Fašizmus v austrálskom zdravotníctve

10.07.2010 03:31

Age of Autism - 9.VII.2010 - Martin Walker

 

       Pôvodný článok "Health Fascism in Australia"
       z angličtiny preložil
Ing. Marián Fillo.

 

       Zlovestná Skupina skeptikov (Skeptics group), ktorej agenti predtým boli vo Výbore na vedecké skúmanie tvrdení o paranormálnych javoch (= Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal = CSICOP), po novom Výbor pre skeptické skúmanie (= Committee for Skeptical Inquiry = CSI), a ktorá je riadená z USA a napojená na hlavné korporátne lobystické skupiny, Americkú rada pre vedu a zdravie (= American Council on Science and Health = ACSH) a Americkú radu proti podvodom v zdravotníctve (= American Council Against Health Fraud = ACAHF), ktorá je na oplátku napojená na austrálsku Radu proti podvodom v zdravotníctve (= Council Against Health Fraud = CAHF), pripravuje pôdu v Austrálii. Za podpory autoritárskych ideologických vplyvov vo vláde a za podpory veľkých farmaceutických firiem Skeptici neustále útočia na homeopatiu, prírodnú liečbu rakoviny, na tých, ktorí spochybňujú očkovanie a na tých, ktorí podporujú akýkoľvek druh alternatívnej medicíny.

       Za súčasnej celosvetovej rozpočtovej krízy všetci tí, čo sú spojení s veľkými farmaceutickými firmami a vedou, kruto bojujú za zachovanie konkurencieschopnosti farmaceutických firiem. Fašistické vplyvy vo vláde a v zdravotníctve s najväčším nasadením spoločne útočia na každého, kto hovorí o slobodnej voľbe a slobode slova vo vzťahu k očkovaniu.

       Posledný rok bola medzinárodná korporátna lobby Skeptici za kampaňou proti Australian Vaccination Network (= AVN, https://www.avn.org.au/; austrálska obdoba slovenskej Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania - pozn. prekl.). V roku 2009 sa jeden z ich trpaslíkov, laik bez postavenia v medicíne či vláde, sťažoval na stránku AVN vládou financovanej komisii pre sťažnosti na zdravotnú starostlivosť (= Health Care Complaints Commission = HCCC) - organizácii, ktorá prijíma sťažnosti na skupiny, čo podávajú nesprávne informácie o zdraví.

       Oblasť pôsobnosti HCCC v skutočnosti nepokrývala skupiny rodičov, ktorí diskutujú o kladoch a záporoch očkovania, takže vláda štátu mierne zmenila oblasť pôsobnosti HCCC, aby uspokojila Skeptikov. Vláda potom pokračovala rok dlhým vyšetrovaním Meryl Dorey - ženy, ktorá založila a prevádzkuje AVN - a samotnej AVN.

       Dorey bola požiadaná, aby za pár týždňov odpovedala na 30-stránkovú správu HCCC, namierenú proti nej a AVN. Urobila tak veľkolepým dokumentom, ktorý brilantne argumentoval proti každému bodu obžaloby. Vyšetrovanie sťažnosti v skutočnosti oponovalo skoro každej vete na stránke AVN. Ak napr. AVN povedala, že vakcíny obsahujú toxické prvky ako ortuť alebo hliník, HCCC pseudovedecky oponovala, že to nie je pravda, pripojac niekoľko stránok podvodných "dôkazov" na podporu výrobcov vakcín.

       Včera (8.VII.2010 - pozn. prekl.) Dorey dostala záverečnú 30-stránkovú odpoveď HCCC na sťažnosť Skeptikov. Táto nevyhnutne znovu prešla všetky obvinenia vznesené proti Dorey a AVN a obsahovala viacero perál orwellovského newspeaku,1 ako napr.:

"V Austrálii je očkovanie kľúčovou zložkou stratégie verejného zdravotníctva. Je teda extrémne dôležité, aby jednotlivci, obzvlášť rodičia, boli schopní vykonať informované rozhodnutia o očkovaní. AVN poskytuje informácie, ktoré sú pre priemerného čitateľa zavádzajúce kvôli nepresnému podaniu informácií, selektívnemu výberu informácií a tým, že dáva materiálu, ktorý materiálom, ktoré sú neoficiálne a nie sú peer-reviewed2 tú istú váhu ako peer-reviewed literatúre."

       Toto je náboj fašizmu v zdravotníctve pod taktovkou HCCC zjavne podporovanej nie hlasmi jej členov, ale veľkými farmaceutickými firmami. Farmaceutickí skeptici a preborníci korporátnej vedy pretlačili túto cenzorskú líniu vo Veľkej Británii a USA. V Británii zašli tak ďaleko, že spísali množinu pravidiel, podľa ktorých nik iný než vedci a lekári sú spôsobilí napísať alebo povedať čokoľvek v médiách. Žiadnemu laikovi nie je dovolené vyjadrovať sa o vlastnom zdraví alebo o zdraví iných ľudí. Ďalším krokom po zavedení pravidla, že okrem vedcov nikto nesmie hovoriť o zdraví, je zavedenie fašizmu. Žiadna diskusia o povinnom očkovaní - nanúti sa ľuďom, žiadna diskusia o alternatívnej medicíne - bude zakázaná, žiadna diskusia o tom, čo je základom demokracie - zavedie sa vedecká a na dôkazoch založená politika a ľudské správanie.

       V minulosti boli Meryl a jej spolupracovníci terčom autoritatívne ladených útokov od Skeptikov, jej webová stránka bola zrušená a dohodnuté stretnutia, ktorých sa mala zúčastniť, boli odvolané. Ona, jej spolupracovníci i AVN "preraďujú na vyššiu rýchlosť" kvôli prudkým mediálnym útokom na ňu a jej stránku. Médiá krúžia ako supy, žiadajúc o špeciálne privilégiá predstaviť jej prípad a rozprávať jej príbeh, ale Meryl má dostatok inteligencie, aby sa nedala nachytať na takýto parazitický manéver. Je bojovníčkou. V tejto chvíli sa však nevyhnutne cíti byť izolovaná - ako sa tí, čo žijú v Austrálii musia niekedy cítiť. Všetci sa musia spojiť a poskytnúť jej svoje sily. Píšte e-maily nesprávne nazvanej HCCC na adresu hccc@hccc.nsw.gov.au, volajte im na číslo +61 2 9219 7444, faxujte na číslo: +61 2 9281 4585. Spýtajte sa HCCC, prečo prijíma sťažnosti od ľudí, ktorí patria ku globálnej korporátnej lobbistickej skupine Skeptici.

       Podporte AVN (https://www.avn.org.au/). Kontaktujte akékoľvek nezávislé médiá, filmárov alebo novinárov, ktorých v Austrálii poznáte, a požiadajte ich, aby sa spojili s Meryl. Prijmite Meryl do medzinárodného hnutia bojovníkov za zachovanie slobody v zdravotníctve, bojovníkov proti fašizmu v zdravotníctve.

 


1 - V románe Georgea Orwella "1984", ktorý pojednáva o diktatúre, čo má všade oči, všade uši, je použitý výraz "newspeak" (nová reč) na označenie nového jazyka, ktorého slovná zásoba sa čoraz viac obmedzuje, aby v tomto jazyku nebolo možné utvoriť myšlienku nepriateľskú voči vládnúcej ideológii. Ako novinársky obrat sa "newspeak" používa na označenie skrz-na-skrz lživých vyjadrení, či už vlády alebo súkromných firiem, v ktorých je úplne prekrútený skutočný význam slov, resp. v ktorých sa používajú bežné slová na opis niečoho, čo je na míle vzdialené bežnému chápaniu týchto slov.

2 - peer-reviewed - ide o články, ktoré boli prezreté (skontrolované) iným odborníkom z toho istého oboru, a to než boli vydané. Ide o kontrolný mechanizmus pri zverejňovaní vedeckých článkov.