Hlavný hygienik Ivan Rovný bezočivo klame (Ad: Hlavný hygienik SR prezradil detaily o povinnom očkovaní) — 1. časť

13.10.2012 01:13

Ing. Marián Fillo

 

1. časť       2. časť >>>

 

ilustračný obrázok: injekcia       Na stránke WebNoviny.sk, ktorá patrí tlačovej agentúre SITA, sa objavil propagandistický rozhovor s hlavným hygienikom SR, prof. MUDr. Ivanom Rovným, PhD., MPH. V tomto rozhovore sme svedkami obvyklej demagógie a manipulácie, akú sme si už ukázali na prejavoch iných slovenských epidemiológov, predsa však stojí za komentár, aby sme si občerstvili v pamäti prefíkané metódy očkovacej lobby, ako aj jej obľúbené kvázi-argumenty.

 

Prečo je dôležité povinné očkovanie na Slovensku?

Povinné očkovanie je najúčinnejším bojom proti prenosným chorobám, ktoré boli v minulosti najčastejšou príčinou úmrtí nielen detí, ale aj dospelých. Je v záujme jednotlivca, ale aj celej spoločnosti, aby sme boli voči týmto ochoreniam čo najlepšie chránení.“

       Iba povinné očkovanie? Keby očkovanie nebolo povinné, tak by podľa Rovného nebolo účinné? Alebo by bolo účinné menej? Účinnosť očkovania podľa neho je daná tým, či je alebo nie je povinné?

       Bezočivým klamstvom je, že práve očkovanie je vraj tým najúčinnejším prostriedkom proti prenosným chorobám. Skutočnosť je však taká, že úmrtnosť na drvivú väčšinu prenosných chorôb dramaticky poklesla (o 90% – 99%) dávno pred vynájdením, nieto ešte plošným nasadením očkovania proti nim, viď napr. tu:

       V skutočnosti vďačíme za radikálne zníženie úmrtnosti ako detí, tak aj dospelých na prenosné ochorenia úplne iným opatreniam. Ak vôbec možno nejaký pokles úmrtnosti pripísať očkovaniu, tak len veľmi nepatrný, nanajvýš niekoľko málo percent, rozhodne však menej než 10%. Viac o tom v článku (vrátane diskusie):

       Pokiaľ je v záujme jednotlivca nejaké očkovanie, tak je to vec toho jednotlivca, aby sa dal zaočkovať a štát mu do toho nemá čo kecať.

       Avšak čo sa týka záujmu spoločnosti, dovolím si za komunistov vychovanému prof. Rovnému pripomenúť, že v demokratickej spoločnosti je prvoradý jednotlivec, jeho ľudské práva a základné slobody, a nijaký záujem spoločnosti tomu nemôže byť nadradený. Nezaškodilo by, keby si pán hlavný hygienik konečne prečítal Ústavu Slovenskej republiky – po vyše 20 rokoch od jej schválenia. Zároveň pripomínam pamätníkom, že všetky zverstvá komunistov i nacistov boli konané „v záujme spoločnosti“, resp. „pre blaho národa“. Rečičky o obmedzovaní ľudských práv (a povinné očkovanie ich nepochybne obmedzuje) v záujme spoločnosti teda nepríjemne páchnu ako komunistickou, tak aj nacistickou totalitou. Preto sa domnievam, že ľudia ako prof. Rovný (a mnoho jeho kolegov) si v plnej miere zaslúžia označenie vakcinacisti.

       A tiež by stálo za otázku: v záujme KTOREJ spoločnosti je, aby očkovanie bolo povinné? V záujme epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti? Alebo v záujme farmaceutickej spoločnosti? Alebo v záujme nejakej tajnej spoločnosti, ktorej cieľom je radikálne zníženie počtu obyvateľov zemegule?

       Odhliadnuc od toho, rozhodne nemôže byť v záujme celej spoločnosti to, že malé deti (dojčatá do 1. narodenín) sú „vďaka“ očkovaniu v súčasnosti oveľa náchylnejšie na ochorenie čiernym kašľom, osýpkami, príušnicami (mumpsom) či ružienkou, než boli v ranom detstve ich rodičia či starí rodičia. Je to preto, že očkovaním vytvorená imunita proti týmto chorobám (ak sa vôbec nejaká vytvorí) je slabšia než imunita, ktorá zostane po prirodzenom prekonaní týchto chorôb. Matky týchto detí, ktoré „vďaka“ očkovaniu neprekonali tieto choroby prirodzeným spôsobom, tak nemôžu preniesť silnú pasívnu imunitu proti nim na svoje bábätká, pretože nemajú akú. To znamená, že tá najzraniteľnejšia skupina (bábätká do 1. narodenín) sa „vďaka“ očkovaniu stala ešte oveľa zraniteľnejšou. Je snáď toto v záujme spoločnosti???

„Aj preto je očkovanie voči najdôležitejším infekčným ochoreniam na Slovensku zakotvené v zákonoch ako pravidelné povinné očkovanie. Jeho efektívnosť sa odrazila na nulovom výskyte niektorých prenosných ochorení, respektíve na veľmi nízkej chorobnosti týchto chorôb a na znížení počtu úmrtí detí na infekčné ochorenia.“

       Čo sa týka osýpok, príušníc či ružienky, zníženie ich výskytu takmer na nulu možno považovať skôr za nevýhodu než výhodu. Deti, ktoré prekonali niektoré z týchto kedysi bežných ochorení, okrem spravidla doživotnej imunity proti nim získali aj vyššiu odolnosť voči rakovine či iným chronickým ochoreniam (napr. alergiám) v dospelosti, viď napr. tu:

       Zníženie výskytu tetanu takmer na nulu zase nemožno ani tak veľmi pripísať očkovaniu, ako skôr tomu, že ľudia dnes už na Slovensku v prevažnej väčšine nežijú roľníckym spôsobom života a nechovajú kone či iné hospodárske zvieratá, v ktorých tráviacej sústave sa tetanovým baktériám Clostridium tetani mimoriadne darí. A aj keď poľnohospodárčia, zvyčajne orú na traktore, žnú kombajnom a riziko zranenia, z ktorého by mohli dostať tetanus, je aj pre nich oveľa nižšie než pred 100 rokmi.

       Tuberkulózu u detí očkovanie viac spôsobovalo než by pred ňou chránilo (ročno rádovo stovky očkovaním živými tuberkulóznymi baktériami spôsobených problémov oproti okolo 10 novým prípadom divokej tuberkulózy u detí). Detská obrna v čase zavedenia plošného očkovania u nás už takmer nebola (posledný výskyt bol sotva tri roky po jeho zavedení) a živá vakcína, používaná u nás až do roku 2005, oveľa viac ochrnutí spôsobila, než koľkým sa vďaka nej predišlo. Záškrt oveľa viac súvisí so životnou úrovňou než s očkovaním – bez ohľadu na očkovanie. V rozvinutých krajinách sa takmer nevyskytuje (u nás od roku 1980), ale v rozvojových krajinách áno, napriek neraz vyššej zaočkovanosti než je v krajinách rozvinutých. Za zníženie výskytu nákazlivej žltačky typu B vďačíme oveľa skôr jednorazovému používaniu injekčných ihiel, testovaniu krvných preparátov a ďalším opatreniam, než  očkovaniu. Tomu zodpovedá aj sústavný pokles tejto choroby ešte pred zavedením očkovania proti nej. Každopádne, prof. Rovný jednoznačne klame.

       Na otázku

Aké sú negatíva povinného očkovania?

prof. Rovný vôbec neodpovedá, ale splieta len nejaké nezmysly okolo neexistujúcej „antivakcinačnej loby“, ktorá vraj „má na Slovensku pomerne dosť vysoké zastúpenie“. To je bezočivá lož, pretože loby je podľa slovníka:

nátlaková skupina (pôv. v parlamente) presadzujúca súkromné al. skupinové záujmy zákulisným konaním, prípadne skupina vplyvných osôb vôbec

       Akáže sme my nátlaková skupina? Kde akože presadzujeme naše súkromné skupinové záujmy a akým zákulisným konaním? Naše konanie je úplne verejné: na besedy o očkovaní môže prísť hocikto, zástancovia povinného očkovania sú na nich vrelo vítaní, miesta a časy konania besied sú zverejnené na našom webe. Články sú takisto verejne prístupné na internete. Poslanci sa s nami spravidla nebavia, a to nielen koaliční, ale zväčša ani opoziční. Ak je nás vôbec pár poslancov ochotných počúvať (nieto ešte obhajovať naše záujmy), tak ich spočítame na prstoch. O nejakom vplyve na hlasovanie v parlamente nemôže byť vôbec reč. A tak to aj vyzerá: novela za novelou sú občianske práva odmietačov povinného očkovania čoraz viac okliešťované, viď napr.:

       Čo sa peňazí týka, je to ešte väčšia bieda. Podaktorí z nás (mňa nevynímajúc) žijú v podstate zo životného minima, sme radi keď naškrabeme pár stoviek € na pár desiatok tisíc osvetových letákov, a aby to nebolo málo, očkovacia loby nás navyše vyciciava pokutami za odmietnutie povinného očkovania.

       Naproti tomu na strane skutočnej loby, ktorú predstavujú výrobcovia vakcín a s nimi sa „priateliace“ štátne úrady, sa to len tak hemží reklamnými letákmi na vakcíny, brožúrkami Sprievodca očkovaním od najväčšej farmaceutickej firmy na svete (Pfizer), na každé očkovanie zvlášť dizajnovanými webovými stránkami (www.pneumokok.sk, www.ovciekiahne.sk, www.rotavirus.sk, www.stopmeningokok.sk, www.rakovinakrckamaternice.sk, www.zltacka.sk …), reklamami v rozhlase a TV v tom najlepšom vysielacom čase, celostránkovými reklamami v novinách a časopisoch, veľkoplošnými billboardami atď.

       Na podujatiach vakcinačnej loby nie sme vítaní, čo je jasnou známkou toho, že ak tu niekto robí niečo zákulisne, tak sú to vakcinacisti a nie my. Schvaľované zákony, vyhlášky a ich novely sú čoraz viac v prospech vakcinačnej loby a čoraz menej v prospech občana, odmietajúceho povinné očkovanie, takže vplyv v parlamente vakcinačná loby očividne má a rozhodne nie zanedbateľný.

       O vysokom zastúpení taktiež môžeme len snívať. Zatiaľ je našim cieľom osloviť aspoň 1% obyvateľstva, čo je zhruba 54.000 osôb. Ale aj toto pomerne malé číslo je pre nás zatiaľ len v rovine snov.

       Prof. Rovný teda aj v tomto ohľade bezočivo klame, ba čo viac: správa sa ako zlodej, ktorý kričí „Chyťte zlodeja!“ Vyčíta nám práve to, čo je v prvom rade charakteristikou našej protistrany, čiže vakcinačnej loby, do ktorej aj on sám zjavne patrí (prinajmenšom súdiac podľa jeho rétoriky a vystupovania). Ďalšie jeho vety sú samá perla:

 

„Na Slovensku nebolo doteraz hlásené žiadne úmrtie spôsobené povinným očkovaním, rovnako sa nepotvrdil ani súvis medzi niektorými ochoreniami a povinným očkovaním.“

       To ale nie je vôbec dokladom neexistencie úmrtí, spôsobených očkovaním, ale dokladom úplne mizernej úrovne hlásenia nežiaducich účinkov očkovania, ktorých sa podľa slovenských odborníkov hlási menej než 1% skutočného počtu. Keby sme aj akceptovali silne podhodnotené frekvencie nežiaducich účinkov očkovania, uvedené v príbalových letákoch vakcín, tak nám vyjde, že ročne by mali byť hlásené rádovo desiatky tisíc nežiaducich účinkov (do čoho nepočítam lokálne reakcie v mieste v pichu ani mierne zvýšenú teplotu). Realitou však je smiešnych pár desiatok hlásení nežiaducich účinkov očkovania. Pritom frekvencie, uvedené v príbalových letákoch, sú výrazne nižšie než reálne, pretože sú vyvodené z klinických skúšok vakcín, ktorých sa zúčastňujú takmer vždy len ľudia s bezchybným zdravím. A to rozhodne nezodpovedá cieľovej skupine, v ktorej sú aj mnohí chronicky chorí alebo imunitne oslabení ľudia, u ktorých je vyššia náchylnosť na nežiaduce účinky.

       Príliš nízku úroveň hlásenia nežiaducich účinkov očkovania potvrdila pre Slovenskú televíziu v relácii Komentáre z 9.X.2012 o 2130 aj Tatiana Magálová zo sekcie bezpečnosti liekov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), viď

 

„Existuje skupina ľudí, ktorej sa javí očkovanie ako prežitok a zbytočnosť vzhľadom na fakt, že choroby, proti ktorým sa očkuje, sa už bežne nevyskytujú.“

       To je ďalší nezmysel. Predovšetkým, choroby ako napr. čierny kašeľ, sa veselo vyskytujú aj napriek očkovaniu. Iné choroby zase ustúpili aj bez očkovania vďaka zvýšeniu životnej úrovne a zmene životného štýlu (tetanus, záškrt, detská obrna). Iné choroby (hemofily, pneumokoky, meningokoky) sú nebezpečné prakticky len pre osoby s výrazne oslabenou imunitou, a tú spôsobuje častokrát práve očkovanie. Nebyť očkovania, možno by tých baktérií bolo viac, nespôsobovali by však také vážne problémy, alebo aspoň nie tak často, ako spôsobujú teraz. To bolo už viackrát preukázané, viď napr.:

       Navyše každé preventívne opatrenie je rozumné len v prípade, že narobí menej škody než úžitku. Pritom však pri súčasnom výskyte napr. osýpok, príušníc či ružienky je nado všetku pochybnosť jasné, že očkovanie u nás narobí oveľa viac škody než ochorenie, proti ktorému je určené, viď napr. tu:

       To mi pripomína zlaté americké pravidlo: „Nie je dôležité, koľko to stojí, ale koľko sa tým ušetrí“. Aj keby úspora bola menšia než cena úsporného opatrenia. A tak máme napr. v Indii namiesto pár stoviek ochrnutí, spôsobených detskou obrnou, desiatky tisíc ochrnutí, spôsobených očkovaním, viď napr. tu:

 

„Je pravdou, že žiadna vakcína nie je stopercentne účinná a bezpečná pre všetkých zaočkovaných, ale tak je to pri každom jednom liečive.“

       Až na to, že trebárs antibiotiká môžete beztrestne odmietnuť (napr. práve z dôvodu nežiaducich účinkov) a nahradiť ich trebárs cesnakom alebo šalviou + megadávky vitamínu C, ale za odmietnutie očkovania vám hrozí pokuta v súhrnnej výške do 331,– €.

 

„Reakcie po očkovaní sa vyskytnúť môžu, pričom ich frekvencia je mnohonásobne nižšia v porovnaní s komplikáciami a trvalými následkami po prirodzenej infekcii.“

       Aj keby to bola pravda, čo je veľmi otázne (obzvlášť pri očkovaní proti chrípke alebo ovčím kiahňam), pán profesor akosi zabudol, že NIKDY neochorie na žiadnu chorobu 100% obyvateľov, takže do výpočtu treba zahrnúť aj výskyt choroby. Ak je výskyt povedzme 3 prípady ročne, pravdepodobnosť vážneho nežiaduceho účinku očkovania je 1000x menšia než pravdepodobnosť obdobne vážnej komplikácie choroby a proti danej chorobe sa zaočkuje 120.000 detí ročne, tak nám vyjde, že očkovanie narobí (120.000 / 1000) / 3 = 40x viac škody než choroba, pred ktorou má chrániť (a aj to nechráni na 100% a ak vôbec, tak len pár rokov).

 

„Ďalším možným negatívom môže byť traumatizácia dieťaťa vpichom, ale napriek tomu prevažujú pozitíva očkovania.“

       Ak by prof. Rovný ovládal aspoň základnú aritmetiku, tak by nemohol tresnúť takúto blbosť, viď vyššie. Ledaže by úmyselne klamal/zavádzal, čo tiež nemožno vylúčiť, keď zoberieme do úvahy ostatné lži, čo vyslovil v rámci rozhovoru pre SITA.

       Celkovo však vôbec neodpovedal na otázku: „Aké sú negatíva povinného očkovania?“, inak povedané: „Aké sú nevýhody toho, že niektoré očkovania sú povinné?“. O tom nepadlo ani slovo.

 

ilustračný obrázok - očkovanieAké nežiaduce účinky po očkovaní môžu nastať?

Po očkovaní sa môžu vyskytnúť reakcie celkové alebo lokálne, predovšetkým však ide o nezávažné reakcie v mieste vpichu, ktoré v priebehu 24 až 48 hodín spontánne zmiznú. Závažné nežiaduce reakcie sú vzácne.“

       Všimnite si, že prof. Rovný „taktne“ nespomína ani jednu jedinú závažnú nežiaducu reakciu, a už vôbec neuvádza, čo to znamená „vzácne“. 1 zo 100? 1 z 1000? 1 z milióna?

 

Môžu neočkovaní ohroziť očkovaných?

Áno, neočkované osoby predstavujú riziko v rámci šírenia infekcií. Okrem toho, že sú tieto osoby vystavené riziku infekcie, ohrozujú zdravie takých osôb, ktoré zo zdravotných dôvodov alebo vzhľadom na nízky vek nemôžu byť zaočkované.“

       Nemá prof. Rovný nejaký problém so sluchom? Redaktor sa pýta na ohrozenie očkovaných neočkovanými, ale pán profesor hovorí o ohrození (zo zdravotných dôvodov) neočkovaných inými neočkovanými. O ohrození očkovaných neočkovanými nepovedal ani pol slova.

       Bez ohľadu na to, ak by mal byť dôsledný, mal povedať aj to, že deti neočkované zo zdravotných dôvodov sú tiež hrozbou v rámci šírenia infekcií. A to oveľa väčšou hrozbou než deti neočkované pre nesúhlas rodičov, pretože kontraindikované deti majú zvyčajne vážne problémy s imunitou, a preto sa na nich lepí všetko, čo sa mihne okolo. Podľa logiky prof. Rovného by tieto deti mali byť prísne izolované a mali mať striktný zákaz vstupu do akéhokoľvek kolektívu, lebo je tým ohrozené verejné zdravie. Napriek tomu však prof. Rovný nemá žiadny problém s kontraindikovanými deťmi, ale za nebezpečné považuje len deti neočkované pre nesúhlas rodičov – hoci tie prvé sú zjavne nebezpečnejšie. Kam sa podela logika???

       Ukazuje sa teda, že problémom pre našich vakcinacistov ani tak nie je to, či sú vaše deti zaočkované alebo nezaočkované, ako skôr to, že ste kacíri – neveríte v „jediné pravé“, t.j. očkovacie náboženstvo.

 

1. časť       2. časť >>>

 


Napísanie a zverejnenie tohto komentára zabralo autorovi približne 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Hlavný hygienik Ivan Rovný bezočivo klame (Ad: Hlavný hygienik SR prezradil detaily o povinnom očkovaní) - 1. časť

kde je zdravy rozum ??????

fireman | 31.10.2012

....náš malý syn má už cez dva roky a nepamätám, že by sa jeho pediatrička zaujímala čím ho kŕmime....(ak nerátam zhrozenie nad tým že sme po strate materského mlieka neprešli na umelé ale kozie), aby odporúčala zeleninu ovocie, aby radila ako stravu vyvážiť aby sme ho udržali zdravého a podporovali jeho imunitu.....ALE nezabudne sa nás stále spýtat či sme si to už "ROZMYSLELI" s tým (ne)očkovaním.....lebo : "riskujeme, riskujeme !!!"....veru riskoval som keď som ho nechal na piaty deň jeho začínajúceho života zaočkovať proti TBC....lebo som si nebol istý!!!!!! čo povedať doktorke v nemocnici....ako rád by som to vrátil spať, dnes by som ho ani z ruky nepustil !!!!, ani by som na tú prehliadku nešiel....verím že by sme do dnešného dňa neprekonali toľko zbytočných sopľov , kašľov, teplôt.....neustále sa točiacich okolo dýchacích ciest....

...tento nepodarený skorumpovaný systém nás nechce liečiť !!!! len udržať pri živote!!!! ...a to isté platí pri očkovaní....je to vytváranie si budúcich pacientov ....pre farma biznis je to ako nákup cenných papierov.....tie sa zúročia, a dokonca je to pre nich obchod bez rizika, lebo sú vlastne zaplatené už na začiatku keďže žiadna vakcína nie je zadarmo.....

...a aj preto nepošlem ani halier nadáciam do Afriky na nákup zdravia v injekčných striekačkách, a upozorňujem na to celú moju rodinu.... nech sa zamyslia aj nad tými všetkými nadáciami, ktoré nám hrajú na city....napriklad liga proti rakovine...AHAAAAA ja vravím skôr liga podporujúca rakovinu.....je mi ľúto tých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok....keby tak vedeli čo hovorí o rakovine kniha "RAKOVINA – prečo stále umierame bez spoznania pravdy"...to by boli prekvapení ako mimo je väčšina z nás...

.....a keď vidím ako nejaká vymletá superstar či VIP persóna drží v náručí malého černoška kým ho "dobrodinec" v bielom plášti očkuje....nechce sa mi plakať...chce sa mi strielať!!!!!

HEJ a ešte jedna vec PROSÍM, naozaj PROSÍM všetkých pre ktorých je pán Fillo LEN INŽINIER.....prestaňte ho urážať, TITUL doktor a celé štúdium je na nič ak zabudnete na zdravý sedliacky rozum a hlavne zabudnete byť cítiacim empatickým človekom, a mimochodom jeho vedomosti sú na míľe vpredu od doktorských vedomostí.....za tých 6 rokov štúdia na lekárskej fakulte sa z nich stali polobohovia....ktorí sa nedokážu znížiť a pozrieť sa na vec z iného uhlu pohľadu....veď by predsa urazili svoj stav a asi aj sebavedomie, a žiaľ väčsina z nich si zvykla na to, že majú "vždy" pravdu a že sa im neodvráááááááva lebo ONI TO ŠTUDOVALI .... ateda len oni "najlepšie" vedia......nuž na to mám už len jednu pamätnú vetu pediatričky mojich známych: "Ak do týždňa nezaberú ani tieto DRUHÉ antibiotiká, čo som vám dala tak prídťe hneď v pondelok....predpíšem jej iné, mám ešte jedny v zálohe"
....nuž.....a skončili pri štvrtých....lebo až tie zabrali po 5tich týždňoch ATB liečby akéjsi "obyčajnej" virózy u 2 a pol ročného dievčatka

Takže najprv strava a až potom lieky

A pánovi Fillovi, veľká vďaka za mravenčiu prácu pri otváraní slepých očí...najmä tých rodičovských...a nech sa určite nenechá odradiť tým že nemá medicínske vzdelanie....aj tak by mu vzali prax a nedovolili oficialne liečiť za to čo propaguje....držím palce

Re:kde je zdravy rozum ??????

Ing. Marián FILLO | 01.11.2012

Aj keby som sa o nejaké oficiálne medicínske vzdelanie pokúsil, tak hneď prvá vec, čo by odo mňa chceli, by bolo očkovanie proti žltačke typu B, takže cesta zarúbaná.

studijny pobyt

Jolana | 16.10.2012

Pan Fillo, syn ma moznost ist do Anglicka na studijny pobyt, v tejto krajine vsak vyzaduju aby bol zaockovany proti meningokokom. Ked nebude, nezoberu ho na to studium...mame sa dat zaockovat?

Re:studijny pobyt

ferko | 17.10.2012

zaočkovaný proti meningokokom? Srandujete. To kto Vám povedal? Nešírte paniku :(

Re:Re:studijny pobyt

ferko | 17.10.2012

aby som bol konkretny, neviem o povinnom plošnom očkovaní "proti meningokokom" v žiadnej EU demokratickej krajine.

Re:Re:Re:studijny pobyt

ferko | 17.10.2012

v anglicku oficialne kradnú aj deti, ak požadujú očkovanie proti meningokokom je mi to jasné

Re:Re:studijny pobyt

jolana | 18.10.2012

2 months:

Diphtheria, tetanus, pertussis (whooping cough), polio and Haemophilus influenzae type b (Hib, a bacterial infection that can cause severe pneumonia or meningitis in young children) given as a 5-in-1 single jab known as DTaP/IPV/Hib
Pneumococcal infection

3 months:

5-in-1, second dose (DTaP/IPV/Hib)
Meningitis C

4 months:

5-in-1, third dose (DTaP/IPV/Hib)
Pneumococcal infection, second dose
Meningitis C, second dose

Between 12 and 13 months:

Meningitis C, third dose
Hib, fourth dose (Hib/MenC given as a single jab)
MMR (measles, mumps and rubella), given as a single jab
Pneumococcal infection, third dose

3 years and 4 months, or soon after:

MMR second jab
Diphtheria, tetanus, pertussis and polio (DtaP/IPV), given as a 4-in-1 pre-school booster

Around 12-13 years:

Cervical cancer (HPV) vaccine, which protects against cervical cancer (girls only): three jabs given within six months

Around 13-18 years:

Diphtheria, tetanus and polio booster (Td/IPV), given as a single jab

to je ockovaci kalendar v Anglicku

Re:Re:Re:studijny pobyt

jolana | 18.10.2012

v Anglicku ockuju meningokoky a ak vidite az dvoma davkami do roka, takze otazka je opravnena

Re:Re:Re:Re:studijny pobyt

ferko | 18.10.2012

Ja tam ale žiadne očkovanie proti meningokokom nevidim, vy si asi mylite Hib, ktora ale nie je proti meningokokom. Okrem toho v Anglicku nie je povinne žiadne očkovanie, ten očko.kalendar je dobrovolny kalendar, nechápem prečo by mali teda od Vašho syna vyžadovať nejake meningokoky.
pozrite tu
https://www.slobodavockovani.sk/news/kde-su-ake-ockovania-povinne/
https://www.slobodavockovani.sk/news/meningokoky/
https://www.slobodavockovani.sk/news/pozor-na-stopmeningokok-sk-ohrozeny-je-hlavne-zdravy-rozum-vasa-penazenka/

Re:Re:Re:Re:studijny pobyt

Ing. Marián FILLO | 01.11.2012

Ale to je predsa odporúčaný očkovací kalendár. Žiadne povinné očkovanie.

Čo to má do činenia so štúdiom v zahraničí?

Najväčšie svinstvo ale je,

J.N. | 15.10.2012

že tí skutočne zasvätení, svoje deti nedajú očkovať - ba čo viac - oni majú imunitu, takže ak by sa aj ctených pánov papalášov opovážil šikanovať za priestupok, jerdnoducho sú nestíhateľní. (Preto je to politikom jedno-ich sa to netýka, oni majú slobodu) A páni doktori a doktorky síce právnou imunitou nedisponujú ale si svojim vlastným detičkám potvrdia navzájom všemocnou lekárskou pečiatkou kontraindikácie, takže ostanú ušetrené tých svinstiev. Preto sa tak oháňajú domnelou potrebou chrániť detičky s kontraindikáciami. Nikto o takých s bežného ľudu síce nepočul, žeby susedovie dítko dostalo takú výnimku - no áno, iba detičky lekárov majú to štigro.

Re:Najväčšie svinstvo ale je,

NeDlouholudsky | 15.10.2012

Mas pravdu, lekarky si navzajom potvrdia co len chcu detom, ved aj modre knizky takto vznikali, poznam jedneho co jeho matka ani nebola lekarka len sestra ale chory PRE URADY A TELESNU VYCHOVU bol vzdy "na smrt".... a pritom len stacilo opeciatkovat co bolo treba.....

my co nemame take znamosti tak nam do nasich deti tie svinstva natlacia aj keby neviem co...... niekomu to natlacit musia....

KLAMSTVA KLAMSTVA MANIPUALCIE A KLAMSTVA !!!!!!!!!!!!!!!!!

NeDlouholudsky | 13.10.2012

Co napisat, MUDr. Ivan ROVNÝ, PhD., MPH posobi z tych odpovedi ako totalne skorumpovany jedinec alebo ako cisty debil....... Tak ci onak, takyto clvoek nema co robit vobec v statnej sprave, niez to este niekde vo veducej funkcii a uz vobec nie hlavneho hygienika preboha ziveho.......

ozaj
Samotny pan genius MUDr.Peter Liptak pise o tetane nasledovne:

Tetanus v SR za posledných 10 rokov
Rok 2002 : 2 exity
- 63 r. ţena, poranenie hlavy, revakcináciav r. 1973
- 84 r. ţena, úraz hlavy, revakcinácia r. 1987
Pri ošetrení oboch poranení (došlo k nim v záhrade, resp.
v hospodárskej budove) na chirurg. ambulancii profylaxia
tetanu nerobená (okr. Revúca a V. Krtíš).

Rok 2007 : 1 exitus
- 73 r. ţena s trţnou ranou, pri zlomenine zápästia, trieštivá
zlomenina, šitá rana a sadra vytvorili spolu dobré podmienky
Na mnoţenie sa C. tetani za anaeróbnych podmienok.
Chýbal záznam o očkovaní v zdrav. dokumentácii !!!

Rok 2010 : 1 čerstvý prípad ( apríl 2010 )
- 83r. muţ s otvorenou zlomeninou
chýba záznam o očkovaní !!!

Nie je inzinier ako inzinier, vsakze :-)

Louis Pasteur | 13.10.2012

ING. Marian Fillo bude urcite ovela fundovanejsi odbornik na medicinu ako akykolvek lekar, vsak? :-) A stat nema co kecat do ockovania, ze? Az potom liecit vase chore nezaockovane deti. Ste padli na hlavu vsetci. Vratte sa do jaskyne.

Re:Nie je inzinier ako inzinier, vsakze :-)

Ing. Marián FILLO | 14.10.2012

To je fakt veselé, že ste si ako prezývku zvolil(a) meno svetoznámeho podvodníka a plagiátora.

Faktom každopádne je, že naše neočkované deti sú v priemere oveľa zdravšie než priemer štandardne očkovaných detí, takže by sme mali naopak dostať od poisťovne bonus za to, že sa skvele staráme o zdravie našich detí. :-)

No a nejaký vecný, podložený a logický argument by sa nenašiel?

Štát skutočne nemá čo kecať do očkovania. Ak by to totiž štát s povinnou starostlivosťou o zdravie myslel naozaj vážne, tak by v prvom rade musel nariadiť povinné užívanie vitamínu C a v zimnom období aj vitamínu D. To by malo na zdravie ľudí mnohonásobne lepší dopad než akékoľvek očkovanie. Ale nedalo by sa na tom naryžovať. Preto tu máme povinné očkovanie od firmy GSK, ktorá má ročne 3x väčší obrat, než sú príjmy Slovenskej republiky, a štát na vitamíny úplne kašle - pri nich totiž nie je prakticky žiadny priestor na korupciu.

Do jaskyne by sa mal vrátiť ten, čo nie je ochotný sám sa vzdelávať a samostatne rozmýšľať, ale len slepo verí šamanom typu prof. Rovného, ktorých vyjadrenia postrádajú akúkoľvek logiku, o faktických podkladoch ani nehovoriac...

Re:Re:Nie je inzinier ako inzinier, vsakze :-)

NeDlouholudsky | 14.10.2012

100% suhlas s panom Fillom
vazne sa neda co ine tomuto expertovi odpisat....

preco som od ziadneho lekara v zivote nepocul.......dodrziavate prisun vitaminu C? mate dost vitaminu D?....... co vobec tak zvycajne jete?...... to nikoho nezaujima z "panov doktorov", to je podla nich nejaka "new age medicina" :-D

ale zato kazdy pan doktor vyrukuje SCHUDNITE!.... OCKUJTE!...... POZIERAJTE LIEKY!!!...... to vie kazdy jeden.... ako cez kopirak :-))))


Moj nicim neockovany!!!! potomok je menej chory (minimalne) ako ja.... ja som plne ockovany (bohuzial) a moja imunita ma nieco zazite a za sebou a teda by som mal byt menej chory ako moj maly neockovany potomok,

hups, nieco tu teda nesedi, resp. smrdi..... a poriadne smrdi.....pachne............fuj........

je mi luto ze mi posrali zivot ockovaniami, mohol som mal o "milion" menej chripok, angin, zapalov priedusiek, mohol som pozrat o stovky kilogramov menej Tetracyklinov a inych sraciek... mohol som mat v lepsom stave zuby... v lepsom stave cely organizmus.....

a ajtak som mal mumps, kiahne, a ruzienku....

cize pan Pasteur, ocividne ste asi nevedoma prostejsia cast populacie, ale to nevadi takych ako vas je aspon 60-80%

Re:Re:Re:Nie je inzinier ako inzinier, vsakze :-)

NeDlouholudsky | 14.10.2012

jo a vdaka tomu ze som mal mumps v detstve, tak som teraz 100% plodny a nemam ziaden problem s potomstvom.... moj surodenec odo mna mumps nechytil a teraz ma vazny problem s detmi......hups..... toto dosahuje "moderna" medicina v sucasnosti..

potom je tu tisice parov co by chceli deti a uz im taha na 40 a deti sa nedari mat.... vsak nevadi zase pride GSK alebo iny... "zachranca" a za 5-10 tisic eur im "pomoze" mat deti :-)))))))))))

najprv ich o deti pripravi ockovanim MMR a potom ich "zachrani" :-)))))) viva la firma "Monsanto" a podobne molochy, ze? :-)))

a teraz ani nemozem ruzienku preniest teda povedme na svoju dceru, kedze som po jej prekonani uplne na ruzienku imunny...

ciez to co pisete Pasteur su uplne sprostosti.... ktore som tu hned vyvratil na sebe........ vy opisujete len vseobecne bezcenne kydy ktore sa siria v spolocnosti ako viroza na jesen, o ktorej si kazdy hlupak tiez mysli ze ma "chripku" tak sa bezi proti chripke (teda v skutocnosti viroze) zaockovat :-))))))

v socializme bolo dobre to, ze bezne detske choroby sa detom "nechavali", a ani statu nebolo luto ze teda rodicia matky museli s detmi zostat na OCR.... lebo sa to oplatilo aby populacia bola premorena mumpsom, ruzienkou a aj kiahnami.... proste sa to oplatilo DO BUDUCNOSTI.....

Husak nebol celkom idiot a ani vtedajsi epidemiologovia neboli hlupaci. co sa o tych dnesnych papierovych a kufrikovych neda povedat.... ked niekto pride s velkym kufrikom, tak bdue ockovanie aj proti dychaniu cerstveho vzduchu, ze? ;-)))))))) a sucasne k tomu vymielacia kampan vo vsetkych mediach, novinach, internete a dehonestovanie kazdeho s opacnym nazorom..........ako sa to deje v sucasnosti

Re:Re:Re:Nie je inzinier ako inzinier, vsakze :-)

stara mama | 31.10.2012

ja sa k Vám v názore pridávam, naozaj, ja sama mám presne takúto skúsenosť, akú ste napísali a nielen ja, ale aj ľudia v mojom okolí. Plne očkovaní sme boli všetci, pamatám si moje velmi časté ochorenia angíny, priedušky... každý druhý týžden a pod. v detstve, sestrine návštevy na alergológii a bratovu psoriázu, ktorú dostal ako 3.ročný- mám už dosť rokov a posledné skúsenosti jednoznačne dávajú za pravdu Vám. A nedospustím na zázračný vitamín C, D, lebo odkedy som si dala poradiť od mojho kolegu, tak neviem čo sú to antibiotiká !!! A ja som vdačná za to, že v mojom okolí sú ľudia, ktorí nie sú zaslepení a vidia a vedia, čo sa tu vlastne deje a o čo komu ide. Ja Vám osobne ďakujem, že som sa mohla cez Vás dostať k potrebným informáciam, ktoré len potvrdili moj názor a je mi ľúto tých, čo nechcú vedieť viac.

Re:Nie je inzinier ako inzinier, vsakze :-)

Jessenius | 16.10.2012

Pripájam sa.....pán Fillo keď deti tých rodičov ktorých ste presvedčili a dostatočne vystrasili aby neockovali ochoreju na chorobu proti ktorej je vakcína, budete ich liečiť vy?

Re:Re:Nie je inzinier ako inzinier, vsakze :-)

Ing. Marián FILLO | 01.11.2012

Ja nepresviedčam (na rozdiel od pediatrov), ale poskytujem informácie a úvahy. Keď niekto uváži, že mu to, čo hovorím ja, dáva väčší zmysel než to, čo mu hovorí pediater alebo trebárs hlavný hygienik, je to jeho rozhodnutie.

Vyzývam k tomu, aby každý prevzal zodpovednosť za svoje zdravie a zdravie svojich detí do vlastných rúk. Nie aby delegoval túto zodpovednosť na mňa namiesto lekára, ale aby ju sám prevzal. To sa týka ako očkovania, tak aj liečby. Tým som zodpovedal Vašu otázku.

Mimochodom: ako by ste asi tak liečili osýpky, príušnice a ružienku? Ako by ju liečil bežný pediater? Paralenom??? No to by tým deťom akurát výdatne pomohol do hrobu. Takáto "liečba" fakt nikomu nechýba.

A keď ochorie niekto na osýpky, príušnice alebo ružienku v dospelosti (kde majú oveľa horší priebeh) namiesto detstva (kde sú pomerne v pohode) vďaka Vami zvelebovanému očkovaniu, tak ho budete liečiť Vy?

Re:Re:Nie je inzinier ako inzinier, vsakze :-)

ferko | 01.11.2012

...............na chorobu proti ktorej je vakcína? pane Jessenius, snáď nám nechcete vnucovať aj tie nepovinné, tých povinných je viac než dosť, nezdá sa Vám?

Re:Nie je inzinier ako inzinier, vsakze :-)

Claude Bernard | 16.10.2012

Drahý Louis,

zabudol si už na svoje vlastné posledné slová ??!!!?? Dovoľ mi, aby som Ti ich teda pripomenul !

"Bernard avait raison. Le germe n’est rien, c’est le terrain qui est tout."
("Bernard mal pravdu: Mikrób nie je nič, prostredie je všetko.")

Osviež si trochu pamäť, ako to bolo s presadením Tvojej teórie a prečo sa moja a Béchamp-ova teória neujala !!

https://jpavol.sweb.cz/bakterie_a_viry_nejsou_iniciatory.htm
https://www.slobodavockovani.sk/news/kacirsky-pohlad-na-ulohu-chripky-v-zdravi-a-chorobe/

Re:Nie je inzinier ako inzinier, vsakze :-)

ferko | 01.11.2012

A to akože tie zaočkované deti sú podľa Vás všetky také zdravučké?? Mali by ste sa poprechádzať po detských nemocniciach, možno by ste vyzdravel z toho šedého zákalu aj bez pomoci odborníkov lekárov. Moja rada.

neočkované deti

Rajka | 13.10.2012

Bolo by dobré štatisticky zistiť, či, a koľko neočkovaných detí z dôvodu kontraindikácie, ochorelo na chorobu, proti ktorej je zavedené povinné očkovanie. Ja som o takom prípade nepočula.

Re:neočkované deti

Ing. Marián FILLO | 13.10.2012

Myslím, že na čierny kašeľ nejaké také deti ochoreli. Každopádne, očkovaní tvoria cez 80%, ak nie cez 90% chorých na čierny kašeľ.

U ostatných povinne očkovaných ochorení to asi bude nula. No, možno ešte nejaké pneumokoky alebo hemofily, ale to sú bežné baktérie, ktorých nositeľmi sú rádovo desiatky % ľudí, tak neviem, či to možno chápať ako nákazu v pravom slova zmysle.

Re:Re:neočkované deti

Rajka | 13.10.2012

Ďakujem za odpoveď. Takže máme ďalší argument, lebo či sú deti očkované, alebo neočkované, riziko ochorenia (alebo neochorenia) je v podstate rovnaké. Deti, ktoré rodičia nechcú dať zaočkovať, nemôžu byť hrozbou, že budú prenášať infekčné choroby, lebo ich neprenášajú ani deti, ktoré niesú očkované pre kontraindikáciu (a to sú deti hlavne so slabou imunitou).

Re:Re:Re:neočkované deti

Ing. Marián FILLO | 14.10.2012

No u čierneho kašľa je to mimoriadne vypuklé. Ale u osýpok, mumpsu či ružienky skutočne tie očkované deti ochorejú menej často, kým sú malé. V dospelosti však majú naopak vyššiu šancu ochorieť na tieto choroby - pri vyššej miere komplikácií - oproti neočkovaným deťom, z ktorých viaceré tieto choroby prekonajú v detstve.

jasne :-D

smiesok | 13.10.2012

Jasne, ze ludia, ktori nedavaju ockovat svoje deti su hrozne silna zaujmova skupina. Aky asi mozu mat silny zaujem? Jedine zdravie a neohrozenie dietata. A na tom budu zarabat nenormalne tazke prachy a tym padom nezarobi niekto iny na chorobe

Záznamy: 1 - 28 zo 28

Pridať nový príspevok