Francúzsky paradox: Ako môže v krajine s 90% zaočkovanosťou vzniknúť epidémia osýpok?

06.07.2011 07:23

Alternative Health Answers - 27.V.2011 - Dr. Christopher Maloney

 

       Pôvodný článok "The French Paradox: How A Nation with A 90% Vaccination Rate Has A Measles Epidemic"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Časopis Journal of Internal Medicine oznámil, že USA majú tento rok rekordnú "úrodu" osýpok - 118 prípadov, z ktorých 89% bolo dovezených z iných krajín. Francúzsko malo tento rok už okolo 10.000 prípadov.

       Vždy som mal dojem, že vo Francúzsku sa očkovalo. Možno francúzskym - uvoľnenejším - spôsobom, ale myslel som si, že predsa len áno. Tak som sa poobzeral po správach o očkovaní vo Francúzsku. Podľa článkov v časopisoch sa zdá, že v roku 2007 bolo 90% detí do 2 rokov zaočkovaných. Nižšie uvádzam zhrnutie jedného takého článku. Pritom v USA sa zaočkovanosť pohybuje od 92% do 98%. Avšak iná štúdia - z francúzskej armády - zistila, že len 30% z tých, čo dostali chorobu, bolo zaočkovaných (Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 12.II.2011).

       Najznepokojujúcejší článok bol o francúzskych dospelých, ktorí dostali osýpky. Zdravotníci boli v masovej miere plne zaočkovaní, ale aj napriek tomu stále dostali osýpky. Kanadská skúsenosť s epidémiami hovorí, že schopnosť vakcíny ochrániť pred chorobou sa pohybuje medzi 66% a 88% po dvoch dávkach vakcíny, čo súhlasí aj s údajmi z iných epidémií.

       Pri stúpajúcom počte prípadov sa zvyčajne začne útočiť na vzdorujúcich rodičov, čo "vystavujú svoje deti riziku". Avšak ani francúzska armáda očividne nepovažovala za potrebné všetkých zaočkovať. Iná štúdia zistila, že iba tretina francúzskych infektológov bola skontrolovaná, či má protilátky proti osýpkam. Rodičia, ktorí vzdorujú očkovaniu proti osýpkam, teda nie sú jedinou príčinou tejto epidémie.

       V USA sa minuloročné prípady osýpok spájali so vzdorujúcimi rodičmi a tiež s dovozom, ale počet prípadov osýpok bol prekvapivo nízky, ak by sme mali veriť hypotéze, že "vzdorujúci rodičia spôsobujú tento problém". V porovnaní s 92% až 98% zaočkovanosťou detí (údaj zo štatistík epidémie spôsobenej "vzdorujúcimi rodičmi" v štáte Indiana v USA), zdokladovaná zaočkovanosť zdravotníkov počas nedávnej epidémie v Tucsone v štáte Arizona, USA, bola 75%, a aj z toho 9% nevykazovalo žiadne protilátky proti osýpkam.

       V skratke: veľké inštitucionálne riziko (francúzska armáda alebo nemocnice v Arizone) prenosu choroby vysoko prekračuje náchylnosť na prenos choroby spôsobenú vzdorujúcimi rodičmi. V USA opakovane bývajú epidémie osýpok, a tlač kvôli tomu hromží na rodičov, čo nedávajú svoje deti očkovať. Avšak epidémia vo Francúzsku sa teraz šíri skrz náchylných dospelých a v minulosti očkované deti. Táto epidémia nie je dôvodom pre zavedenie/udržanie povinného očkovania.

       V Singapure, kde majú povinné očkovanie, taktiež zažívajú opakované epidémie osýpok. Odpoveďou je obviňovanie rodičov, ktorí neaktualizujú záznamy o očkovaní. Rozumnejší prístup k problému opakujúcich sa epidémií osýpok by bolo uvedomiť si, že očkovanie nikdy nebude na 100% účinné, a zamerať svoju pozornosť na oblasti sveta, v ktorých sú osýpky rozšírené, epidemické a smrteľné kvôli iným zdravotným problémom.

 

Svetlo na osýpky v roku 2010: nové informácie o prebiehajúcej epidémii osýpok vo Francúzsku (2008-2010)

Euro Surveill. 9.IX.2010;15(36). pii: 19656.

PMID: 20843472

Parent du Châtelet I, Antona D, Freymuth F, Muscat M, Halftermeyer-Zhou F, Maine C, Floret D, Lévy-Bruhl D.

Zdroj: Dohľad Francúzskeho výskumného ústavu verejného zdravia, Saint-Maurice, Francúzsko, i.parent@invs.sante.fr

 

Zhrnutie

       Od začiatku roku 2008 zažíva Francúzsko epidémiu osýpok s už takmer 5.000 hlásenými prípadmi k 30.VI.2010, vrátane troch úmrtí spájaných s osýpkami. Počas prvého polroku 2010 bolo 38% prípadov u 20-ročných alebo starších osôb. Táto situácia je dôsledkom nedostatočnej zaočkovanosti (90% vo veku 24 mesiacov v roku 2007), ktorá viedla k nahromadeniu jedincov náchylných na ochorenie v priebehu posledných rokov. To podčiarkuje potrebu dodatočných opatrení zameriavajúcich sa na náchylné deti a mladých dospelých.