Epidémie čierneho kašľa a zlyhania vakcín

21.07.2010 23:26

Age of Autism - 17.VII.2010 - Barbara Loe Fisher

 

       Pôvodný článok "Whooping Cough Outbreaks & Vaccine Failures"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Správy o epidémiách čierneho kašľa v Kalifornii1, 2 a iných štátoch toto leto nie sú ničím novým. Každých 4-5 rokov - bez ohľadu na percento zaočkovanosti - je hlásený nárast čierneho kašľa.

       Čierny kašeľ je respiračným ochorením (t.j. ochorením dýchacích ciest). Toxíny v baktérii Bordetella pertussis stimulujú produkciu veľkého množstva hustého lepkavého hlienu, ktorý môže upchať dýchacie cesty malých bábätiek a detí, čo im sťaží dýchanie a spôsobuje vracanie, škrtenie a vyludzovanie pískavého zvuku3, keď sa snažia dýchať.

       Jestvuje nebunková (acelulárna) vakcína proti čiernemu kašľu - DTaP - ktorá bola schválená pre deti v USA v roku 1996.4 DTaP nahradila staršiu celobunkovú vakcínu proti čiernemu kašľu - DPT - ktorá často vyvolávala negatívne reakcie a bola spojená s viacerými prípadmi vysokej horúčky, kolapsu/šoku, kŕčov, zápalov mozgu a trvalého poškodenia mozgu.5, 6

       Je dobre známe, že vakcíny proti čiernemu kašľu, ktoré môžu obsahovať rôzne množstvá bioaktívnych toxínov7, 8, 9, 10, 11 (pre človeka jedovatých látok) a tiež hliník12, 13, 14 a ortuť15, zabili niekoľko detí a iným nevratne poškodili mozog. Vyše polovica z 2.480 odškodnení za poškodenie zdravia očkovaním a smrť (na základe federálneho zákona USA z roku 1986 o poškodení detí očkovaním), ktoré spolu činia 2 miliardy dolárov, bola kvôli vakcíne proti čiernemu kašľu.16

       Zaočkovanosť proti čiernemu kašľu je v USA vysoká. Podľa CDC (= Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko na kontrolu a prevenciu chorôb; niečo ako náš Úrad verejného zdravotnictva - pozn. prekl.) je 84% detí do 3 rokov zaočkovaných 4 dávkami DTaP.17 V čase, keď deti v USA začínajú chodiť do škôlky, takmer každé dieťa už má za sebou všetky očkovania proti čiernemu kašľu, ktoré odporúča CDC.18 V roku 2009 bol počet úplne nezaočkovaných detí v USA len 0,06%.19

       Dokonca aj pri super vysokej zaočkovanosti proti čiernemu kašľu v USA a ďalších krajinách (ako Holandsko, Austrália, Fínsko či Kanada), nemožno čiernemu kašľu predísť.20 Sú na to dva hlavné dôvody.

       Po prvé, očkovacia látka proti čiernemu kašľu používaná od 50. rokov 20. storočia nezabránila cirkulácii čierneho kašľa v zaočkovanom obyvateľstve. Neznáme počty detí i dospelých, ktorí dostali všetky vládou odporúčané očkovania proti čiernemu kašľu, môžu dostať a aj dostanú čierny kašeľ, alebo sú jeho nositeľmi bez navonok badateľných príznakov.21, 22

       Pretože imunita z očkovania proti čiernemu kašľu je len dočasná, zdravotnícki predstavitelia teraz odporúčajú mladistvým i dospelým, aby si dali aplikovať posilňovacie (booster) dávky.23 To však bude aj tak jedno, ak sa ukáže, že vedecké údaje o tom, že baktérie Bordetella pertussis zmutovali a stali sa odolnými voči očkovaniu, sú pravdivé.24

       Druhý dôležitý dôvod je, že je aj iná baktéria Bordetella - parapertussis - ktorá tiež môže spôsobiť čierny kašeľ.25 Aj keď sú symptómy nákazy Bordetella parapertussis častokrát menej závažné, môžu vypadať presne ako symptómy Bordetella pertussis. Lekári však len veľmi ojedinele rozlišujú alebo testujú na B. parapertussis.26 A proti B. parapertussis niet žiadnej vakcíny.

       Očkovacia látka DTaP, ktorú dostanú deti do 6 rokov 5x, ako aj posilňovacie dávky pre mladistvých a dospelých, nechránia proti čiernemu kašľu spôsobenému B. parapertussis. Vo vysoko zaočkovaných krajinách ako sú USA, je B. parapertussis na vzostupe a odhaduje sa, že snáď 30 alebo viac percent čierneho kašľa v skutočnosti spôsobila B. parapertussis!27

       Ktorá baktéria teda spôsobuje väčšiu časť čierneho kašľa v Kalifornii, Nevade,28 Oregone a ďalších štátoch toto leto? Je to B. pertussis či B. parapertussis? Bol tu vôbec nejaký pokus zdravotníckych predstaviteľov vykonať drahé PCR laboratórne testy na prípadoch podozrivých z čierneho kašľa, aby sa to zistilo?29

       Iná otázka: Sú predstavitelia verejného zdravotníctva otvorení voči verejnosti ohľadom toho, koľko detí a dospelých, nahlásených ako nakazení čiernym kašľom, bolo plne zaočkovaných? V roku 1985 bolo okolo epidémií čierneho kašľa vo ôsmych štátoch veľa publicity, pričom všetka vina bola hodená na rodičov detí poškodených DPT vakcínou, ktorí volali po bezpečnejšej vakcíne proti čiernemu kašľu. Pred 25 rokmi som však vyšetrovala tieto epidémie čierneho kašľa a zistila som, že 50-80% (ak nie viac) detí a dospelých so symptómami čierneho kašľa bolo zaočkovaných.30

       Baktérie Bordetella, spôsobujúce čierny kašeľ, žijú vo zvieratách ako ovce, prasatá, mačky a psy, ako aj v ľuďoch, a boli súčasťou pozemského ekosystému, vyvíjajúceho sa, aby prežil, po tisíce rokov.31, 32 Plošné očkovanie ľudí proti čiernemu kašľu je však staré len 60 rokov.

       Prečo sú teda nezaočkovaní obviňovaní z epidémií čierneho kašľa v Kalifornii,33 Oregone34 a ďalších štátoch? Väčšina súčasných občanov USA má za sebou 3 až 5 očkovaní proti čiernemu kašľu.

       Pravda je taká, že či už ste alebo nie ste zaočkovaní, môžete dostať viac či menej vážny čierny kašeľ z baktérií B. pertussis alebo B. parapertussis. A oboje - ako samotná choroba, tak aj očkovanie proti nej - prináša riziko poškodenia zdravia alebo smrti, ktoré môže byť pre niektorých ľudí vyššie než pre iných.

       Tu niet žiadnej záruky.

       Je čas, aby sa predstavitelia verejného zdravotníctva a lekári pozreli na seba a prestali ukazovať prstom na tých, čo si vyskúšali výhody i riziká očkovania proti čiernemu kašľu a došli k iným záverom.

       Po tom, čo môj (na svoj vek) mimoriadne šikovný syn utrpel kŕče, kolaps/šok a zápal mozgu po podaní štvrtej dávky DPT vakcíny v roku 1980 a zanechalo to na ňom mnohostranné poruchy učenia a poruchy pozornosti, v roku 1993 moje dve najmladšie deti (vtedy 5- a 10-ročné) ochoreli na čierny kašeľ. Silne kašľali a vypľúvali veľké množstvá hustého hlienu 8 týždňov, kým sa úplne nezotavili, a neskôr vyštudovali s červeným diplomom.

       Profil čierneho kašľa v knihe "DPT: Shot in the Dark"35 (= "DPT: výstrel do tmy" i "DPT: očkovanie v temnote" - oba preklady sú možné - pozn. prekl.) z roku 1985, ktorej som spoluautorkou spolu s lekárskym historikom Harrisom Coulterom, je o mojej sestre a jej rodine, ktorá bola plne zaočkovaná. Jej novonarodené bábätko takmer umrelo na čierny kašeľ, ale prežilo a navštevovalo vysokú školu s plným akademickým štipendiom (tzn.: s výbornými študijnými výsledkami - pozn. prekl.). Aj keď iné bábätká, ktoré dostanú čierny kašeľ, nemusia prežiť.

       Tu niet žiadnej záruky.

       O štvrť-storočie neskôr je "DPT: Shot in the Dark" stále najobsiahlejšou odkazovanou analýzou čierneho kašľa a rizík očkovania proti nemu, ako aj toho, prečo je systém plošného očkovania v USA potrebné urýchlene reformovať. Staňte sa sponzorom NVIC (= National Vaccine Information Center = nezisková organizácia na objektívne informovanie o očkovaní, ktorú založila autorka článku - pozn. prekl.) a dostanete ako poďakovanie jeden výtlačok tejto historickej knihy.

       Chráňte seba i svoje deti informovaným rozhodovaním o vakcínach. Je to Vaše zdravie, Vaša rodina, Vaše rozhodnutie.

 


1 - California Department of Health (Kalifornské Ministerstvo zdravotníctva): tlačová správa "Whooping Cough Epidemic May Be Worst in 50 Years" ("Epidémia čierneho kašľa môže byť najhoršia za posledných 50 rokov"), 23.VI.2010

2 - Scheck J.: "Whooping cough afflicts region" ("Čierny kašeľ sužuje región"), Wall Street Journal, 24.VI.2010

3 - Centers for Disease Control (CDC): "Pertussis (Whooping Cough) Sounds" ("Zvuky čierneho kašľa"), 6.VI.2010

4 - CDC: "FDA Approval of a Second Acellular Pertussis Vaccine for Use Among Infants and Young Children" ("FDA schválil druhú acelulárnu vakcínu proti čiernemu kašľu na použitie u bábätiek a malých detí"), MMWR, r. 1997, týždeň 46., str. 110-111

5 - Gold R.: "Pertussis: The Disease & the Vaccine" ("Čierny kašeľ: choroba a vakcína"), Canadian Family Physician (Kanadský rodinný lekár), č. 32, január 1986, str. 79-83

6 - Legido A, Tenembaum SN, Katsetos CD, Menkes JH: "Autoimmune & Postinfectious Diseases (Chapter 8)" ("Autoimúnne a poinfekčné choroby (kapitola 8)"), "Child Neurology – 7th Edition" ("Detská neurológia - 7. vydanie"), Lippencott Williams & Wilkins, 2006, str. 631-634 ("Neurologic Complications of Immunizations" ("Neurologické komplikácie po očkovaní"))

7 - Sidney M, Furman BL, Wardlaw AC: "Effect of hyperreactivity to endotoxin on the toxicity of pertussis vaccine and pertussis toxin in mice" ("Efekt hyperreaktivity na endotoxín na toxicitu vakcíny proti čiernemu kašľu a toxínu čierneho kašľa u myší"), Vaccine, vol. 7, č. 3, jún 1989, str. 237-241.

8 - World Health Organization (WHO = Svetová zdravotnícka organizácia): "Requirements for Diphtheria, Tetanus, Pertussis 7 Combined Vaccines (Revised 1989)" ("Požiadavky na 7 kombinovaných vakcín proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (Revízia z r. 1989)"), Technical Report Series, č. 500, r. 1990

9 - Steinman L, Weiss A a kol.: "Pertussis toxin is required for pertussis vaccine encephalopathy" ("Toxín čierneho kašľa je potrebný pre encefalopatiu následkom očkovania proti čiernemu kašľu"), Proc Natl Acad Sci, december 1985; 82(24), str. 8733-8736

10 - Businesswire: "Chiron Biocine Genetically Engineered Acellular Pertussis Vaccine Proves Superior to Currently Licensed Vaccine" ("Geneticky manipulovaná acelulárna vakcína proti čiernemu kašľu od Chiron Biocine sa ukázala byť lepšia než v súčasnosti schválená vakcína"), tlačová správa firmy Chiron, 13.VII.1995

11 - Hofstetter HH, Shive CL, Forsthuber TC: "Pertussis Toxin Modulates the Immune Response to Neuroantigens Injected in Incomplete Freund’s Adjuvant: Induction of Th1 Cells and Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in the Presence of High Frequencies of Th2 Cells" ("Toxín čierneho kašľa moduluje imunitnú odpoveď na neuroantigény vstreknuté v nekompletnej forme Freundovho adjuvantu: Vybudenie Th1 buniek a experimentálnej autoimúnnej encefalomyelitídy za prítomnosti častého výskytu Th2 buniek"), The Journal of Immunology, 2002, č. 169, str. 117-125

12 - Gupta RK, Relyveid EH: "Adverse reactions after injection of adsorbed diptheria – pertussis – tetanus (DPT) vaccine are not due only to pertussis organisms or pertussis components in the vaccine" ("Nežiadúce účinky aplikácie adsorbovanej vakcíny proti záškrtu, čiernemu kašľu a tetanu (DPT) nie sú spôsobené len baktériami čierneho kašľa a ich zložkami vo vakcíne"), Vaccine, Vol. 9, č. 10, október 1991, str. 699-702

13 - Bergfors E, Trollfors B, Inerot A: "Unexpectedly high incidence of persistent itching nodules and delayed hypersensitivity to aluminum in children after the use of adsorbed vaccines from a single manufacturer" ("Nečakane vysoký výskyt pretrvávajúcich svrbiacich vyrážok a oneskorená precitlivelosť na hliník u detí po použití adsorbovaných vakcín od toho istého výrobcu"), Vaccine, Vol. 22, č. 1, 8.XII.2003, str. 64-69

14 - Rimaniol AC, Gras G a kol.: "Aluminum hydroxide adjuvant induces macrophage differentiation towards a specialized antigen-presenting cell type" ("Hydroxid hlinitý spôsobuje diferenciáciu makrofágov smerom k špecializovanému typu buniek predstavujúcemu antigén"), Vaccine, Vol. 22, č. 23-24, 13.VIII.2004, str. 3127-3135

15 - Waly M, Olteanu H: "Activation of methionine synthase by insulin-like growth factor – 1 and dopamine: a target for neurodevelopmental toxins and thimerosal" ("Aktivácia metionínovej syntézy rastovým faktorom podobným inzulínu – 1 a dopamínom: cieľ pre neurovývojové toxíny a thimerosal"), Molecular Psychiatry 9/2004, str. 358-370

16 - HRSA - National Vaccine Injury Compensation Program (VICP = Federálny program odškodnenia za poškodenie očkovaním): "Claims Filed and Compensated or Dismissed by Vaccine (up to May 5, 2010)" ("Počty žiadosti vyplnených a odškodnených alebo zamietnutých v poradí podľa typov vakcín (až do 5.V.2010)") a "Statistics Report: Awards Paid (as of June 7, 2010)" ("Štatistická správa: Vyplatené odškodnenia (stav k 7.VI.2010)")

17 - CDC: "Immunization Rates Remain Stable at High Levels Among the Nation’s 19 through 35 month old children" ("Zaočkovanosť detí vo veku 19-35 mesiacov zostáva stabilne na vysokej úrovni"), tlačová správa CDC, 27.VIII.2009

18 - CDC: "Vaccination Coverage Among Children Entering School – United States, 2005-2006 School Year" ("Zaočkovanosť detí nastupujúcich do škôl v USA, ročník 2005-2006"), MMWR, 20.X.2006, týždeň 41., str. 124-126

19 - Viď pozn. 17

20 - Mooi F R, van LooI H M, King A: "Adaptation of Bordetella pertussis to Vaccination: A Cause for its Reemergence?" ("Adaptácia Bordetelly pertussis na očkovanie: Dôvod jej návratu?"), Emerging Infectious Diseases (Vynárajúce sa prenosné ochorenia), č. 7, príloha č. 3, jún 2001

21 - Grilc E, Pirnat N: "Pertussis outbreak in recently vaccinated children in a kindergarten in Ljubljana during a resurgence in pertussis incidence" ("Epidémia čierneho kašľa u nedávno zaočkovaných detí v škôlke v Ľubľane počas znovu-objavenia sa výskytu čierneho kašľa"), Eurosurveillance, Vol. 10, č. 33, 18.VIII.2005

22 - Srugo I, Benilevi D a kol.: "Pertussis Infection in Fully Vaccinated Children in Day-Care Centers, Israel" ("Nákaza čiernym kašľom u plne zaočkovaných detí v izraelských škôlkach"), Emerging Infectious Diseases, Vol. 6, č. 5, september/október 2000

23 - Brooks DA, Clover R: "Pertussis Infection in the United States: Role for Vaccination of Adolescents and Adults" ("Nákaza čiernym kašľom v USA: Úloha pre očkovanie dospievajúcich a dospelých"), Journal of the American Board of Family Medicine (Časopis Americkej rady pre rodinnú medicínu), č. 19, str. 603-611, r. 2006

24 - viď pozn. 20 a 21

25 - Kheief N, Danve B a kol.: "Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis: two immunologically distinct species" ("Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis: dva imunologicky odlišné druhy"), Infection & Immunity, február 1993, 61(2), str. 486-490

26 - He Q, Vijanen MK a kol.: "Whooping Cough Caused by Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis in an Immunized Population" ("Čierny kašeľ spôsobený Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis v zaočkovanej populácii"), JAMA, 280/1998, str. 635-637

27 - Liese JG, Renner C: "Clinical and epidemiological picture of B pertussis and B parapertussis infections after introduction of acellular pertussis vaccines" ("Klinický a epidemiologický obraz nákaz Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis po zavedení acelulárnych vakcín proti čiernemu kašľu"), Archives of Diseases in Childhood (Archívy detských chorôb) 88/2003, str. 684-687
Viď tiež pozn. 26

28 - Magin K: "Low vaccination rates cause worry over whooping cough" ("Nízka zaočkovanosť spôsobuje obavy z čierneho kašľa"), The Union (Nevada), 15.VI.2010

29 - LabCorp: "A Technical Review: Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis Detection using Real-time PCR" ("Technické zhodnotenie: Detekcia Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis použitím PCR v reálnom čase"), r. 2007

30 - Fisher, BL: "Presentation to the Advisory Committee on Immunization Practices, Centers for Disease Control" ("Prezentácia pre Poradný výbor CDC pre očkovacie postupy"), 12.V.1986

31 - Preston A: "Bordetella pertussis: the intersection of genomics and pathobiology" ("Bordetella pertussis: prienik genomiky a patobiológie"), Canadian Medical Association Journal (Časopis Kanadského zväzu lekárov), 173 (1), 5.VII.2005

32 - Diavatopoulos DA, Cummings CA a kol.: "Bordetella pertussis, the Causative Agent of Whooping Cough, Evolved from a Distinct Human-Associated Lineage of B. bronchiseptica" ("Bordetella pertussis, príčina čierneho kašľa, sa vyvinula z odlišného, s ľuďmi spojeného druhu Bordetella bronchiseptica"), PLOS Pathogens, december 2005, Vol. 1, č. 4

33 - Weerasekara P: "California Mulls Mandatory Shot for Whooping Cough" ("Kalifornia rozmýšľa o povinnom očkovaní proti čiernemu kašľu"), New American Media, 3.VII.2010

34 - The Oregonian: "Putting other kids in harm’s way" ("Vystavovať iné deti nebezpečenstvu poškodenia zdravia"), 4.VII.2010

35 - Coulter HL, Fisher BL.: "DPT: A Shot in the Dark" ("DPT: výstrel do tmy" ale i "DPT: očkovanie v temnote"), New York, Harcourt Brace Jovanovich. r. 1985