FDA bude vyšetrovať, či vo vakcínach nie je XMRV retrovírus

13.08.2011 09:48

Age of Autism - 4.VIII.2011Kent Heckenlively

 

       Pôvodný článok "FDA to Investigate Vaccines for XMRV Retrovirus"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Ako súčasť mojej pokračujúcej série článkov, ktorá by mohla byť nazvaná "Oficiálne dokumenty, ktoré človeka poriadne vystrašia" vám ponúkam túto publikáciu FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.) z 24.VII.2011.

       Jej názov je "Vyšetrovanie vírusov v bunkách použitých na výrobu vakcín a vyhodnocovanie prípadnej hrozby, ktorú predstavuje prenos vírusov na človeka". XMRV sa v tomto dokumente spomína ako vírus, z ktorého sú najväčšie obavy. Prečítajte si (v angličtine) celý dokument na FDA.gov.

       Pre tých z vás, čo nie ste oboznámený s otázkou XMRV a autizmu, ponúkam teraz krátke zhrnutie: Xenotrópny vírus súvisiaci s vírusom myšacej leukémie (xenotropic murine leukemia virus related virus = XMRV) bol objavený v roku 2006 vedcami z Kalifornskej univerzity v San Franciscu (University of California, San Francisco) a Clevelandskej kliniky (Cleveland Clinic). Je to ľudský gama-retrovírus a mnohí hovoria, že by sme tento rod mali nazývať XMRV alebo HGRV.

       Tento retrovírus bol pôvodne nájdený v tumoroch mužov s agresívnou rakovinou prostaty, v roku 2009 bol zistený vo vysokom počte ľudí s chronickým únavovým syndrómom a bolo tu aj niekoľko veľmi predbežných zistení jeho prítomnosti u detí s autizmom. Pre úplnosť uvádzam, že moja dcéra s autizmom/záchvatmi, moja žena s množstvom záhadných zdravotných ťažkostí i moja svokra mali pozitívne testy na XMRV retrovírus (tzn.: podľa testu sú ním nakazené). Mne vyšiel test negatívne, rovnako tak môjmu otcovi, ktorý je jediný z doposiaľ žijúcich mojich predkov.

       Chronický únavový syndróm a autizmus majú niekoľko spoločných klinických vlastností, napr. rozhodený imunitný systém, zvýšené vylučovanie zápalových cytokínov a chemokínov, mitochondriálne abnormality a chronické aktívne mikrobiálne nákazy. Počas môjho vlastného vyšetrovania som bol prekvapený, koľko matiek autistických detí hovorí, že buď im bol diagnostikovaný chronický únavový syndróm, alebo sa domnievajú, že majú subklinické známky tejto choroby.

       Späť k dokumentu FDA z 24.VII.2011. Po úvodnom popise potreby nových vakcín a toho, že proti-vírusové vakcíny potrebujú na kultiváciu vírusu živé bunky, je tam tento odstavec:

"V niektorých prípadoch použité bunkové kultúry môžu byť rakovinotvorné, tzn. vytvárajú nádory, keď sa vstreknú do tela hlodavca. Niektoré z týchto rakovinotvorných bunkových kultúr obsahujú rakovinotvorné (pozn. aut.: autizmus vytvárajúce?) vírusy, ktoré sa aktívne nemnožia. Takéto vírusy je ťažké zistiť použitím štandardných metód. Tieto latentné alebo "tiché" vírusy predstavujú možnú hrozbu, keďže sa môžu aktivizovať za podmienok výroby vakcín. Preto naše laboratórium pre potreby bezpečnosti vakcín skúma pomocou nových technológií spôsoby, ako aktivovať latentné vírusy v bunkových kultúrach a ako zistiť aktivovaný vírus, ako aj iné neznáme vírusy. Snažíme sa tiež zistiť konkrétne biologické procesy, ktoré odrážajú aktivitu vírusov."

       Preklad pre priemerného čitateľa: Hľa, bunkové kultúry, na ktorých pestujeme vírusy, ktoré chceme mať vo vakcínach, môžu obsahovať niektoré vírusy, ktoré do vakcín dostať nechceme, vrátane tých, ktoré môžu spôsobiť rakovinu!

       Nemyslím si, že by väčšina čitateľov oceňovala pokroky, ktoré sa dosiahli pri detekcii patogénov použitím pokročilých mikro-polí. Ako príklad uvádzam vyše roka staré zistenie nečakaného prasaciaho circovírusu vo vakcíne Rotarix. Množstvo tohto nežiaduceho vírusu bolo vyše 10x väčšie než množstvo cieľového vírusu, ktorý mal slúžiť ako antigén vo vakcíne. Aj keď rozhodnutie prehlásiť tento vírus za "bezpečný" bolo podľa mňa škandálne, faktom zostáva, že bol detekovaný nečakaný vírus a jeho množstvo bolo určené s úžasnou presnosťou.

       Domnievam sa, že vedecké pokroky sa dosahujú rýchlosťou, ktorá nám umožňuje klásť si niektoré veľmi znepokojivé otázky o bezpečnosti vakcín a tiež odpovedať na ne. V mojich hodinách prírodných vied sa stále snažím vštiepiť svojim študentom myšlienku, že tu sú "údaje", na ktorých by sme sa mali všetci zhodnúť, ale niektoré z najväčších bietiek sú o "interpretácii" a význame týchto údajov. Napr. zistenie nečakaného prasacieho vírusu vo vakcíne v množstve 10x väčšom než množstvo cieľového vírusu, je niečo, na čom sa zrejme všetci zhodnú.

       Vakcína s takouto mierou kontaminácie by pravdepodobne nikdy nebola schválená. Toto zistenie vyvoláva otázku, prečo dovolíme už schválenej vakcíne takúto mieru kontaminácie - len preto, že iba nedávno sme vyvinuli nástroje na meranie jej zloženia? Aj pre priemerného človeka, čo o bezpečnosti očkovania veľmi nerozmýšľa, je takéto zdôvodnenie niečím podobným, ako povedať: "Dovolím svojmu mladistvému synovi riadiť auto po požití alkoholu, pretože on to robil aj predtým a nikdy nemal autonehodu."

       Ďalej v článku na stránke FDA je odstavec:

"Podobne skúmame prenos a infekčné procesy nového ľudského retrovírusu - xenotrópneho vírusu súvisiaceho s vírusom myšacej leukémie (XMRV). Vykonávame túto prácu ako in vitro (v skúmavke), tak aj na opiciach, aby sme zhodnotili možné bezpečnostné riziká v bunkových kultúrach pre výrobu vakcín a v krvných produktoch."

       Preklad: Máme skutočne obavy z XMRV! Máme tak veľké obavy, že vykonávame naše testy ako v skúmavke, tak aj na opiciach (čo je poriadne drahé!) Na túto otázku vynakladáme významný objem peňazí!

       Článok končí týmto odstavcom, z ktorého mám pocit, že je to práve XMRV (HGRV), čo naháňa vedcom z FDA strach:

"Xenotrópny vírus súvisiaci s vírusom myšacej leukémie (XMRV) je nedávno objavený ľudský retrovírus, ktorý bol zistení u pacientov s chronickým únavovým syndrómom a rakovinou prostaty. Aj keď tieto zistenia ešte potrebujú byť potvrdené, je tu určitá obava o bezpečnosť v súvislosti s XMRV v bunkových kultúrach na výrobu vakcín a obava z prenosu transfúziou krvi a krvnými produktami. Vyvíjame citlivé detekčné skúšky na XMRV, ktoré budú zisťovať prítomnosť vírusu v bunkových kultúrach a skúmať prenos vírusu transfúziou krvi u opíc."

       Preklad: My v FDA máme skutočné obavy ohľadne XMRV. Áno, vieme, že prebieha debata, či to je skutočne vírus a či je naozaj prítomný u ľudí s určitými chorobami, ako je chronický únavový syndróm, rakovina prostaty a možno dokonca autizmus (takú štúdiu robí CDC), ale spomínal som, že FDA má vážne obavy z XMRV? Obávame sa XMRV vo vakcínach, v krvných transfúziách od ľudí nakazených týmto vírusom a v krvných produktoch. A spomínal som, že FDA má vážne obavy z XMRV?

       Dianie okolo XMRV sledujem už vyše roka a pol a je tu niekoľko vecí, ktoré by som rád povedal:

       Aj keď chápem, že väčšina vedeckej a lekárskej komunity sa vyhýba vážnym otázkam a výskumu vakcín, nie všetci majú rovnaký názor. Vo vedeckej komunite sú ľudia, ktorí majú podobné obavy ako my, pričom niektorí z nich sú na vysokých miestach. Niekoľko z nich sa aktívne a potichu snaží získať údaje, ktoré by nám pomohli. Aj keď ich počet nie je veľký, preda len máme v komunite výskumníkov svojich priateľov.

       Zatiaľčo zvádzame ťažké boje za dobro našich detí proti väčšine lekárskej vrchnosti, musíme si byť vedomí toho, že aj medzi ňou sa nájdu ľudia, ktorí nám môžu pomôcť vyhrať náš boj. O vás na druhej strane môžem povedať len, že rozumiem, aké riziká podstupujete. Sily, ktoré sú proti vašim výskumom, budú robiť na prekazenie vašich plánov veci, o ktorých sa vám ani nesnívalo. Je mi úprimne ľúto toho, čo si pravdepodobne budete musieť vytrpieť, ak budete robiť poctivý výskum.

       Ale navzdory polenám, čo vám budú hádzané pod nohy, dúfam, že budete mať na mysli dobro státisícov detí s autizmom, ich rodín a ľudí s inými chorobami, ktorých sa tento výskum možno dotkne. Za moju účasť v komunite rodičov autistických detí prehlasujem, že sa budem snažiť rozpoznať potenciálnych priateľov a spojencov, aj keby sme sa nezhodli úplne na všetkom.

       V tomto duchu musím musím pochváliť FDA za to, že sa venuje otázke kontaminácie vakcín vírusom XMRV. Teším sa na výsledky.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi vyše hodinu a pol čistého času.