Glycerol

22.08.2011 11:24
Sumárny vzorec: C3H8O3
Schéma molekuly: Schéma molekuly glycerolu
CAS číslo: 56-81-5
Ako vyzerá: číra bezfarebná tekutina
LD50: 12,6 g/kg (potkan, orálne)
4,1 g/kg (myš, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Glycerol (glycerín, propán-1,2,3-triol) je bezfarebná viskózna kvapalina bez zápachu. Má široké využitie vo farmaceutickom priemysle. Molekula glycerolu obsahuje tri hydrofilné hydroxylové skupiny, ktoré spôsobujú rozpustnosť vo vode a hygroskopické vlastnosti. Má sladkastú chuť a je málo toxický.

       Používa sa v potravinárstve (E422) ako rozpúšťadlo, sladidlo, plnivo, činidlo na zvlhčenie. V kozmetických výrobkoch sa využíva ako prísada vo zvlhčujúcich krémoch a mydlách, v zubných pastách, ústnych vodách, prípravkoch na starostlivosť o vlasy a pleť, v prípravkoch  na holenie, v lubrikantoch.

       Využíva sa tiež pri výrobe nemrznúcich zmesí, prevažne v zmesi s etylénglykolom alebo propylénglykolom.

       V lekárstve a farmaceutike sa využíva prevažne na zlepšenie fyzikálnych vlastností. Pridáva sa do imunoterapeutických prípravkov, sirupov proti kašľu, prípravkov na podporu vykašliavania. Čistý alebo takmer čistý glycerol sa používa lokálne na liečbu psoriázy, popálenín, vyrážok, mozoľov, rán po uhryznutí alebo porezaní. Ústne sa môže užívať na potlačenie zápachu z úst. Nakoľko pôsobí ako kontaktné antibakteriálne činidlo, je účinný aj pri zápaloch v ústnej dutine. Používa sa tiež pri zápchach, na zmäkčenie stolice vo forme glycerínových čípkov alebo ako súčasť klystíru.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Môže byť toxický pre obličky. Opakované alebo predĺžené vystavenie môže viesť k poškodeniu cieľových orgánov. Je mierne škodlivý pri kontakte s pokožkou (dráždivý, prechádza pokožkou), pri kontakte s očami (dráždivý), pri požití a pri vdýchnutí.

       Glycerol je slabo jedovatý. V menších dávkach spôsobuje bolesti hlavy, žalúdočné problémy a zvracanie. Vo väčších dávkach môže spôsobiť poškodenie pečene. Priemerný človek by ho však musel požiť najmenej 90 až 120 g, aby sa u neho prejavili symptómy otravy. V nízkych koncentráciách je prakticky neškodný.

       Existujú podozrenia, že je škodlivý pre srdcovocievny systém, krv, tráviacu sústavu, pečeň, nervovú sústavu.

       Výpary vo vysokých koncentráciách dráždia dýchacie cesty.

       Glycerol má podobný vzhľad, chuť a vôňu ako dietylénglykol. V minulosti sa vyskytli prípady smrteľných otráv v dôsledku kontaminácie glycerolu dietylénglykolom.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 15 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.