej školy, ktorú si ktokoľvek môže spočítať aj na tej najjednoduchšej kalkulačke. Pre prof. MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc. s tromi titulmi sú to však "zložité prepočty". Hmmm...

       Zároveň je vo vyšše uvedenom citáte z Medscape.com aj odpoveď pre pani MUDr. Ingrid Urbančíkovú, MPH, ktorá v tej istej diskusii o hliníku uvádza:

"Vo vakcínach sa vyskytuje vo forme ťažko rozpustných zlúčenín, nie ako samostatný prvok - hliník, ktorý by sa priamo vo veľkých množstvách dostal bezprostredne po podaní vakcíny do krvného obehu."

       Tou odpoveďou je:

"Pri fyziologickej kyslosti prostredia (pH) vytvára hliník ťažko rozpustný hydroxid hlinitý (Al(OH)3), ten však možno ľahko rozpustiť po malej zmene kyslosti prostredia."

       Stačí teda malá zmena kyslosti prostredia, a lups!, hydroxid hlinitý sa rozpustí... Prečo sa v príbalovom letáku uvádza nie hmotnosť zlúčeniny hliníka, ale hmotnosť hliníka v tej zlúčenine? Keby sa hliník nedokázal uvoľniť z hydroxidu či fosforečnanu hlinitého, nemalo by predsa zmysel uvádzať hmotnosť hliníka v týchto zlučeninách, ale keď už, tak len hmotnosť hydroxidu či fosforečnanu.

       Pani doktorka ďalej uvádza:

"Podľa stanovenej hladiny liekovou agentúrou to nemôže byť viac ako 1,25 mg hliníka/dávku, inak by nemohli povoliť registráciu takej vakcíny v rozpore so svojím vlastným predpisom."

       Keďže na Sprievodcovi očkovaním vôbec nie je zvykom dokladovať akékoľvek tvrdenia odkazmi na zdroje (údajne preto, že "Sprievodca očkovaním vznikol ako publikácia a neskôr stránka pre laickú verejnosť, preto nezahlcuje čitateľa množstvom citácií, ale poskytuje jednoduché praktické informácie pre bežných čitateľov"), netuším, odkiaľ pani doktorka nabrala také číslo. Ja som našiel podstatne nižšiu cifru, a to 0,85 mg na dávku podľa Chapter 21 of the US Code of Federal Regulations [610.15(a)]. Odhliadnuc od toho, že táto norma tak-či-tak vysoko prekračuje hranicu otravy hliníkom u 5 kg bábätka, Infanrix Hexa ju spĺňa len veľmi tesne (0,82 mg na dávku) a keď sa k tomu priráta Prevenar 13 podaný súbežne s Infanrixom Hexa, už je tá hranica prekročená o takmer 0,1 mg. Navyše, keby sa namiesto Prevenaru 13 použil Synflorix, hranica by bola prekročená aj pri oveľa benevolentnejšej norme, ktorú uvádza pani doktorka (1,32 mg hliníka v Synflorixe + Infanrix Hexa > 1,25 mg hliníka).

       A prečo je tá norma v mg hliníka na dávku, keď sa hliník údajne (podľa pani doktorky) nedokáže z hydroxidu či fosforečnanu hlinitého uvoľniť??? Ďalej sa od pani doktorky dozvieme zaujímavú novinku:

" Podľa môjho názoru sa pomaly vďaka modernejším technológiám podarí eliminovať z vakcín aj hliník, pretože vývoj sa orientuje na nové adjuvanciá - nosiče. Čoho dôkazom je, že máme dostupné vakcíny, ktoré už neobsahujú zlúčeniny hliníka, ale iný nosič."

       Zvláštne. Prečo to tí výrobcovia vakcín vôbec robia, keď hliník (fosforečnan či hydroxid hlinitý) v súčasných vakcínach je tak veľmi účinný a tak veľmi bezpečný, ako sa nám Dr. Urančíková snaží nahovoriť? Však to sú potom z ich strany zbytočne vyhodené peniaze - na výskum modernej technológie, ktorá nie je vôbec potrebná, keďže tá súčasná úplne dokonale spĺňa naše potreby.

       Pán profesor dodal tiež:

"Dávka hliníku a jeho solí v koncentráciách používaných vo vakcínach je jednoznačne bezpečná a u detí nebola toxicita tohto kovu preukázaná. ... Uisťujem Vás, že hliník je vo vakcínach potrebný a bezpečný."

       Akože by nebola u detí preukázaná toxicita hliníka? Veď si prečítajte materiál o testovaní Gardasilu/Silgardu, zaujímavá je hlavne tabuľka na strane 5. Hliníkové kvázi-"placebo" spôsobovalo oveľa viac problémov než skutočné placebo (roztok soli), z čoho možno vyvodiť jednoznačný záver, že hliník vo vakcínach (aj keď je vo forme ťažko rozpustných solí) spôsobuje mnoho problémov.

       Uistenie pána profesora mi teda naozaj nestačí, keď obrovské množstvo vedeckých zistení a overiteľných faktov hovorí proti jeho tvrdeniam. Na rozdiel od viery v Boha Otca, Syna i Ducha Svätého, viera v neomylnosť pána profesora ma naozaj nespasí. :-)

"Nemyslím si, že by na svete bola oficiálnymi orgánmi zaregistrovaná akákoľvek vakcína, ktorá by niektorou z jej zložiek ohrozovala vývoj a zdravie detí"

       Zdá sa, že nielen pani doktorka, ale i pán profesor potrebuje pár lekcií z logiky. Totiž to, že on si niečo nemyslí, nie je vôbec žiadnym argumentom. Možno ešte pre niekoho, kto je vyznavačom jeho kultu osobnosti, ale to je beztak logický prešľap zvaný "argumentum ad hominem".

       Navyše k nedostatkom v logike má však pán profesor aj veľmi krátku pamäť. Ako je to v skutočnosti s tými zdravie a vývoj detí ohrozujúcimi vakcínami? Viaceré také boli predsa oficiálnymi úradmi zaregistrované. Len pre pripomenutie: Oral Polio Sabin, všetky DTwP, LYMErix, Hexavac, Rotashield, Rotarix, Rotateq, Fluvax, všetky MMR vakcíny s kmeňom príušníc Urabe, Pandemrix...

 

Záver

       Keby sme týždeň jedli hliníkovým príborom, možno by sme dostali do tela viac hliníka než z očkovania, ale drvivá väčšina (99,7%) by sa veľmi rýchlo dostala z tela von. Je veľmi zarážajúce, že naši "odborníci" sa doteraz nenaučili rozlišovať medzi príjmom nežiadúcej látky skrz tráviaci trakt a príjmom injekciou priamo do svalu, pod kožu, či dokonca do krvi. Je preukázateľné, že z nežiadúcich látok v potrave sa ďalej do tela (a do krvi) dostáva len menej než 1% - tzn. ani zďaleka nie všetko.

       Ďalej sa naši "odborníci" tvária, ako keby bolo používanie hliníkového príboru niečím úplne normálnym. Nie je. Možno bolo, keď boli oni mladí, ale dnes už nie je. Prečo? Lebo výroba a predaj hliníkového príboru, hrncov či obedárov bola medzičasom zakázaná. A asi to nebolo len tak z rozmaru, ale tento zákaz mal zrejme veľmi dobrý dôvod. Medzitým už nemáme hliník ani v minciach, hoci ešte pred pár rokmi sme mali hliníkové halierniky. Náhoda, či úmysel?

       Hliník je vraj potrebný na posilnenie imunitnej odpovede. Nuž, nechcem tvrdiť, že to nerobí, ale hliník nie je vo všetkých vakcínach. Dokonca ani vo všetkých vakcínach rovnakého druhu (tzn. proti rovnakým chorobám). Alebo v jednej značke je ho oveľa viac a v konkurenčnej oveľa menej.

       Prečo ale hliník posilňuje imunitnú odpoveď? Nie som odborníkom, ale keď sa tak nad tým zamyslím, napadne mi, že asi preto, lebo telo sa ho chce čo najskôr a silou-mocou zbaviť. Prečo? Lebo vie, že je preň nebezpečný. Takže aby sa posilnila imunitná odpoveď, tak sa jedna nebezpečná látka (antigén) naviaže na ešte nebezpečnejšiu látku (zlúčeninu hliníka), aby sa náhodou nestalo, že telo si menej nebezpečný antigén "nevšimne". Inak by bolo potrebné podstatne vyššie množstvo antigénu.

       Takže sme vymenili vyššie množstvá antigénov za vyššie množstvá neurotoxického hliníka. Stálo nám to za to?