Gucciardi, Anthony

18.03.2011 00:36

       je propagátorom zdravého životného štýlu. Jeho cieľom je vzdelávanie verejnosti o tom, ako dosiahnuť optimálne zdravie.

       Je autorom nespočetných článkov zdôrazňujúcich prínos prirodzeného zdravia, ako aj autorom odhalení podvodov farmaceutického priemyslu.

       Je jedným z tvorcov Shatter Limits, internetovej stránky o prirodzenom zdraví.

       V mnohých svojich politických článkoch už roky výstižne komentuje udalosti v USA i mimo USA. Jeho články čítali milióny na celom svete, a boli uverejnené na mnohých špičkových webových stránkach.