Homeopatická vakcína

22.12.2010 11:32

       Termín „homeopatická vakcína" spočíva v spojení dvoch rozdielnych, vzájomne vylučujúcich termínov „homeopatický" a „vakcína". Termín „homeopatická vakcína" sa nemá používať, lebo odporuje tak homeopatii, ako aj vakcinológii - vede o očkovacích látkach, vakcínach.

       „Homeopatický" značí súvislosť s „homeopatiou", spočívajúcej v špeciálnej príprave lieku jeho niekoľkonásobným riedením a pretrepávaním, tzv. potenciáciou. Počet riedení v pomere 1: 10 sa označuje značkou D, v pomere 1: 100 značkou C alebo CH, napr. 30 D, 100 CH. Takto upravovať sa môže napr. rastlina, sekrét či tkanivo chorého pacienta či zvieraťa, pôvodca ochorenia alebo aj komerčne vyrábaná vakcína. Pri použití homeopatického lieku sa má podporiť organizmus v boji proti ochoreniu za použitia svojich vnútorných síl.

 

       Viac na stránke ŠÚKL.