Informácie o pandemických vakcínach používaných v EÚ

21.01.2010 12:00

       [...]

       V súčasnej dobe sa v Európskej únii používajú tri rôzne pandemické vakcíny schválené centralizovanou procedúrou: Celvapan spoločnosti Baxter, Focetria spoločnosti Novartis Vaccines and Diagnostics a Pandemrix spoločnosti GlaxoSmithKline. V Maďarsku sa národne registrovala vakcína Fluval P (Omninvest), v Nemecku PanVaxH1N1 (CSL), v Rumunsku Cantgrip (Cantacuzino), v Nemecku a Švajčiarsku Celtura (Novartis). Spôsobom vzájomného uznávania bola v 6 štátoch únie zaregistrovaná vakcína Panenza od spoločnosti Sanofi Pasteur. Referenčným členským štátom, ktorý pripravil registráciu, je Francúzsko. Dňa 10.12.2009 bola táto vakcína zaregistrovaná aj v Slovenskej republike.

       [...]

       Dňa 20.1.2010 bol publikovaný EMA siedmy týždenný prehľad hlásených podozrení na vedľajšie účinky. Zahrňuje skúsenosti s vakcínami Celvapan, Focetria a Pandemrix od ich zaregistrovania a skúsenosti s používaním antivirotika Tamiflu. V EÚ bolo distribuovaných asi 112,1 miliónov dávok pandemických vakcín a asi 38,3 miliónov ľudí bolo zaočkovaných, z toho približne 258 tisíc tehotných žien (tieto údaje nie sú kompletné). K 10.1.2010 prišlo celkovo 12 057 podozrení na vedľajšie reakcie. Nebolo identifikované žiadne nové bezpečnostné riziko.

 

       Viac na stránke ŠÚKL.