Je čas na obnovenie zdravého rozumu v otázke očkovania, hovorí americký vedec

08.11.2010 11:44

Case About Bird Flu - 4.XI.2010 - Ulla Danielsen

 

       Pôvodný článok "US children given 39 vaccines up to the age of six: time to restore sanity concerning vaccinations, says US scientist"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Vláda USA teraz odporúča, aby boli malé deti zaočkované prinajmenšom 39 očkovacími látkami od narodenia až po 6. narodeniny. S rastúcou epidémiou autizmu u detí v USA prišiel čas na obnovenie zdravého rozumu v otázke očkovania malých detí, hovorí odborník.

       Vedec Paul G. King, PhD., analytický chemik, ktorý študoval očkovacie látky a očkovacie programy vyše 10 rokov, vydal silné varovanie:

"Ako dlho ešte bude verejnosť v USA tolerovať epidémiu chronických ochorení, keď epidemický výskyt chronických ochorení napr. u astmy prekročil 10% našich detí?"

       Dr. King poznamenáva, že vyše 25% dnešných detí v USA má aspoň jedno chronické doživotné ochorenie založené na nedávno zverejnených zisteniach (Van Cleave J, Gortmaker SL, Perrin JM: "Dynamics of Obesity and Chronic Health Conditions Among Children and Youth" ("Dynamika obezity a chronických ochorení u detí a mládeže"), JAMS, 17.II.2010, 303:623-630). Hovorí, že farmaceutický a vládny komplex rastie a zarába na úkor zvyšovania škôd vo finančnom i fyzickom zdraví občanov USA a ich detí. Dr. King sa pýta v dokumente zverejnenom na jeho stránke:

"Ako dlho ešte bude verejnosť v USA zaslepená touto propagandou, denne chrlenou týmito služobníkmi pažravosti, ktorí vedome obetujú naše zdravie a prosperitu, takže mocenská skupina, ktorej slúžia, môže naďalej rásť a tvoriť zisk, zatiaľčo nám kradne naše ekonomické i fyzické zdravie?"

       Volá po návrate zákonnosti, ktorá si ctí práva každého svojprávneho občana, a v ktorej má každý právo slobodne prijať alebo odmietnuť všetky preventívne očkovacie programy bez akejkoľvek pokuty, verejného očierňovania alebo obviňovania tými, čo nezdieľajú rovnaké názory.

       Dr. King je tiež vedeckým poradcom Koalície za bez-ortuťové medikamenty (Coalition for Mercuryfree Drugs = CoMeD).

       Jeho článok si môžete prečítať tu:

Vaccines, Vaccination Programs, and Knowing Misrepresentations” ("Očkovacie látky, očkovacie programy a známe demagógie"), 1.X.2010, 18 strán

       Jeho stránka, ktorá obsahuje jeho vedou podložené názory na očkovacie látky a očkovacie programy, má adresu www.dr-king.com.