Gardasil/Silgard - pravda sa ukrýva v sérii podvodov

01.01.2011 00:46

NaturalNews.com - 21.XII.2010 - Tony Isaacs

 

       Pôvodný článok "Gardasil - The truth hides in a trail of deception"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Zatiaľčo počet hlásených úmrtí a vážnych nežiadúcich následkov spôsobených kontroverznou očkovacou látkou Gardasil (na Slovensku sa predáva pod menom Silgard - pozn. prekl.) od firmy Merck naďalej rastie alarmujúcou rýchlosťou, skutočný počet ľudí zabitých alebo zdravotne poškodených touto vakcínou bude pravdepodobne oveľa vyšší. Pravda o Gardasile bola svojvoľne zamlčaná sériou podvodov, kamufláží, ignorancie a nehlásenia nežiadúcich účinkov, ktorá siaha až k úplným začiatkom tejto očkovacej látky.

       Prvý kľúčový podvod nastal počas klinických skúšok Gardasilu. Namiesto použitia slanej vody čoby placeba, použil Merck komponenty vakcíny - chýbali len čiastočky HPV (human papilloma virus). Navyše k chloridu sodnému a vode obsahovalo toto "placebo" aj hliník, polysorbát 80 a tetraboritan disodný (bórax).

       Aj keď sa polysorbát 80 používa ako prídavná látka do jedla na zvýšenie rozpustnosti olejov vo vode, v injekcii je to niečo iné. Podľa bezpečnostného manuálu k polysorbátu 80 môže táto látka spôsobiť rakovinu a mutácie. Keď bola vstreknutá krysám pred pubertou, spôsobila neobvyklý rast rozmnožovacích orgánov a následne neplodnosť. Keď bola podaná do žily s vitamínmi, spôsobila anafylaktický šok.

       Tetraboritan disodný je široko známy ako pesticíd proti švábom. Federálna lekárska knižnica USA (U.S. National Library of Medicine) a Federálny výskumný ústav zdravia (National Institutes of Health) vyhlásili túto látku za nebezpečný jed. Kvôli úmrtiam po použití na dezinfekciu poranení a čistenie inkubátorov sa prestal v lekárstve používať - až kým neprišiel Gardasil. Medzi nežiadúce účinky patria: zvracanie, hnačka, vyrážky, pľuzgiere, kolaps, kóma, kŕče, ospalosť, horúčka, nechuť čokoľvek robiť, nízky tlak, znížené vylučovanie moču, odlupovanie pokožky a šklbanie lícnych svalov, ramien, rúk, nôh a chodidiel.

       Analýza skutočných údajov z klinických skúšok Gardasilu odhaľuje, že šokujúcich 73,3% účastníkov zaočkovaných Gardasilom dostalo novú chorobu počnúc príznakmi chrípky až po ochrnutie. Takmer 60% malo systémové (tzn. nie lokálne) reakcie. Aj keď tí, čo boli zaočkovaní "placebom", mali podobné výsledky, je zrejmé, že nijaká slaná voda by nevyrobila ani len malý zlomok takýchto nežiadúcich účinkov. Výsledky by boli zrejme ešte horšie, keby štúdia trvala viac než 15 dní.

       Hlásených je len malé percento vážnych a život ohrozujúcich nežiadúcich účinkov spôsobených Gardasilom. Lekári sa zdráhajú hlásiť úmrtia a poškodenia zdravia spôsobené čímkoľvek, čo podávajú alebo vykonávajú. Pritom nedostatok informácií a smerníc zaistil, že lekári takmer nikdy nebudú hlásiť prakticky ľubovoľné nežiadúce účinky Gardasilu.

       Ďalšie činitele, ktoré pomáhajú skresliť obrázok o nebezpečenstvách Gardasilu:

  • úmrtnosť a výskyt nežiadúcich účinkov sa vykazuje ako percento z distribuovaných dávok, nie zo skutočne podaných dávok.
  • Gardasil sa podáva v sérii troch injekcií. Preto je počet nežiadúcich účinkov na pacienta trikrát vyšší než počet nežiadúcich účinkov na jednu dávku vakcíny.
  • mnohí rodičia nepoznajú definíciu nežiadúceho účinku a nevedia, že môžu sami poslať hlásenie o nežiadúcom účinku do VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA - pozn. prekl.).
     

       V súčasnosti hlásené úmrtia a nežiadúce účinky môžu byť neskôr utajené alebo pozmenené. Keď sa SaneVax pozeral na posledné hlásené súčty VAERS, zistil, že 5 predtým hlásených úmrtí bez akéhokoľvek vysvetlenia chýba.

       Skutočný rozsah Gardasilom spôsobených škôd môže byť príšerne veľký. U iných očkovacích látok sa počet hlásených úmrtí a nežiadúcich účinkov odhaduje na nie viac než 10% skutočného počtu. U Gardasilu sú odhady len okolo 1%.

       Ak bolo hlásených 10% nežiadúcich účinkov, môže ísť celkovo o 890 úmrtí a 205.000 nežiadúcich účinkov. Ak bolo v skutočnosti hlásených len 1% nežiadúcich účinkov, môže ísť o spolu až 8.900 úmrtí a 2.050.000 nežiadúcich účinkov.

 

Viď tiež články:

Zdroje:

  1. https://www.associatedcontent.com/article/921099/gardasil_vaccine_ingredients_roach.html
  2. https://www.renewamerica.com/columns/janak/100619
  3. "40 detí vo Veľkej Británii zabila MMR vakcína, skutočný počet však môže byť 10x vyšší"
  4. https://www.renewamerica.com/columns/janak/100616
  5. https://www.renewamerica.com/columns/janak/100621