Európska lieková agentúra odporúča registráciu dvoch A(H1N1) v pandemických vakcín

29.09.2009 12:00

       Európska lieková agentúra (EMEA) odporučila Európskej komisii schválenie registrácie dvoch vakcín proti pandemickej chrípke A(H1N1)v, tzv. „prasacej chrípke".

       [...]

       Aby registrované vakcíny mohli byť k dispozícii už pred začiatkom chrípkovej sezóny v nasledujúcich jesenných a zimných mesiacoch, Výbor pre humánne lieky (ďalej len „Výbor") urýchlil ich hodnotenie. Ide o dve vakcíny - FOCETRIA (Novartis) a PANDEMRIX (GlaxoSmithKline). V najbližšom období sú očakávané rozhodnutia Európskej komisie o schválení registrácií platných pre všetky štáty Európskej únie. Postup pri očkovaní potom závisí od vládnych rozhodnutí jednotlivých členských štátov, ktoré zohľadňujú informácie poskytované zo strany EMEA.

 

       Viac na stránke Štátneho Úradu pre Kontrolu Liečív (ŠÚKL).