Gabriel Šimko: Očkovanie má veľký význam, nemožno v ňom poľaviť

14.01.2011 00:00

       Slovenská republika patrí medzi krajiny s dlhoročnou tradíciou v boji proti infekčným chorobám. „Vďaka povinnému a systematickému očkovaniu sa naozaj podarilo znížiť chorobnosť na tieto ochorenia. Za posledné roky nemáme prípady záškrtu, detskej obrny, za posledné dva až tri roky ani prípady osýpok, vďaka očkovaniu sa tieto ochorenia u nás nevyskytli,“ zdôraznil hlavný hygienik SR Gabriel Šimko.

       Dodal, že keby sme v očkovaní poľavili a neočkovali deti, vznikla by populácia, ktorá by bola neimúnna. „Takáto populácia je náchylná k zánosu týchto infekčných ochorení z krajín, kde sa ešte nachádzajú,“ objasnil. Uviedol prípad záškrtu v Rusku z roku 1995 či epidémiu osýpok v Rakúsku z roku 2008. „Len v minulom roku ochorelo na osýpky v Bulharsku vyše 21.000 ľudí, z toho 24 zomrelo,“ doplnil Šimko.
 

       Viac na stránke Zzz.sk.

       Viď tiež článok "Vyhlásenie Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania ku tzv. epidémii osýpok v Európe".