Fosforečnan hlinitý

23.08.2011 12:07
Sumárny vzorec: AlPO4
Schéma molekuly: Schéma molekuly fosforečnanu hlinitého
CAS číslo: 7784-30-7
Ako vyzerá: biely kryštalický prášok
LD50: 4640 mg/kg (potkan, orálne)

 

Všeobecné informácie

       Fosforečnan hlinitý je biela kryštalická látka bez zápachu. Vo vode je nerozpustný. Vyskytuje sa v pôdach Austrálie a Južnej Afriky. Bežne vyžíva v práškoch do pečiva (v USA), v priemysle ako vysúšacie činidlo, v medicíne ako adsorbent pre toxoidy.

 

Bezpečnosť

       Údaje o karcinogénnych, mutagénnych a teratogénnych účinkoch a o vývojovej toxicite nie sú dostupné. Opakované vystavenie malému množstvu prášku vedie k podráždeniu očí. Opakované vystavenie vedie k lokálnemu poškodeniu pokožky alebo dermatitíde. Opakované vdychovanie prachu môže viesť k rôznym stupňom podráždenia dýchacích ciest alebo k poškodeniu pľúc.

       Dráždivý pri kontakte s pokožkou, očami, pri požití a vdýchnutí. Leptavý pre oči a pokožku, miera poškodenia záleží od dĺžky kontaktu, môže viesť až tvorbe pľuzgierov, poškodeniu rohovky, slepote. Vdýchnutie spôsobuje pálenie, kýchanie a kašeľ. Závažná nadmerná expozícia môže spôsobiť poškodenie pľúc, dusenie a bezvedomie až smrť.

       Prítomnosť hliníka vo vakcínach sa spája s reakciami ako vznik uzlíkov, granulómov a erytémov. Môže tiež spôsobiť makrofágickú myofascitídu (makrofágy s obsahom hliníka prejdú do svalového tkaniva, čo môže byť sprevádzané bolesťou svalov, kĺbov a únavou). Štúdie tiež potvrdili, že vakcíny s hliníkom spôsobujú viac začervenaní a opuchov u detí do 18 mesiacov a silnejšiu bolesť u detí od 10 do 18 rokov.

       Štúdie na ľuďoch a zvieratách potvrdili, že hliník môže spôsobiť bunkovú smrť, ako aj, že hliníkové adjuvanty vo vakcínach môžu preniknúť do mozgu, či spôsobiť zápal v mieste vpichu, čo môže viesť k chronickej bolesti svalov a kĺbov a únave.

       Hliník  je podozrivý z nervovej, respiračnej a krvnej alebo srdcovocievnej toxicity . Pravdepodobne tiež poškodzuje mozog. Je podozrivý ako faktor pri rozvoji Alzheimerovej choroby, demencie, kŕčov a kómy.

       Hliník sa tiež považuje za možnú príčinu vzniku porúch mozgu, ktoré vedú k prejavom porúch autistického spektra. Mnohí vedci sa roky snažia dokázať, že hliník je neurotoxický, spôsobuje anémiu, encefalopatiu, Alzheimerovu chorobu a iné vážne ochorenia a poruchy, tieto názory však stále nie sú všeobecne prijímané. Množstvom hliníka, ktoré môže človek bezpečne prijať si vedci nie sú istí. Svetová zdravotnícka organizácia odhadla, že dospelý človek prijme vo vode a potrave denne asi 30mg, povolené množstvo v jednej vakcíne je 1,250mg. Nikto však skutočné množstvo hliníka vo vakcínach nemeral a nebola ani vykonaná štúdia zameraná na vedľajšie reakcie dojčiat a malých detí. Veľmi nebezpečné je súčasné pôsobenie hliníka s fluoridom, pretože sa navzájom posilňujú. Na bunkovej úrovni takto pôsobia podobne ako glutaman sodný v mozgu.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava - približne 20 minút čistého času)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.