Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v okrese Vranov n.T.

10.08.2010 23:33

       Epidemiologická situácia vo výskyte prenosných ochorení v tomto mesiaci je aj naďalej ovplyvňovaná výskytom hnačkových ochorení a vírusových hepatitíd (žltačiek). Hlásených bolo 20 hnačkových ochorení, z toho 8 salmonelóz, 4 rotavírusové hnačky, 4 kampylobakteriálne hnačky, 3 dyzentérie a 1 hnačka Enteropatog. E.coli. Čo je však závažnejšie, je fakt, že v uplynulom mesiaci sme zaznamenali až 16 nových prípadov vírusovej žltačky typu A.

       Žltačky, spolu s hnačkovými ochoreniami považujeme za "choroby špinavých rúk", ktorým môžeme predchádzať najmä dôkladným umývaním rúk pred každým jedlom, po použití WC a po každej činnosti, pri ktorej môžu byť ruky znečistené výlučkami črevného traktu.

 

       Viac na stránke Region VT.