Ešte väčšia šialenosť: očkovanie proti chrípke údajne "môže ochrániť pred infarktom"

01.11.2010 22:31

Mercola.com - 19.X.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "More Insanity: Flu Shot "May Prevent Heart Attack""
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Britská štúdia široko publikovaná v rôznych internetových i tlačených médiách tvrdí, že očkovanie proti chrípke môže znížiť riziko infarktu až o 19%. Kritici však hovoria, že štúdia je podvodom, a že "údaje" v nej neznamenajú to, čo výskumníci hovoria médiám.

       Štúdia sa pozrela na záznamy 79.000 pacientov vo veku 40 a viac rokov v Anglicku a Walese z rokov 2001 až 2007 a po zapracovaní určitých "kontrol" výskumníci stanovili, že tí, čo boli očkovaní proti chrípke, mali menej infarktov. Pripustili však, že "stále tu je diskusia o tom, či to je pravdivá spojitosť alebo nie."

       Kritici súhlasili, že tu rozhodne je diskusia o výsledkoch tejto štúdie, a povedali denníku USA Today, že táto štúdia má vážne vady. USA Today píše:

"Dr. Kirk Garratt, zástupca riaditeľa oddelenia srdcových chorôb v nemocnici Lenox Hill v meste New York, povedal, že štúdia zistila, že sa proti chrípke dalo zaočkovať o 19% menej pacientov s infarktom, nie že sa u očkovaných znížil počet infarktov o 19%.

"Ak by očkovanie proti chrípke mohlo zabrániť 19% infarktov, prišlo by sa na to už skôr," dodal Garratt"

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu:

       Ako dokonale bola načasovaná táto štúdia, že vyšla v hlavných médiách práve, keď chrípková sezóna v USA (i na Slovensku - pozn. prekl.) je pripravená zasiahnuť. Blbé je, že väčšina médií píše nadpisy, ktoré jednoducho nie sú pravdivé, ktoré tvrdia, že štúdia zistila, že očkovanie proti chrípke zníži Vaše riziko infarktu.

       To je obrovský skok od toho, čo štúdia v skutočnosti zistila, t.j. zaočkovanosť pacientov s infarktom - nie príčinnú súvislosť medzi očkovaním proti chrípke a zníženým rizikom infarktu.
       Ako povedal pre USA Today Dr. Kirk Garratt, zástupca riaditeľa oddelenia srdcových chorôb v nemocnici Lenox Hill v meste New York:

"Táto štúdia nemerala riziko infarktu u očkovaných a neočkovaných ľudí. Merala zaočkovanosť medzi tými, čo dostali infarkt, a tými, čo infarkt nedostali."

       Inými slovami: štúdia zistila, že bolo zaočkovaných o 19% menej pacientov s infarktom - čo sa nerovná 19% zníženiu rizika infarktu u zaočkovaných, ako tvrdia nadpisy v novinách.

       Dr. Harlan Krumholz, riaditeľ Strediska pre výskum a vyhodnotenie výsledkov v nemocnici Yale - New Haven pri lekárskej fakulte Yaleskej univerzity (Yale Medical School), tiež povedal USA Today, že zistenia sú vadné a tvrdenie, že očkovanie znižuje riziko infarktu o 19%, je neoprávnené.

       Nanešťastie, nadpisy už boli vytlačené a milióny ľudí boli vystavené tejto zavádzajúcej propagande. Ak poznáte niekoho, koho rozhodnutie dať sa túto sezónu zaočkovať proti chrípke bolo ovplyvnené touto štúdiou, pošlite mu/jej, prosím, tento článok, aby zistil(a) pravdu.

 

Ďalšie prešľapy v teórii "Očkovanie proti chrípke chráni pred infarktom"

       Hlavná teória toho, že očkovanie proti chrípke chráni pred infarktom, je v prvom rade založená na chybnom predpoklade.

       Nákaza chrípkou môže spôsobiť zápalovú reakciu, ktorá môže zvýšiť pravdepodobnosť, že usadeniny vo Vašich cievach prasknú, čo povedie k infarktu.

       To môže byť pravda, ale myšlienka, že očkovanie proti chrípke zníži pravdepodobnosť nákazy chrípkovým vírusom a teda aj pravdepodobnosť zápalovej reakcie, nie je pravdivá, lebo očkovanie proti chrípke nefunguje.

       V jednej štúdii, ktorá skúmala účinnosť očkovania pracovníkov domova sociálnych služieb za účelom ochrany starších ľudí, o ktorých sa starajú, zhodnotenie piatich štúdií o chrípke vykonaných v rokoch 1997 až 2009 odhalilo, že niet dobrých vedeckých dôkazov, ktoré by dokázali, že očkovacie kampane znižujú počet potvrdených prípadov chrípky.

       Autori štúdie dospeli tiež k záveru, že niet dobrých vedeckých dôkazov, že očkovanie pracovníkov domovov sociálnych služieb znižuje počet súvisiacich prípadov zápalu pľúc a s ním spojených úmrtí - čo je mimochodom drvivá väčšina z toho, čo CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) uvádza ako "úmrtia na chrípku".

        Tieto zistenia potvrdzujú predchádzajúce vedecké závery, ako sú nasledujúce príklady tiež ukazujúce, že očkovanie proti chrípke nefunguje u AKEJKOĽVEK vekovej skupiny. 

 • Štúdia vydaná v októbri 2008 v časopise Archives of Pediatric & Adolescent Medicine zistila, že očkovanie malých detí proti chrípke malo len malý (ak vôbec nejaký) dopad na počet s chrípkou spojených hospitalizácií alebo návštev lekárov počas dvoch posledných chrípkových sezón. Výskumníci dospeli k záveru, že "významná účinnosť očkovania proti chrípke nebola potvrdená pre žiadnu sezónu, vek ani okolnosti", ktoré boli skúmané.
 • Štúdia z roku 2008 zverejnená v časopise Lancet zistila, že očkovanie proti chrípke NIE je spojené so zníženým rizikom zápalu pľúc u starších ľudí. To zistila aj staršia štúdia vydaná v časopise The New England Journal of Medicine.
 • Výskum zverejnený v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine tiež potvrdzuje, že bolo zaznamenané len malé až žiadne zníženie počtu úmrtí na chrípku alebo zápal pľúc u starších ľudí, navzdory skutočnosti, že zaočkovanosť starších ľudí stúpla z 15% v roku 1980 na 65% dnes.
 • V roku 2007 výskumníci z Federálneho výskumného ústavu alergií a prenosných ochorení (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) a Federálneho výskumného ústavu zdravia (National Institutes of Health) zverejnili tieto závery v časopise Lancet Infectious Diseases, ktoré boli vysoko kritické ku kvalite štúdií o chrípke: "Dospeli sme k záveru, že skreslenie vo výbere účastníkov štúdie a nekonkrétne kritériá, ako napr. úmrtnosť na ľubovoľnú príčinu, viedli k tomu, že kohortové štúdie vo veľkej miere zveličujú prínosy očkovania."
 • Veľké systematické zhodnotenie 51 štúdií, ktoré vydala v roku 2006 Cochrane Database of Systematic Reviews, taktiež zistilo, že štúdie o chrípke majú vážne nedostatky a niet dostatočných dôkazov, ktoré by dokázali bezpečnosť a účinnosť očkovania proti chrípke. Výskumníci zistili, že je príliš málo vedeckých údajov na to, aby sa dalo tvrdiť, že očkovanie proti chrípke je u detí účinnejšie než placebo. Štúdie zahŕňali 260.000 detí vo veku 6 až 23 mesiacov.

       Takže ak očkovanie proti chrípke pred chrípkou nechráni, zjavne nemožno tvrdiť, že by znižovalo počet infarktov, aj keby vyššie uvedená teória platila.

       Navyše, keďže zápal je rizikovým faktorom zvyšujúcim riziko infarktu, treba poznamenať, že očkovanie často vyvolá zápalové reakcie vo Vašom tele - vrátane ochorenia čriev a zápalu mozgu.

 

Očkovanie proti chrípke môže mať vážne nežiadúce účinky

       Druhou stranou mince, o ktorej médiá očividne nehovoria, sú časté vážne a vyčerpávajúce nežiadúce účinky očkovania proti chrípke.

       Napr. austrálske Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že hlavná očkovacia látka proti sezónnej chrípke (Fluvax) "príčinne súvisí" s horúčkami a kŕčmi u 99 detí len za rok 2010.
       Analýza vypracovaná Heathom Kellym, vedúcim epidemiológie v štátnom laboratóriu pre prenosné ochorenia v Melbourne, ďalej odhalila, že dať sa zaočkovať Fluvaxom bolo v skutočnosti horšie, než nakaziť sa chrípkou, keďže táto očkovacia látka spôsobila 2 až 3 hospitalizácie kvôli kŕčom na každú jednu hospitalizáciu, ktorej sa očkovaním predišlo.

       Mnoho rokov sa očkovanie proti chrípke spája s narkolepsiou a ochorením mozgu zvaným Guillain-Barrého syndróm (GBS), ktorý napáda nervové vlákna a spôsobuje ochrnutie a neschopnosť dýchať, čo môže byť smrteľné. Správy z Európy nedávno oznámili spojitosť očkovania proti chrípke s narkolepsiou - neurologickou poruchou spánku.

       Samotná podstata väčšiny inaktivovaných (mŕtvych) očkovacích látok proti chrípke, ktoré sa pichajú ihlou do svalu, je problematická. Aj keď sú na trhu (v USA, nie na Slovensku - pozn. prekl.) aj nejaké inhalačné živé očkovacie látky proti chrípke (vstrekované rozprašovačom do nosa - pozn. prekl.), väčšina očkovacích látok proti chrípke vpraví do Vášho tela laboratórne pozmenené chrípkové vírusy neprirodzeným spôsobom - skrz ihlu. To je nenormálne, lebo zvyčajne väčšina choroboplodných organizmov vstúpi do ľudského tela cez sliznice v nose, ústach, pľúcach a zažívacom ústrojenstve.

       Tieto sliznice majú svoj vlastný imunitný systém zvaný IgA, ktorý bojuje s útočiacimi organizmami na vstupe, čím znižuje alebo dokonca odstraňuje potrebu aktivácie imunitného systému celého tela. Očkovanie však vpraví buď živý alebo inaktivovaný (mŕtvy) vírus priamo do tela a krvi injekciou, čím sa úplne obchádza prvá línia obrany ľudského tela. Keď sa k tomu pridá neprirodzený adjuvant, imunitný systém dostane poriadne zabrať, kým sa z toho spamätá. Ak je imunitný systém prislabý na takúto záťaž, môžu nastať vážne nežiadúce účinky.

       Mali by ste tiež vedieť, že pri akomkoľvek očkovaní proti chrípke dostanete do tela popri chrípkových vírusoch aj početné iné látky - zložky, ktoré sa do očkovacích látok pridávajú a sú spájané so známymi zdravotnými rizikami. Jedovaté látky, ktoré možno nájsť v rôznych očkovacích látkach proti chrípke:

 • nebezpečné množstvo ortuti v podobe thimerosalu, smrteľne jedovatého konzervantu, ktorý je 50x jedovatejší než bežná ortuť
 • Triton X100 (detergent)
 • formaldehyd - známy karcinogén
 • neomycín a streptomycín (antibiotiká)
 • fenol (kyselina karbolová)
 • polysorbát 80 (Tween 80) - spôsobuje vážne alergické reakcie, vrátane anafylaxie
 • živica a želatína - spôsobujú alergické reakcie

       Takže ak sa každý rok dávate očkovať proti chrípke, podstupujete riziko, že jedna z týchto látok (alebo samotné chrípkové vírusy) spôsobí vo Vašom tele problém.

 

Jednoduchá stratégia zníženia rizika nákazy chrípkou a ochrany Vášho zdravia

       Postaviť sa do radu na každoročné očkovanie proti chrípke je prakticky zbytočné, lebo Vás to neochráni pred chrípkou ani infarktom, ale to neznamená, že by ste počas chrípkovej sezóny museli byť nechránení.

       Prevencia chrípky je vlastne dosť jednoduchá a domnievam sa, že začína optimalizáciou hladiny vitamínu D a udržiavaní si tejto zdravej hladiny po celý rok. Urobte si chvíľu čas, aby ste sa zoznámili s najnovšími štúdiami o vitamíne D, ktoré potvrdzujú, že to je silný prostriedok na prevenciu nachladnutí a chrípky. Je tu toľko pôsobivých dôkazov, že sa domnievam, že optimalizácia hladiny vitamínu D v tele je jednou z úplne najlepších stratégií vyhýbania sa nákazám AKÉHOKOĽVEK druhu, vrátane chrípky.

       Jedna nedávna štúdia ukázala, že skupina detí užívajúca vitamín D3, mala o 58% nižšiu pravdepodobnosť ochorenia na chrípku typu A. To je vyššia účinnosť, než možno tvrdiť o akejkoľvek očkovacej látke proti chrípke, a nie je to spojené s bremenom možných zničujúcich nežiadúcich účinkov!

       Väčšina detí, mládeže, dospelých i starších ľudí v USA má nedostatok vitamínu D, obzvlášť v zimných mesiacoch, keď je slnečného žiarenia najmenej. Preto Vás vyzývam, aby ste dali otestovať hladinu vitamínu D u Vás a u Vašich detí, a ak sa ukáže, že ho majú nedostatok, aby ste sa riadili mojimi odporúčaniami na optimalizáciu hladiny vitamínu D.

       Ak to urobíte, výrazne tým tento rok znížite pravdepodobnosť ochorenia na chrípku. A ako pridaný bonus, optimalizáciou hladiny vitamínu D môžete výrazne znížiť riziko úmrtia na infarkt. Výskumníci zistili, že ľudia s najmenšou priemernou hladinou vitamínu D mali o 124% vyššie riziko úmrtia na čokoľvek a o 378% vyššie riziko úmrtia na srdcové ochorenie - takže optimalizáciou hladiny vitamínu D sa dostanete mimo tejto rizikovej skupiny.

       Oveľa väčší zmysel má použiť odskúšané prirodzené stratégie, ako je táto na znižovanie rizika nákazy chrípkou a ochranu srdca zároveň, než vyhrnúť si rukáv na očkovanie proti chrípke, ktoré nielenže je zvyčajne neúčinné, ale je zároveň aj potenciálne zničujúce pre Vaše zdravie.

 

Vyzývam Vás

       Neuhýbajte tejto výzve. Dostali sme ich "do pohybu".

       Povedzte to každému - Vašim priateľom, Vašej rodine. S trochou úsilia môžete dosiahnuť značný pokrok vo veci zachovania Vašej slobody činiť dobrovoľné rozhodnutia o zdraví, ovplyvňujúce budúcnosť Vás i Vašich detí.

       Jedným z hlavných cieľov NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.) je zachovanie Vašej slobodnej voľby v tom, či a kedy sa dať očkovať. Súčasťou tohto poslania je boj za Vaše právo činiť informované DOBROVOĽNÉ rozhodnutia o očkovaní od roku 1982.

       Počas nadchádzajúceho Týždňa uvedomenia si rizík očkovania spustí NVIC stránku s právnym poradenstvom, ktorá Vám dá prostriedky potrebné na podniknutie opatrení na ochranu zákonnej výnimky z povinného očkovania zo zdravotných, náboženských či filosofických dôvodov vo Vašom štáte (týka sa USA - pozn. prekl.).

 

Týždeň uvedomenia si rizík očkovania (1.-6.XI.2010)

       V rámci dlho pripravovaného spoločného úsilia o zvýšenie verejného povedomia o dôležitých problémoch očkovania v týždni od 1. do 6. novembra 2010 zverejní Mercola.com a NVIC sériu článkov a rozhovorov o očkovaní. Tento týždeň bude tiež zameraný na finančnú zbierku pre potreby NVIC, neziskovej charitatívnej organizácie, ktorá pracuje už vyše 25 rokov na predchádzaní poškodeniam zdravia a úmrtiam z očkovania a ochrane informovaného (ne)súhlasu s očkovaním.

       Týždeň uvedomenia si rizík očkovania (1.-6.XI.2010) na stránkach Mercola.com a NVIC bude nasledovať po mesiac dlhom úsilí o uvedomenie si rizík očkovania v októbri 2010, ktoré bolo nedávno ohlásené rodičmi zdôrazňujúcimi nežiadúce účinky Gardasilu.

       6-týždňové zameranie sa na problémy s očkovaním túto jeseň pomôže zvýšiť povedomie mnohých občanov USA, ktorý si nie sú vedomí, že môžu zohrať aktívnu úlohu v predchádzaní poškodeniam zdravia a úmrtiam z očkovania, a že môže chrániť zákonné právo na slobodnú voľbu v očkovaní.

       A nezabudnite, že vždy môžete navštíviť stránky Vaccines.Mercola.com a NVIC.org pre najnovšie správy o očkovaní a ďalšie dôležité informácie z tejto oblasti.