Farmaceutický moloch obviňuje lekára-výskumníka z ohrozovania očkovacieho programu

05.06.2011 22:57

NewsMax Health - 13.I.2011 - Dr. Russel L. Blaylock

 

       Pôvodný článok "Big Pharma Vilified Researcher for Threatening Vaccine Program"
       z angličtiny preložila PhDr. Denisa Droppanová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Považujem za ironické, že médiá, britská vláda a vedenie lekárskej akadémie sa podujali napádať a ničiť dobré meno Dr. Andrewa Wakefielda, a to na základe obvinení z "podvodu" ohľadne štúdie o súvislosti očkovacej látky proti osýpkam s autizmom, ktorú Dr. Wakefield vypracoval.

       Je to ironické z viacerých dôvodov. Ako môže britská vláda, ktorá sa sama na všetkých úrovniach topí v podvodoch, obviniť kohokoľvek z podvodu?

       Ironické tiež je, že porota, založená vládou a akadémiou, aby súdila Dr. Wakefielda, sa opovažuje hovoriť o podvode, hoci jej hlavné obvinenie je, že zistenia Dr. Wakefielda „môžu ohroziť ´sväto-svätý´ očkovací program“ a nie, že boli nesprávne. V skutočnosti niekoľko nezávislých výskumníkov zistilo to isté, čo popisoval on, teda vzťah medzi vakcínou proti osýpkam a kolitídou (zápalom čreva).

       Obvinenie, nedávno vyslovené redaktormi BMJ (British Medical Journal), znie, že Dr. Wakefield dostal obrovské zisky z predaja výrobku pochádzajúceho z výsledkov jeho výskumu. Nie som tu od toho, aby som obhajoval Dr. Wakefielda, skôr by som rád poukázal na dvojitý meter, ktorý pravidelne uplatňujú jeho hlasití kritici.

       V podstate každá zverejnená štúdia o liekoch, ako sú napr. statíny (prostriedky na znižovanie hladiny cholesterolu - pozn. red.), je písaná odborníkmi, z ktorých každý je finančne napojený na až tri-štyri farmaceutické spoločnosti. To isté platí aj pre štúdie zverejňované poprednými časopismi, v ktorých sa vyzdvihuje účinnosť a bezpečnosť vakcín. Vie sa o tom, že tieto štúdie porušujú prakticky všetky známe etické princípy, napriek tomu sú však zverejnené v najprestížnejších časopisoch.

       Máme dostatok aj o tom, že tí istí ľudia zničia dobré meno kohokoľvek, kto prinesie dôkaz, ktorý by mohol akokoľvek ohroziť očkovací program - aj keby išlo o veľmi dôkladný výskum spĺňajúci najvyššie etické štandardy. Je iróniou, že títo žalobcovia hovoria o „nehoráznom podvode“, keď v podstate všetky "dôkazy" bezpečnosti vakcín, ktoré títo ľudia tak hojne používajú, sú v princípe dôkladne navrhnutým podvodom.

 

Taktika zastrašovania

       Dokonca aj ich výkriky o vplyve Wakefieldových štúdií sú - iróniou osudu - lživé. Kričia, že Dr. Wakefield spôsobil pokles zaočkovanosti pod 80%, čo je úroveň potrebná pre „kolektívnu imunitu“. Pritom dobre vedia, že nikto nikdy nedokázal, že práve štúdia Dr. Wakefielda bola toho príčinou.

       Rastúci počet Britov utrpel po vakcinácii komplikácie a právom sa zaujíma o bezpečnosť vakcín. Keď bolo v Británii asi 300 prípadov osýpok, vykrikovali žalobcovia Dr. Wakefielda o epidémii a miliónoch ľudí v ohrození života. V skutočnosti pri podobných epidémiách štúdie zistili, že 90% nakazených detí bolo plne alebo čiastočne zaočkovaných a väčšina mala mierny priebeh choroby.

       Keď som vyrastal, neexistovala žiadna vakcína proti osýpkam a každý v našej triede osýpky dostal, pričom nikto nezomrel, ani nikto neutrpel vážne poškodenie zdravia. Tvrdiť, že naša spoločnosť je vystavená riziku miliónov úmrtí v prípade poklesu zaočkovanosti, je nehorázna lož, ktorá sa používa na zastrašenie rodičov, aby dávali očkovať svoje deti viac, než je to nevyhnutné. Rovnaké zastrašovacie taktiky, založené na zmanipulovaných údajoch, sa používajú aj na zastrašenie starších ľudí, aby sa dali každý rok zaočkovať proti chrípke.

       Po tom, čo sme boli minulú chrípkovú sezónu svedkami 20-násobného nárastu počtu potratov a mŕtvo narodených detí u žien, čo sa dali zaočkovať proti H1N1 (prasacej chrípke), predstavitelia verejného zdravotníctva dôrazne navrhujú, aby sa tehotné ženy dávali očkovať aj proti H1N1, aj proti sezónnej chrípke. Dr. Garry Goldman, ktorý vypracoval dôkladnú analýzu tejto udalosti, nazýva tieto vládne kroky „zámerným zneužitím úradnej moci“.

 

Manipulácia so štúdiami o bezpečnosti

       Ktokoľvek, kto analyzuje „štúdie o bezpečnosti vakcín“, uskutočnené výrobcami vakcín a zástancami očkovacích látok, vidí, že boli zámerne navrhnuté tak, aby zveličili bezpečnosť vakcín. To sa udialo napr. tak, že vynechali zo štúdie ľudí, ktorí by odrážali skutočnú očkovanú populáciu a ktorí boli, pri zachovaní všetkých vedeckých zásad, v riziku poškodenia zdravia očkovaním.

       Uskutočňujú sa štúdie, ktoré používajú ako placebo (kontrolnú neúčinnú látku - pozn. red.) pomocnú látku vakcíny (ktorá rozhodne nie je neúčinná - pozn. red.). Placebo by malo byť úplne inertné (bez schopnosti reagovať alebo vyvolať reakciu). Pritom je dokázané, že najväčšie nebezpečenstvo z očkovacej látky je práve z adjuvantu (pomocnej látky, posilňujúcej imunitnú odpoveď, tzn. zvyšujúcej tvorbu protilátok) – takže, ako môžu použiť ako kontrolnú skupinu ľudí, ktorým pichli adjuvant? Napriek tomu všetky štúdie používajú takto očkované "kontrolné skupiny" – to je nehorázna manipulácia a oni to vedia.

       Štúdie, ktoré sú nekonečne citované týmito elitnými členmi akadémie a vládnych úradov, a ktoré sa používajú na popretie spojitosti medzi očkovacou látkou a problémami pri vývoji nervovej sústavy, sú úmyselne navrhnuté tak, aby "dokázali", že očkovanie s akýmkoľvek zdravotným problémom nesúvisí (tzn.: tieto "štúdie" neskúmajú nepredpojate skutočný stav veci, ale vopred je jasné, aký bude ich výsledok, pretože výsledok je súčasťou zadania "štúdie" - pozn. red.).

       Tento falošný výskum je pod ochranou akadémie, médií a vládnych úradov. Napriek tomu však majú drzosť odsudzovať Wakefielda. Týmto nechcem povedať, že Wakefield nemá byť kontrolovaný – všetci výskumníci by mali byť dôkladne kontrolovaní, či sa nedopúšťajú skreslení.

       Prečo sa však otvorene nehovorí o prepojení medzi zúrivými médiami, vyšetrovacím výborom, vydavateľmi časopisov Lancet a BMJ (British Medical Journal), novinárom Brian Deerom, britskou vládou a výrobcami očkovacích látok? Keď sa niekto podujme preskúmať "vedecké" články, ktoré "dokazujú", že medzi očkovaním a poruchami vývoja nervového systému nie je žiadna súvislosť, bude šokovaný zistením, že v skutočnosti všetci autori takýchto článkov majú rozsiahle finančné napojenie na farmaceutické firmy vyrábajúce očkovacie látky.

       Tie isté firmy hojne inzerujú vo všetkých hlavných médiách, a tieto média veľmi dobre vedia, že články, ktoré by ohrozili predaj vakcín, môžu viesť k obrovskému poklesu príjmov z reklám. Toto vedie redakcie ku klamstvu na celej čiare – a deje sa tak dennodenne v našej krajine (USA - pozn. red.) i vo Veľkej Británii.

       Takže prečo je Wakefield napádaný a jeho dobré meno ničené – obzvlášť, keď ide o článok, ktorý bol napísaný pred 13 rokmi? Z viacerých príčin, z ktorých v každej majú prsty výrobcovia vakcín. Vakcíny predstavujú pre farmaceutické firmy príjem niekoľko desiatok miliárd dolárov ročne.

       Len samotná vakcína proti H1N1 zarobila 1,5 miliardy dolárov ako bonus k 1 miliarde získanej z predaja vakcíny proti sezónnej chrípke, pričom ani jedna z týchto vakcín sa neukázala byť ani bezpečnou, ani účinnou. Občanom bolo povedané, že bezpečnosť a účinnosť týchto očkovacích látok bola vedecky dokázaná, aj keď je to šokujúce a preukázateľné klamstvo.

 

Umlčanie disidentov

       Opatrnou manipuláciou médií vytvorili farmaceutické spoločnosti ilúziu, že celá spojitosť medzi očkovaním a poškodeniami vývoja nervovej sústavy a mozgu vyplýva jedine z Wakefieldovho článku. Pritom tvrdia, že neexistuje žiadny iný dôkaz, naznačujúci nejakú jasnú súvislosť.

       Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Napísal som sedem peer-reviewed článkov (tzn. článkov, ktoré sú pred uverejnením posúdené inými odborníkmi z daného oboru - pozn. red.) a som spoluautorom jednej nedávno vydanej internetovej knihy, ktorá poskytuje jasný vedecký dôkaz takejto spojtosti. Rastúci počet výskumníkov tiež poskytlo vyčerpávajúce údaje z veľmi starostlivo uskutočneného výskumu, ktorý silne potvrdzuje súvislosť očkovania s neurologickými poruchami.

       Zástancovia vakcinačnej politiky USA a Veľkej Británie používajú chabo vypracované, očividne zmanipulované štúdie na podporu svojich tvrdení a odporúčaní. Ak by sme na ich posúdenie použili rovnaké štandardy posudzovania, aké použili oni v prípade Dr. Wakefielda, boli by uznaní vinnými z hrubého zneužitia úradnej moci a, čo je najdôležitejšie, z rozsiahleho ohrozenia verejnosti.

       Teraz, zničením Wakefieldovho dobrého mena a jeho obvinením zo „zločinov proti ľudskosti“ sa pokúšajú umlčať akýkoľvek ďalší výskum v tejto oblasti. Má to cveng starého sovietskeho štýlu vyhrážania sa a zastrašovacích taktík, ktoré KGB používala proti disidentom.

 

Dôkaz proti vakcínam

       Pravdou je, že hlavnou témou Wakefieldovho článku bolo zistenie zápalu hrubého čreva (kolitída) u malého počtu detí očkovaných živou vakcínou proti osýpkam, a že tento zápal bol spôsobený vírusom osýpok zo samotnej vakcíny.

       On sa len zamyslel, akoby mimochodom, že by mohlo ísť o súvislosť medzi takýmto zápalom čreva a autizmom, čo je úplne primerané, etické a podložené aj iným neurologickým vedeckým výskumom. Môžem odcitovať stovky dôveryhodných článkov v lekárskej literatúre, v ktorých sú vyjadrené podobné myšlienky o menej sporných otázkach a nikdy nie sú spochybnené, pretože neohrozujú zisky farmaceutických spoločností.

       Pravda je taká, že dôkaz proti súčasnému očkovaciemu kalendáru je veľmi silný a vybudovaný na zisteniach niektorých najvýznamnejších výskumníkov sveta. Problém je v tom, že médiá a akadémia sú tak kontrolované farmaceutickými molochmi, že verejnosť ani nemá potuchy o tom, že takéto výskumy vôbec jestvujú.

       Vo svete výskumu je známe, že spochybňovanie bezpečnosti vakcín zabíja kariéru. Výskumníci, ktorí sa na niečo také odvážia, bývajú prepustení, sú im odoprené granty na výskum, ich články sú zamietané „prestížnejšími“ vedeckými časopismi, a nie sú viac prizývaní k prejavom na medzinárodných stretnutiach. Atmosféra strachu preniká všade – celú ju vytvárajú farmaceutické molochy a ich služobníci.

       Farmaceutickými molochmi ovládaní zástancovia očkovania dúfajú, že zničením kariéry výskumníkov a zastavením ďalších výskumov získajú oprávnenie prikázať všetkých občanom očkovanie ľubovoľnou vakcínou odporúčanou Strediskom pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention - CDC), ktoré je pod absolútnou kontrolou výrobcov vakcín.

       Fakty hovoria jasnou rečou: každoročne milióny ľudí utrpia vážne poškodenia zdravia a tisíce dokonca zomierajú na následky komplikácií spôsobených očkovaním. V mnohých prípadoch poškodenie zdravia spôsobené očkovaním vysoko presahuje riziko ochorenia, proti ktorému sa očkuje – ako je to v prípade vakcín proti ovčím kiahňam, tetanu, osýpkam, mumpsu, infekčnej hepatitíde B (nákazlivej žltačke typu B) a HPV (human papilloma virus – pôvodca rakoviny krčka maternice).

       Spojené štáty americké (USA) sú krajinou celosvetovo najviac nadmerne očkovanou. Rastie množstvo dôkazov o tom, že očkovaním vymieňame ilúziu "ochrany“ za masívny nárast chronických ochorení spôsobených očkovaním.

       Celý očkovací program je založený na obrovskom podvode. Takzvaná „pandémia“ H1N1 je toho dôkazom. Dokonca aj samotná WHO (World Health Organization = Svetová zdravotnícka organizácia OSN) sa vyjadrila, že išlo o „obrovské množstvo“ neistoty v otázke závažnosti „pandémie“, ktorá sa nakoniec ukázala byť oveľa menej smrteľnou, než sa pôvodne predpokladalo.

       WHO priznala, že nezvládla takzvanú pandémiu a nedokázala oboznámiť so svojou neistotou verejnosť. Na tomto podvode sa však zúčastnili všetci – CDC, médiá, lekárska akadémia aj výrobcovia vakcín.

       Je čas prebudiť sa a požadovať určitú zodpovednosť, inak očkovací program nebude nikdy bezpečný.