Etické vakcíny - DOPLNENÉ

29.06.2010 17:00

       Pôvodný článok "Dobre szczepionki"
       z poľštiny preložila PaedDr. Janka Klieštiková.
       Preklad jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

       Pôvodne zverejnené 24.VI.2010 o 13:20, doplnené 29.VI.2010 o 17:00.

 

       Hoci sa takmer všetci rodičia účastnia programu očkovania, iba máloktorí si uvedomujú, že  veľa očkovaní proti bežným infekčným chorobám je kultivovaných na tkanivových kultúrach pochádzajúcich z tiel detí, ktoré prišli o život umelým potratom (tkanivové kultúry MRC-5WI-38).

       Je to tak v prípade trojnásobnej vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke (Priorix alebo MMR II), používanej v 13-tom mesiaci a desiatom roku dieťaťa, ako aj orálnej vakcíny proti poliomyelitíde (Polio Sabin Oral; na Slovensku sa už od roku 2005 nepoužíva – pozn. prekl.), používanej v šiestom roku dieťaťa. Týmito prípravkami očkujeme naše deti v rámci povinného očkovacieho kalendára.

       V roku 1964 podstúpila vo Veľkej Británii umelý potrat 27-ročná žena z „psychiatrických príčin“. O život tak prišlo jej 14-týždňové dieťa mužského pohlavia, z ktorého pľúcneho tkaniva boli odobraté bunky a z nich vzišla takzvaná bunková kultúra MRC-5, nachádzajúca sa všeobecne v bunkových bankách, kde je neustále rozmnožovaná a využívaná farmaceutickými koncernmi vyrábajúcimi vakcíny.

       Treba povedať, že odber pľúcneho tkaniva bol uskutočnený bezprostredne po potrate, vtedy, keď ešte všetky životné funkcie boli zachované. Len týmto spôsobom získané bunky sú schopné sa ďalej rozmnožovať v laboratórnych podmienkach. Aby sa to dalo vykonať, priebeh potratu musí byť starostlivo pripravený. Rodičia dieťaťa sú preskúmaní, či nie sú zaťažení rizikom vzniku nádorových ochorení. Matka dieťaťa musí prejsť testami vylučujúcimi u nej nákazlivé choroby. Celý „proces“ prebieha pri zachovaní výnimočnej sterilnosti. Ide o to, aby bunky boli úplne „bezpečné“ a „užitočné“.

       Nedostatok verejných protestov proti skrz-na-skrz neetickým vakcínam budí dojem, že sú všeobecne akceptované. Tkanivové kultúry MRC-5 a WI-38 majú okrem iného, keďže sú už tak dlho reprodukované, ohraničenú životnosť. Nové bunkové kultúry sa pripravujú úplne rovnakými metódami ako svojho času WI-38 a MRC-5. Naposledy vznikla tkanivová kultúra PER C6 (bunky odobrané z očnej buľvy 18-týždňového dieťaťa), na ktorú si už niekoľko desiatok farmaceutických firiem kúpilo licencie.

       DOPLNENÉ 29.VI.2010 o 17:00:

       Počas epidémie ružienky v 60. rokoch odporúčali v USA niektorí lekári tehotným ženám, ktoré mali kontakt s chorobou, umelé prerušenie tehotenstva. Z takto získaných telíčok detí boli odoberané tkanivá a v nich bola zisťovaná prítomnosť vírusu ružienky. Prvý raz sa to podarilo počas 27. potratu, pri treťom odbere tkaniva. Touto cestou získaný vírus bol označený symbolom RA/27/3, kde R označuje ružienku (Rubella), A potrat (Abortion), 27 – v poradí dvadsiaty siedmy plod, 3 – v poradí tretie odobratie tkaniva. Následne ho namnožili na tkanivovú kultúru WI-38 (Inštitút Wistar 38). Pochádza z pľúcneho tkaniva niekoľkotýždňového dievčatka, ktorej matka podstúpila potrat, keď spolu s manželom usúdila, že už majú priveľa detí.

       Troj-zložková vakcína proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke, ktorou všetci nechávame očkovať naše deti v rámci povinného očkovacieho kalendára (vakcína Priorix alebo MMR II, používaná v 13. mesiaci a 10. roku života dieťaťa), je vyrobená s použitím tkanivových kultúr MRC-5  (Priorix – výrobca: GlaxoSmithKline) i WI-38 (MMR II – výrobca: Merck).

       Je treba dodať, že všetky v Poľsku zaregistrované vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke sú vyrobené s použitím týchto dvoch neetických tkanivových kultúr. Neexistujú akékoľvek alternatívy.

       Podobne sa veci majú s vakcínou Havrix Junior 720 (vyrába GlaxoSmithKline) proti nákazlivej žltačke typu A. Je ponúkaná bezplatne žiakom varšavských škôl vďaka Mestskému úradu Varšavy, hoci to nie je povinné očkovanie. Vakcína Havrix je vyrábaná za použitia tkanivovej kultúry MRC-5. Aj dve ďalšie vakcíny proti nákazlivej žltačke typu A registrované na území Poľskej republiky (Vaqta od firmy Merck i Avaxim od firmy Sanofi Pasteur) sú vyrábané za požitia tejto kultúry. Ani v tomto prípade neexistujú žiadne alternatívy.

       Poľský povinný očkovací kalendár obsahuje očkovanie dieťaťa v šiestom roku orálnou vakcínou Polio Sabin Oral (vyrába GlaxoSmithKline) proti detskej obrne (poliomyelitis), produkovanou pomocou využitia neetickej bunkovej kultúry MRC-5. K tejto vakcíne existuje etická alternatíva, ale sami musíme pokryť jej náklady (na Slovensku sa už táto etická alternatíva niekoľko rokov používa a je bez doplatku - pozn. red.).

       Apoštolský úrad sa zaoberá týmto problémom v poslednej publikovanej inštrukcii Kongregácie pre náuku viery „Dignitas Personae” z 8.IX.2008, č.34-35. Text potvrdzuje, že vážne dôvody môžu ospravedlniť používanie vakcín vyrobených za použitia bunkových kultúr nedôstojného pôvodu. „V každom prípade tu zostáva morálny záväzok všetkých, aby vyjadrili svoj odpor a žiadali od osôb zodpovedných za systém zdravotnej starostlivosti, aby boli dostupné iné druhy vakcín“ (viď. č. 35).

       Obraciame sa s prosbou na všetkých rodičov, ktorí nesúhlasia s používaním tohto typu preparátov, aby podporili našu výzvu, určenú pre Ministerstvo zdravotníctva Poľskej republike a farmaceutické koncerny. Zároveň prosíme o rozoslanie výzvy všetkým ľuďom dobrej vôle, pre ktorých je dôstojnosť ľudského života základnou hodnotou.