IV. slovenský vakcinologický kongres na Štrbskom plese vo štvrtok až sobotu 17. – 19.I.2013

17.11.2012 12:30

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
v spolupráci s
Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave
Slovenskou pediatrickou spoločnosťou
Slovenskou infektologickou spoločnosťou
Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva
Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine
Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Vydavateľstvom SAMEDI
si Vás dovoľujú pozvať na

IV. SLOVENSKÝ VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

určený pre lekárov a odborných zdravotníckych pracovníkov

17. – 19. januára 2013, Hotel PATRIA, Štrbské Pleso

 PROGRAM (.pdf / 853,6 kB)